SØG

Kære nye forældre på Nyborg Gymnasium!

Jeg vil gerne starte med at byde jer hjerteligt velkommen som forældre på vores skole. Vi glæder os meget til at møde alle jeres børn efter sommerferien og give dem den bedst tænkelige start på deres uddannelse. I skrivende stund har vi ikke fået de præcise sundhedsfaglige retningslinjer for skolestart, og derfor kan planerne for opstarten ændres. Vi holder løbende vores hjemmeside opdateret, men vi vil kommunikere til jer via mail, hvis der sker markante ændringer.

Det er vigtigt for os at have et tæt samarbejde med jer. Selvom jeres børn er ved at blive voksne, har de brug for, at forældre og skole samarbejder om at gøre deres forløb her hos os så givende, udfordrende og lærerigt som muligt.

Der sker meget i et ungt liv i løbet af de 1-3 år, som deres uddannelse tager – uanset om det er på STX, HF, HHX, EUD, EUX, Pre-IB, IB eller i 10. klasse. Den øgede selvstændiggørelse og udvikling, som de gennemgår, mens de er her, har vi respekt for. Vi behandler dem som voksne, giver dem ansvar og har store forventninger til dem. Vi håber også, at de har store forventninger til os. Det er samtidig vigtigt, at vi – forældre og skole – sørger for at holde kontakt, hvis der opstår uventede ting, eller vi mærker, at der er problemer.

Jeg håber, vi kan byde jer fysisk indenfor til velkomstmøde onsdag d. 2. juni, hvor bl.a. ungdomsforsker Søren Østergaard holder et kort oplæg om unge og gymnasielivet. Oplægget giver en række bud på, hvordan man kommer igennem gymnasiet, og hvilke forventninger der er til forældre og andre voksne. Husk at tilmelde jer, og vi skal nok give besked om arrangementet afholdes fysisk eller virtuelt.

Hvis myndighederne tillader det, holder vi en introfest for alle uddannelser fredag d. 20. august. Vi vil i den forbindelse rigtig gerne invitere jer til at komme og se jeres børn danse Les Lanciers, hvilket de øver sig i under introforløbet. På grund af Covid-19 ved vi dog endnu ikke, om vi kan afholde arrangementet helt, som vi ønsker. I hører derfor også her nærmere, når vi kender mere til de sundhedsfaglige retningslinjer.

På STX og HHX skal jeres barn vælge studieretning senest torsdag d. 14. oktober, kl. 24.00. I forbindelse med valget inviteres I og jeres barn til et møde tidligere samme dag, hvor vi kan hjælpe med afklaring, hvis det skulle være nødvendigt.

Efter studieretningsvalget inviteres I og jeres børn til en hyggelig aften torsdag d. 25. november, hvor I bl.a. skal møde klassens lærere men også høre oplægget ”Far og søn deler ud” med Julius og Peter Mygind. Jeres børn har samme formiddag hørt oplægget ”Unge og stoffer – vejen ind og ud af et stofmisbrug” med Julius Mygind. Netop denne aften er en god måde at styrke det tætte samarbejde mellem skole og hjem, som vi lægger så stor vægt på.

I hører nærmere omkring de forskellige arrangementer og tilmelding til samme, når jeres børn er startet i august, men sæt allerede nu gerne et STORT kryds i kalenderen ud for de forskellige datoer.

Jeg håber også, at I fremadrettet vil følge med i nyhederne på Nyborg Gymnasiums hjemmeside og Facebookside. Her kan I læse om stort og småt fra skolens liv og se billeder og videoer fra de mangfoldige aktiviteter, der er på skolen.

Til slut skal jeg gøre opmærksom på de gældende retningslinjer i forhold til udlandsrejser og evt. karantæne. I kan orientere jer i Udenrigsministeriets rejsevejledninger her.

Hvis I har spørgsmål, håber jeg meget, at I vil kontakte os og få en snak.

Med venlig hilsen og på gensyn

 

 

 

Henrik Vestergaard Stokholm
Rektor

Jeg ønsker mere information og vil gerne kontaktes

KLIK HER
Skip to content