SØG

Erhvervsjura C er et samfundsvidenskabeligt fag. Borgere og virksomheders adfærd reguleres af love, aftaler samt moralske og etiske normer. Faget omfatter viden, kundskaber og færdigheder om generelle retlige principper, herunder de værdier, rettigheder og pligter, som det demokratiske samfund rummer. Faget beskæftiger sig med et bredt felt af national erhvervsrettet lovgivning og med, hvordan denne på én gang skaber muligheder og sætter rammer for borgeren og erhvervsvirksomheden. Man opnår igennem faget faglig fordybelse, almendannelse og studiekompetence.

 

Formålet med det obligatoriske fag, Erhvervsjura C, er at bidrage til elevernes forståelse af hvordan sammenhængen mellem ret og demokrati er. Faget er studieforbedrende og bidrager til forståelse for hvordan man skal agere og få indflydelse i et demokratisk samfund. Man lærer i faget hvordan man identificerer juridiske problemstillinger og man lærer at komme med relevante løsningsmodeller til de konkrete problemer. Det centrale faglige ”værktøj” der anvendes, er den juridiske metode som man bruger til at finde de konkrete og korrekte bestemmelser i lovgivningen som man kan bruge som argument for en løsning af en konkret problemstilling. Man kommer til at arbejde med den juridiske metode igennem hele faget. Det er også med udgangspunkt i den juridiske metode eksamensopgaven skal løses. Endvidere lære man hvordan fortolker lovgivning med udgangspunkt i anerkendte juridiske fortolkningsmetoder.  Det skaber alt sammen en god forståelse for hvilke love man som privatperson, såvel som iværksætter, skal holde sig for øje.

 

Eksamen i Erhvervsjura C er mundtlig. Eksamen i faget tager udgangspunkt i en virkelighedsnær case som udleveres skriftligt. Casen vil indeholde juridiske problemstillinger som skal identificeres og løses i forberedelsestiden. Herefter fremlægger man for eksaminator og censor hvorefter eksamen forløber sig som en dialog.

I would like some more information

CLICK HERE
Skip to content