KONTAKT

Arno P. Hansen, vicerektor

Vicerektor med ansvar for studieadministration og opgavefordeling 

Vicerektor er stedfortræder for rektor og indgår sammen med uddannelseslederne i den daglige ledelse af gymnasiet. Uddannelseslederne vil også kunne fungere som stedfortrædere i situationer, hvor rektor og vicerektor har brug for aflastning eller bliver syge. Hele ledelsen deltager aktivt i de beslutningsprocesser, strategiske og koordinerende overvejelser, der foregår i forbindelse med ledelsen af gymnasiet. Vicerektor og uddannelsesledere udgør sammen med rektor den overordnede ledelsesgruppe, og de er derfor medansvarlige for at sikre et godt og udviklende samarbejdsklima og en klar kommunikation uddannelseslederne imellem. Det er videre uddannelsesledernes opgave at bidrage til en klar kommunikation og sammenhæng mellem de forskellige niveauer og områder i organisationen og sikre, at gymnasiets værdier, formål og læringssyn er en del af de daglige beslutnings- og arbejdsgange.

Vicerektor og uddannelseslederne har et overordnet ansvar i forhold til de forskellige uddannelsesretninger, herunder et antal klasser med tilhørende elever og elevsager.

Ansvarsområder

 • Stedfortræder for rektor
 • Ledelse af STX (i samarbejde med MM)
 • Ledelse af sekretariatet
 • Eksamensansvarlig på STX, HHX, HF, EUX skriftlig, mundtlig, større skriftlige opgaver – eksamensklager
 • Studie- og Elevadministration på STX, HHX, HF, EUX– herunder hold- og klassedannelse, hold- og studieretningsoprettelse, fag- og studieretningsudbud. og fagenes timefordeling, årsnorm
 • Bygningskapacitet herunder lokaler til undervisning og nybygning
 • Læreradministration – herunder længere lærerfravær, omsorgsdage, feriefridage (i samarbejde med sekretariatet/ REH)
 • Ansvar for udlejning af lokaler til eksterne parter
 • Årsplanlægning – herunder Pædagogisk årskalender
 • Opgavefordeling (i samarbejde med LHF)
 • Længerevarende vikariater
 • Studierejser og ekskursioner (i samarbejde med hele ledelsesgruppen)
 • Personaleledelse og medarbejderudviklingssamtaler
 • Dimission (i samarbejde med sekretariat)
 • Kontakten til uvm
 • Bestyrelsesmøder
 • Kontakten til forældre – diverse møder mm.
 • Elevsager: fravær, sanktioner, fastholdelse, trivsel
 • Udvalg: SU

Kontakt

Telefon direkte: 63 25 52 00
Mobil: 24 59 77 73

Jeg ønsker mere information og vil gerne kontaktes

KLIK HER
Skip to content