Nyborg Gymnasium på ny undervisningsportal

Ny Carlsbergfondets nye online undervisningsportal Tæt på Kunsten tilbyder gratis undervisningsmateriale til landets gymnasieklasser. Nu udvides portalen med masser af opgaver, film og kunst fra Nyborg Gymnasium.

Eleverne på Nyborg Gymnasium er omgivet af god kunst; i fællesområder, i kantinen eller udenfor. Undervisningsportalen Tæt på Kunsten, som Ny Carlsbergfondet lancerede i efteråret, sigter efter at aktivere noget af den kunst, der befinder sig på de danske gymnasier med henblik på at styrke tilstedeværelsen af billedkunst i undervisningen.

Gå til Tæt på Kunsten. http://taetpaakunsten.dk

Kunsten i Nyborg

Nu er Nyborg Gymnasium blevet en del af Tæt på Kunsten. Det fynske gymnasium rummer en imponerende lang række af værker af fortrinsvis danske billedkunstnere, bl.a. Asmund Havsteen-Mikkelsen, Malene Landgreen, Trine Boesen og Jørgen Haugen Sørensen. Netop værker af de fire kunstnere danner nu afsæt for et omfattende undervisningsmateriale med opgaver, film og billedmateriale, der frit kan anvendes af gymnasieklasser i hele landet.

”For os har det hele tiden været vigtigt at få kunsten til at bundfælde sig hos eleverne, og lige netop dét kan Tæt på Kunsten hjælpe os med. Opgaverne er klart formulerede og godt vinklede, og selve hjemmesiden er skarp og detaljerig med eksempelvis et ’tip’ ikon, man kan trykke på, hvis man vil have supplerende viden. Kunsten bliver derigennem en vej ind i kultur og dannelse for eleverne. Visuelt gengives kunsten præcist, og vi er glade for, at ældre værker er blevet genaktiveret ved at blive inddraget i læringsmaterialet på lige fod med samtidskunsten. Filmene om Asmund Havsteen-Mikkelsen, Malene Landgreen og Trine Boesen tilføjer interessante aspekter, fordi de har en ro over sig, der giver plads til mennesket bag værkerne. Kunstnerne udtaler sig på hver deres fine måde om de værker, vi har, så det sagte er med til at udvide forståelsen af deres værker,” siger Martin Kjær, lektor i billedkunst på Nyborg Gymnasium.

Materiale tilpasset læreplaner

Tæt på Kunsten tilbyder et stort antal opgavesæt målrettet en række forskellige gymnasiefag, bl.a. dansk, billedkunst, sprogfag og historie. Materialet, som tæller både større og mindre skriftlige og mundtlige opgaver samt praktiske opgaver, er udviklet af gymnasielærerne Janne Yde og Katrine Charlotte Busk i tæt dialog med de involverede gymnasier. I forlængelse af opgaverne får eleverne stillet bl.a. film med de involverede kunstnere til rådighed. Alt sammen tilpasset, så det følger gældende læreplaner og derfor kan indgå direkte i undervisningen og eksamener.

Kunst med undervisningspotentiale

Tæt på Kunsten fokuserer på væsentlige kunstneriske manifestationer på de danske gymnasier. Historisk set har fx Statens Kunstfond, Ny Carlsbergfondet, men også gymnasierne selv i tiltagende grad sikret god kunst til gymnasiernes vægge, gulve og udendørsarealer. Det er den kulturarv, Tæt på Kunsten aktiverer og aktualiserer i forhold til konkret undervisning.

Frit tilgængeligt og med vokseværk

Over 90 opgavesæt samt dertilhørende billed- og filmmateriale er nu frit tilgængeligt på Tæt på Kunsten. Udover Nyborg Gymnasium tager de nuværende opgaver udgangspunkt i markante kunstneriske udsmykninger på Marselisborg Gymnasium og Vestfyns Gymnasium med værker af kunstnere som Jesper Christiansen, Julie Nord, Martin Bigum, Kathrine Ærtebjerg og FOS.

Nok er opgavesættene rettet mod stedsspecifikke udsmykninger, men de er skræddersyet, så de kan benyttes fra distancen af gymnasier i hele landet. Allerede til sommer tilføjes yderligere læringsmateriale, der tager afsæt i kunsten på en række sjællandske gymnasier.

Yderligere projekter bliver iværksat på baggrund af tæt dialog med interesserede gymnasier, hvor væsentlige kunstneriske udsmykninger er planlagt eller realiseret.

For nærmere kontakt vedr. samarbejdet: Martin Kjær, Lektor i Billedkunst, Design, Visual Arts og Tysk på Nyborg Gymnasium mail: Kj@nyborg-gym.dk, tlf.: 30 11 37 36