Røde Kors Landsindsamling 2023

Søndag d. 1. oktober:

Røde Kors Landsindsamling 2023

Så kan du igen gøre en mindre indsats, der gør en kæmpe forskel!

Røde Kors store landsindsamling står nemlig (i helt bogstavelig forstand) for døren… og du kan være med til at samle nogle penge sammen, der går til Røde Kors’ enorme humanitære indsats rundt om i Danmark og hele verden.

Midt på formiddagen bliver I sendt afsted fra Nyborg Gymnasium med indsamlingsbøtterne, og et par timer senere vender I tilbage til skolen. Forhåbentlig med raslende bøtter og en bugnende Mobile Pay-konto.

Der er en stolt tradition for, at NG’erne bakker massivt op om indsamlingen og om forskellige Røde Kors-aktiviteter. Den tradition kan du hjælpe skolen med at føre godt videre, hvis du melder dig til på https://www.rodekors.dk/indsamling/gymnasieindsamling. Her skal du vælge Nyborg Gymnasium.

NG plejer faktisk at være allerforrest i feltet, når det gælder de flotte indsamlingsresultater.

Skal vi ikke derop igen?

Du kan også selv støtte direkte på https://www.rodekors.dk/stoet, og hvis du er nysgerrig på, hvad støtten går til, så kan du kigge med her: https://www.rodekors.dk/indsamling/det-gaar-hjaelpen-til

Vi glæder os til at se dig til Røde Kors’ Landsindsamling og krydser fingre for et flot indsamlingsresultat!

 

Sunday 1 October:

Red Cross National Collection 2023

Use a couple of hours to make a huge difference for others!

The Red Cross’s big national fundraiser is (quite literally) at the door… and you can help collect some money that goes to the Red Cross’ enormous humanitarian efforts around Denmark and the whole world.

You will sent out from Nyborg Gymnasium with the collection buckets, and a few hours later you will return to school. Hopefully with rattling buckets and a bulging Mobile Pay account.

There is a proud tradition with NG-students massively supporting the collection and various Red Cross activities. You can help the school carry that tradition forward if you sign up at https://www.rodekors.dk/indsamling/gymnasieindsamling. Here you must choose Nyborg Gymnasium.

NG is usually at the forefront of the field when it comes to the great collection results.

Aren’t we going up there again?

You can also support directly at https://www.rodekors.dk/stoet, and if you are curious about what the support is for, you can take a look here: https://www.rodekors.dk/indsamling/det-gaar-hjaelpen-til

We look forward to seeing you at the Red Cross’ National Collection and keep our fingers crossed for a great collection result!