Model Unitede Nations

Jubilæumskonferencen har deltagelse af mere end 130 gymnasieelever fra hele Europa. Desuden deltager alle tre IB-årgange i konference, der bliver den største, gymnasiet endnu har afholdt.

Model United Nations (MUN) er en simulation, hvor deltagerne lærer om FN, diplomati og globale politiske udfordringer ved at spille rollerne som FN-delegerede fra verdens lande. På konferencen skal eleverne debattere og finde løsninger på nogle af de store udfordringer, som verden står overfor ved indgangen til det nye årti, herunder klimaflygtninge fra udviklingslandene, men-neskerettighedsovertrædelser i Kina og fred i Mellemøsten.

Konferencen åbner den 19. februar kl. 13 på Bastionen, hvor borgmester Kenneth Muus byder velkommen, og Sten Rynning, profes-sor på Center for War Studies, holder åbningstalen.

De efterfølgende konferencedage foregår på Nyborg Gymnasium.

Se hele programmet her.