Gallafest udskydes/Gala Party postponed….

Jeg har drøftet gallafesten d. 24.4. med den øvrige ledelse, og vi er alle enige om, at vi desværre er nødt til at aflyse festen d. 24.4. Det er jeg virkelig rigtig ked af på jeres, egne og skolens vegne.
Men uanset om vi er tilbage om halvanden uge eller efter påske, så tror jeg ikke, det er realistisk eller ansvarligt at gennemføre en fest i slutningen af april. Jeg tror heller ikke, vi får lov af myndighederne.
Så derfor vil jeg allerede varsle det nu, så I ved det.

Mit mål er, at vi udskyder festen og forhåbentligt kommer til at holde den, inden afgangseleverne dimitterer. Lige nu kan jeg dog ikke sig noget om hvornår eller hvordan. Men vi vil knokle for, at afgangseleverne ikke går glip af den dejlige og traditionsrige fest. I hører nærmere, når vi ved mere.

Jeg er ked af det, men ved, at I forstår.

Henrik Vestergaard Stokholm
Rektor

 

Gala Party postponed….
I have discussed the gala party on 24 April with management, and we all agree that we, unfortunately, have to cancel the party 24 April. I am really sorry about this on yours, my own and the school’s behalf.
But irrespective of whether we are back at school in one and a half week or after Easter, I do not consider it realistic or justifiable to go through with a party by the end of April. Furthermore, I do not think the authorities will allow it.
Consequently, I want to give you notice of the cancellation already now, so that you know.

My goal is to postpone the party and hopefully have it when the final year students graduate. Right now, I cannot say anything else about the when or how. But we will work hard to ensure that the graduating students do not miss out on this wonderful party rich in tradition. As soon as we know more, you will hear of it.

I am sorry, but I know that you will understand.

Best regards
Henrik Vestergaard Stokholm