KONTAKT

Arno P. Hansen, vicerektor (STX og HF)

Vicerektor med ansvar for studieadministration og opgavefordeling 

Vicerektorer og uddannelsesledere

Vicerektorerne er stedfortrædere for rektor og indgår sammen med uddannelseslederne i den daglige ledelse af gymnasiet. Hele ledelsen deltager aktivt i de beslutningsprocesser, strategiske og koordinerende overvejelser, der foregår i forbindelse med ledelsen af gymnasiet. Vicerektorer og uddannelsesledere udgør sammen med rektor den overordnede ledelsesgruppe, og de er derfor medansvarlige for at sikre et godt og udviklende samarbejdsklima og en klar kommunikation uddannelseslederne imellem. Det er videre uddannelsesledernes opgave at bidrage til en klar kommunikation og sammenhæng mellem de forskellige niveauer og områder i organisationen og sikre, at gymnasiets værdier, formål og læringssyn er en del af de daglige beslutnings- og arbejdsgange. 

Vicerektorerne og uddannelseslederne har et overordnet ansvar i forhold til de forskellige uddannelsesretninger, herunder et antal klasser med tilhørende elever og elevsager. 

Ansvarsområder

 • Stedfortræder for rektor 
 • Ledelse af STX og HF (i samarbejde med hhv. MM og BV) 
 • Ledelse af sekretariatet og serviceafdeling 
 • Eksamensansvarlig på STX, HHX, HF, EUX skriftlig, mundtlig, større skriftlige opgaver – eksamensklager 
 • Studie- og Elevadministration på STX, HHX, HF, EUX– herunder hold- og klassedannelse, hold- og studieretningsoprettelse, fag- og studieretningsudbud 
 • Skemalægning – herunder bygningskapacitet og fagenes timefordeling, årsnorm 
 • Læreradministration – herunder længere lærerfravær, omsorgsdage, feriefridage (i samarbejde med sekretariatet/ REH) 
 • Årsplanlægning – herunder Pædagogisk årskalender  
 • Opgavefordeling og længerevarende vikariater (i samarbejde med MS) 
 • Studierejser og ekskursioner (i samarbejde med hele ledelsesgruppen) 
 • Personaleledelse og medarbejderudviklingssamtaler 
 • Økonomi; budget, regnskab, årsrapport, løn, kursusmidler  
 • Bygning 
 • Beredskab (I samarbejde med MS) 
 • Planlægning af dimission (i samarbejde med MS) 
 • Kontakten til forældre – diverse møder mm. 
 • Kontakten til uvm 
 • Udvalg: SU  
 • Udvalg

Udvalg: SU og stx-udvalg og PR´s forretningsudvalg (PRFU)

Kontakt

Telefon direkte: 63 25 52 00
Mobil: 24 59 77 73

Jeg ønsker mere information og vil gerne kontaktes

KLIK HER
Skip to content