SØG
Da verden (og kostskolen) lukkede ned

Da hele verden lukkede ned på grund af Corona-pandemien, var kostskolen på Nyborg Gymnasium nødt til at gøre det samme for at holde en gruppe elever uden for smittefare. Heldigvis har både elever og personale med stor kreativitet fået det bedste ud af situationen – og et styrket fællesskab på tværs af kostskolen.

 ”Hele verden lukker ned, og vi ser os nødsaget til opstille særlige regler for at beskytte jer bedst muligt mod Corona-smitte…” Det var en barsk melding, der ventede en større gruppe elever på kostskolen, da resten af verden for nogle måneder siden lukkede ned.

For Anna Strunk og kostkammeraterne kom det til at betyde en periode, hvor de havde minimeret udgang og kun kunne være på kostskolen og skolens område. Nu handlede det om at holde sammen, passe godt på hinanden og finde de små, særlige oplevelser i en ny, sær hverdag:

– Det har mildt sagt været et specielt forløb. For på den ene side modtog vi løbende nye informationer og regler, der gjorde det svært at gennemskue, hvordan vi kunne være sammen, forblive positive og stadig holde os inden for reglerne. På den anden side har vi været meget taknemmelige for, at alle omkring os kun arbejdede for, at vi var sikre og havde det godt, fortæller Anna:

– De mange regler blev lavet for, at vi ikke skulle blive udsat for smittefaren, men for nogle af eleverne var reglerne indimellem lidt ekstreme. Derfor organiserede kostskolen en åben diskussion om emnet og fulgte op med at løsne nogle af de regler, der kunne løsnes lidt, så vi også mentalt kunne holde situationen ud.

”…mere sikker her på kostskolen”

Anna indrømmer gerne, at det har været hårdt at sidde i Danmark og opleve, hvor slem situationen har været i Spanien, hvor hun er fra:

– Mine forældre var selvfølgelig bekymrede for mig, når jeg var så langt væk fra dem. Da antallet af Corona-tilfælde steg i Spanien, indså de dog, at jeg faktisk var mere sikker her på kostskolen, fordi her var regler, der skulle holde os sikre, lyder det fra Anna, der samtidig beretter om stor kreativitet hos eleverne i forhold til at skabe fællesskab og oplevelser på trods af Corona-begrænsningerne:

– Vi tilbragte mere tid sammen, og det hjælper meget, at du er sammen med andre, der er i samme situation som dig selv. Vi har lært en masse nye kortspil, set mange film og lavet masser af aktiviteter sammen, og så har vi udforsket skolens område meget mere, end vi plejer – og heldigvis har vejret været godt. Så på den måde finder man på noget at lave, og mange er vendt tilbage til de hobbyer, som de ellers ikke har haft tid til længe. Alt det har hjulpet med at få tiden til at gå og med at aflede din opmærksomhed fra hele situationen.

”Det har været guld værd…”

Mange forældre til elever på kostskolen befinder sig langt væk, i helt andre dele af verden. For dem har Corona-tiden betydet ekstra bekymringer i forhold til de unge mennesker på kosten i Nyborg:

– I starten var vi bekymrede for, om kostskolen ville lukke ligesom resten af NG. For det ville tvinge os til at skulle finde drengene et sted at bo frem til sommerferien eller indtil de kunne flyve hjem til Beijing. Det er selvsagt ikke nemt, når man er 8000 kilometer væk, og familie og venner i Danmark også er underlagt skrappe restriktioner, skriver Eric Messerschmidt, der er far til kostskole-beboerne Maxime og Dominique:

– Det var derfor en stor lettelse, at kostskolen hurtigt meldte klart ud, at drengene kunne blive på kostskolen. Jeg kender forældre til børn på andre kostskoler, som har måttet improvisere sig frem til nødløsninger, men det har NG altså skånet os for samtidig med at den fortsatte åbning har givet de unge muligheden for hele tiden været sammen med kammerater i samme situation. Det har været guld værd – for dem og for os.

High-five til kommunikationsstrategien

I Kina har Eric Messerschmidt i lang tid haft Coronaen tæt på, og han har set, hvor vigtigt det er med den rette håndtering af situationen:

– Der er high-five til kommunikationsstrategien fra kostskolen. For fra dag ét har situationens udvikling og forholdsregler været håndteret på en klar og let forståelig måde. Vi bor i en by med 21 millioner indbyggere, som over næsten fire måneder har registreret færre smittede og døde end Fyn. Så vi ved om nogen, hvor vigtigt det er med drastiske forholdsregler for at knække coronaen. Hvis vi på noget tidspunkt har været utrygge, har det snarere drejet sig om, hvorvidt kostskolens regler var tilstrækkelige. Det har jo hele tiden ligget i kortene, at bare én smittet blandt eleverne ville lægge kostskolen ned, og det ville medføre uoverstigelige problemer for alle, fortæller han og giver en melding på, hvordan familiens to drenge har taget situationen:

– Det er vores indtryk, at Maxime og Dominique har taget situationen oppefra og ned, og det læser vi som tegn på, at de har været helt og aldeles trygge. Det eneste tidspunkt, hvor vi fornemmede lidt murren, var i starten med den begrænsede udgang, men de omstillede sig hurtigt.

Alfa og omega: Sikre, trygge rammer

Nyborg Gymnasiums kostskoleleder Betina Hyldgaard Andersen er ikke bleg for at indrømme, at hele Corona-situationen har været og er en barsk omgang på kostskolen. For selvom det ikke er nyt for personalet at sikre trygge rammer for en aktiv, engageret gruppe af unge, så skulle der nu nogle helt nye regler (og begrænsninger) til:

– Det har i hele perioden været alfa og omega at skabe sikre, trygge rammer for vores unge mennesker, så vi kunne passe bedst muligt på dem og stadig udføre et godt stykke pædagogisk arbejde. Vi har samtidig forsøgt at være tæt på dem hele tiden og i god dialog med både eleverne og deres forældre/værger. Med den virkelighed vi stod i, så vi os nødsaget til at minimere elevernes udgang i starten af krisen og en periode frem. Det har været en svær øvelse for os alle, da det er modsat det, vi normalt højner på kostskolen……at lade de unge mennesker udvikle sig gennem frihed og ansvarlighed. Vi vurderede dog, at denne situation krævede, at vi ’rykkede tættere sammen på mindre plads’.  Vi skal huske på, at vi aldrig har stået i en lignende situation før og gjorde det bedste, vi kunne, for at give alle nogle trygge rammer at være i, både for de unge mennesker og personalet.

– I forhold til aktiviteter for eleverne, så har vi alle forsøgt at være kreative. Så der er blevet holdt bingo-banko, fællessang, dyrket sport på skolens område, set film, og det har været fedt at opleve, hvordan der er skabt et stærkt sammenhold mellem eleverne i den her svære situation. Der er faktisk opstået et fællesskab på tværs, fordi der er skabt nye kontakter og netværk imellem eleverne, siger Betina, der ikke kun har stor ros til eleverne for deres håndtering af Corona-forløbet:

– Der har været leveret en stor indsats fra køkkenet, så eleverne hele tiden har fået fuld forplejning med Corona-sikret mad, og samtidig har alle medarbejdere i kostlærerteamet arbejdet hårdt på at løfte den her opgave. De har virkelig været der for de unge mennesker.

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeg ønsker mere information og vil gerne kontaktes

KLIK HER
Skip to content