Rektors dimissionstale 2021

(in english below)

Rektor Henrik Vestergaard Stokholm

”I morgen er der også en dag”

Kære studenter, kære dejlige yndlingsmennesker i den her verden!

What a life, what a night
What a beautiful, beautiful ride
Don’t know where I’m in five
But I’m young and alive
Fuck what they are saying, what a life

(Scarlet Pleasure, ‘What a life’, 2019)

Med det omkvæd – og en fantastisk afslutningsscene med dansende studenter og aldrende gymnasielærere i livskrise – slutter den fantastiske film Druk. I har alle set den scene. Filmen handler om ondt i livet, kærlighed – og alt for meget alkohol, som desværre er kommet til at fylde en del her til lands. Men lige præcis den afslutningsscene indfanger studentertidens sorgløshed, vildskaben og den glæde, som tiden på en ungdomsuddannelse skal indeholde. En tid hvor man lever i nuet, hvor glæden bobler i maven i uendelige, lange lyse nætter. Den oplevelse og fornemmelse under jeg virkelig jer, dejlige, dejlige mennesker. For er der noget, I ikke har oplevet i de seneste år, så er det det!

Jeg har savnet jer, og jeg har set jer alt for lidt gennem det sidste halvandet års undtagelsestilstand. Jeg har spammet jer med en tsunami af retningslinjer, videoer og formynderiske, løftede pegefingre, mens I har kæmpet alene derhjemme i alt, alt for mange måneder. Jeg håber ikke, jeg har givet jer varige mén, og jeg vil godt igen udtrykke mine dybfølte tak for, hvordan I har tacklet det hele. I har taget det umulige så flot og om nogen vist, at ”Den er fri, som gjør, ikke som hand vil, men som han bør” (Peder Syv, 1688). Jeg ville virkelig ønske, det havde været anderledes, for I fortjener så meget bedre.

Uanset hvad, så skal I afsted og ud i livet nu, og det er jeg virkelig vemodig over. For jeg holder så meget af jer. Men jeg er også så pavestolt af jer, som I sidder her med huer i så mange smukke farver. Jeres forældre er stolte, og jeres lærere er også stolte. Og det er ikke bare tomme ord og fraser. Vi er virkelig imponerede af jer, for I har gennemlevet en surrealistisk tid, og I har gjort det med en værdighed og et overskud, som mange af vi andre kunne lære af. I giver os alle sug i maven, og I giver os håb om en bedre fremtid. Jeg har KÆMPESTOR respekt for, at I har været ukuelige og trodsige og optimistiske og stærke og alt muligt andet godt, selvom udfordringerne har været så mange for os alle. I har vist en vild vilje til at holde sammen, holde fast og holde ud.

I er blevet kaldt generation C, I har gennemlevet en historisk tid med en fatal og global pandemi, som har kostet alt for mange døde i en alt for skæv verden. I har oplevet stormløb mod den amerikanske kongres og angreb mod selve demokratiets vugge. I har oplevet en kamp om parallelle virkeligheder, hvor mennesker ikke længere kan nå hinanden, og hvor Hal Kochs samtaledemokrati er reduceret til spin og råberi i tågede ekkokamre. I har oplevet, at klassekammerater brutalt skulle rykkes op med rode og sendes til krigshærgede lande. I har oplevet afsavn og isolation som ingen anden generation. I har oplevet mange mørke stunder og perioder, hvor alt syntes mørkt og trist. Så lige nu ville det være oplagt, at jeg holdt en svovlende sort dommedagstale om Covid-19 og the darkest hour in history. Om dette hæslige annus horribilis. Et regulært lorteår.

Men fandme nej. Jeg vil i stedet trække det positive og opbyggelige ud af de sidste år. For selvom den her tid chokerende har vist mange af os, at vi alligevel ikke er herrer over skæbnen, så har tiden også vist, hvor afhængige vi er af hinanden. Af fællesskabet, forbundetheden, mærkbarheden og af omsorgen for hinanden. Her har I været frontløbere og forbilleder, og I har givet os alle sammen håb for en bedre fremtid. Min tale til jer skal handle om fællesskab, om skæbnen, om at kæmpe og om at lyset vender tilbage. For det gør det. Det skal det.

Jeg vil begynde med et digt af John Donne fra 1642.  Digtet er indledningen til Hemingways berømte bog Hvem ringer klokkerne for. Digtets første sætning kender I alle, men nok ikke resten:

”Intet menneske er en ø, en verden for sig;

ethvert menneske er et stykke af fastlandet, en del af det hele;

om en lerklump skylles bort fra havet, eller et forbjerg, eller din vens hus, eller dit eget,

Europa bliver mindre derved; ethvert menneskes død river noget fra mig,

thi jeg er ét med den ganske menneskehed, så derfor skal du ikke spørge:

Hvem ringer klokkerne for? De ringer for dig.”

Det digt er tidløst og siger så meget om i dag – også selvom det er fra 1642. Hemingway bruger digtet i sin bog fra 1940, som handler om den spanske borgerkrigs meningsløshed og om liv og død. Men digtet handler også om vores forbundethed med hinanden. At vi ikke er øer. At vi er forbundet med hinanden på tværs af landegrænser, tid, kulturer, religioner og historie.  Vi er nemlig ikke bare øer, der kan realisere os selv og være ligeglade med alle andre. Vi er forbundet, og klokkerne ringer for os alle.

Skæbnen er vendt tilbage på godt og ondt, men det er det forpligtigende og ansvarlige fællesskab også – og også næstekærligheden. Det har I om nogen vist, og det vender jeg tilbage til. For uanset hvad der er sket, så har I taget livet og skæbnen på jer. I har vist, at I er der for hinanden på trods af afstand og isolation. At I ikke er øer, men gode kammerater, der står sammen og kæmper. I har vist forbundethed, og I har vist, at I kan udvikle jer mere, end nogen af vi fuldvoksne kan gøre over en 41-årig periode – og her taler jeg af personlig erfaring.

Opgør med selvrealisering og individualisme

Lad os et øjeblik vende tilbage til det med skæbnen; til den store, fælles skæbnes tilbagevenden i en form, vi reelt ikke har oplevet siden anden verdenskrig. Den har psykologen Svend Brinkmann beskrevet i sin glimrende bog ”Vi er det liv vi lever” (2021). Bogen handler ikke om Covid-19, men den handler om at tage livet på sig og acceptere, at vi ikke altid kan ændre og vælge alt.

I det perspektiv har den her møgtid faktisk betydet noget godt for os alle. Nemlig et opgør med tanken om, at man udelukkende er sin egen lykkes smed, og at livet bare er en lang række af valgsituationer, hvor man frit kan vælge, hvad man vil på livets indkøbshylde. I den hyper-individualistiske tidsalder, som har domineret jeres liv og opvækst, så har tilværelsen været som et livslangt egotrip, hvor man skal skabe og løbende genopfinde sig selv, snarere end at forstå de kræfter, der har skabt én. Selvrealisering og migmigmig har været det eneste mantra i en tilværelse, hvor vi fremstiller et amputeret glansbillede af pseudolivet på de sociale medier. Jeg er på Insta, ergo lever jeg.

Tidsånden, selvhjælpsbøgerne, Giddens og Ziehes tanker om kulturel frisættelse og aftraditionalisering, men også politikernes italesættelse af unges uendelige muligheder har bidraget til en opfattelse af, at man bare kan vælge frit, begynde forfra. Der er ikke noget, der definerer os, andet end vores egne frie valg. I den tankegang er mennesket en fritsvævende ø.

Heldigvis har vi i Danmark, i Svend Brinkmann, en fællespsykolog, der formår at sætte ord på problemet. Ord, der er lige så kloge, som Donnes’ ord var smukke.

Som Brinkmann skriver i sin bog, så: ”Tillægges det ikke megen vægt, at vi befinder os i en verden, der på forhånd er fuld af betydning, værdi og forpligtigelse. At vi ikke nødvendigvis kan frigøre os fra vores tidligere handlinger, men at det er en livsopgave at tage skæbnen på sig. (..) Mennesket er først og fremmest et forbundet væsen, hvis liv udgøres af tråde – både til andre og til sin egen historie”.

Det er så rigtigt! Livsopgaven er også at tage skæbnen på sig. At acceptere at vi ikke er herrer over alt i livet – og slet ikke en pandemi som Corona – og at vi er dybt afhængige af hinanden og stærke fællesskaber – både fysiske og virtuelle. Og sorry, nu lyder jeg næsten som en teolog, men livsopgaven er også at erkende, at lidelsen stadig er et grundvilkår i tilværelsen – at life´s a bitch. Uanset de enorme medicinske, økonomiske og teknologiske fremskridt. Det er kort sagt umuligt at leve et liv, der ikke indeholder lidelse, og det gør, at vi er nødt til at gøre udholdenhed over for ubehag til en del af vores eksistens. Det har Covid-19 og isolationen vist, og det har givet et wake-up-call til os alle. For man er ikke forkert som menneske, fordi man oplever modgang, har det svært og savner fællesskabet. Og det mener jeg er en vigtig indsigt, som med tiden er druknet i det senmoderne og individualistiske overflodssamfund, hvor rationel målbarhed og digital eskapisme i alt for høj grad sætter u-menneskelige dagsordener.

Imran Rashid har i sin fantastisk kloge og helt nye bog ”Mærkbarhed” (2021) beskrevet, hvordan Covid-19 også har givet blik for, at verden omkring os – både den nære og den fjerne – påvirker verden indeni os. Det aftryk, som verden efterlader i os, kalder han for mærkbarhed, og han opfordrer til, at vi skal være bedre til mærke efter indeni og træffe personlige og medmenneskelige valg, så vi får et liv, der passer til de mennesker, vi er. Pandemien har virkelig vist, at vi har brug for at finde ind til os selv og hen til hinanden, så vi igen kan sætte pris på det, der er vigtigst: Nemlig at mærke at vi er mennesker i en verden, der er menneskelig. Imran skriver det så rammende:

Krisen satte dermed en stor fed streg under menneskets voldsomme behov for mærkbar socialitet, som for de fleste betinger en god hverdag, men som man måske tidligere havde taget for givet

Fællesskaberne og næstekærligheden har kort sagt fået revival under denne hudsultens hungersnød, og krisen har igen bekræftet de videnskabelige studier, der viser, at nære og dybe relationer betyder langt mere and alt andet ift. at føle lykke livet igennem. Imran citerer en ældre dame i et nyhedsklip, som siger det så klart: ”Jeg vil hellere dø af Corona med mine kære omkring mig, end jeg vil dø af ensomhed”.

Det, hun siger, er jo ganske enkelt: Intet menneske er en ø, og verden er altid større end os hver især. Vi kan nemlig ikke ændre en pandemi, men vi kan handle og træffe valg inden for den mulighedsramme, vi har. Vi kan bruge vores korte tid her på jorden på en mentalt bæredygtig måde, som tager højde for vores egen sårbarhed og dyrker dybe og tætte relationer med mennesker i virkeligheden – og ikke by proxy via likes og redigeret virkelighed i et virtuelt hamsterhjul på speed.

Husk: Vi kan vælge til. Vi kan vælge fra. Men vi kan aldrig vælge forkert, når vi dyrker de dybe relationer. For der er ikke et helt ”dig” uden et ”os”.

Brinkmann, som jeg tidligere har nævnt, formulerer det sådan her:

”De valg, du foretager, afslører konstant hvem du er, og hvad du står for, for dig selv og dine omgivelser – og det er din skæbne (..). Man vælger ikke selv sit selv. Men som et selv kan man selvfølgelig både vælge, handle og drages til ansvar for det, man gør. (..) Livet er det, vi er – vi er det liv vi lever!”

Noget større end dig

Et valg er også at vælge at handle og kæmpe for fællesskabet. Både Svend Brinkmann og Imran Rashid rammer noget helt centralt i tidsånden, som vi granvoksne eskapister og arbejdsflagellanter har glemt. Men for mig, så bekræfter I smukke studenter deres pointer. For I har måske nok savnet skolen og har haft hudsult, men I har også taget den forbandende skæbne og lidelsen på jer med en forbilledlig værdighed på trods af uendelige depressive dage derhjemme foran skærmen fra morgen til aften. På trods af nedslående smittetral og en syndflod af retningslinjer og nedslående beskeder fra mig og sundhedsmyndighederne. I har bevaret jeres glæde og gode humør, og I har i handling vist, at rigtige fællesskaber og venskaber stadig er det vigtigste, og at næstekærligheden stadig lever.

Imens store dele af det politiske system periodisk har fokuseret på nedlukningens og genåbningens konsekvenser og har kæmpet om, hvorvidt man skulle kunne drikke fadøl til kl. 22 eller kl. 23, eller om man skulle kunne gå på restaurant med eller uden booking, så har I udvist langt større visionær kraft og haft blik for de vigtige ting i livet. I har gjort alle gamle mænds kritik af den passive og uansvarlige ungdom til skamme. I har udvist samfundssind, efterlevet myndighedernes retningslinjer og passet på jeres familier. I har husket os alle på, hvorfor vi holder skole her – og I har endnu engang husket mig på, hvorfor jeg er så vild med jer. Hvorfor jeg er Danmarks gladeste og stolteste rektor.

Midt i mørket og Corona-skæbnestunden har I selv taget initiativer til at få glæden tilbage. Elevrådet har lavet forskellige fede sociale arrangementer, der skulle styrke fællesskabet, og vores eget fantastiske husorkester Birk Johnson trio with friends co. and more har holdt flere mindeværdige virtuelle fredagsbarer med et kult-agtigt musikrepertoire og sågar en beruset dværg, som fik min indre drengerøv til at vågne og gav tårer i øjnene. Drenge, jeg elsker jer ubetinget, og jeg er så taknemmelig over jeres indsats for at styrke fællesskabet og booste glæden på den her skole! Tak til både elevrådet og til drengene. Giv dem en hånd! Samtidig vil jeg også sende en dybfølt tak til alle skolens ansatte, som hver dag har kæmpet for at lave verdens bedste og kærlige skole midt i en historisk krise, hvor afstand, uvished og tvungen improvisation desværre har været hverdag. Giv dem en stor hånd!

Aya og næstekærligheden

Men jeg vil også inderligt takke mange af jer for noget andet og mere alvorligt, som handler om liv og død, men som viser, at næstekærligheden stadig lever; som viser, at eleverne på Nyborg Gymnasium i agtværdig praksis udlever gymnasiebekendtgørelsens formål. For I er med jeres medmenneskelighed og handlinger med til at skabe en skole, der bygger på åndsfrihed, ligeværd og demokrati og respekten for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder. Præcis den skole som bekendtgørelsen definerer.

For jer er det ikke bare bullshitord. For I udlever og efterlever ordene, når I kæmper for hinanden og for at skabe en bedre verden. I tænker etisk og træffer ansvarlige og selvstændige beslutninger. I har vist, at kampen for menneskerettigheder ikke bare er noget, man ser i fjernsynet, og I har været optændt af noget, der er større end jer selv. Det er selvforglemmelse i ordets positive betydning. Altså evnen til at glemme jer selv og jeres for en stund, fordi andre menneske har brug for jer. Jeres opbakning.

For rigtig mange af jer har kæmpet for en elev, der pludseligt fik revet livet væk under sig og som risikerer at ende sit liv i et brutalt diktatur. Jeg har tænkt meget over, om jeg skulle nævne sagen eller gøre det i overført betydning for ikke at trigge jer eller I forældre. Men jeg må nævne Aya, og så må jeg tage kritikken bagefter. For det er vigtigt for mig at sige, at det her ikke handler om, at jeg vil tale om hjemsendelser af syrere eller tale partipolitik. Det må man mene om, hvad man vil.

Nej, det handler om, at Aya – og jeres kamp for hende – eksemplificerer det bedste og smukkeste ved den her skole – og ved jer dejlige unge mennesker. Kampen viser med allerstørste tydelighed, at man kan handle etisk og med næstekærlighed – selv i en forbandet Corona-skæbnestund. I har vist, at klokkerne ringer for os alle, og at uddannelse også handler om skabe en bedre verden og om at kæmpe for de svage. Jeres valg har vist, hvem I er, og hvilken verden I gerne vil vokse ind i.

I løbet af foråret er mange af jer draget til demonstrationer for at støtte Aya – for at støtte jeres kammerat. Først i København i april; siden i Odense, Århus og Nyborg i maj og endelig på Grundlovsdag på Nyborg Gymnasium. Jeg stod selv på Christiansborgs Slotsplads i midten af april, hvor flere tusinde mennesker var mødt frem sammen med mange af jer, der var kommet fra Nyborg i busser. Jeg fik kuldegysninger og blev rørt over at se jeres engagement for jeres klassekammerat på tværs af uddannelser og årgange. Jeg fik sug i maven, da flere af talerne nævnte jer, og hele pladsen brølede, klappede og hyldede eleverne fra Nyborg Gymnasium. Det var en dybfølt og rørende oplevelse for mig og især for jer, fordi I fik bekræftet, at jeres valg, ord og handlinger flyttede verden. Rørte andre. Gjorde en forskel.

Mange af jer oplevede også, da modige og stærke Rahima fra 2p gik på talerstolen og holdt den mest fantastiske og rørende tale for sin roomie og veninde. Det var så stort. Det var kollektiv kærlighed og en næsten fysisk samhørighed. Jeg glemmer det aldrig. Tak, Rahima!

Men jeg vil heller aldrig glemme, at repræsentanter fra elevrådet involverede sig på en måde, som det ikke er set før på den her skole. Eleverne skrev bl.a. et indlæg til Politiken, hvor der stod sådan her:

”Regeringen har i det sidste år bedt os gymnasieelever om at udvise samfundssind for at bekæmpe en pandemi, som først og fremmest rammer nogle andre end os. Det gør vi gerne!

Men når samme regering begynder at hente vores kammerater ud af klasseværelserne og sende dem til krigshærgede områder, er det svært at bevare tilliden til, at regeringen handler i vores alles bedste interesse. Det er også vores fremtid, det handler om, og det skulle forhåbentlig være en fremtid, vi kan tilbringe med alle vores medstuderende. Vi føler ikke, at nogen af os er bedre end andre. Vi føler ikke, at nogen af os har mere ret til livet end andre. (..) Vi vil bygge et bedre Danmark sammen med alle vores klassekammerater.

Hvem skulle dette være til gavn for? Det er i hvert fald ikke til gavn for Danmarks unge, der lige nu må opleve deres klassekammerater forsvinde sporløst fra den ene dag til den anden.  Lad vær med at berøve vores ven hendes fremtid og måske hendes liv.”

Citat slut. Men ikke slut fra en generation, der har etikken på plads og blik for fællesskabet, når der brug for at slå et moralsk værn omkring udsatte venner, når de er kringsat af fjender.

For det er så rammende skrevet, og som rektor og som menneske er jeg så uendelig stolt af, at så kloge og rigtige ord udgår fra elever på den her skole. Jeres handlinger og valg har vist, hvem I er, og I har vist, at I vil kæmpe for en større sag og for hinanden. Man kan være uenig, og det skal der være plads til, men det, at I kæmper, gør mig stolt. I har vist, at intet menneske er en ø, og at I er rigtigt dannede mennesker.

Rigtig dannelse og rigtige mennesker

Begrebet dannelse er bl.a. defineret som ”højnelse til humanitet gennem kultur”. Dannelse handler om at udvikle en almen menneskelighed, at vokse og få et stadig bredere udsyn og at agere etisk, værdigt og med næstekærlighed – om at udvikle sin humanitet og menneskelighed i fællesskaber. Dannelse handler nemlig ikke om egen selvudvikling, kompetenceudvikling eller selvoptimering, for at bruge tidens gustne selvudviklingsbegreber. Dannelse er at se lyset og se lyst.

Jeg er så enig. For her på NG skal vi ikke kun sørge for, at I udvikler jer fagligt og får høje karakterer. Det er er selvfølgelig vigtigt. Men vigtigst af alt er, at vi uddanner hele mennesker på Nyborg Gymnasium, og vi burde have friskolemanden Christen Kolds berømte citat stående over indgangen: ”Træd varsomt, thi her bliver mennesker til”.

Det afgørende for mig er, at I har haft et både fagligt og menneskeligt udbytte af at gå her. At jeres verden er blevet større. At Nyborg Gymnasium har givet jer venner for livet. At I har nydt livet, og at lærerne har udfordret jer, gjort jer klogere og i stand til at handle og gå efter jeres drømme. Jeg håber, I har opdaget, at man ikke behøver at lære at gøre det, man har lyst til, men man skal lære at gøre det, man ikke har lyst til. For det får I brug for. Jeg håber også, I mærker vemodet i maven over, at en epoke er slut nu.

Videre i livet

Jeg skal til at runde af, og jeg vil gerne slutte af med at sige jer tak! Tak fordi I er, som I er. Tak, fordi I viser os fuldvoksne og forstokkede vejen og minder os om, at der er vigtigere ting i livet end arbejde og egen ligusterhæk. Lov mig en ting: Bliv ved med at huske de vigtige ting i livet: Fællesskabet og næstekærligheden – også efter Corona, og når I rammer det hamsterhjul, som mange af os render rundt i.

I Imran Rashids førnævnte bog er der et kort og rammende uddrag fra en bog med titlen De fem ting døende fortryder mest. Bogen tager udgangspunkt i udsagn fra mennesker på dødslejet om, hvad de ville ønske, de havde gjort anderledes. De fem ting er så tankevækkende og viser behovet for, at vi slår automatpiloten fra og reflekterer mere over vores egne og andres livserfaringer og virkelig overvejer, hvilket liv, vi gerne vil leve.

De fem ting er som følger:

  1. Jeg ville ønske, at jeg havde haft modet til at leve et liv, hvor jeg var mere tro mod mig selv.
  2. Jeg ville ønske, at jeg ikke havde arbejdet så meget.
  3. Jeg ville ønske, at jeg havde haft modet til at udtrykke mine følelser.
  4. Jeg ville ønske, at jeg havde holdt kontakten med mine venner.
  5. Jeg ville ønske, at jeg havde tilladt mig selv at være mere lykkelig.

 

De ønsker er vigtige som aldrig før. Så tag dem med jer. Lær af ordene her fra mennesker, der af skæbnen var sat i en situation, hvor de kun kunne kigge tilbage, ikke frem. Husk dem ude i livet. Det skal ikke være jer, der står på den anden side, og fortryder et levet liv. I skal kigge tilbage på et liv, hvor I var tro mod jer selv. Hvor I havde tid og overskud til at være nærværende. Hvor I gav udtryk for jeres følelser. Hvor I havde kontakt med de mennesker, der betyder noget for jer og gav jer selv plads til at være lykkelige.

Husk også mærkbarheden, næstekærligheden og ydmygheden over for livet. I har i de forgangne år lært vigtigheden af alle tre dele på den hårde måde. Vi er ikke herrer over alt, men vi kan træffe uegennyttige valg og fokusere på det vigtige i livet. På humaniteten og det med- og mellemmenneskelige. På fællesskaberne og på, at ingen er en ø.

Alt det har I vist på NG. I er nemlig ikke en selvoptaget generation Corona. I er generation Fællesskab, og I har taget skæbnen på jer, og I har handlet i en svær tid.  I har givet mig og skolens ansatte håbet tilbage. Jeg tror på jer og på fremtiden. Og jeg tror på, at lyset vender tilbage. Selvom det har været det værste år nogensinde, så er der også en dag i morgen, som altid er lidt bedre, når man har gode venner og fællesskaber at støtte sig op ad.

Andreas Odbjerg siger det så smukt i sangen ”I morgen er der også en dag”:

Alle har et ar et sted
Flyver højt, falder ned
Selv de dybeste sår de kan hele
Men i dag har du svært ved at se det
Og det’ hårdt
Jeg henter dig et sted
Vi ser solen gå ned
Jeg har rødvin og smøger, du ta’r bare
Sidst var det mig
Og du var der
Du er gået i sort
Du siger livet er lort
Du kan sove i tusinde år
Jeg er her når du vågner
Du føler dig svag
Men lyset vender tilbage
I morgen er der også en dag

Den vil Lucas fra 3e synge nu….

Kære årgang 2021. Lyset vender tilbage, og i morgen er der også en dag. Nu fortjener I fester, uendelige lyse sommernætter, sorgløshed, og at jeg tier stille. Hold fast i jer selv og fællesskaberne og bliv ved med at være de fantastiske hele mennesker, I er. Gå nu ud og genindspil afslutningsscenen i Druk: ”Fuck what they are saying, what a life!”

Jeg elsker jer, yndlingsmennesker! Og I ved godt, jeg mener det!

Med de ord vil jeg dimittere årgang 2021 fra Nyborg Gymnasium.

 

In english:

 

Graduation speech 2021

Dear students, Dear wonderful, favourite people in the world.

What a life, what a night
What a beautiful, beautiful ride
Don’t know where I’m in five
But I’m young and alive
Fuck what they are saying, what a life

The fantastic film “Another round” ends with that chorus and a fantastic closing scene with dancing students and middle-aged high school teachers in a mid-life crisis. You have all seen that scene. The film is about mid-life crisis, love and way too much alcohol, which unfortunately, is very dominant in this country. However, precisely that scene captures the student’s carefreeness, ferocity and happiness that fills the time spent on an upper secondary education. A time spent in the now, filled with a feeling of happiness and enjoyment during the many long light nights. You deserve that feeling and experience, you are wonderful people. You haven’t experienced it this past year, so you really deserve it.

I have missed you and I haven’t seen you enough during the last year and a half of this state of emergency. I have spammed you with a tsunami of guidelines, videos, and over-protective lifted finger, while you have battled on at home for far too many months. I hope I haven’t scarred you for life, and I want to again express my deepest thanks for how you have tackled it all. You have taken the impossible so well and have, better than anyone, shown that ”They are free who do not what they will, but what they should”. I really wish it all had been different because you deserve much better.

No matter what, you are going out into your lives now, and I am very melancholic about that because I care very much about you. I am also so very proud of you sitting here with your caps in many beautiful colours. Your parents are proud, and your teachers are also so very proud. These are not just empty words and phrases, we are really very impressed by you because you have experienced a surrealistic time, and you have done it with dignity and surplus energy that many of us can learn from. You are amazing, and you inspire us with hope of a better future. My respect for you is IMMENSE. You have shown unfailing good spirits, remained resilient, optimistic, and strong, and so much more, even though the challenges for us all have been numerous. You have displayed a ferocious will to stick together, persevere and endure.

You have been called generation C, you have experienced a historical time with a fatal and global pandemic, which has taken far too many lives in a far too unequal world. You have experienced the storming of the American Congress and an attack on the cradle of democracy. You have experienced a battle of parallel realities where people cannot reach each other and where Hal Koch´s deliberative democracy is reduced to spin and yelling in an echo chamber.  You have experienced that classmates have been brutally uprooted to be sent to war-torn countries. You have experienced deprivation and isolation like no other generation. To put it briefly, you have experienced many dark times and periods where everything seems bleak and sad. So now would be the obvious time to hold a black, doomsday speech about Covid-19 and the darkest hour in history, about this horrendous annus horribilis, a downright crappy year.

Damn no. Instead, I want to focus on the positive things from the past year. Even though this time was shocking, it has shown many of us that we are not masters of destiny, and time has also shown how dependent we are on each other.  On community, connectedness, noticing and taking care of each other. You have been front-runners and role models and given us all hope for a better future. My speech to you will be about community, destiny, the fight and about the light returning, because it will, it must.

I will start with a poem of John Donne from 1642, which is the preface in Hemingway´s famous book” For whom the bell tolls”. You all know the first sentence, but maybe not the rest….

No man is an island, entire of itself.

Every man is a piece of the continent, a part of the main.

If a clod be washed away by the sea,  

Europe is the less, as well as if a promontory were, as well as if a manor if thy friend’s or of thine own were.

Any man´s death diminishes me,

Because I am involved in mankind, and therefore never send to know

For whom the bell tolls, it tolls for thee.

That poem is timeless and says so much about today – even though it is from 1642.  Hemingway uses the poem in his book from 1940, which is about the Spanish civil war´s senselessness and about life and death. However, the poem is also about our connectedness with each other, that we are not islands, that we are connected to each other across land borders, time, cultures, religions, and history. We are exactly not just islands, that fulfil oneself and not care about others. We are connected, and the bells ring for all of us.

Fate has returned for better or worse but so has obligation and responsibility in the community– and humanity. I will return to this, but whatever has happened, you have embraced life and fate. You have shown that you are there for one another despite distance and isolation. That you are not islands but good friends that stand together and fight. You have shown connectedness, and that you can develop more than any of us adults could over a 41-year period, and here I am talking about my own personal experience.

Breaking with self-realisation and individualism

Let us, for a moment, return fate. To the return of fate in a form we actually haven’t experienced since the second world war. The psychologist Svend Brinkmann has described this in his brilliant book ”we are the life we live”. The book is not about Covid-19 and years in chains but about embracing life and accepting that we cannot always change and choose everything.

This rotten time has actually meant something good for us all, namely a break with the thought that one is solely the master of one´s own life, and that life is one long row of choices, where one can freely choose what one will on life’s shopping shelf. In the hyper-individualistic age that has dominated your lives and upbringing, life has been a life-long ego trip where one can create and continuously reinvent oneself, rather than understanding the forces that have created it.  Self-realisation and me me me  has been the only mantra in one’s existence, where we display an amputated picture perfect of a pseudo life on social media – I am on Facebook, therefore I am.

The spirit of the time, self-help books, Giddens and Ziehes ideas about cultural unleashing and detraditionalization, but also the politicians’ articulation of young people’s endless opportunities, have contributed to a conception that one can just choose freely, start over, and that there is nothing that defines us other than our own free choice. With this idea, the individual is a floating island.

Luckily in Denmark we have Svend Brinkmann, a psychologist, who can put words to the problem. Words that are just as wise as Donne’s words were fine.

As Brinkmann writes, so ”It does not carry much weight that we find us in a world that already is full of meaning, value and obligation. That we not necessarily can free us from our past actions, but that it is a task of life to embrace fate.  (..) Humans are first and foremost connected beings, whose lives are made up of threads – both to others and to one´s own story”.

It is so right. It is a task of life to embrace fate. To accept that we are not masters of all in life – and definitely not a pandemic like Corona – and that we are deeply dependent on each other and strong fellowships – both physically and virtually. And sorry – now I sound like a theologian – but a task of life is also to acknowledge that suffering is still a basic term of life – that life´s a bitch, regardless of enormous medical, economic, and technological progress. To put it bluntly it is impossible to live a life, that does not contain suffering, and it means we have to make endurance of discomfort a part of our existence. That has Covid-19 and isolation shown us and given us a wake-up-call for all of us. It does not mean that we are incorrect as humans because we experience disappointments, have a hard time and miss community spirit. I think this is a good realisation, which has drowned in the late modern, individualistic, and affluent society, where rational measurability and digital escapism sets an inhuman agenda to a far too high degree.

Imran Rashid has described in his fantastic, wise, new book  ”Mærkbarhed” how  Covid-19 has also shown that the world around us influences the world inside of us.  The impression that the world leaves within us he calls noticeability, and we should be better to notice things within us and make personal choices, so we can have a life that fits the people we are. The pandemic has really shown that we have the need to find ourselves, and each other, so we can again appreciate that which is important. Exactly, to notice that we are humans in a world that is human. Imran writes it so clearly:

Therefore, the crisis has highlighted the profound need of human beings for genuine sociality, which for most is a prerequisite for a good everyday life, but which previously was taken for granted

Community spirit and humanity has had a revival during this ravenous Corona famine, and the crisis has again confirmed the scientific studies that show that near and deep relationships mean much more than everything else to feel happiness through life.  Imran quotes an elderly lady from a news clip who says it so clear: ”I would rather die of Corona with my loved ones around me than die of loneliness”.

What she says is simply: no man is an island, and the world is always bigger than each of us. We cannot change a pandemic, but we can take action and make choices within the options we have. We can use the short time we have on this earth in a mentally sustainable way, taking into account our own vulnerability and engage in deep, close relationships with people in the real world – and not by proxy via likes and edited reality in a virtual hamster wheel on speed.

Remember: we can choose, or we can choose to do without, but we can never choose incorrectly when we engage in deep and meaningful relationships, because there is never a complete “you” without an “us”.

Brinkmann expresses it like this:

”The choices you make, expose constantly who you are and what you stand for, for yourself and your surroundings – and it is your destiny. Destiny is not that all our actions are determined in advance, so we do not have free will but that we are certain people that are born into a world where not everything is up to us or can be changed, which is why it is a duty to take yourselves and your responsibilities seriously. One does not choose one’s own self. But as a self, one can of course both choose and take action and be responsible for those actions. (..) Life is what we are – we are the life we live!”

Something bigger than oneself…

A choice is also to choose to take action and fight for community spirit. Both Svend Brinkmann and Imran hit on something very central for the spirit of the time, that us old, escapists and workaholics have forgotten. But for me, you wonderful students confirm the point, as you have probably missed the school and have had long-term touch deprivation, but you have also embraced the damned fate and suffering with exemplary dignity despite unending depressive days at home in front of the screen from morning to evening. Despite discouraging infection numbers and a deluge of guidelines and discouraging messages from me and the health authorities, you have kept your joy and good humour, and you have with your actions, shown that real community spirit and friendships are still the most important and that humility is still alive.

While a large part of the political system has periodically focused on lockdown and the consequences of opening up and fought about if one can drink a beer to 22.00 or 23.00 or if one can go to a restaurant with or without a booking, so you have shown much more visionary power and seen the important things in life. You have put the old men’s criticism of the passive and irresponsible youth to shame. You have shown civic spirit, complied with the authority’s guidelines and taken care of your families. You have reminded us all about why we have our school here – and you have reminded me again why I am so crazy about you, why I am Denmark’s happiest and proudest Principal.

In the middle of the dark and in the fate of Corona, you took initiative to bring joy back. The student committee organized different great social events, that would strengthen our community, and our own fantastic in-house orchestra, Birk Johnson trio with friends co. and more have held many memorable virtual Friday bars with a cult-like music repertoire and a funny dwarf who awakened my inner teenage boy and made me laugh until I had tears in my eyes, boys I love you and I am so thankful for your effort to strengthen our community and boost joy into this school! Thank you to both the student committee and the boys, give them a round of applause! At the same time, I also want to send a heartfelt thank you to the school’s employees who work hard every day to make the best, caring school in the world in the middle of a historical crisis, where uncertainty and forced improvisation has unfortunately become everyday life, give them a big hand.

Aya and humanity

I also want to thank many of you for something else and more serious, it is about life and death, but which proves that humanity still exists, and shows that students at Nyborg Gymnasium respectively follow the school’s declaration. With your compassion and actions, you are part of creating a school that is based on freedom of spirit, equality, democracy and respect for fundamental freedom and human rights, precisely the school which the declaration defines.

For you they are not just empty words, because you live out and comply with the words when you fight for each other to create a better world. You think ethically and make responsible, ethical, and independent decisions. You have shown that fighting for human rights is not just something you see on television and you have been inflamed about something that is bigger than yourselves. It-is self-oversight in a positive sense.

Consequently, you have the ability to forget about yourselves for a while because others need you and your support.

Many of you have fought for a student that suddenly had their life torn away from under them, and risks ending their life in a brutal dictatorship. I have thought a lot about if I should mention the case or do it figuratively speaking so not to provoke you or your parents. However, I have to mention Aya, and take the criticism afterwards. As it is important for me to say that this is not about speaking about repatriation of Syrians or party politics, one can have their own opinion about that.

No, it is about Aya and your fight for her – exemplifying the best and fine things about this school – and you wonderful young people. The fight shows with great clearness, that one can act ethically and with benevolence – even in a damned Corona moment of fate. You have shown that the bells ring for us all, and that education is also about creating a better world – and to fight for the week. Your choice has shown who you are – and what world you want to grow up in.

During the spring many of you were drawn towards demonstrations to support Aya – to support your fellow student – first in Copenhagen in April and then in Odense, Aarhus and Nyborg in May, then eventually on the Constitution day at Nyborg Gymnasium. I was at Christiansborg’s square in mid-April, where many thousands of people met up – together with many of you that came from Nyborg in busses. I had goosebumps and was moved over seeing your engagement for your classmate from all educational programmes and year groups. I had butterflies in my stomach when some of the speakers mentioned you, and the whole square roared, clapped and paid tribute to the students from Nyborg Gymnasium. Wow, what an experience for me and especially for you because your choice, words and actions that made a mark were acknowledged, moved others, and made a difference.

Many of you also experienced, how brave and powerfully Rahima from 2p took the rostrum and held the most fantastic and moving speech for her roomie and friend, it was so great. It was collective love and nearly a physical connectedness, I will never forget it.

I will also never forget thar representatives from the student committee got involved in such a way that has never been seen before at this school. The students wrote, among other things, an article in the newspaper Politiken, which was written the following:

”The government has this past year asked us upper secondary students to show public spirit to fight a pandemic, which first and foremost affects others than ourselves, we will gladly do that!

However, when the same government begins to take our classmates out of the classroom to send them to a war-torn country, it is hard to have trust in that the government acts in our best interest. It is also about our future, and hopefully there is a future we can spend with all our fellow students. We do not feel that any of us are better than others. We do not feel that any of us have more right to life than others (..) We want to build a better Denmark together with all our fellow students.

Who is going to benefit from this, at any rate not the youth of Denmark who now experience our classmates disappearing without a trace from one day to the next.  

Please do not take away our friends future and maybe her life.”

End of quote. But not the end of a generation, who has their ethics in place and an eye on the community, when there is the need to put up a moral defence around vulnerable friends when they are surrounded by enemies.

The words hit hard, and as Principal and as a person I am so endlessly proud that so wise and genuine words come from students at this school.  Your actions and choice have shown who you are, and you have shown that you will fight for a big case and for each other. You have shown that that no person is an island and that you are educated people. One can disagree, and there must be room for that, but because you fight makes me so proud.

Genuine education and genuine people  

The concept of education is, defined as ”raising of humaneness through culture”. Education is about development of general humanness, to grow and gain an increasingly broader view of things and act ethically, with dignity and with humanity – to develop one’s humaneness in communities. Education is not about self-development, competency development or self-optimisation, in order to use the times sallow self-development phrases. Education is seeing the light.

JI do so agree, as here at NG we shall not just ensure that you develop academically and receive high grades. This is of course in a way important, but the most important of all is that we educate the whole person at Nyborg Gymnasium, and we should have Christen Kolds famous quote over the entrance: ”Tread cautiously, people are coming into being”.

The important thing for me is that you have had both an academic and human benefit for attending here. That your world has become wider. That Nyborg Gymnasium has given you friends for life, that you have enjoyed life, and that your teachers have challenged you, made you wiser and prepared you to make decisions and follow your dreams. I hope you have discovered that one does not need to learn to do what you desire, but one should learn to do what one does not desire, as you will need this in future. I also hope, you can feel the melancholy in the pit of your stomach, as an era has now ended.

Moving on in life

Thank you for being who you are. Thank you because you show us grown-ups, who have gone to seed, the way and remind us that there are more important things in life than work and one’s own garden hedge. Promise me one thing: Keep on remembering the important things in life, community and humanity – also after Corona and when you reach the hamster wheel that many of us run around in.

In Imran Rahid’s previously mentioned book, there is a short and telling excerpt from another book, namely ”The five things dying people most regret”, which has been recorded from statements from people from their death beds.  The five things are so thought provoking and show the need to turn the autopilot off and reflect more over our own and others life experiences and consider how we really want to live our lives and the choices we make.

The five things are as follows…

  1. I wish that I had had the bravery to live a life where I was more true to myself.
  2. J wish I had not worked so much.
  3. I wish I had been brave enough to express my feelings.
  4. I wish I had kept in contact with my friends.
  5. I wish I had permitted myself to be happier.

 

Those wishes are important as never before. So, take them with you. Learn from the words from people, because of fate, were in a situation where they could only look back not forward. Remember them out in the world. It should not be you that is there on the other side regretting a lived life. You shall look back on a life where you were true to yourselves, where you had time and energy to be present in the moment. Where you could express your feelings, had contact with those people that meant something for you and gave yourself room to be happy.

Also remember perceptibility, humanity and humility in life. In the previous years you have learned the importance of all three the hard way. We are not masters of everything, but we can make unselfish choices and focus on the important things in life, on humanity and with the interpersonal, on community and that no one is an island.

You have shown this at NG. You are indeed not a self-absorbed generation Corona. You are generation community, and you have embraced fate and taken action during a hard time. You have given me, and the school’s employees hope again. I believe in you and the future, and that he light will return, even though it has been the worst year ever, so there is also a day tomorrow, which is always a bit better when one has good friends and community spirit to support oneself.

Andreas Odbjerg says it so beautifully in the song  ”There is also a day tomorrow”:

Everyone has a scar somewhere
Fly high, fall down
Even the deepest wounds can heal
But today you cannot see it
And it is hard
J will pick you up somewhere
We will watch the sun go down
I have red wine and smokes, you just enjoy
Last time it was me
And you were there
You are in the dark
You say life is shit
You can sleep for a thousand years
I will be here when you wake
You feel week
But the light will return
There is also a day tomorrow

Lucas will sing it now….

Dear year of 2021. The light will return and there is also another day tomorrow. Now you will party the endless summer nights, carefree and I will shut up now. Stay true to yourselves and the community and keep on being the fantastic whole people you are. Go out now and repeat the final scene of Another round. Fuck what they are saying, what a life!

I love you, my favourite people! And you know I mean it.

With these words I hereby graduate the year of 2021 from Nyborg Gymnasium.