SØG

Information om Nyborg Gymnasiums håndtering af Covid-19 og nye retningslinjer

Lige nu følger alle med i mediernes opdateringer ift. spredningen af den såkaldte Coronavirus. Situationen udvikler sig hele tiden, og derfor vil I nedenfor kunne følge med i, hvad vi som skole gør for at minimere smitterisikoen, og hvad det medfører for alle elever. Vi følger udviklingen og agerer ud fra Sundhedsstyrelsen og Undervisningsministeriets retningslinjer. Vi vil løbende opdatere siden, hvis der sker ændringer i situationen.

Oversigt over seneste tiltag og anbefalinger:

26.marts: Afklaring i forhold til betaling af kostskoleophold
Vi har i dag sendt dette brev til relevante elever og forældre med orientering om betingelserne for betaling af kostskoleophold med udgangspunkt i regeringens nødlovgivning ifht. skolelukning.

23. marts: Skolelukning forlænges
Regeringen har besluttet, at alle nuværende restriktioner vil vare frem til 2. Påskedag. Det vil sige mandag 13. april. Dermed forlænges blandt andet hjemsendelsen af offentligt ansatte uden kritiske funktioner og lukningen af daginstitutioner og uddannelsesinstitutioner. Vi fortsætter derfor det virtuelle skema til og med fredag d.3. april. Da kostskolen regnes som en af de kritiske funktioner, vil den fortsat være åben for de unge, som ikke kan tage hjem eller til kontaktpersoner. Det gælder også i påsken.

23. marts: IB eksamen aflyst
I går eftermiddag meddelte IBO, at IB-eksamen aflyses i hele verden. Pandemien har ramt de fleste lande og den eksamen, som normalt kører fra d. 30.4-22.5 i hele verden, kan derfor ikke gennemføres forsvarligt.  IBO skriver sådan her:  “May 2020 examinations will no longer be held.
Our students, their well-being and their progression in future stages of life have been at the forefront of our thinking as we respond to this extraordinary pandemic.”
Det er historisk, og det betyder, at 200.000 unge mennesker i hele verden får en meget anderledes afslutning på deres uddannelse.  IBO leverer en FAQ på fredag d. 27.3, og vi har kommunikeret prompte til alle de berørte elever, forældre og lærere.  Der vil komme mange spørgsmål om karakterer og bedømmelse, og lige nu skriver IBO sådan her: “Depending on what they registered for, the student will be awarded a Diploma or a Course Certificate which reflects their standard of work. This is based on student’s coursework and the established assessment expertise, rigor, and quality control already built into the programmes.”
Se mere information her.

21. marts: Eksamen på stx, hhx, hf, eud og eux
Folketinget vedtog i den forgange uge en række nødlove, som giver hjemmel til fjernundervisning og lukning af institutioner og skoler. Samtidig giver lovene ministeren beføjelser til at ændre på eksamen, hvis den ikke kan gennemføres pga. Corona og nedlukning af samfundet. Vi håber og tror fortsat alle, at eksamen kan gennemføres, men situationen ændrer sig dag for dag. Derfor har man i ministeriet lavet et worst case-scenario.  Det er kun et udtryk for rettidig omhu fra ministeriets side, og man har forsøgt at tænke situationen til ende.  Det, lovene giver mulighed for, er at ophøje årskarakterer til eksamenskarakterer, hvis alt går galt. For HF-elever vil det betyde, at man vil skulle have en karakter, som så ophøjes til eksamenskarakter. Alle lærere og elever er orienterede, og skulle det ske, at eksamen bliver aflyst, så har lærere og elever været sammen i lang tid, og lærerne kender elevernes niveau. Det vigtige er, at 2.HF´ere og 3g´ere på stx og hhx, eud´ere og eux´ere får karakterer, så de kan søge videre, når de er færdige med deres uddannelser, og at betingelserne er ens for alle over hele landet.

19. marts: Galla udskydes
Vi har desværre måtte udskyde Gallafesten. Vi er meget usikre på, hvornår vi kan komme tilbage på skolen, og vi tror ikke på, at vi får lov at afholde et arrangement med så mange gæster allerede i slutningen af april. Det er vi selvfølgelig vildt kede af, og så snart vi ved mere, vil vi finde en ny dato, så afgangseleverne ikke går glip af deres traditionsrige fest.

18. marts: Hilsen fra Mr. Lonely til alle elever
Se de seneste opdateringer i forhold til håndtering af virtuel skoletid og hør rektors opfordring til alle elever:
https://www.facebook.com/nyborggymnasium/videos/498191894199249/
https://www.youtube.com/watch?v=irSOykX6b04&feature=youtu.be

17. marts: Kostskolens elever må kun færdes i grupper på mindre end 10 personer
I forlængelse af statsministerens pressemøde tirsdag aften og de skærpede retningslinjer i forhold til samvær, har kostskolen indført nye regler for, hvordan eleverne skal agere i forbindelse med måltider, ophold på fællesarealer og ture ud af huset. F.eks. henter eleverne nu deres med i spisesalen i grupper af 10 personer og mad skal indtages på værelserne. Eleverne må kun opholdes sig i mindre grupper på fællesområder.

16. marts: SOP/SRP/EOP og SSO
Alle afslutterelever har i dag fået besked i lectio om, at vi gennemfører de større skriftlige opgaver, som planlagt. De aktiviteter, der var planlagt til at foregå i projektperioden, gennemføres som virtuelle aktiviteter.

15. marts: Hvordan påvirker den nuværende situation Pre-IB og IB?
I kan læse mere om, hvordan IBO forholder sig til situationen på IBO’s hjemmeside: https://ibo.org/news/news-about-the-ib/covid-19-coronavirus-updates/

Herudover har vi i dag sendt nedenstående informationer til alle elever og lærere i Pre-IB, 2i og 2i:

IB at NG – Corona virus_COVID19 20200315

14. marts: Lukning af grænserne – kostskolen åben i påsken
De danske myndigheder har besluttet, at de danske grænser vil være lukket for ind- og udrejse for personer, der ikke har et særlige formål, i perioden fra d. 14. marts til d.13. april. Det kan give udfordringer for de kostskoleelever, der er på skolen på nuværende tidspunkt, og vi har derfor besluttet at holde kostskolen åben i påskeferien.

Brev til elever og forældre

12. marts: Virtuel undervisning i den kommende tid
Vi har i dag afholdt personalemøde med alle vores lærere for at drøfte, hvordan vi kan efterleve regeringens mål og understøtte, at der fortsat foregår undervisning. De næste dage forbereder lærerne sig, og fra mandag vil vi gennemføre virtuel undervisning, så eleverne kan gå i skole hjemmefra efter nedenstående anvisning:

  • Undervisningen er som udgangspunkt aflyst torsdag og fredag, men fra på mandag starter vi op med virtuel undervisning. Der vil dog være virtuel undervisning på enkelte hold allerede fredag.
  • Alle moduler bliver liggende i lectio. Lærerne skriver på modulerne i lectio, hvad den virtuelle undervisning indebærer, herunder krav til fraværsregistrering og tidsfrister.
  • Afhængig af typen af virtuel undervisning skal den ikke nødvendigvis gennemføres på det tidspunkt, som er angivet i lectio. Det vil altid stå på modulet.
  • Samtidigt lancerer vi Microsoft Teams som et nyt værktøj, der kan bruges af lærerne i den virtuelle undervisning. Det er derfor vigtigt, at I bruger torsdag og fredag til at lære dette værktøj at kende, så I er klar til at bruge det i næste uge.

Følgende funktioner i teams er mest relevante i forhold til virtuel undervisning:

  • Mødefunktion, hvor man taler sammen a la skype. Der er mulighed for at dele skrivebord, lave PowerPoint præsentationer mm. Man kan både mødes to og to, i mindre grupper eller en hel klasse.
  • Chat-funktion a la Facebook, der sikrer en mere strømlinet kommunikation
  • Afleveringer fortsætter som normalt.
  • Husk som vanligt at tjekke jeres skema i Lectio dagligt – og gerne flere gange dagligt. Betingelserne for at lægge lektier ind i Lectio er de samme som ved almindelig undervisning, så der vil blive lagt lektier ud løbende. 

Vi har endnu ikke fået afklaring fra ministeriet ift. de store skriftlige opgaver SRP, SOP, SSO og EOP. Men så snart vi får retningslinjer, så melder vi ud.

Service- og kostafdeling er i nødberedskab i de kommende uger, og der vil være viderestilling til telefonbemanding i sekretariatet daglig fra 7.30 -15.30.

11. marts: Håndtering af skolelukning efter statsministerens pressemøde her til aften kl. 20.30 (opdateret 22.06)
I har nok alle fulgt med i statsministerens pressemøde og ved også, at alle skoler lukker fra på fredag med virkning fra mandag og 14 dage frem. Statsministeren opfordrer dog alle elever til at blive hjemme allerede fra i morgen – derfor: bliv hjemme fra og med i morgen. Vi står i en alvorlig og helt ekstraordinær situation, som kalder på ekstraordinære løsninger for at undgå yderligere smittespredning.

Vi vil forsøge at opretholde undervisningen så godt som muligt via skriftlige opgaver og virtuel undervisning. Konkret betyder det her, at I skal blive hjemme, og at jeres lærere vil forsøge at lave virtuel undervisning og lægge opgaver ind. Så det er vigtigt at understrege, at I stadig går i skole, men gør det hjemmefra.

Alle kostskoleelever fra udlandet bliver boende på kostskolen, men alle danske elever skal rejse hjem (og blive væk fra skolen de næste 14 dage).

Der er møde med alle lærere i morgen kl. 10.00 om situationen, og vi informerer, når vi ved mere.

11. marts: Intensivering af rengøring efter Sundhedsstyrelsen anbefaling
Vi har dags dato besluttet at intensivere rengøringen og dermed forbedre hygiejnen for at inddæmme mulig smitte.

11. marts: Aflysning af studierejser
Vi har besluttet at aflyse forestående studierejser for 10. klasse, GF2 og EUX. På udenrigsministeriets hjemmeside kan man læse, at uddannelsesinstitutioner bør være ekstra opmærksomme på, at smittesituationen i forskellige lande ændrer sig hurtigt, og at der kan ske ændringer i forhold til ind- og udrejse med meget kort varsel. Desuden har Udenrigsministeriet på pressemødet i Statsministeriet idag kl. 14.00 indskærpet, at al unødig rejseaktivitet skal undgås for at inddæmme og forebygge smitte.

Brev til elever:
Aflysning af studieture.

11. marts: Aflysning af alle After School-aktiviteter og brobygningsaktiviteter
Vi har aflyst alle After School-aktiviteter indtil efter påske. Der vil heller ikke være adgang til skolens fitnessområde og mulighed for at spille bordtennis. Vi har desuden aflyst 8. klasses introforløb i de kommende uger.

10. marts: Lukning af selvbetjening og buffet i Food Camp
Statsministeren har netop holdt pressemøde og indskærpet, at alle skal følge myndighedernes anvisninger, og at vi skal påtage os et individuelt stort ansvar.
For at mindske smitterisikoen yderligere vælger vi derfor at lukke al selvbetjening og buffetten i Food Camp og på kostskolen fra d. 11. marts og frem til påskeferien. Fremadrettet vil man kunne købe færdigblandede salater, pakkede sandwich og dagens ret i portioner. Boller og pølsebrød vil enten blive udleveret af personale eller pakket i poser. Det er vigtigt, at alle bruger håndsprit og holder afstand i køen til kassen.

10. marts: Kostskolen – ingen besøgende,  ingen rejser i marts og info om påskeferien
Vi har løbende mange gæster på kostskolen, som besøger elever. Gæsterne kommer ofte fra hele landet og fra udlandet, og de kan være potentielle smittebærere. Derfor indfører vi midlertidigt stop for gæster på skolen i resten af marts. I særlige tilfælde med vigtige familiebesøg eller andet, skal det drøftes med Kostskolens leder.
Brev til kostskoleelever engelsk og dansk

Information om kostskolens håndtering af COVID-19. UPDATE – 10. Marts 2020

Information about the handling of COVID-19 at the boarding school. UPDATE – March 10, 2020

7. marts: Lukning af køkkener
Alle gangkøkkener på Kostskolen er midlertidigt lukket for at forhindre smittespredning.

6. marts: Aflysning af fester og samlinger
På Statsministerens pressemøde i dag d. 6/3 kl. 11.30 blev det meddelt, at der nu ikke må afvikles arrangementer med mere end 1000 mennesker. Forbuddet gælder frem til d. 30.3. Ved arrangementer med færre end 1000 deltagere skal arrangørerne vurdere den eventuelle smitterisiko, oplyser regeringen. På den baggrund vælger vi at aflyse alle samlinger i den kommende tid og desværre også Kapakifesten d. 20.3. Vi tør ikke løbe nogen risiko, da vi er en international skole med mange elever, der krydser landegrænser.

Vi håber at kunne lægge en ny fest ind senere på foråret, og vi håber også, at vi kan holde gallafest som planlagt. Det tager vi stilling til, så snart Sundhedsstyrelsen og regeringen kommer med nye informationer om smitterisikoen.

5. marts: Skærpelse af procedurer og regler på kostskolen:
Brev til kostskoleelever engelsk og dansk

Information om kostskolens håndtering af COVID-19.

Information about the handling of COVID-19 at the boarding school.

 4. marts: Mulig karantæne og informationspligt ved rejser
Brev til alle elever og forældre – engelsk og dansk

Information om Nyborg Gymnasiums håndtering af COVID19 til elever og forældre.

Information about the handling of COVID19 at Nyborg Gymnasium.

I øvrigt henviser vi til følgende sider:

Sundhedsstyrelsens spørgsmål og svar om ny coronavirus, COVID-19

Udenrigsministeriets information om CORONAVIRUS/COVID-19

Udenrigsministeriets rejsevejledning

INFORMATION ABOUT COVID-19 IN ENGLISH

Jeg ønsker mere information og vil gerne kontaktes

KLIK HER