SØG

Almen sprogforståelse

Regler mm.

stx:

Læreplan og vejledning

hhx:

Læreplan og vejledning

Almen Sprogforståelse på Nyborg Gymnasium

Inden for rammerne af læreplanen og vejledningen for Almen Sprogforståelse tilrettelægges faget således på Nyborg Gymnasium.

Tilrettelæggelse

Undervisningen planlægges og gennemføres i hver klasse af et opgavebaseret team bestående af

  • En latinlærer
  • Klassens dansklærer
  • En fremmedsprogslærer

Latinlæreren underviser i latindelen og i sproghistorie, dansklæreren underviser i sociolingvistik og læringsstrategier, og fremmedsprogslæreren i grundkurset i grammatik.
Forløbet i almen sprogforståelse omfatter en uddannelsestid på 45 (klokke)timer, dvs. 30. moduler á 90 minutter. Det skemalægges med 2 moduler pr. uge i 15 uger.

Timerne fordeles således på fagets områder:
Introduktion: 2 moduler (fællesarrangement)
med disse emner:
Hvad er sprog?
Tale- og skriftsprog,
Sprog som praksis og genrer
Udtrykssiden og indholdssiden

Grundkursus i grammatik: 10 moduler
Latindel inkl. sproghistorie: 11 moduler
Sociolingvistik og læringsstrategier: 6 moduler
Afsluttende test: 2 moduler

Der anvendes den samme grammatiske terminologi i alle klasser med udgangspunkt i Vejledningen og Dansk Sprognævns liste over anbefalede grammatiske betegnelser.

Evaluering

Der indgår

  • Indledende screening
    Alle får den samme screening i klassens første normale skemalagte modul med dansklæreren.
  • En midtvejstest ved hhv.latinlæreren og grammatiklæreren
  • Afsluttende evaluering under eksamenslignende forhold.
    Alle får den samme test, der indeholder grammatik, latin og sociolingvistik. Der gives én karakter ud fra en helhedsvurdering. Karakteren er medtællende i eksamensgennemsnittet.

Andet

Faget på EMU

Jeg ønsker mere information og vil gerne kontaktes

KLIK HER
Skip to content