fbpx
SØG
25 VIGTIGE REGLER PÅ KOSTSKOLEN

På Nyborg Gymnasiums kostskole er du del af et forpligtende fællesskab. Derfor er det vigtigt, at du forstår alvoren i at følge disse og andre regler fællesskabet og hverdagen på kostskolen. 

ABSOLUTTE REGLER

 1. Skolen er en forudsætning for at bo på kostskolen. Fortsætter man med ubegrundet fravær, vil det medfører permanent bortvisning.
 2. Der forventes en ordentlig tone både i det reelle møde og i den virtuelle verden. Mobning, chikane, blufærdighedskrænkende, voldelig og / eller truende adfærd er uacceptabel og medfører permanent bortvisning fra kostskolen.
 3. I tilfælde af brand (hele døgnet rundt), skal du omgående forlade kostskolen og bevæge dig over i skolens kantine / FOOD CAMP, hvor du skal placere dig sammen med de andre fra din elevgang. Du må ikke forlade kantinen, før en ansat fra kostskolen, har givet tilladelse hertil.
 4. Det er ikke tilladt at påvirke kostskolens beredskabssystem / brandalarmer i fællesområderne og på værelserne mm. Vil medfører øjeblikkelig permanent bortvisning.
 5. Tyveri medfører politianmeldelse og permanent bortvisning fra kostskolen
 6. Det er ikke tilladt at bruge, opbevare eller være i besiddelse af våben og våbenlignende genstande på kostskolens / skolens område. Af sikkerhedsmæssige årsager er al form for brug, opbevaring og besiddelse af pebersprays el. lign. ligeledes forbudt. Overtrædelse medfører politianmeldelse samt permanent bortvisning fra kostskolen.
 7. Euforiserende stoffer, opløsningsmidler, doping præparater er strengt forbudt. Det er ikke tilladt at bruge, opbevare og være i besiddelse af euforiserende stoffer. Kostskolen bruger narkohunde og man vil som elev, kunne blive indkaldt til narkotest. Overtrædelse eller omgåelse af dette forbud medfører politianmeldelse og øjeblikkelig permanent bortvisning.
 8. Det er ikke tilladt at drikke alkohol på dage op til en skoledag (søndag til torsdag), hverken på kostskolen eller uden for kostskolens område.
 9. Du skal orientere kostlærerteamet hvis du modtager behandling (fysisk / psykisk) og eller får ordineret medicin. Tilbageholdelse af vigtige helbredsoplysninger kan medfører bortvisning.
 10. Du må gerne drikke øl eller vin fredag og lørdag aften, efter kl. 19.00 – MEN du SKAL indhente tilladelse ved den vagthavende kostlærer. I det tilfælde at man får lov til at drikke alkohol, skal der være ro kl. 22.00. Alkohol og tom alkohol emballage SKAL være fjernet næste dag, senest kl. 10.00. På de dage der er fester på skolen, må man ikke drikke alkohol på kostskolen.
 11. Du skal dagligt tjekke ind ved vagthavende kostlærer i tidsrummet kl. 7.00-19.00 (gælder alle ugens dage)
 12. På dage op til en skoledage (søndag til og med torsdag), skal du være på kostskolen i tidsrummet kl. 23.00-06.00
 13. Du SKAL checke Lectio dagligt, i forhold til nye beskeder fra skolen og kostlærerteamet!
 14. Du SKAL deltage aktivt i pligterne på kostskolen – Husvagt og Køkkenvagt, samt hjælpe til ved fester og arrangementer og rydde op efter dig selv.
 15. Du SKAL huske at udfylde en rejsemeddelelse, hvis du overnatter et andet sted end kostskolen.
 16. Du skal senest onsdag, udfylde weekendlisten, (hænger på opslagstavlen i spisesalen). Ændrer du planer derefter, skal du give besked til kostlærerteamet!
 1. Hver uge SKAL du gøre rent på dit værelse. Der vil være ugentlige rengøringstjek!
 2. Hvis du bliver syg, SKAL du STRAKS om morgenen – før kl. 8.00 informerer personalet påkostskolen. Hvis du bliver syg i løbet af dagen, SKAL du også STRAKS give besked om det.
 3. Der SKAL være ro på værelserne og værelsesgangene kl. 22.00.
 4. Gæster er velkomne i hverdagene (mandag-fredag) efter kl. 13.30 og frem til kl. 22.00. Max 10 overnattende gæster på kostskolen.
 5. Du må havde 1 overnattende gæst fredag og lørdag – HUSK at tilmelde gæsten ved kostlæreren senest onsdag.
 6. Der er mødepligt ved de møder, som kostlærerteamet indkalder til (gangmøde samt stormøder). Der indkaldes til møderne via Lectio.
 7. Det er ikke tilladt at bruge el-kedler, kaffemaskiner, mini-køleskabe mm. på værelserne, grundet overordnet sikkerhedsregler.
 8. Rygning må ikke foregå på kostskolens område, synligt fra kostskolen eller til gene for skolens / kostskolens naboer. Det gælder også vandpibe, e-cigaretter, snus og lign.
 9. Kostskolens fester og arrangementer er kun for kostskolens elever.

OVERTRÆDELSE AF KOSTSKOLENS REGLER

Hvis du overtræder kostskolens ordensregler eller i øvrigt bryder indgåede aftaler, vil du opleve
en konsekvent reaktion fra kostskolens side. Afhængig af sagens karakter, vil der blive tale om følgende sanktioner:

 • Irettesættelse ved den vagthavende kostlærer.
 • Mundtlig advarsel som gives af den vagthavende kostlærer.
 • Skriftlig advarsel som gives af kostskoleleder og rektor efter indstilling fra kostlærerne.
 • Imens en sag undersøges, kan en elev midlertidig hjemsendes.
 • Midlertidig eller permanent bortvisning. Ved permanent bortvisning er man derefter udelukket fra atkunne besøge kostskolen fremadrettet.
 • Ved en given sanktionering kan kostskolelederen knytte en række forventninger til enkostskoleelevs fremtidige ophold. Der kan i særlige tilfælde kræves, at man indgår en aftale om at man fx. i perioder, tager hjem i weekender, ikke drikker alkohol på eller uden for kostskolens matrikel mm.
 • Krav om midlertidig aflevering af private genstande, der ikke er tilladt på kostskolen, til ledelsen.
 • Midlertidig tilbageholdelse af elevens private genstande, hvis tilstedeværelse på kostskolen ikke ertilladt, indtil eleven efter aftale med ledelsen fx. i forbindelse med hjemmebesøg kan bringegenstanden sikkert og permanent væk fra kostskolens område.
 • Ved en hver form for skriftlig- og mere vidtgående sanktion vil forældrene blive informeret.Du kan ringe til vagthavende kostlærer på tlf. nr. +45 30701839.

OVENSTÅENDE ER ET VIGTIGT UDSNIT AF KOSTSKOLENS REGLER OG RETNINGSLINJER, SOM FOREFINDES PÅ NYBORG GYMNASIUMS HJEMMESIDE – DET FORVENTES, AT ALLE REGLER OG RETNINGSLINJER FØLGES!

Jeg ønsker mere information og vil gerne kontaktes

KLIK HER
Skip to content