SØG

Information om Nyborg Gymnasiums håndtering af Covid-19 og nye retningslinjer

Lige nu følger alle med i mediernes opdateringer ift. spredningen af Covid-19. Situationen udvikler sig hele tiden, og derfor vil I nedenfor kunne følge med i, hvad vi som skole gør for at minimere smitterisikoen, og hvad det medfører for alle elever. Vi følger udviklingen og agerer ud fra Sundhedsstyrelsen og Undervisningsministeriets retningslinjer. Vi vil løbende opdatere siden, hvis der sker ændringer i situationen.

Oversigt over seneste tiltag og anbefalinger:

Januar 2022: Nye retningslinjer og restriktioner

Corona-proceduren på Nyborg Gymnasium, der også er at finde på forsiden af Lectio: 1. Ved mistanke om at du er smittet, eller hvis du er nær kontakt, skal du kontakte sundhedsmyndighedernes hotline for en vurdering af, om du må komme i skole.

2. Hvis du testes positiv, skal du øjeblikkeligt sende en sms til skolens rektor på tlf. 29737472. Du skal skrive: fulde navn, klasse, tidspunkt for testsvar, og hvornår du sidst har været på skolen. Så udsender rektor eller sekretariat en sms til dine lærere og klassekammerater, og opfordrer dem til at tage test. OBS: Hvis du bor på kostskolen, skal sms´en også sendes til kostskolelederen på tlf. 30701807, og herefter skal du tage kontakt til vagthavende på kostskolen. Du skal efterfølgende også kontakte dem, som du vurderer, har været dine nære kontakter. Du må IKKE komme i skole, hvis du er testet positiv.

3. Ifølge Sundhedsmyndighedernes nye anbefalinger er man i skolen betragtet som ”øvrige kontakter” (man er kun nær kontakt til personer i sit hjem). Hvis I er øvrige kontakter til klassekammerat, der er smittet, så anbefales det, at I bliver testet med en hurtigtest hurtigst muligt samt på 4. dagen efter, I sidst havde kontakt med den smittede. Så I må gerne blive på skolen, men skal tage test, når I kan. Kontakt smitteopsporingen, hvis I er i tvivl om noget.

Læs mere om nære og øvrige kontakter her:

https://www.sst.dk/da/corona/hvis-du-har-symptomer_-er-syg-eller-smittet/naere-kontakter

19. december 2021: Nye retningslinjer og restriktioner

I forlængelse af de nyeste restriktioner (bl.a. i natte- og kulturlivet) har Undervisningsministeriet udsendt nye retningslinjer for grundskoler og ungdomsuddannelser. Her fremgår det bl.a., at der fra d. 19. december 2021 og indtil d. 17. januar 2022 indføres:

 • Krav om mundbind eller visir for elever og ansatte på ungdoms- og voksenuddannelser, når de bevæger sig rundt på institutionen og opholder sig på fællesarealer. Kravet gælder ikke i undervisningen eller til eksamen.
 • Anbefaling om to ugentlige screeningstest for elever og medarbejdere.
 • Anbefaling om organisering af undervisning i faste hold (i det omfang at det er foreneligt i forhold til den praktiske gennemførsel af almindelig undervisning mv.).
 • Opfordring til aflysning af større sociale arrangementer.

Det nye og centrale er, at mundbindet genindføres, men de fleste elever har prøvet det før. Så når alle vender tilbage og starter igen, så skal vi have mundbind på overalt, hvor vi færdes på skolen, og elever må kun tage det af, når de sidder i deres klasser. Medbring mundbind.

Samtidig skal vi forsøge at begrænse kontakten på kryds og tværs af klasser, hvorfor skolen planlægger at lave mange valgfag og sproghold virtuelle. Information herom følger. I Pre-IB og IB er organiseringen anderledes, så vi kører videre med fysisk undervisning på alle hold, da vi ellers ikke kan gennemføre undervisningen på uddannelsen – og det er ok at gøre. Der lukkes også midlertidigt ned for fælles spisning i FoodCamp, hvorfor der igen skal spises i klasserne.

Endelig – og meget vigtigt – så har skolen besluttet at omlægge til virtuel undervisning d. 3. og 4. januar, så alle kan nå at blive testet efter nytår, og så vi kan få alt på plads her i huset. Lige nu er alle personalegrupper gået på ferie, og derfor er der brug for tid til at iværksætte ovenstående.

OBS: 3i skal som de eneste komme fysisk ind til mock-eksamen d. 3. og 4. januar.

Alle, der bor på kostskolen, skal stadig komme tilbage søndag d. 2. januar, og kan følge den virtuelle undervisning fra værelserne.

5. januar genåbner vi helt normalt med fysisk undervisning, mundbind og tjek af Coronapas, og vi vil desuden teste alle elever i løbet af de første dage, for at være på den sikre side. Vi skal dog kraftigt opfordre alle til selv at tage test, inden de møder fysisk op på skolen – både vaccinerede og uvaccinerede.

Skolens retningslinjer opdateres løbende, som vi vil bede alle læse dem, inden de starter på skolen igen. På kostskolen er der særlige regler, som kostskolelederen sender ud.

Corona December 2021 – Instruks til elever og lærere

10. december 2021: Nye retningslinjer

Epidemikommissionen og regeringen har besluttet, at grundskoleelever sendes hjem fra d. 15. december og først kommer tilbage d. 5. januar. Det rammer også 10. klasse på Nyborg Gymnasium. Det kan i nogle tilfælde få indflydelse på undervisningen, der kan blive til virtuelle moduler.

Statsministeren fremlagde på pressemøde desuden Epidemikommissionens opfordringer til at begrænse sociale sammenkomster, fester og julefrokoster m.m. Det sidste er allerede gjort i NG-regi, og den fysiske juleafslutning i Multihallen, hvor alle skulle have været samlet i 20-30 minutter, bliver til julehygge i klasserne.

Alle opfordres til at planlægge test i dagene op til skolestart d. 3. januar 2022. Det gælder også vaccinerede.

Rentningslinjer for Nyborg Gymnasiums kostskole kan læses her: Kostskolen, Corona December 2021 – Brev samt regler

29. november 2021: Procedure for tjek af Coronpas
Folketinget har vedtaget, at der skal tjekkes Coronapas på alle ungdomsuddannelser fra på mandag d. 29.11.2021 (OBS: Det gælder ikke 10.klasse)! Der er derfor lavet en enkel procedure for tjek af Coronapas på NG:
Regler for kontrol af Coronapas

Regler for at opnå gyldigt Coronapas: https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/coronapas
Alle på NG skal downloade Coronapas-app´en, så alle bruger samme site: https://coronasmitte.dk/spoergsmaal-og-svar-om-covid-19/coronapas-appen

Er en elev fritaget for test eller vaccine, så skal han eller hun komme på kontoret med dokumentation. Herefter bliver der sendt information til elevens lærere, så han/hun ikke bliver sendt på kontoret hver dag.

16. november 2021: Gældende retningslinjer ved smitte
Smitten stiger, og vi har dd. kommunikeret gældende retningslinjer til elever og forældre:

1. Ved mistanke om at du er smittet, eller hvis du er nær kontakt, skal du først kontakte egen læge eller sundhedsmyndighedernes hotline for en vurdering af, om du må komme i skole. Kontakt herefter kontoret på tlf. 65310217.
2. Hvis du testes positiv, skal du øjeblikkeligt kontakte skolens rektor på tlf. 29737472 (uanset tidspunkt) og opspore dine nære kontakter. Du skal IKKE komme i skole, hvis du er testet positiv.
3. Kontoret sender besked til klassens elever og lærere om, at du er hjemsendt med Coronasmitte.
4. Hvis du er nær kontakt og ikke vaccineret, skal du gå i isolation og kontakte smitteopsporingen. Du skal givet tage en test på 4. og 6. dagen for den seneste kontakt med den smittede. Hvis du er vaccineret, anbefaler sundhedsmyndighederne, at du bliver testet på 4. og 6. dagen for seneste kontakt med den smittede, men du må gerne komme i skole.

OBS: Det er sådan, at nære kontakter uden vaccine skal gå i isolation og forlade skolen. De vaccinerede, som er nære kontakter, må godt blive, men sundhedsmyndighederne beder jer om at tage test. Undervisningsministeriet har desuden i aftes præciseret, at man får almindeligt fravær, hvis man er smittet, er i isolation eller er til test. Der er således ikke mulighed for nødundervisning – kun hvis sundhedsmyndighederne lukker os helt eller delvist ned.

15. november 2021: Nye retningslinjer ift. besøgende på kostskolen
De stigende smittetal har ført til ændrede regler for besøgende på kostskolen. Læs nærmere i dette brev, der er sendt til kostskolens beboere og pårørende: Brev Håndtering af COVID-19 på kostskolen 15.11.2021

18. august 2021: Ny retningslinjer ift. opsporing af nære kontakter
Retningslinjerne ift. opsporing af nære kontakter er ændret således, at man nu skal have været inden for 1 meter af en smittet person i mere end 15 minutter. Se de reviderede retningslinjer her: Instruks til lærere og elever 18. august 2021

11. august 2021: Vaccination på Nyborg Gymnasium d. 17. august og 14. september
Tirsdag d. 17. august laver vi vaccinationscenter i auditoriet, og her kan alle elever og medarbejder møde op uden tidsbestilling mellem kl. 9 og 16.00. Personalet fra OUH kommer igen d. 14. september i samme tidsrum og giver andet stik. Der vaccineres med vaccinen fra Pfizer/BioNTech. Det vil også være muligt at få andet stik på tirsdag d. 17. august, hvis man allerede er førstegangsvaccinerede med Pfizer/BioNTech, så længe intervallet mellem de to stik overholdes. Det er VIGTIGT at medbringe sygesikringsbevis og tage tøj på, som gør det nemt at blotte overarmen, og man skal også huske at spise og drikke inden. Vi har indrettet aflukkede vaccinationsrum og venterum med overvågning, som alle skal sidde i 15 minutter efter vaccinationen, og vi sørger for noget at drikke. Praksis og fremgangsmåde er fuldstændig den samme som på landets vaccinationscentre.

5. august 2021: De seneste retningslinjer
Forhåbentlig har de fleste fået andet stik, og vi møder ind til en næsten færdigvaccineret skole. Alle forældre, elever og lærer har fået tilsendt disse retningslinjer: Instruks til lærere og elever (August 2021)

Rentningslinjer for Nyborg Gymnasiums kostskole kan læses her: Kostskolen, Corona August 2021 – Brev samt regler

16. april 2021: Bredt flertal udvider genåbningen 
Et bredt flertal i Folketinget har indgået en aftale, der udvider genåbningen for afgangseleverne på NG. Genåbningen gælder fra 21. april, og aftalekredsen mødes igen om 14 dage for at gøre status – og for at afgøre, om der kan genåbnes yderligere. I aftaleteksten står der følgende: ”80 pct. fremmøde for afgangselever i grundskoler samt på ungdoms- og voksenuddannelser. 100 pct. fremmøde på erhvervsuddannelserne” På Nyborg Gymnasium betyder aftalte, at afgangsklasserne nu kan være på skolenen hel uge (som tidligere) og herefter tre dage den følgende uge (så de rammer 80 pct med 8 ud af 10 skoledage). Elever på EUD må være til stede 100% på skolen, hvilket betyder at GF2 er tilbage alle dage.  I praksis skal afgangseleverne komme fysisk ind tirsdag, onsdag torsdag i den anden uge. Skolen tester alle afgangseleverne om tirsdagen den anden uge, og så er det nok med én test. Så i en uge med fem fysiske skoledage, så tester skolen, som vi plejer, om mandagen og torsdagen. For afgangseleverne, der kommer ind i uge med tre skoledage, der tester vi tirsdag. NG afventer, om der kommer yderligere ændringer, når aftaleparterne mødes igen.

27. marts: Genåbning og tests efter påske
Alle elever må komme tilbage i skole efter påske. De må komme ind hver anden uge. Eleverne skal testes to gange om ugen, når der er på skolen, og desuden ændres testsystemet, så vi overgår til superviseret selvtest. Skolens instruks om tests og hygiejne er desuden opdateret ift. gældende retningslinjer.

Se de reviderede retningslinjer:

Nyborg Gymnasiums instruks om test, hygiejne, adfærd samt smittehåndtering

Se skolens procedurer for test af elever og ansatte:

Testprocedure elever

Testprocedure ansatte

12. marts: Procedure for testning
For at imødekomme kravene om test i de nye retningslinjer for genåbning, har Nyborg Gymnasium udviklet et system til registrering af test og indgået et samarbejde med kommunen om testcenter for skolens elever og ansatte på skolen.

Se skolens procedurer for test af elever og ansatte:

Testprocedure elever

Testprocedure ansatte

11. marts: Revideret instruks
Skolens instruks om tests, hygiejne og adfærd i forbindelse er opdateret ift. gældende retningslinjer: Nyborg Gymnasiums instruks om test, hygiejne, adfærd samt smittehåndtering

9. marts: Genåbning for afgangselever på mandag d. 15. marts

Hvem må komme i skole, hvornår?

Afgangseleverne må komme ind på skolen 50% af tiden, og der må kun må være 50% af afgangseleverne på skolen samtidig. Hver elev, kursist og deltager må fremmøde i fem sammenhængende undervisningsdage ad gangen. Det betyder konkret, at vi laver undervisning for halvdelen af eleverne hver anden uge, og vi starter med at hive Stx, hf, hhx og eux/eud ind i næste uge, så de kan få fysisk fremmøde til workshops i SRP, SOP og EOP. Ugen efter er det IB og 10.klasse, og med den fordeling, så passer det med 50 pct. IB-eleverne skal også have tid til at flyve ind og gå i karantæne, så for dem er det godt, at der går lidt tid. Retningslinjerne ligner herudover dem, der var umiddelbart før nedlukningen ift. brug af mundbind, afstand i klasserne mm. Desuden lukker aftalen op for, at vi kan tage fortsættereleverne ind en dag om ugen til undervisning udendørs

 Test

Det er et krav, at alle elever og ansatte kan fremvise negative tests to gange om ugen med 2-3 dages mellemrum. Elever og ansatte skal to gange om ugen kunne dokumentere at have opnået negativt undersøgelsesresultat inden for de sidste 72 timer. Det er skolens ansvar at kontrollere elevers og medarbejderes tests.  Helt konkret, så beder vi alle elever om at tage test lørdag/søndag, så de kan fremvise negativt resultat ved 1. fremmøde om mandagen. Skolens IT-chef har udviklet et program og site, hvor elever og ansatte skal uploade testsvar, og så bliver de gennemgået af sekretariatet eller en studentermedhjælper i løbet af søndag aften, inden eleverne møder frem mandag. Herudover har vi lavet en aftale med kommunen, som hjælper med test i Auditoriet, så alle ansatte kan blive testet mandag morgen, og så det kan gøres i arbejdstiden. Hvis man ikke benytter den mulighed, så kan man tage test anderswo og stadig uploade testsvaret.

Om onsdagen testes alle elever og ansatte i vores testcenter, som bemandes af kommunen. Vi skemalægger test til alle elever, der er inde fysisk og alle ansatte får mulighed for at komme forbi. Her sidder der en ansat og registrerer testsvarene. Har vi positive tests, så henter vi eleverne ud og sender dem til PCR-test. På den her måde kan vi sikre to tests om ugen og kontrollere resultaterne. Der er undtagelser fra tests for elever og ansatte med særlige lidelser. Elever og ansatte på kostskolen vil også fast skulle testes hver 3. dag hele tiden, men det tager vi højde for.

Pressemeddelelse

Afgangselever i grundskoler samt på ungdoms- og voksenuddannelser i Østjylland, Sydjylland, Fyn samt Vest- og Sydsjælland kan vende tilbage med 50 pct. fremmøde (dvs. hver anden uge) efter samme model som åbningen i Nordjylland og Vestjylland.

Elever i 5.-8. klasse og ikke-afgangselever på ungdomsuddannelser i alle landsdele kan møde til udendørs undervisning én gang om ugen. Det samme gælder for afgangselever i grundskolen og afgangselever på ungdomsuddannelser i landsdele, hvor der endnu ikke er åbnet for 50 pct. fremmøde. I grundskolen vil der gælde en kraftig opfordring til, at personale og elever har et negativ testresultat ved fremmøde, der højst er 72 timer gammel, mens et tilsvarende negativ testresultat for personale og elever på ungdomsuddannelserne vil være et krav.

https://www.justitsministeriet.dk/pressemeddelelse/implementering-af-politisk-forstaaelse-af-24-februar-2021-om-genaabning/

24. februar: Genåbning tidligst d. 15. marts
Så kom pressemødet om genåbning endeligt, og der er lys for enden af tunnelen. Vi havde håbet på delvis genåbning fra næste uge, og vi er misundelig på grundskoler, ungdomsuddannelser og efterskoler, som genåbner i Vest- og Nordjylland og på Bornholm på mandag. Men nu er der skæringspunkter i forhold til, hvad der skal ske frem til 5. april. Der er heldigvis også håb for tidligere genåbning, for i aftalen står der, at: ”Hvis smittesituationen muliggør det, forventes samme genåbning at kunne ske i øvrige landsdele pr. 15. marts 2021” (se vedhæftede aftale).  Lige nu ligger Nyborg desværre i top fem for kommuner med høje incidens-tal, men der kan ske meget den næste tid, og vi opfordrer alle til at gøre en aktiv indsats for at få tallet ned, så vi alle kan komme tilbage. Vi ved på nuværende tidspunkt ikke noget om, hvordan vi må genåbne (afstandskrav, hvem m.m.) og eksamen endnu. Men umiddelbart fremgår det, at vil det blive afgangselever i første heat, og at der bliver krav om at blive testet to gange om ugen her på skolen, hvis man skal deltage i undervisningen. Vi er i gang med at etablere testenhed i samarbejde med eksterne aktører, men der er mange uvisheder endnu, og I skal bare vide, at vi nok skal være klar med test på NG ved genåbning.

Ift. til SRP, SOP og SSO kører vi med to mulige spor. Et spor, hvor elevern faktisk kommer ind fysisk, og et virtuelt spor, som vi gennemførte med succes sidste år. Vi er nødt til at afvente smittetal og mulig genåbning af Fyn, inden vi kan melde noget klart ud. I sidste uge blev der vedtaget en politisk aftale om at styrke trivslen og indhente faglige efterslæb, og frem til sommer vil vi gøre, hvad vi kan for at lave aktiviteter, der kan styrke trivslen og også faglige turboforløb og blokdage mm., der sikrer, at eventuelt fagligt efterslæb indhentes. Kostskolen er åben i Påsken for dem, der bor der lige nu. Desuden opfordres alle elever til at kontakte deres studievejleder, hvis de er helt flade og demotiverede, da der er mulighed for, at de må komme ind på skolen og være her, mens de modtager virtuel undervisning.

3. februar 2021: Tilbagevenden til kostskolen fra udlandet
Myndighederne har forlænget restriktionerne, og dermed også nedlukningen af kostskolen og skolen, frem til d. 28. februar 2021. Det er usikkert, om restriktionerne, der berører kostskolen, vil blive forlænget derefter. Når vi får tilladelse til at åbne igen, forventes det at alle elever, på sikker vis, kommer retur til kostskolen og gymnasiet. For de elever, der kommer fra udlandet, vil det være gældende, at de skal i karantæne uden for kostskolen efter ankomst til Danmark. Længden af karantænen ændres fra 14 dage til 10 dage. Den ændring sker ud fra de retningslinjer, som myndighederne har meldt ud. Ifølge myndighederne kan og bør vi som skole kræve de 10 dages karantæne, efter man er ankommet til Danmark. Derfor imødekommer vi ikke, at man kan tage en test tidligst på 4. dagen for at afkorte sin karantæne og dermed komme tidligere retur til kostskolen.

Med den udmelding, der er kommet fra de danske myndigheder, fredag d. 8. januar 2021, er alle lande røde, forstået på den måde at al rejseaktivitet bør undgås. Hvis en elev indrejser fra udlandet, skal eleven fremvise dokumentation for, hvornår vedkommende er kommet til Danmark, samt hvor eleven opholde sig i din 10-dags karantæne efter ankomst til Danmark. Dokumentation sendes til kostskoleleder Betina Hyldgaard Andersen på mail (ba@nyborg-gym.dk).

Afslutningsvis skal nævnes, at det i karantæneperioden vil være muligt at følge virtuel undervisning.

Ved spørgsmål kontaktes kostskoleleder Betina Hyldgaard Andersen.

28. januar 2021: restriktioner forlænges igen
De nuværende restriktionerne er forlænget til 28. februar. Vi har afholdt klassens sociale time om, hvordan vi alle kan håndtere den her situation, og eleverne kom med bud på, hvad skolen kan gøre, for at de trives bedre under den virtuelle undervisning. Der er kommet rigtig mange gode input. Fælles for alle tilbagemeldinger er, at eleverne har brug for en skoledag, som både veksler mellem synkron og asynkron undervisning, og at der sker en koordinering af lektiemængde og opgaver. Eleverne efterspørger også aktive pauser og flere opgaver og aktiviteter, der kan foregå udenfor. Ikke alle ønsker det samme, men alle inputs er samlet og sendt til alle lærere.

I de kommende dage vil alle klasseteam forsøge at koordinere de kommende dage og uger, så skoledagen bliver mere varieret og med mindre skærm. Desuden arrangerer vi social fredagshygge d. 12. februar, hvor elevrådet vil lave aktiviteter, og vi livestreame noget lækker musik ud til alle elever

Elever der er særligt udfordrede og har svært ved at sidde hjemme m.m., skal kontakte deres studievejleder. Der er nødåbent på skolen, og de kan sidde og arbejde her, hvis de har brug for det. Ministeriet understreger, at der vil blive taget højde for nedlukningsperioden ved den kommende eksamen. Der pågår drøftelser lige nu i ministeriet, og ministeren vil melde noget ud i den kommende tid.

Alle elever opfordres til at bruge vores virtuelle After School-aktiviteter, hvis de har lyst til en hyggeligt time-out: https://nyborg-gym.dk/virtuelafterschool/

13. januar 2021: Regeringen forlænger tiltag og restriktioner indtil 7. februar
Regeringen forlænger på et pressemøde alle tiltag og restriktioner for et dæmme op for Corona-smitten til og med den 7. februar. Den fysiske skolestart på Nyborg Gymnasium udskydes tilsvarende. Elever med særlige behov kan stadig få lov at møde op på skolen og følge den virtuelle undervisning herfra. De pågældende elever skal rette henvendelse til deres studievejleder.

29. december: Nedlukning fortsætte indtil 17. januar
På aftenens pressemøde annoncerede statsminister Mette Frederiksen, at de gældende restriktioner fortsættes til og med d.17. januar. Vi har i forvejen udskudt den fysisk skolestart til d. 11. januar, men forlænger således at eleverne vil modtage undervisning indtil de må møde til fysisk undervisning d. 18. januar. Kostskolen skal desuden holdes lukket til d. 17. januar, og her vil eleverne også først kunne vende tilbage d. 18. januar.

15. december: Nedlukning af resterende kommuner, herunder Nyborg
Regeringen har i dag bebudet, at alle landets kommuner omfattes af de seneste stramninger og delvise nedlukning. Således også Nyborg, hvorfor eleverne sendes hjem. På Nyborg Gymnasium har vi valgt at sende eleverne hjem allerede fra onsdag morgen. Alle planlagte eksamensbegivenheder afholdes fortsat fysisk i dagene før og efter jul. Elever med særlige behov kan få lov at møde op på skolen og følge den virtuelle undervisning herfra. De pågældende elever skal rette henvendelse til deres studievejleder. Vi fastholder desuden nødundervisning til og med d.10. januar, som tidligere bebudet.

9. december: Nedlukning i 61 kommuner i Danmark
Regeringen og sundhedsmyndighederne har indført stramninger i store dele af Danmark, der blandt andet betyder, at de ældste elever i folkeskolen og elever på ungdomsuddannelserne sendes hjem til virtuel undervisning. Da Nyborg Kommune ikke er en af de berørte kommuner, fortsætter vi på Nyborg Gymnasium den fysiske undervisning til og med d. 18. december med mindre, der kommer yderligere skærpelser. Elever, der bor i andre kommuner og pendler på tværs af kommunegrænse til Nyborg, skal fortsat møde i skole.

5. december: Tidligere nedlukning
På grund af den seneste udvikling, har vi besluttet at overgå til virtuel undervisning i perioden før jul og efter nytår. Se yderligere information i vedhæftede brev: Brev til elever om virtuel undervisning før og efter jul

26. november: Opdateret instruks

Instruks til elever og lærere 26. november 2020.

3. november: Opdaterede retningslinjer rundsendes til og gennemgås med alle
Opdaterede retningslinjer for håndtering af bla. hygiejne, afstand, mundbind og handleanvisninger i forbindelse med mistanke om smitte er sendt til alle elever, lærer og forældre, med besked om at læse indgående. Blandt de væsentlige ændringer er den sidste del af dokumentet (s. 6-8), som er ren ”copy-paste” fra Sundhedsstyrelsen og et forsøg på at hjælpe og give svar på mange af de spørgsmål, vi får, og som i virkeligheden skal besvares af sundhedsmyndighederne. En væsentlig ændring i retningslinjerne er også, at vi beder alle elever og ansatte om at kontakte egen læge eller Sundhedsmyndighedernes hotlines med sundhedsfaglige spørgsmål. Vi har hverken kapacitet eller viden til at kunne svare – og lige nu kommer der mange spørgsmål fra vores 1200 elever og 150 ansatte. Så fra nu er er første heat, at man selv ringer til egen læge eller sundhedsmyndighederne med sundhedsfaglige spørgsmål og tvivl. Covid-19-situationen er kritisk i Nyborg lige nu, og vi har igen smittede elever på NG. De smittede på NG er ikke smittede på skolen, men har fået virus ved private sammenkomster og andet. Det er derfor ekstremt vigtigt, at alle gør hvad de kan for at overholde retningslinjerne – både her og ude i samfundet.
I de kommende to uger sætter vi ind med klassens time i alle klasser for at skabe mere tryghed og hjælpe hinanden med at huske på skolens retningslinjer. Klassekoordinator skal blandt andet gentage og gennemgå skolen retningslinjer, proceduren for nødundervisning og også de sidste sider i retningslinjerne, som omhandler smitteopsporing, nære kontakter og tests.

Instruks til elever og lærere november 2020.

29. oktober: Mundbind
Eleverne skal have bundbind på, når de er i transit og bevæger sig rundt på skolen. De skal også have mundbind på, når I sidder ned i gruppearbejder i vores fællesområder (Food Camp, bibliotek m.m.) Det er kun inde i klasselokalet, at de må tage mundbindet af. Vi udleverer engangsmundbind indtil der ankommer stofmundbind.

23. oktober: Regeringen og sundhedsmyndighederne indfører mundbind
På pressemødet kl.18.30 dd. oplyses det, at der bliver indført krav om mundbind på ungdomsuddannelser fra d. 29.10. Skolen stiller engangsmundbind til rådighed til alle fra d. 29.10 og indtil de mundbind kommer, hvis eleverne ikke selv har. Vi ved endnu ikke om mundbindene kun skal bæres i fælles- og transitområder m.m., men myndighederne præciserer i de kommende dage. Forsamlingsforbuddet er desuden sænket fra 50 til 10, og konsekvenserne for hverdagen på Nyborg Gymnasium kendes endnu ikke. Dog kører skolerne under andre retningslinjer, og det fortsætter formodentligt.

23. oktober: Fynske gymnasier i fælles opfordring til forældre
De 11 fynske gymnasier har sammen lavet en opfordring til forældre og elever om ikke at tage på skiture. Brevet er sendt til skolens forældre dd., brevet findes her.

23. oktober: Vi indfører mundbind til elever i transit
Situationen er alvorlig, og der er restriktioner på vej ift. forsamlingsforbud og øget brug af mundbind i det offentlige rum. Alle ansatte har mundbind på, når de færdes i transitområder, fællesområder og kantinen, og vi har fået mange henvendelser fra elever, forældre og ansatte, som har talt for mundbind til eleverne. Derfor har vi i dag bestilt to stofmundbind til hver elev, som kan vaskes på skift.
Mundbindene kan være klar i starten af november, og vi laver en midlertidig ændring af studie- og ordensreglerne, så det bliver obligatorisk med mundbind i transitområder, fællesområder og i kantinen (som på restauranter). Vi kører frem til jul, og det passer også med mundbindenes levetid, hvis de vaskes efter forskriften.

14. oktober: Ingen øvrige smittede
Vi har i skrivende stund ingen andre smittede end den pågældende elev, som myndighederne orienterede om i torsdags. Skolen åbner og kører således helt normalt efter efterårsferien.

8. oktober: Elever i 10. klasse sendes hjem
Vi er sidst på eftermiddagen blevet kontaktet af Styrelsen for Patientsikkerhed, som meddelte, at vi har en smittet elev i 10. klasse. På den baggrund har vi valgt at sende hele 10. klasse hjem og alle 10. klasselærere. Alle nære kontakter opspores. Den smittede elev færdes ikke i vores fællesområder eller i kantinen, men bliver kørt til døren hver morgen og hentes lige efter skole. Eleven er helt ny på skolen og har endnu ingen relationer. Sandsynligheden for smitte er minimal, hvis man ikke kan definere sig selv som nær kontakt jf. retningslinjer fra Styrelsen for patientsikkerhed:

Man er nær kontakt, hvis man:

 • Bor sammen med en smittet
 • Har haft direkte fysisk kontakt (fx. kram) med en smittet person (fx en god ven fra naboklassen)
 • Har haft ubeskyttet og direkte kontakt til smittefarlige sekreter fra en smittet person (fx et brugt lommetørklæde
 • Haft tæt “ansigt-til-ansigt” kontakt inden for 1 meter i mere end 15 minutter med en smittet person (fx ved en samtale med en person)

Vi er i løbende kontakt myndighederne som vejleder os, og derfor kører skolen videre som normalt i morgen. Alle elever, forældre og ansatte er blevet orienteret, og de har fået at vide, at de selvfølgelig som altid skal være opmærksomme på symptomer og følge vores procedurer, hvis de bliver smittede. Og at det er vigtigt fortsat at overholde skolens retningslinjer om afstand og hygiejne!

21. september: Aflysning af studierejser
På baggrund af Undervisningsministeriets anbefalinger er alle studierejser aflyst. Vi har tidligere aflyst en rækkes studierejser med afsæt i Udenrigsministeriets anbefalinger, men har i dag orienteret elever og forældre i de klasser, hvor rejserne ikke allerede var aflyst. Se Undervisningsministeriets anbefalinger på dette link: Undervisningsministeriets FAQ

2. september: Nødundervisning når elever er hjemme på grund at testning
Elever skal ved mistanke om Corona orientere kontoret med det samme, hvis de ønsker at modtage nødundervisning, imens de er hjemme på grund af testning. Eleverne har fået besked på at følge nedenstående procedure:

1. Ved mistanke om smitte skal I kontakte kontoret på for afklaring af, om I skal blive hjemme.
2. Hvis I skal blive hjemme, skal I hurtigst muligt bestille tid til test – evt. via egen læge.
3. Kontoret sender besked til klassens lærere om, at I er hjemsendt med mistanke om Coronasmitte, og at I skal deltage virtuelt. Deltagelse kan både være synkront via Teams eller asynkront arbejde med fx en opgave. Det bestemmer læreren. Der føres fravær for den virtuelle undervisning.
4. Hvis du testes positiv, skal du øjeblikkeligt kontakte skolens rektor (uanset tidspunkt).
5. I skal sende dokumentation for gennemført test til kontoret, så snart der er svar. Dokumentation for test skal sendes uanset, om den er positiv eller negativ. Dokumentationen findes på sundhed.dk
6. Når kontoret modtager svar fra testen, sendes besked retur til klassens lærere, om at indstille virtuel undervisning for den pågældende elev (hvis negativ :-))

11. august: Retningslinjer Covid-19
I lyset af den generelle udvikling i smittetrykket, laver vi yderligere følgende tiltag, som gælder de næste 14 dage:

 • Alle medarbejdere skal gå med mundbind, når de er i transit mellem klasser og færdes blandt elever, som de ikke underviser
 • Et korps patruljerer hele dagen på skolen og indskærper, at eleverne skal holde afstand, holde til højre etc. og ikke samle sig i klynger på tværs af klasser
 • Alle medarbejdere skal indskærpe instruksens retningslinjer rundt omkring på skolen, hvis elever åbenlyst bryder dem – også selvom det ikke er egne elever
 •  Alle elever og forældre modtager et brev, der gentager, at retningslinjerne skal følges, og at forældrene skal tage en snak med deres børn og minde dem om, at de har ansvar

4. august: Retningslinjer for skolestart
Skolestarten bliver med Covid-19 som medpassager. I instruksen herunder, der er sendt til alle forældre, elever og lærere findes skolens retningslinjer for håndtering af hygiejneforhold og evt. smitte bland medarbejdere og elever. På kostskolen er der ekstra opmærksomhed på at forebygge smittespredning, og kostskolens retningslinjer findes herunder. De er ligledes sendt til kostskolens beboere.

Instruks til elever og ansatte august 2020

Fremmøde samt ophold på kostskolen -revideret 29. juni 2020

19. juni: Skolestart august
Endelig er der kommet gode nyheder fra UVM og Sundhedsstyrelsen, som betyder, at vi kan lave en næsten normal skolestart og vende tilbage til en lidt mere normal hverdag til august.
Fra skolestart må vi godt fravige kravet om 1 meters afstand i klasserne, og det betyder, at vi kan have alle elever inde på skolen igen. Vi skal stadig have sprit, stort fokus på hygiejne og ikke samle store forsamlinger, men det her gør livet lettere for os alle. Vi igen fået nye retningslinjer ift. rejser, som træder i kraft d. 27.6. D. 13. juni kommunikerede vi, at man skulle i karantæne i 14 dage, hvis man rejste til udlandet (bortset fra de nordiske lande og Tyskland). De regler er ændret, og der er lavet en ny rejsemodel for EU- og Schengenlande, hvor den afgørende parameter er smittetryk i det enkelte land. Statens Seruminstitut vil uge for uge afgøre, hvilke lande der er ”åbne”, og hvilke lande der er karantænelande, og listen lanceres d. 27.6. Det betyder, at kravet om karantæne i 14 dage bortfalder, hvis man rejser til de ”åbne lande”.  Man skal dog være opmærksom på, at vurderingen kan ændre sig i løbet af rejsen, og at karantænekravet derfor vil kunne træde i kraft igen. Hvis man tager afsted, er det vigtigt at følge myndighedernes udmeldinger.

13. juni: Karantæne efter rejse til udlandet
Undervisningsministeriet har idag via deres FAQ meldt ud, at man skal gå i karantæne 14 dage inden studiestart, hvis man rejser til udlandet i sommerferien:
Rejser til udlandet
Skal børn, elever og kursister, der har været i udlandet, blive hjemme i 14 dage efter hjemkomsten?
Ja. Børn, elever og kursister, der har været i udlandet, opfordres – ligesom andre – til at holde sig hjemme i 14 dage efter hjemkomst.
Man behøver dog ikke at blive hjemme i 14 dage, hvis man har rejst gennem Sverige for at komme til eller fra Bornholm (under forudsætning af, at der ikke er gjort ophold i Sverige under gennemrejsen), eller hvis man fra den 15. juni 2020 rejser til områder i Tyskland, Norge og Island uden for byer med et indbyggertal på over 750.000, og i øvrigt overholder Udenrigsministeriets særlige rejseråd til en tid med COVID-19. Du kan læse mere om både de danske indrejserestriktioner og Udenrigsministeriets rejsevejledninger her:
https://politi.dk/coronavirus-i-danmark/hvis-du-skal-rejse-ind-i-eller-via-danmark
Det betyder, at dagtilbud, skoler, gymnasier, erhvervsskoler og andre uddannelsesinstitutioner mv. af sundhedsmæssige grunde kan og bør afvise at modtage et barn, en elev eller en kursist, der har været i udlandet, bortset fra de nævnte områder, fordi denne kan udgøre en smitterisiko for de andre børn, elever eller kursister og personalet.”

8. juni: Plan for huebegivenhed og Dimission

D. 22. juni er der fælles huebegivenhed for afgangselever på stx, hhx og eux. D. 26. juni er der dimission for elever på eux, stx, hhx, HF og IB. Planen for de to arrangementer er kommunikeret ud til elever og forældre via Lectio og E-boks. Endvidere har undervisningsministeriet udsendt de endelig retningslinjer for afholdelse af dimission. Der er desuden udsendt retningslinjer for studenterkørsel, som ikke er Nyborg Gymnasiums arrangement.

Brev til afgangselever og forældre om huebegivenhed og dimission (1)1

Brev til afgangselever og forældre om dimission – (HF) (2)1

200607-Retningslinjer-for-uddannelsesafslutning (1)

3. juni: Grønt lys til studenterkørsel
Regeringen har givet grønt lyst til studenterkørsel, og melder endvidere ud at dimission skal foregår klassevis. De præcise retningslinjer meldes ud i løbet af et par dage.

22. maj: 1.g, 2.g og 1.hf kommer tilbage på skolen
Sent onsdag aften besluttede folketingets partier at udvide fase to af genåbningen, således at 1.g’ere, 2.g’ere og 1. hf’ere nu må komme tilbage i skole. Det er vi oprigtigt glade for, selvom skolehverdagen kommer til at se anderledes ud. Vi skal forsat overholde sundhedsmyndighedernes retningslinjer, og vi kan derfor ikke have alle elever i huset samtidig. Eleverne vender tilbage d. 28. og 29. maj og kan følge deres deres skemaer i Lectio. Alle forsættereleverne på stx, hhx og hf har modtaget nedenstående instrukser.

Videoinstruks

Instruks til 1. g’ere, 2.g’ere og 2. hf’ere

18. maj: 10 klasserne tilbage i skole

I dag møder 10. klasserne ind på skolen. Det er vi rigtig glade for! Eleverne har fået en instruks med på vejen.

Læs den her

14. maj: Undervisningsministeriet har revideret deres elev- og kursistbrev vedr. aflysning af prøver afgivelse af standpunktskarakterer 

Vi har i dag videresendt et nyt breve eleverne fra undervisningsministeriet omhandlende aflysning af prøver og afgivelse af standpunktskarakterer. Den væsentligste ændring er denne: “Senest den 18. maj melder dit gymnasium ud, hvilke udtrukne prøver der er aflyst, og dermed i hvilke fag eller dele af fag, hvor årskarakteren også bliver til prøvekarakter. Årskaraktererne får du dog først sammen med de skriftlige karakterer i uge 26 (22.-24. juni).”

Her finder I brevet til elever i 3. g.

Her finder I brevet til elever på EUX.

11. maj: Video fra undervisningsministeren til fortsætterelever

Videohilsen

11. maj: Ny instrukser

Instruks til elever

Instruks til medarbejdere

5. maj: Undervisningsministeriets elev- og kursistbrev vedr. aflysning af prøver afgivelse af standpunktskarakterer 
Vi har i dag videresendt breve til eleverne fra undervisningsministeriet omhandlende aflysning af prøver og afgivelse af standpunktskarakterer. Her finder I brevet til elever i 2. hf, og her finder I brevet til elever i 3. g.

24. april: Det ændrede skema og afslutningen på skoleåret for fortsætteelever
Moduler på Store Bededag (8. maj) vil bliver flyttet. I skal selvfølgelig ikke modtage undervisning på en helligdag. Vi har fra ministeriet fået besked på, at I skal undervises længere tid end til sidste skoledag – altså undervisning sidst i maj og først i juni. For ikke at give jer flere moduler end I har krav på, har vi gået alle hold igennem for at finde overskud/underskud af moduler per 15. maj. Der, hvor der har været overskud er moduler slettet, og der, hvor der er underskud, er de ekstra moduler lagt d. 8.5. (store bededag) i en form for parkering. Disse moduler vil blive flyttet ud i skemaet. Det kan være ret hårdt at sidde fire moduler foran skærmen for at modtage virtuel undervisning. Vi udtynder derfor skemaet for moduler – lægger dem hen sidst i maj eller først i juni. Lige nu ser skemaet efter 15. maj ret hullet ud, men det skyldes, at der skal være tid til pauser mellem virtuelle moduler. Hvis der bliver åbnet for, at eleverne kan komme på skolen, vil vi udarbejde et samlet skema, så eleverne kan komme med busser mm. Planen er, at undervisningen kører til og med onsdag d. 10. juni.

De officielle eksaminer for fortsætterklasserne er aflyste, hvorfor årskarakteren i de udtrukne fag skal benyttes som eksamenskarakter. Undervisningen frem til d. 10. juni skal danne grundlag for årskarakteren i alle fag og derfor også i de udtrukne. Årskarakteren gives d. 15. juni.
Der er tidligere på året lavet en plan for hvilke fag og hold, der skal have skriftlige/mundtlige årsprøver – og den plan ligger fast. Derfor vil 1g’erne og 2g’erne sidst i maj have virtuel DHO og SRO, samt nogle skriftlige prøver i dansk, engelsk og studieretningsfag. Disse skriftlige prøver kører virtuelt, hvor opgaverne hentes i Lectio til et bestemt tidspunkt og senere afleveres i Lectio. Disse prøver vil ligge i perioden 15. maj til 26. maj – med få undtagelser. Derefter er der almindelig undervisning (virtuel eller fysisk ) frem til d. 10. juni. Perioden fra d. 11. juni til 24. juni bruges til fremlæggelse af DHO, SRO eller mundtlige årsprøver i udmeldte fag (denne fremlæggelse og mdt. årsprøver kan også være virtuelle).

For elever i 1. hf, vil undervisning også blive flyttet til perioden 15. maj til 10. juni. Da eleverne her ikke har en årskarakter, der kan overføres for de eksaminer, der ikke bliver til noget, bliver de nødt til at blive bedømt via en prøvetræning/vurderingssamtale af læreren i faget. Denne prøvetræning vil fremgå af den plan for ”eksamen” som offentliggøres 11. maj.

23. april: Vedr. betaling på kostskolen
22. april blev der indgået politisk aftale om reduceret forældre- og deltagerbetaling bl.a. på kostskoler. Her til morgen udsendte Undervisningsministeriet endelig konkrete instruktioner om, hvordan aftalen skal udmøntes på skolerne for perioden 1. april frem til 10. maj. Det betyder at vi helt eller delvist kan tilbagebetale penge for kostskoleopholdet til de hjemsendte for perioden 1. april til 10.maj. Det tilbagebetalte beløb vil max være DKK 1.000 pr uge, dog kan tilskuddet maximalt udgøre den konkrete deltagerbetaling. Kreditnotaen for perioden 1. april frem til 10. maj vil blive udsendt inden 1. maj, således at den kan modregnes i opkrævningen for maj. Jeres konto opgøres når skoleåret er slut, og hvis der er et tilgodehavende, vil det blive tilbagebetalt. I tilfælde af at aftalen forlænges efter 10. maj, vil vi straks reagere på yderligere instruktioner fra myndighederne.

23. april: Vedr. besked om optagelse
Til alle ansøgere på skolens ungdomsuddannelser

Da vi skrev til jer den 18. marts, lovede vi jer, at I ville høre nyt fra os om alt det praktiske omkring jeres skolestart i slutningen af april – altså nu. Normalt ville vi på dette tidspunkt skrive til jer omkring alle de sjove og spændende ting, der skal foregå den 10. august – som er første skoledag – og ugerne efter. COVID-19 har jo givet os en ny situation, så alle disse oplysninger samt alt omkring de praktiske forhold, Ungdomskort m.m. vil vi først sende til jer senere i maj måned, når vi forhåbentlig er blevet meget klogere på, hvad genåbningen af samfundet tillader.

22. april: Ny instruks til elever

Instruks til elever

Instruks til medarbejdere

19. april: Information til fortsætterelever
Afsluttende eksamener i sommerterminen 2020 aflyst for 1. og 2.g samt 1.hf. Det betyder, at eleverne i stedet for eksamenskarakter får en afsluttende årskarakter. På HF har ministeriet meldt ud, at der laves en afsluttende evalueringssamtale. Vi har endnu ikke fået en vejledning til den, men skal nok vende tilbage, når det sker. Vi forlænger skoleåret og undervisningen ind i den anden uge af juni. Ministeriet skriver direkte, at vi er forpligtiget til at forlænge undervisningen, og at: ”Forpligtelsen medfører, at nødundervisningen i videst muligt omfang skal fortsætte indtil det tidspunkt, hvor den sidste prøve ville have fundet sted”. Det er i sidste halvdel af juni. Men uanset om det bliver fysisk eller virtuelt undervisning eller prøvetræning, så vil perioden fra midten af maj og til midten af juni blive en vekslen mellem undervisning, årsprøver og f.eks. forsvar af DHO, SO, SRO, NF etc.  Der vil senere komme info ud om årsprøver og prøvetræning.

15. april: Information om genåbning
Skolen genåbner for afgangselever mandag d.20. april. Alle elever kan se deres skema i Lectio og har via besked i Lectio fået nedenstående instrukser. Det vil ikke blive normale skoledage med fysisk undervisning fra 8.15-15.15, men skemaet laves på baggrund af lærernes ønsker og under hensyntagen til den kommende eksamen. Fysiks vil skolen være forandret. Alle klasser er fordelt på to lokaler med eget tilhørende toilet. Det er håndsprit i alle lokaler og bordene er flyttet rundt, så eleverne sidder med behørig afstand.

Genåbning 20.4, slides

Instruks til elever

Infovideo om genåbning

8. april: Eksamen
Et enigt Folketing har vedtaget en plan for den kommende studentereksamen. Det betyder, at afgangseleverne skal op i færre eksamener og have årskarakterer i de fag, der ikke afsluttes med eksamen. Samtidig vil skoleåret blive forlænget, så der er mere tid til undervisning og kvalificering af årskaraktererne. Det ligger endnu ikke fast, hvor mange dage eller ugers ekstra undervisning, vi kan lægge ind inden sommerferien.
• På stx og hhx skal I op i tre eksamener: Forsvar af SRP/SOP, skriftlig dansk og et udtrukket studieretningsfag på A-niveau.
• På HF skal I op i fire eksamener: skriftlig dansk og skriftlig engelsk, mundtlig eksamen i dansk og et andet udtrukket fag. Resten af karaktererne gives ud fra en ”faglig vurderingssamtale”
• På eux vil det snarest blive meldt ud, hvad der kommer til at gælde for eux-elever, der afslutter gymnasiale fag.

Om de resterende fag og årskarakterer skriver UVM således:
”Årskarakterer udskydes og afgives i slutningen af skoleåret. Børne- og Undervisningsministeriet udarbejder vejledning til afgivelse af årskarakterer.
Der indføres faglig vurderingssamtale inden afgivelse af årskarakter på hf.” Læs hele den poltiske aftale her

8. april: Fysisk genåbning for afgangselever fra d. 20. april
I ugen efter påske vil der forsat være virtuelt skema for alle elever på skolen. Vi påbegynder fysisk genåbning for afgangselever mandag d. 20.4. Eleverne vil ikke få fuldt skema, men kortere dage i anderledes rammer. Vi prioriterer undervisning i fag, der peger frem mod eksamen eller som har været vanskelig at gennemføre med virtuel undervisning, og lærere er blevet bedt om at give feedback i forhold til, om de har faglige ønsker og særlige behov for at se visse klasser og hold. I løbet  ugen efter påske laver vi et nyt skema og kommunikerer det til eleverne via Lectio.

Elever, der er i risikogruppen eller har familiemedlemmer, der er,  skal ikke møde op på skolen. De skal kontakte egen læge og få vejledning og efterfølgende kontakte deres studievejleder og uddannelsesleder, så laver vi individuelle løsninger, og så følger man undervisningen hjemmefra. Eleverne skal give besked senest torsdag d. 16. april eller så hurtigt som muligt.

Hverdagen på NG vil på ingen måde være den samme, og alle elever skal leve op til meget restriktive regler, som Sundhedsstyrelsen, har udarbejdet.  De regler, vil eleverne møde separat information om inden, de begynder vender tilbage til skolen. Vi har udarbejdet en plan, hvor vi spreder eleverne på hele skolen og sætter flere klasselokaler af til hver klasse i forskellige zoner. Der vil være håndsprit i alle lokaler, separate toiletfaciliteter og mulighed for håndvask og øget rengøring. Alle elever vil have faste pladser. Vi appellerer også til, at eleverne cykler i skole og faktisk tager bilen, hvis det er muligt. Det vil kræve nye vaner og en anderledes hverdag at åbne skolen op på en forsvarlig måde.

6. april: Den gradvise genåbning
Så kom den ventede melding fra statsministeren om en forsigtig og gradvis genåbning af samfundet og herunder også Nyborg Gymnasium. Situationen er stadig meget, meget kritisk, og vi har ikke klar melding på, hvornår vi igen må lave undervisning på skolen. Helt sikkert er det dog, at tilbagekomsten vil ske forsigtigt og i etaper, så vi minimerer den sundhedsmæssige risiko. Som I måske alle har hørt, så er det regeringens plan, at eksamen skal gennemføres i en eller anden form for afgangselever på hhx, stx, hf, eud og eux, og derfor vil vi i de kommende dage afvente klar melding fra Undervisningsministeriet og lave en plan for, hvordan alle afgangselever kan vende kontrolleret og forsvarligt tilbage. Vi skal nok kommunikere, når vi ved mere, og alle afgangselever vil givet skulle have virtuel undervisning lige efter påske. Alle 1. og 2.årselever vil helt sikkert stadig skulle modtage virtuel undervisning efter påske. Vi afventer dog klar information fra Undervisningsministeriet og kan derfor ikke kommunikere noget med sikkerhed endnu. I 10. klasse afløses eksamen af årskarakterer. Vi kommunikerer løbende til elever og forældre via beskedfunktion i Lectio og via mail.

26.marts: Afklaring i forhold til betaling af kostskoleophold
Vi har i dag sendt dette brev til relevante elever og forældre med orientering om betingelserne for betaling af kostskoleophold med udgangspunkt i regeringens nødlovgivning ifht. skolelukning.

23. marts: Skolelukning forlænges
Regeringen har besluttet, at alle nuværende restriktioner vil vare frem til 2. Påskedag. Det vil sige mandag 13. april. Dermed forlænges blandt andet hjemsendelsen af offentligt ansatte uden kritiske funktioner og lukningen af daginstitutioner og uddannelsesinstitutioner. Vi fortsætter derfor det virtuelle skema til og med fredag d.3. april. Da kostskolen regnes som en af de kritiske funktioner, vil den fortsat være åben for de unge, som ikke kan tage hjem eller til kontaktpersoner. Det gælder også i påsken.

23. marts: IB eksamen aflyst
I går eftermiddag meddelte IBO, at IB-eksamen aflyses i hele verden. Pandemien har ramt de fleste lande og den eksamen, som normalt kører fra d. 30.4-22.5 i hele verden, kan derfor ikke gennemføres forsvarligt.  IBO skriver sådan her:  “May 2020 examinations will no longer be held.
Our students, their well-being and their progression in future stages of life have been at the forefront of our thinking as we respond to this extraordinary pandemic.”
Det er historisk, og det betyder, at 200.000 unge mennesker i hele verden får en meget anderledes afslutning på deres uddannelse.  IBO leverer en FAQ på fredag d. 27.3, og vi har kommunikeret prompte til alle de berørte elever, forældre og lærere.  Der vil komme mange spørgsmål om karakterer og bedømmelse, og lige nu skriver IBO sådan her: “Depending on what they registered for, the student will be awarded a Diploma or a Course Certificate which reflects their standard of work. This is based on student’s coursework and the established assessment expertise, rigor, and quality control already built into the programmes.”
Se mere information her.

21. marts: Eksamen på stx, hhx, hf, eud og eux
Folketinget vedtog i den forgange uge en række nødlove, som giver hjemmel til fjernundervisning og lukning af institutioner og skoler. Samtidig giver lovene ministeren beføjelser til at ændre på eksamen, hvis den ikke kan gennemføres pga. Corona og nedlukning af samfundet. Vi håber og tror fortsat alle, at eksamen kan gennemføres, men situationen ændrer sig dag for dag. Derfor har man i ministeriet lavet et worst case-scenario.  Det er kun et udtryk for rettidig omhu fra ministeriets side, og man har forsøgt at tænke situationen til ende.  Det, lovene giver mulighed for, er at ophøje årskarakterer til eksamenskarakterer, hvis alt går galt. For HF-elever vil det betyde, at man vil skulle have en karakter, som så ophøjes til eksamenskarakter. Alle lærere og elever er orienterede, og skulle det ske, at eksamen bliver aflyst, så har lærere og elever været sammen i lang tid, og lærerne kender elevernes niveau. Det vigtige er, at 2.HF´ere og 3g´ere på stx og hhx, eud´ere og eux´ere får karakterer, så de kan søge videre, når de er færdige med deres uddannelser, og at betingelserne er ens for alle over hele landet.

19. marts: Galla udskydes
Vi har desværre måtte udskyde Gallafesten. Vi er meget usikre på, hvornår vi kan komme tilbage på skolen, og vi tror ikke på, at vi får lov at afholde et arrangement med så mange gæster allerede i slutningen af april. Det er vi selvfølgelig vildt kede af, og så snart vi ved mere, vil vi finde en ny dato, så afgangseleverne ikke går glip af deres traditionsrige fest.

18. marts: Hilsen fra Mr. Lonely til alle elever
Se de seneste opdateringer i forhold til håndtering af virtuel skoletid og hør rektors opfordring til alle elever:
https://www.facebook.com/nyborggymnasium/videos/498191894199249/
https://www.youtube.com/watch?v=irSOykX6b04&feature=youtu.be

17. marts: Kostskolens elever må kun færdes i grupper på mindre end 10 personer
I forlængelse af statsministerens pressemøde tirsdag aften og de skærpede retningslinjer i forhold til samvær, har kostskolen indført nye regler for, hvordan eleverne skal agere i forbindelse med måltider, ophold på fællesarealer og ture ud af huset. F.eks. henter eleverne nu deres med i spisesalen i grupper af 10 personer og mad skal indtages på værelserne. Eleverne må kun opholdes sig i mindre grupper på fællesområder.

16. marts: SOP/SRP/EOP og SSO
Alle afslutterelever har i dag fået besked i lectio om, at vi gennemfører de større skriftlige opgaver, som planlagt. De aktiviteter, der var planlagt til at foregå i projektperioden, gennemføres som virtuelle aktiviteter.

15. marts: Hvordan påvirker den nuværende situation Pre-IB og IB?
I kan læse mere om, hvordan IBO forholder sig til situationen på IBO’s hjemmeside: https://ibo.org/news/news-about-the-ib/covid-19-coronavirus-updates/

Herudover har vi i dag sendt nedenstående informationer til alle elever og lærere i Pre-IB, 2i og 2i:

IB at NG – Corona virus_COVID19 20200315

14. marts: Lukning af grænserne – kostskolen åben i påsken
De danske myndigheder har besluttet, at de danske grænser vil være lukket for ind- og udrejse for personer, der ikke har et særlige formål, i perioden fra d. 14. marts til d.13. april. Det kan give udfordringer for de kostskoleelever, der er på skolen på nuværende tidspunkt, og vi har derfor besluttet at holde kostskolen åben i påskeferien.

Brev til elever og forældre

12. marts: Virtuel undervisning i den kommende tid
Vi har i dag afholdt personalemøde med alle vores lærere for at drøfte, hvordan vi kan efterleve regeringens mål og understøtte, at der fortsat foregår undervisning. De næste dage forbereder lærerne sig, og fra mandag vil vi gennemføre virtuel undervisning, så eleverne kan gå i skole hjemmefra efter nedenstående anvisning:

 • Undervisningen er som udgangspunkt aflyst torsdag og fredag, men fra på mandag starter vi op med virtuel undervisning. Der vil dog være virtuel undervisning på enkelte hold allerede fredag.
 • Alle moduler bliver liggende i lectio. Lærerne skriver på modulerne i lectio, hvad den virtuelle undervisning indebærer, herunder krav til fraværsregistrering og tidsfrister.
 • Afhængig af typen af virtuel undervisning skal den ikke nødvendigvis gennemføres på det tidspunkt, som er angivet i lectio. Det vil altid stå på modulet.
 • Samtidigt lancerer vi Microsoft Teams som et nyt værktøj, der kan bruges af lærerne i den virtuelle undervisning. Det er derfor vigtigt, at I bruger torsdag og fredag til at lære dette værktøj at kende, så I er klar til at bruge det i næste uge.

Følgende funktioner i teams er mest relevante i forhold til virtuel undervisning:

 • Mødefunktion, hvor man taler sammen a la skype. Der er mulighed for at dele skrivebord, lave PowerPoint præsentationer mm. Man kan både mødes to og to, i mindre grupper eller en hel klasse.
 • Chat-funktion a la Facebook, der sikrer en mere strømlinet kommunikation
 • Afleveringer fortsætter som normalt.
 • Husk som vanligt at tjekke jeres skema i Lectio dagligt – og gerne flere gange dagligt. Betingelserne for at lægge lektier ind i Lectio er de samme som ved almindelig undervisning, så der vil blive lagt lektier ud løbende. 

Vi har endnu ikke fået afklaring fra ministeriet ift. de store skriftlige opgaver SRP, SOP, SSO og EOP. Men så snart vi får retningslinjer, så melder vi ud.

Service- og kostafdeling er i nødberedskab i de kommende uger, og der vil være viderestilling til telefonbemanding i sekretariatet daglig fra 7.30 -15.30.

11. marts: Håndtering af skolelukning efter statsministerens pressemøde her til aften kl. 20.30 (opdateret 22.06)
I har nok alle fulgt med i statsministerens pressemøde og ved også, at alle skoler lukker fra på fredag med virkning fra mandag og 14 dage frem. Statsministeren opfordrer dog alle elever til at blive hjemme allerede fra i morgen – derfor: bliv hjemme fra og med i morgen. Vi står i en alvorlig og helt ekstraordinær situation, som kalder på ekstraordinære løsninger for at undgå yderligere smittespredning.

Vi vil forsøge at opretholde undervisningen så godt som muligt via skriftlige opgaver og virtuel undervisning. Konkret betyder det her, at I skal blive hjemme, og at jeres lærere vil forsøge at lave virtuel undervisning og lægge opgaver ind. Så det er vigtigt at understrege, at I stadig går i skole, men gør det hjemmefra.

Alle kostskoleelever fra udlandet bliver boende på kostskolen, men alle danske elever skal rejse hjem (og blive væk fra skolen de næste 14 dage).

Der er møde med alle lærere i morgen kl. 10.00 om situationen, og vi informerer, når vi ved mere.

11. marts: Intensivering af rengøring efter Sundhedsstyrelsen anbefaling
Vi har dags dato besluttet at intensivere rengøringen og dermed forbedre hygiejnen for at inddæmme mulig smitte.

11. marts: Aflysning af studierejser
Vi har besluttet at aflyse forestående studierejser for 10. klasse, GF2 og EUX. På udenrigsministeriets hjemmeside kan man læse, at uddannelsesinstitutioner bør være ekstra opmærksomme på, at smittesituationen i forskellige lande ændrer sig hurtigt, og at der kan ske ændringer i forhold til ind- og udrejse med meget kort varsel. Desuden har Udenrigsministeriet på pressemødet i Statsministeriet idag kl. 14.00 indskærpet, at al unødig rejseaktivitet skal undgås for at inddæmme og forebygge smitte.

Brev til elever:
Aflysning af studieture.

11. marts: Aflysning af alle After School-aktiviteter og brobygningsaktiviteter
Vi har aflyst alle After School-aktiviteter indtil efter påske. Der vil heller ikke være adgang til skolens fitnessområde og mulighed for at spille bordtennis. Vi har desuden aflyst 8. klasses introforløb i de kommende uger.

10. marts: Lukning af selvbetjening og buffet i Food Camp
Statsministeren har netop holdt pressemøde og indskærpet, at alle skal følge myndighedernes anvisninger, og at vi skal påtage os et individuelt stort ansvar.
For at mindske smitterisikoen yderligere vælger vi derfor at lukke al selvbetjening og buffetten i Food Camp og på kostskolen fra d. 11. marts og frem til påskeferien. Fremadrettet vil man kunne købe færdigblandede salater, pakkede sandwich og dagens ret i portioner. Boller og pølsebrød vil enten blive udleveret af personale eller pakket i poser. Det er vigtigt, at alle bruger håndsprit og holder afstand i køen til kassen.

10. marts: Kostskolen – ingen besøgende,  ingen rejser i marts og info om påskeferien
Vi har løbende mange gæster på kostskolen, som besøger elever. Gæsterne kommer ofte fra hele landet og fra udlandet, og de kan være potentielle smittebærere. Derfor indfører vi midlertidigt stop for gæster på skolen i resten af marts. I særlige tilfælde med vigtige familiebesøg eller andet, skal det drøftes med Kostskolens leder.
Brev til kostskoleelever engelsk og dansk

Information om kostskolens håndtering af COVID-19. UPDATE – 10. Marts 2020

Information about the handling of COVID-19 at the boarding school. UPDATE – March 10, 2020

7. marts: Lukning af køkkener
Alle gangkøkkener på Kostskolen er midlertidigt lukket for at forhindre smittespredning.

6. marts: Aflysning af fester og samlinger
På Statsministerens pressemøde i dag d. 6/3 kl. 11.30 blev det meddelt, at der nu ikke må afvikles arrangementer med mere end 1000 mennesker. Forbuddet gælder frem til d. 30.3. Ved arrangementer med færre end 1000 deltagere skal arrangørerne vurdere den eventuelle smitterisiko, oplyser regeringen. På den baggrund vælger vi at aflyse alle samlinger i den kommende tid og desværre også Kapakifesten d. 20.3. Vi tør ikke løbe nogen risiko, da vi er en international skole med mange elever, der krydser landegrænser.

Vi håber at kunne lægge en ny fest ind senere på foråret, og vi håber også, at vi kan holde gallafest som planlagt. Det tager vi stilling til, så snart Sundhedsstyrelsen og regeringen kommer med nye informationer om smitterisikoen.

5. marts: Skærpelse af procedurer og regler på kostskolen:
Brev til kostskoleelever engelsk og dansk

Information om kostskolens håndtering af COVID-19.

Information about the handling of COVID-19 at the boarding school.

 4. marts: Mulig karantæne og informationspligt ved rejser
Brev til alle elever og forældre – engelsk og dansk

Information om Nyborg Gymnasiums håndtering af COVID19 til elever og forældre.

Information about the handling of COVID19 at Nyborg Gymnasium.

I øvrigt henviser vi til følgende sider:

Sundhedsstyrelsens spørgsmål og svar om ny coronavirus, COVID-19

Udenrigsministeriets information om CORONAVIRUS/COVID-19

Udenrigsministeriets rejsevejledning

INFORMATION ABOUT COVID-19 IN ENGLISH

Jeg ønsker mere information og vil gerne kontaktes

KLIK HER
Skip to content