Invitation: GirlTalk på NG

Foredraget “Det pressede pigeliv” gør dig klogere på, hvad det vil sige at være pige og ung kvinde anno 2023. Det er Anna Bjerre, psykolog og direktør i GirlTalk, der i foredraget fører dig og resten af publikum tæt på pigernes virkelighed. Hun ved, hvad der foregår i venindegrupperne og på pigeværelserne, og hun har stor erfaring med at klæde de unge såvel som de voksne bedre på. GirlTalk har således i snart 20 år arbejdet for at mindske mistrivsel blandt piger og unge kvinder.

11. december kl. 17.00-19.00 
Nyborg Gymnasium, Skolebakken 13, 5800 Nyborg

For unge, forældre og fagfolk på Nyborg Gymnasium

Foredraget vil give dig ny indsigt i og konkrete redskaber til, hvordan du som ung kan håndtere de udfordringer og krav, du møder i
hverdagen. Samtidig vil voksne få større forståelse for og nye perspektiver på, hvor man som voksen bedst kan være en støtte og hjælp.

Det er ikke altid nemt at være ung i dagens præstationssamfund. Det gør det ikke lettere, at mange unge ofte også står med al ansvaret og udfordringerne alene. Fra sidelinjen kan de voksne have svært ved at sætte sig ind i presset og forstå unges frygt for at fejle. For selvom alle muligheder tilsyneladende står åbne for de unge, kommer de åbne døre med en dyr pris.

Presset for at præstere har det med at snige sig ind, og det kan være svært at se og gennemskue. Sociale medier og den digitale sammensmeltning er også
blevet et grundvilkår for fællesskaber og relationer, i en grad som de fleste voksne aldrig selv har skulle forholde sig til.

Foredraget ”Det pressede pigeliv” kommer rundt om ansvaret, mistrivslen, frygten for at fejle – og om muligheden for at håndtere udfordringerne

Læs mere om Girl Talk her: https://www.girltalk.dk/

Tilmeld dig herunder. Sidste frist for tilmelding er 6. december.

Girl Talk på NG

Tilmelding til Girl Talk oplæg på Nyborg Gymnasium

Til alle jer, der er forældre til en pige skal sætte kryds i kalenderen d. 11. december kl. 17.00-19.00, fordi vi har fået aftale i hus med ”Girl Talk”, som kommer og holder oplæg om pigeliv, fællesskaber og mistrivsel, og hvad man som ung og forældre kan gøre for at komme mistrivslen til livs. Af hensyn til plads og forplejning til oplæg med Girl Talk, vil vi meget gerne vide hvor mange personer I deltager til arrangementet
Navn(Påkrævet)
E-mail(Påkrævet)