Forældremøde for elever på stx, hhx og hf

Program

17.30 – 17.45: Velkomst – via livestream

17.45 – 18.55: Forældremøde i klasser – foregår i Teams

19.00 – 20.30: Oplæg med Julius og Peter Mygind – via livestream

Kære forældre
Vi vil gerne invitere jer til forældremøde d. 19. november, hvor I kan møde klassens lærere, klassekoordinator, vejleder og klassens uddannelsesleder.
Vi har valgt at afholde mødet virtuelt, fordi Covid-19-smittetallene er høje, og fordi vi vil gøre alt for, at skolen ikke bidrager til smittespredningen i samfundet. Undervisningsministeriet mener godt, vi kan holde forældremøder fysisk, men vi vil gå med livrem og seler, og derfor omlægger vi de fleste fællesarrangementer og møder til virtuelle seancer i den kommende tid.
På det virtuelle møde vil I få mere viden om uddannelsen, toning af studieretninger på stx og hhx og fagpakker på hf, og I vil høre om de mange forskellige aktiviteter og milepæle uddannelserne rummer på den korte og lange bane. Og I vil skulle se forskellige virtuelle indslag, som jeres børn har lavet i opstarten.
Efter de virtuelle klassemøder fortsætter seancen med et oplæg med Julius og Peter Mygind. Julius vil fortælle om sin vej ind og ud af et massivt hash- og stofmisbrug og via egne erfaringer sætte fokus på, hvad vi kan gøre for at lære de unge at sige nej til rusmidler. Peter vil give forældrevinklen og fortælle om, hvordan det er at have et barn, der er misbruger, og om hvordan man kan støtte sit barn i vejen ud af misbruget. Vi har valgt dette, fordi vi har problemer med stoffer og misbrug i Nyborg. Nyborg Gymnasium har et tæt samarbejde med Rusmiddelcenteret, og vi gør, hvad vi kan for at forebygge. Men det er så vigtigt, at snakken også tages derhjemme, og at I er opmærksomme på, hvad de unge laver i fritiden. Jeres børn har hørt et lign. oplæg samme formiddag, og der er derfor skabt mulighed for at få en god snak om rusmidler på hjemmefronten!
Tilmelding og teknik
Selvom mødet foregår virtuelt, vil vi gerne have et overblik over, hvor mange der deltager. Vi vil bede jer tilmelde husstanden senest d. 13. november via skolens billetsystem på linket her. Tilmelding foregår med elevens Nem-ID.
Den 16. november udsender vi en teknisk guide pr. mail til, hvordan I logger på mødet og kommer ind i det rette klasserum m.m.

Vel mødt!