NG-læser


Image

Hvorfor ”NG læser”

– det handler om trivsel, fordybelse og nye horisonter 

Mange vil nok stille det klassiske Hørup-spørgsmål: Hvad skal det nytte, og hvad har læsning af litteratur med mig, min undervisning og mit fag at gøre? Men sådan var det bare ikke på Nyborg Gymnasium for to år siden, hvor lærere foreslog indførelse af fordybelseslæsning for alle elever i skolens pædagogiske udvalg. Efter en pædagogisk dag med temaet for alle lærere, blev det vedtaget at indføre ”NG læser” hver uge fra begyndelsen af november og indtil eksamenstiden i foråret.  

Læsning af litteratur er nemlig ikke bare en gevinst for dansklærere og fanatiske bogjunkier. Læsningen giver for det første et åndehul i en hektisk hverdag og skal ses som en direkte forlængelse af skolens klare fokus på rigtigt nærvær og fordybelse – og herunder mobilfri undervisning og klar klasseledelse. 

Målet med tiltaget er og har hele tiden været at hjælpe vores elever med at genopdage det at læse bøger og finde roen. Læsningen af litteratur giver spill-over og positive effekter og færdigheder til alle fag og uddannelser (ordforråd, koncentrationsevne, hukommelse og evne til at forstå komplekse tekster). Men litteraturen er også et vigtigt spejl for vores elever, hvor de kan få en større forståelse for sig selv og for andre, og hvor de kan forundres og møde nye horisonter og indsigter. Bøgerne åbner verden og sproget skaber virkeligheden. Lige nu læser de unge i Danmark bare alt for lidt – kun 8 pct af de 16-19-årige læser dagligt ifølge undersøgelse fra Danmarks Statistik - og derfor skal vi som skole gå forrest og forsøge at vende den udvikling.  Det skræmmende er også, at kun 20 pct af den voksne del af befolkningen læser dagligt (jf. samme undersøgelse). Så det her en vigtig indsats, så læsningen igen bliver en naturlig del af livet – også voksenlivet. 


Se film om NG-læser her

Hvad?
 • Eleverne vælger selv bøger! Men det skal være rigtige fysiske bøger med en tekstlængde så lang, at eleven kan fordybe sig i mindst 45 min. Det skal være skøn- eller faglitteratur efter eget valg (Ikke tegneserier, ikke tidsskrifter, ikke aviser og ikke lektielæsning i fagene). 
 • Man må læse på alle sprog
 • Faglig læsning i fysiske bøger, når eleverne nærmer sig større skriftlige opgaver kan være en mulighed.
 • På eget ansvar. Eleverne har selv ansvar for at have bogen med i tasken. Hvis eleven glemmer sin bog, så har læreren ”nødbøger" med. Men efterfølgende skal eleven gå hjem og finde en bog eller låne på skolens bibliotek 

Hvordan?
 • ”NG læser” er skemalagt: 45 minutter én gang om ugen fra 1. november til slutningen af april. Alle elever i alle klasser på alle uddannelser læser samtidigt
 • I den første måned med "NG læser" sender vi sms med reminder ud til eleverne om, at de skal huske deres bøger
 • ”NG læser” skemalægges på rullende skemapositioner, så de enkelte fag rammes så lidt som muligt
 • Alle elever bliver i klassen og alle læser i stilhed (også lærere). Al elektronik er slukket (ingen computer, ingen musik i ørerne). Ingen henter vand, går på toilet eller spiser
 • Hvis eleverne har glemt deres bøger, har læren altid en bunke bøger med fra bogskabene, som eleverne skal læse i - dette for at undgå forstyrrelse fra elever, der går ind og ud af lokalet for at hente bøger
 • Bogskabene står placeret to steder på skolen, Vi har indsamlet en masse kasserede bøger blandt lærerne, og vi har fået en masse bøger fra biblioteket, som lærerne kan tage med som nødbøger til de elever, der har glemt deres bog. Der er både danske og engelske bøger, så der også er bøger til eleverne på IB-uddannelsen
 • Ordblinde elever: Ordblinde elever taler med læsevejleder om, hvad der er passende læsning. Her kan kravet om fysisk bog evt. fraviges. Det vil altid bero på læservejleders skøn
 • Stilhed er skræmmende i starten! Hvis eleverne oplever at bliver rastløse, taler vi med dem om det og fortæller, at det er helt normalt og de skal kæmpe imod 

Erfaringerne
Vi havde på forhånd besluttet, at "NG læser" skulle køre i to år, før vi ville lave en tilbundsgående evaluering. Vi har dog gennemført en midtvejsevaluering blandt lærere (94 besvarelser) og elever (746 besvarelser) med henblik på at undersøge, om der var behov for praktiske justeringer, og samtidig var vi nysgerrige på, hvordan elever og lærere oplevede selve læsesituationen. Nedenfor gives et kort indblik i udvalgte besvarelser:  

Eleverne: Hvilke af følgende reaktioner oplever du under læsningen til ”NG læser” (angiv gerne flere)?

Image
Lærerne: Hvilke af følgende reaktioner har du overvejende registreret hos eleverne i forbindelse med ”NG læser” (angiv gerne flere)?


ImageMaterialet er udarbejdet af:

Henrik Vestergaard Stokholm, rektor Nyborg Gymnasium

Malene Meincke, uddannelsesleder Nyborg Gymnasium

Download "NG-læser" her

Jeg ønsker mere information og vil gerne kontaktes

KLIK HER
Skip to content