SØG

Information om Nyborg Gymnasiums håndtering af Covid-19 og nye retningslinjer

Lige nu følger alle med i mediernes opdateringer ift. spredningen af den såkaldte Coronavirus. Situationen udvikler sig hele tiden, og derfor vil I nedenfor kunne følge med i, hvad vi som skole gør for at minimere smitterisikoen, og hvad det medfører for alle elever. Vi følger udviklingen og agerer ud fra Sundhedsstyrelsen og Undervisningsministeriets retningslinjer. Vi vil løbende opdatere siden, hvis der sker ændringer i situationen.

Oversigt over seneste tiltag og anbefalinger:

11. august: Retningslinjer Covid-19
I lyset af den generelle udvikling i smittetrykket, laver vi yderligere følgende tiltag, som gælder de næste 14 dage:

 • Alle medarbejdere skal gå med mundbind, når de er i transit mellem klasser og færdes blandt elever, som de ikke underviser
 • Et korps patruljerer hele dagen på skolen og indskærper, at eleverne skal holde afstand, holde til højre etc. og ikke samle sig i klynger på tværs af klasser
 • Alle medarbejdere skal indskærpe instruksens retningslinjer rundt omkring på skolen, hvis elever åbenlyst bryder dem – også selvom det ikke er egne elever
 •  Alle elever og forældre modtager et brev, der gentager, at retningslinjerne skal følges, og at forældrene skal tage en snak med deres børn og minde dem om, at de har ansvar

4. august: Retningslinjer for skolestart
Skolestarten bliver med Covid-19 som medpassager. I instruksen herunder, der er sendt til alle forældre, elever og lærere findes skolens retningslinjer for håndtering af hygiejneforhold og evt. smitte bland medarbejdere og elever. På kostskolen er der ekstra opmærksomhed på at forebygge smittespredning, og kostskolens retningslinjer findes herunder. De er ligledes sendt til kostskolens beboere.

Instruks til elever og ansatte august 2020

Fremmøde samt ophold på kostskolen -revideret 29. juni 2020

19. juni: Skolestart august
Endelig er der kommet gode nyheder fra UVM og Sundhedsstyrelsen, som betyder, at vi kan lave en næsten normal skolestart og vende tilbage til en lidt mere normal hverdag til august.
Fra skolestart må vi godt fravige kravet om 1 meters afstand i klasserne, og det betyder, at vi kan have alle elever inde på skolen igen. Vi skal stadig have sprit, stort fokus på hygiejne og ikke samle store forsamlinger, men det her gør livet lettere for os alle. Vi igen fået nye retningslinjer ift. rejser, som træder i kraft d. 27.6. D. 13. juni kommunikerede vi, at man skulle i karantæne i 14 dage, hvis man rejste til udlandet (bortset fra de nordiske lande og Tyskland). De regler er ændret, og der er lavet en ny rejsemodel for EU- og Schengenlande, hvor den afgørende parameter er smittetryk i det enkelte land. Statens Seruminstitut vil uge for uge afgøre, hvilke lande der er ”åbne”, og hvilke lande der er karantænelande, og listen lanceres d. 27.6. Det betyder, at kravet om karantæne i 14 dage bortfalder, hvis man rejser til de ”åbne lande”.  Man skal dog være opmærksom på, at vurderingen kan ændre sig i løbet af rejsen, og at karantænekravet derfor vil kunne træde i kraft igen. Hvis man tager afsted, er det vigtigt at følge myndighedernes udmeldinger.

13. juni: Karantæne efter rejse til udlandet
Undervisningsministeriet har idag via deres FAQ meldt ud, at man skal gå i karantæne 14 dage inden studiestart, hvis man rejser til udlandet i sommerferien:
Rejser til udlandet
Skal børn, elever og kursister, der har været i udlandet, blive hjemme i 14 dage efter hjemkomsten?
Ja. Børn, elever og kursister, der har været i udlandet, opfordres – ligesom andre – til at holde sig hjemme i 14 dage efter hjemkomst.
Man behøver dog ikke at blive hjemme i 14 dage, hvis man har rejst gennem Sverige for at komme til eller fra Bornholm (under forudsætning af, at der ikke er gjort ophold i Sverige under gennemrejsen), eller hvis man fra den 15. juni 2020 rejser til områder i Tyskland, Norge og Island uden for byer med et indbyggertal på over 750.000, og i øvrigt overholder Udenrigsministeriets særlige rejseråd til en tid med COVID-19. Du kan læse mere om både de danske indrejserestriktioner og Udenrigsministeriets rejsevejledninger her:
https://politi.dk/coronavirus-i-danmark/hvis-du-skal-rejse-ind-i-eller-via-danmark
Det betyder, at dagtilbud, skoler, gymnasier, erhvervsskoler og andre uddannelsesinstitutioner mv. af sundhedsmæssige grunde kan og bør afvise at modtage et barn, en elev eller en kursist, der har været i udlandet, bortset fra de nævnte områder, fordi denne kan udgøre en smitterisiko for de andre børn, elever eller kursister og personalet.”

8. juni: Plan for huebegivenhed og Dimission

D. 22. juni er der fælles huebegivenhed for afgangselever på stx, hhx og eux. D. 26. juni er der dimission for elever på eux, stx, hhx, HF og IB. Planen for de to arrangementer er kommunikeret ud til elever og forældre via Lectio og E-boks. Endvidere har undervisningsministeriet udsendt de endelig retningslinjer for afholdelse af dimission. Der er desuden udsendt retningslinjer for studenterkørsel, som ikke er Nyborg Gymnasiums arrangement.

Brev til afgangselever og forældre om huebegivenhed og dimission (1)1

Brev til afgangselever og forældre om dimission – (HF) (2)1

200607-Retningslinjer-for-uddannelsesafslutning (1)

3. juni: Grønt lys til studenterkørsel
Regeringen har givet grønt lyst til studenterkørsel, og melder endvidere ud at dimission skal foregår klassevis. De præcise retningslinjer meldes ud i løbet af et par dage.

22. maj: 1.g, 2.g og 1.hf kommer tilbage på skolen
Sent onsdag aften besluttede folketingets partier at udvide fase to af genåbningen, således at 1.g’ere, 2.g’ere og 1. hf’ere nu må komme tilbage i skole. Det er vi oprigtigt glade for, selvom skolehverdagen kommer til at se anderledes ud. Vi skal forsat overholde sundhedsmyndighedernes retningslinjer, og vi kan derfor ikke have alle elever i huset samtidig. Eleverne vender tilbage d. 28. og 29. maj og kan følge deres deres skemaer i Lectio. Alle forsættereleverne på stx, hhx og hf har modtaget nedenstående instrukser.

Videoinstruks

Instruks til 1. g’ere, 2.g’ere og 2. hf’ere

18. maj: 10 klasserne tilbage i skole

I dag møder 10. klasserne ind på skolen. Det er vi rigtig glade for! Eleverne har fået en instruks med på vejen.

Læs den her

14. maj: Undervisningsministeriet har revideret deres elev- og kursistbrev vedr. aflysning af prøver afgivelse af standpunktskarakterer 

Vi har i dag videresendt et nyt breve eleverne fra undervisningsministeriet omhandlende aflysning af prøver og afgivelse af standpunktskarakterer. Den væsentligste ændring er denne: “Senest den 18. maj melder dit gymnasium ud, hvilke udtrukne prøver der er aflyst, og dermed i hvilke fag eller dele af fag, hvor årskarakteren også bliver til prøvekarakter. Årskaraktererne får du dog først sammen med de skriftlige karakterer i uge 26 (22.-24. juni).”

Her finder I brevet til elever i 3. g.

Her finder I brevet til elever på EUX.

11. maj: Video fra undervisningsministeren til fortsætterelever

Videohilsen

11. maj: Ny instrukser

Instruks til elever

Instruks til medarbejdere

5. maj: Undervisningsministeriets elev- og kursistbrev vedr. aflysning af prøver afgivelse af standpunktskarakterer 
Vi har i dag videresendt breve til eleverne fra undervisningsministeriet omhandlende aflysning af prøver og afgivelse af standpunktskarakterer. Her finder I brevet til elever i 2. hf, og her finder I brevet til elever i 3. g.

24. april: Det ændrede skema og afslutningen på skoleåret for fortsætteelever
Moduler på Store Bededag (8. maj) vil bliver flyttet. I skal selvfølgelig ikke modtage undervisning på en helligdag. Vi har fra ministeriet fået besked på, at I skal undervises længere tid end til sidste skoledag – altså undervisning sidst i maj og først i juni. For ikke at give jer flere moduler end I har krav på, har vi gået alle hold igennem for at finde overskud/underskud af moduler per 15. maj. Der, hvor der har været overskud er moduler slettet, og der, hvor der er underskud, er de ekstra moduler lagt d. 8.5. (store bededag) i en form for parkering. Disse moduler vil blive flyttet ud i skemaet. Det kan være ret hårdt at sidde fire moduler foran skærmen for at modtage virtuel undervisning. Vi udtynder derfor skemaet for moduler – lægger dem hen sidst i maj eller først i juni. Lige nu ser skemaet efter 15. maj ret hullet ud, men det skyldes, at der skal være tid til pauser mellem virtuelle moduler. Hvis der bliver åbnet for, at eleverne kan komme på skolen, vil vi udarbejde et samlet skema, så eleverne kan komme med busser mm. Planen er, at undervisningen kører til og med onsdag d. 10. juni.

De officielle eksaminer for fortsætterklasserne er aflyste, hvorfor årskarakteren i de udtrukne fag skal benyttes som eksamenskarakter. Undervisningen frem til d. 10. juni skal danne grundlag for årskarakteren i alle fag og derfor også i de udtrukne. Årskarakteren gives d. 15. juni.
Der er tidligere på året lavet en plan for hvilke fag og hold, der skal have skriftlige/mundtlige årsprøver – og den plan ligger fast. Derfor vil 1g’erne og 2g’erne sidst i maj have virtuel DHO og SRO, samt nogle skriftlige prøver i dansk, engelsk og studieretningsfag. Disse skriftlige prøver kører virtuelt, hvor opgaverne hentes i Lectio til et bestemt tidspunkt og senere afleveres i Lectio. Disse prøver vil ligge i perioden 15. maj til 26. maj – med få undtagelser. Derefter er der almindelig undervisning (virtuel eller fysisk ) frem til d. 10. juni. Perioden fra d. 11. juni til 24. juni bruges til fremlæggelse af DHO, SRO eller mundtlige årsprøver i udmeldte fag (denne fremlæggelse og mdt. årsprøver kan også være virtuelle).

For elever i 1. hf, vil undervisning også blive flyttet til perioden 15. maj til 10. juni. Da eleverne her ikke har en årskarakter, der kan overføres for de eksaminer, der ikke bliver til noget, bliver de nødt til at blive bedømt via en prøvetræning/vurderingssamtale af læreren i faget. Denne prøvetræning vil fremgå af den plan for ”eksamen” som offentliggøres 11. maj.

23. april: Vedr. betaling på kostskolen
22. april blev der indgået politisk aftale om reduceret forældre- og deltagerbetaling bl.a. på kostskoler. Her til morgen udsendte Undervisningsministeriet endelig konkrete instruktioner om, hvordan aftalen skal udmøntes på skolerne for perioden 1. april frem til 10. maj. Det betyder at vi helt eller delvist kan tilbagebetale penge for kostskoleopholdet til de hjemsendte for perioden 1. april til 10.maj. Det tilbagebetalte beløb vil max være DKK 1.000 pr uge, dog kan tilskuddet maximalt udgøre den konkrete deltagerbetaling. Kreditnotaen for perioden 1. april frem til 10. maj vil blive udsendt inden 1. maj, således at den kan modregnes i opkrævningen for maj. Jeres konto opgøres når skoleåret er slut, og hvis der er et tilgodehavende, vil det blive tilbagebetalt. I tilfælde af at aftalen forlænges efter 10. maj, vil vi straks reagere på yderligere instruktioner fra myndighederne.

23. april: Vedr. besked om optagelse
Til alle ansøgere på skolens ungdomsuddannelser

Da vi skrev til jer den 18. marts, lovede vi jer, at I ville høre nyt fra os om alt det praktiske omkring jeres skolestart i slutningen af april – altså nu. Normalt ville vi på dette tidspunkt skrive til jer omkring alle de sjove og spændende ting, der skal foregå den 10. august – som er første skoledag – og ugerne efter. COVID-19 har jo givet os en ny situation, så alle disse oplysninger samt alt omkring de praktiske forhold, Ungdomskort m.m. vil vi først sende til jer senere i maj måned, når vi forhåbentlig er blevet meget klogere på, hvad genåbningen af samfundet tillader.

22. april: Ny instruks til elever

Instruks til elever

Instruks til medarbejdere

19. april: Information til fortsætterelever
Afsluttende eksamener i sommerterminen 2020 aflyst for 1. og 2.g samt 1.hf. Det betyder, at eleverne i stedet for eksamenskarakter får en afsluttende årskarakter. På HF har ministeriet meldt ud, at der laves en afsluttende evalueringssamtale. Vi har endnu ikke fået en vejledning til den, men skal nok vende tilbage, når det sker. Vi forlænger skoleåret og undervisningen ind i den anden uge af juni. Ministeriet skriver direkte, at vi er forpligtiget til at forlænge undervisningen, og at: ”Forpligtelsen medfører, at nødundervisningen i videst muligt omfang skal fortsætte indtil det tidspunkt, hvor den sidste prøve ville have fundet sted”. Det er i sidste halvdel af juni. Men uanset om det bliver fysisk eller virtuelt undervisning eller prøvetræning, så vil perioden fra midten af maj og til midten af juni blive en vekslen mellem undervisning, årsprøver og f.eks. forsvar af DHO, SO, SRO, NF etc.  Der vil senere komme info ud om årsprøver og prøvetræning.

15. april: Information om genåbning
Skolen genåbner for afgangselever mandag d.20. april. Alle elever kan se deres skema i Lectio og har via besked i Lectio fået nedenstående instrukser. Det vil ikke blive normale skoledage med fysisk undervisning fra 8.15-15.15, men skemaet laves på baggrund af lærernes ønsker og under hensyntagen til den kommende eksamen. Fysiks vil skolen være forandret. Alle klasser er fordelt på to lokaler med eget tilhørende toilet. Det er håndsprit i alle lokaler og bordene er flyttet rundt, så eleverne sidder med behørig afstand.

Genåbning 20.4, slides

Instruks til elever

Infovideo om genåbning

8. april: Eksamen
Et enigt Folketing har vedtaget en plan for den kommende studentereksamen. Det betyder, at afgangseleverne skal op i færre eksamener og have årskarakterer i de fag, der ikke afsluttes med eksamen. Samtidig vil skoleåret blive forlænget, så der er mere tid til undervisning og kvalificering af årskaraktererne. Det ligger endnu ikke fast, hvor mange dage eller ugers ekstra undervisning, vi kan lægge ind inden sommerferien.
• På stx og hhx skal I op i tre eksamener: Forsvar af SRP/SOP, skriftlig dansk og et udtrukket studieretningsfag på A-niveau.
• På HF skal I op i fire eksamener: skriftlig dansk og skriftlig engelsk, mundtlig eksamen i dansk og et andet udtrukket fag. Resten af karaktererne gives ud fra en ”faglig vurderingssamtale”
• På eux vil det snarest blive meldt ud, hvad der kommer til at gælde for eux-elever, der afslutter gymnasiale fag.

Om de resterende fag og årskarakterer skriver UVM således:
”Årskarakterer udskydes og afgives i slutningen af skoleåret. Børne- og Undervisningsministeriet udarbejder vejledning til afgivelse af årskarakterer.
Der indføres faglig vurderingssamtale inden afgivelse af årskarakter på hf.” Læs hele den poltiske aftale her

8. april: Fysisk genåbning for afgangselever fra d. 20. april
I ugen efter påske vil der forsat være virtuelt skema for alle elever på skolen. Vi påbegynder fysisk genåbning for afgangselever mandag d. 20.4. Eleverne vil ikke få fuldt skema, men kortere dage i anderledes rammer. Vi prioriterer undervisning i fag, der peger frem mod eksamen eller som har været vanskelig at gennemføre med virtuel undervisning, og lærere er blevet bedt om at give feedback i forhold til, om de har faglige ønsker og særlige behov for at se visse klasser og hold. I løbet  ugen efter påske laver vi et nyt skema og kommunikerer det til eleverne via Lectio.

Elever, der er i risikogruppen eller har familiemedlemmer, der er,  skal ikke møde op på skolen. De skal kontakte egen læge og få vejledning og efterfølgende kontakte deres studievejleder og uddannelsesleder, så laver vi individuelle løsninger, og så følger man undervisningen hjemmefra. Eleverne skal give besked senest torsdag d. 16. april eller så hurtigt som muligt.

Hverdagen på NG vil på ingen måde være den samme, og alle elever skal leve op til meget restriktive regler, som Sundhedsstyrelsen, har udarbejdet.  De regler, vil eleverne møde separat information om inden, de begynder vender tilbage til skolen. Vi har udarbejdet en plan, hvor vi spreder eleverne på hele skolen og sætter flere klasselokaler af til hver klasse i forskellige zoner. Der vil være håndsprit i alle lokaler, separate toiletfaciliteter og mulighed for håndvask og øget rengøring. Alle elever vil have faste pladser. Vi appellerer også til, at eleverne cykler i skole og faktisk tager bilen, hvis det er muligt. Det vil kræve nye vaner og en anderledes hverdag at åbne skolen op på en forsvarlig måde.

6. april: Den gradvise genåbning
Så kom den ventede melding fra statsministeren om en forsigtig og gradvis genåbning af samfundet og herunder også Nyborg Gymnasium. Situationen er stadig meget, meget kritisk, og vi har ikke klar melding på, hvornår vi igen må lave undervisning på skolen. Helt sikkert er det dog, at tilbagekomsten vil ske forsigtigt og i etaper, så vi minimerer den sundhedsmæssige risiko. Som I måske alle har hørt, så er det regeringens plan, at eksamen skal gennemføres i en eller anden form for afgangselever på hhx, stx, hf, eud og eux, og derfor vil vi i de kommende dage afvente klar melding fra Undervisningsministeriet og lave en plan for, hvordan alle afgangselever kan vende kontrolleret og forsvarligt tilbage. Vi skal nok kommunikere, når vi ved mere, og alle afgangselever vil givet skulle have virtuel undervisning lige efter påske. Alle 1. og 2.årselever vil helt sikkert stadig skulle modtage virtuel undervisning efter påske. Vi afventer dog klar information fra Undervisningsministeriet og kan derfor ikke kommunikere noget med sikkerhed endnu. I 10. klasse afløses eksamen af årskarakterer. Vi kommunikerer løbende til elever og forældre via beskedfunktion i Lectio og via mail.

26.marts: Afklaring i forhold til betaling af kostskoleophold
Vi har i dag sendt dette brev til relevante elever og forældre med orientering om betingelserne for betaling af kostskoleophold med udgangspunkt i regeringens nødlovgivning ifht. skolelukning.

23. marts: Skolelukning forlænges
Regeringen har besluttet, at alle nuværende restriktioner vil vare frem til 2. Påskedag. Det vil sige mandag 13. april. Dermed forlænges blandt andet hjemsendelsen af offentligt ansatte uden kritiske funktioner og lukningen af daginstitutioner og uddannelsesinstitutioner. Vi fortsætter derfor det virtuelle skema til og med fredag d.3. april. Da kostskolen regnes som en af de kritiske funktioner, vil den fortsat være åben for de unge, som ikke kan tage hjem eller til kontaktpersoner. Det gælder også i påsken.

23. marts: IB eksamen aflyst
I går eftermiddag meddelte IBO, at IB-eksamen aflyses i hele verden. Pandemien har ramt de fleste lande og den eksamen, som normalt kører fra d. 30.4-22.5 i hele verden, kan derfor ikke gennemføres forsvarligt.  IBO skriver sådan her:  “May 2020 examinations will no longer be held.
Our students, their well-being and their progression in future stages of life have been at the forefront of our thinking as we respond to this extraordinary pandemic.”
Det er historisk, og det betyder, at 200.000 unge mennesker i hele verden får en meget anderledes afslutning på deres uddannelse.  IBO leverer en FAQ på fredag d. 27.3, og vi har kommunikeret prompte til alle de berørte elever, forældre og lærere.  Der vil komme mange spørgsmål om karakterer og bedømmelse, og lige nu skriver IBO sådan her: “Depending on what they registered for, the student will be awarded a Diploma or a Course Certificate which reflects their standard of work. This is based on student’s coursework and the established assessment expertise, rigor, and quality control already built into the programmes.”
Se mere information her.

21. marts: Eksamen på stx, hhx, hf, eud og eux
Folketinget vedtog i den forgange uge en række nødlove, som giver hjemmel til fjernundervisning og lukning af institutioner og skoler. Samtidig giver lovene ministeren beføjelser til at ændre på eksamen, hvis den ikke kan gennemføres pga. Corona og nedlukning af samfundet. Vi håber og tror fortsat alle, at eksamen kan gennemføres, men situationen ændrer sig dag for dag. Derfor har man i ministeriet lavet et worst case-scenario.  Det er kun et udtryk for rettidig omhu fra ministeriets side, og man har forsøgt at tænke situationen til ende.  Det, lovene giver mulighed for, er at ophøje årskarakterer til eksamenskarakterer, hvis alt går galt. For HF-elever vil det betyde, at man vil skulle have en karakter, som så ophøjes til eksamenskarakter. Alle lærere og elever er orienterede, og skulle det ske, at eksamen bliver aflyst, så har lærere og elever været sammen i lang tid, og lærerne kender elevernes niveau. Det vigtige er, at 2.HF´ere og 3g´ere på stx og hhx, eud´ere og eux´ere får karakterer, så de kan søge videre, når de er færdige med deres uddannelser, og at betingelserne er ens for alle over hele landet.

19. marts: Galla udskydes
Vi har desværre måtte udskyde Gallafesten. Vi er meget usikre på, hvornår vi kan komme tilbage på skolen, og vi tror ikke på, at vi får lov at afholde et arrangement med så mange gæster allerede i slutningen af april. Det er vi selvfølgelig vildt kede af, og så snart vi ved mere, vil vi finde en ny dato, så afgangseleverne ikke går glip af deres traditionsrige fest.

18. marts: Hilsen fra Mr. Lonely til alle elever
Se de seneste opdateringer i forhold til håndtering af virtuel skoletid og hør rektors opfordring til alle elever:
https://www.facebook.com/nyborggymnasium/videos/498191894199249/
https://www.youtube.com/watch?v=irSOykX6b04&feature=youtu.be

17. marts: Kostskolens elever må kun færdes i grupper på mindre end 10 personer
I forlængelse af statsministerens pressemøde tirsdag aften og de skærpede retningslinjer i forhold til samvær, har kostskolen indført nye regler for, hvordan eleverne skal agere i forbindelse med måltider, ophold på fællesarealer og ture ud af huset. F.eks. henter eleverne nu deres med i spisesalen i grupper af 10 personer og mad skal indtages på værelserne. Eleverne må kun opholdes sig i mindre grupper på fællesområder.

16. marts: SOP/SRP/EOP og SSO
Alle afslutterelever har i dag fået besked i lectio om, at vi gennemfører de større skriftlige opgaver, som planlagt. De aktiviteter, der var planlagt til at foregå i projektperioden, gennemføres som virtuelle aktiviteter.

15. marts: Hvordan påvirker den nuværende situation Pre-IB og IB?
I kan læse mere om, hvordan IBO forholder sig til situationen på IBO’s hjemmeside: https://ibo.org/news/news-about-the-ib/covid-19-coronavirus-updates/

Herudover har vi i dag sendt nedenstående informationer til alle elever og lærere i Pre-IB, 2i og 2i:

IB at NG – Corona virus_COVID19 20200315

14. marts: Lukning af grænserne – kostskolen åben i påsken
De danske myndigheder har besluttet, at de danske grænser vil være lukket for ind- og udrejse for personer, der ikke har et særlige formål, i perioden fra d. 14. marts til d.13. april. Det kan give udfordringer for de kostskoleelever, der er på skolen på nuværende tidspunkt, og vi har derfor besluttet at holde kostskolen åben i påskeferien.

Brev til elever og forældre

12. marts: Virtuel undervisning i den kommende tid
Vi har i dag afholdt personalemøde med alle vores lærere for at drøfte, hvordan vi kan efterleve regeringens mål og understøtte, at der fortsat foregår undervisning. De næste dage forbereder lærerne sig, og fra mandag vil vi gennemføre virtuel undervisning, så eleverne kan gå i skole hjemmefra efter nedenstående anvisning:

 • Undervisningen er som udgangspunkt aflyst torsdag og fredag, men fra på mandag starter vi op med virtuel undervisning. Der vil dog være virtuel undervisning på enkelte hold allerede fredag.
 • Alle moduler bliver liggende i lectio. Lærerne skriver på modulerne i lectio, hvad den virtuelle undervisning indebærer, herunder krav til fraværsregistrering og tidsfrister.
 • Afhængig af typen af virtuel undervisning skal den ikke nødvendigvis gennemføres på det tidspunkt, som er angivet i lectio. Det vil altid stå på modulet.
 • Samtidigt lancerer vi Microsoft Teams som et nyt værktøj, der kan bruges af lærerne i den virtuelle undervisning. Det er derfor vigtigt, at I bruger torsdag og fredag til at lære dette værktøj at kende, så I er klar til at bruge det i næste uge.

Følgende funktioner i teams er mest relevante i forhold til virtuel undervisning:

 • Mødefunktion, hvor man taler sammen a la skype. Der er mulighed for at dele skrivebord, lave PowerPoint præsentationer mm. Man kan både mødes to og to, i mindre grupper eller en hel klasse.
 • Chat-funktion a la Facebook, der sikrer en mere strømlinet kommunikation
 • Afleveringer fortsætter som normalt.
 • Husk som vanligt at tjekke jeres skema i Lectio dagligt – og gerne flere gange dagligt. Betingelserne for at lægge lektier ind i Lectio er de samme som ved almindelig undervisning, så der vil blive lagt lektier ud løbende. 

Vi har endnu ikke fået afklaring fra ministeriet ift. de store skriftlige opgaver SRP, SOP, SSO og EOP. Men så snart vi får retningslinjer, så melder vi ud.

Service- og kostafdeling er i nødberedskab i de kommende uger, og der vil være viderestilling til telefonbemanding i sekretariatet daglig fra 7.30 -15.30.

11. marts: Håndtering af skolelukning efter statsministerens pressemøde her til aften kl. 20.30 (opdateret 22.06)
I har nok alle fulgt med i statsministerens pressemøde og ved også, at alle skoler lukker fra på fredag med virkning fra mandag og 14 dage frem. Statsministeren opfordrer dog alle elever til at blive hjemme allerede fra i morgen – derfor: bliv hjemme fra og med i morgen. Vi står i en alvorlig og helt ekstraordinær situation, som kalder på ekstraordinære løsninger for at undgå yderligere smittespredning.

Vi vil forsøge at opretholde undervisningen så godt som muligt via skriftlige opgaver og virtuel undervisning. Konkret betyder det her, at I skal blive hjemme, og at jeres lærere vil forsøge at lave virtuel undervisning og lægge opgaver ind. Så det er vigtigt at understrege, at I stadig går i skole, men gør det hjemmefra.

Alle kostskoleelever fra udlandet bliver boende på kostskolen, men alle danske elever skal rejse hjem (og blive væk fra skolen de næste 14 dage).

Der er møde med alle lærere i morgen kl. 10.00 om situationen, og vi informerer, når vi ved mere.

11. marts: Intensivering af rengøring efter Sundhedsstyrelsen anbefaling
Vi har dags dato besluttet at intensivere rengøringen og dermed forbedre hygiejnen for at inddæmme mulig smitte.

11. marts: Aflysning af studierejser
Vi har besluttet at aflyse forestående studierejser for 10. klasse, GF2 og EUX. På udenrigsministeriets hjemmeside kan man læse, at uddannelsesinstitutioner bør være ekstra opmærksomme på, at smittesituationen i forskellige lande ændrer sig hurtigt, og at der kan ske ændringer i forhold til ind- og udrejse med meget kort varsel. Desuden har Udenrigsministeriet på pressemødet i Statsministeriet idag kl. 14.00 indskærpet, at al unødig rejseaktivitet skal undgås for at inddæmme og forebygge smitte.

Brev til elever:
Aflysning af studieture.

11. marts: Aflysning af alle After School-aktiviteter og brobygningsaktiviteter
Vi har aflyst alle After School-aktiviteter indtil efter påske. Der vil heller ikke være adgang til skolens fitnessområde og mulighed for at spille bordtennis. Vi har desuden aflyst 8. klasses introforløb i de kommende uger.

10. marts: Lukning af selvbetjening og buffet i Food Camp
Statsministeren har netop holdt pressemøde og indskærpet, at alle skal følge myndighedernes anvisninger, og at vi skal påtage os et individuelt stort ansvar.
For at mindske smitterisikoen yderligere vælger vi derfor at lukke al selvbetjening og buffetten i Food Camp og på kostskolen fra d. 11. marts og frem til påskeferien. Fremadrettet vil man kunne købe færdigblandede salater, pakkede sandwich og dagens ret i portioner. Boller og pølsebrød vil enten blive udleveret af personale eller pakket i poser. Det er vigtigt, at alle bruger håndsprit og holder afstand i køen til kassen.

10. marts: Kostskolen – ingen besøgende,  ingen rejser i marts og info om påskeferien
Vi har løbende mange gæster på kostskolen, som besøger elever. Gæsterne kommer ofte fra hele landet og fra udlandet, og de kan være potentielle smittebærere. Derfor indfører vi midlertidigt stop for gæster på skolen i resten af marts. I særlige tilfælde med vigtige familiebesøg eller andet, skal det drøftes med Kostskolens leder.
Brev til kostskoleelever engelsk og dansk

Information om kostskolens håndtering af COVID-19. UPDATE – 10. Marts 2020

Information about the handling of COVID-19 at the boarding school. UPDATE – March 10, 2020

7. marts: Lukning af køkkener
Alle gangkøkkener på Kostskolen er midlertidigt lukket for at forhindre smittespredning.

6. marts: Aflysning af fester og samlinger
På Statsministerens pressemøde i dag d. 6/3 kl. 11.30 blev det meddelt, at der nu ikke må afvikles arrangementer med mere end 1000 mennesker. Forbuddet gælder frem til d. 30.3. Ved arrangementer med færre end 1000 deltagere skal arrangørerne vurdere den eventuelle smitterisiko, oplyser regeringen. På den baggrund vælger vi at aflyse alle samlinger i den kommende tid og desværre også Kapakifesten d. 20.3. Vi tør ikke løbe nogen risiko, da vi er en international skole med mange elever, der krydser landegrænser.

Vi håber at kunne lægge en ny fest ind senere på foråret, og vi håber også, at vi kan holde gallafest som planlagt. Det tager vi stilling til, så snart Sundhedsstyrelsen og regeringen kommer med nye informationer om smitterisikoen.

5. marts: Skærpelse af procedurer og regler på kostskolen:
Brev til kostskoleelever engelsk og dansk

Information om kostskolens håndtering af COVID-19.

Information about the handling of COVID-19 at the boarding school.

 4. marts: Mulig karantæne og informationspligt ved rejser
Brev til alle elever og forældre – engelsk og dansk

Information om Nyborg Gymnasiums håndtering af COVID19 til elever og forældre.

Information about the handling of COVID19 at Nyborg Gymnasium.

I øvrigt henviser vi til følgende sider:

Sundhedsstyrelsens spørgsmål og svar om ny coronavirus, COVID-19

Udenrigsministeriets information om CORONAVIRUS/COVID-19

Udenrigsministeriets rejsevejledning

INFORMATION ABOUT COVID-19 IN ENGLISH

Jeg ønsker mere information og vil gerne kontaktes

KLIK HER