SØG

Fransk A fortsætter

I fransk fortsættersprog på A-niveau lærer du at deltage i samtale og diskussion på et varieret og flydende fransk, lige som du lærer at skrive et varieret fransk og oversætte dansk tekst af en vis sværhedsgrad til et klart og præcist fransk.

Du vil bl.a. få gennemgået generelle principper, herunder grammatiske, for sprogets opbygning og anvendelse samt få viden om fransk udtale og intonation.

Ud over at lære sproget og opnå et et alment og erhvervsmæssigt ordforråd får du viden om kultur, erhverv og samfundsforhold i Frankrig samt i et eller flere andre fransktalende lande.

Du får undervisning i franske virksomheders profil, struktur og samspil med omverdenen og lærer om den fransktalende verdens rolle i det internationale samfund.

Undervisningen foregår i størst muligt omfang på fransk. Undervisningen veksler mellem forskellige arbejdsformer og omfatter både mundtligt og skriftligt arbejde, ligesom den hovedsageligt organiseres gennem forskellige emner. Hovedvægten lægges på arbejdet med at lære at tale fransk og med at lære at læse og forstå franske tekster.

I fransk fortsættersprog på A-niveau er der en del skriftligt arbejde.

It indgår i undervisningen i form af informationssøgning samt interaktive øvelser og træningsprogrammer. Andre elektroniske medier inddrages også.

Eksamen

Eksamen består af en skriftlig prøve og en mundtlig prøve.

Den skriftlige prøve varer 5 timer og består af et opgavesæt med to opgaver. nder første delprøve må hjælpemidler ikke benyttes. Efter højst halvanden time afleveres besvarelsen af første del af opgavesættet, og herefter må alle hjælpemidler benyttes til besvarelse af anden del af opgavesættet.

Den mundtlige prøve  består af en præsentation på fransk af en ukendt, ubearbejdet fransksproget tekst med et omfang på ca. to normalsider.  Eksamen varer ca. 30 minutter med ca. 60 minutters forberedelse

Jeg ønsker mere information og vil gerne kontaktes

KLIK HER
Skip to content