SØG

Markedskommunikation

stx, hhx og hf, C-niveau:

I en verden af forbrug kæmper virksomheder om vores opmærksomhed og alle vil have fat i din opmærksomhed. Du ved måske godt hvorfor, men undrer du dig over hvordan?

Det kan faget markedskommunikation give dig et indblik i. Faget arbejder med de forskellige metoder en virksomhed kan bruge for at komme i kontakt med dig. De nedenstående emner er nogle eksempler på, hvad faget omhandler:

  • Kommunikationsteori
  • Kommunikationsanalyse
  • Strategisk kommunikationsplanlægning

Arbejdsformen er varierende, men vi prioriterer at arbejde med cases, således at teorierne bliver hægtet op på noget konkret og du vil endda også komme til at udforme egne kampagner og får indsigt i hvad effektmåling er og bruges til.

På NG udbydes faget som et valgfag på C-niveau. Det er et mundtligt fag, og derfor indgår der ikke nogen skriftlige afleveringer.

Eksamensformen er mundtlig. Prøven baseres både på et ukendt materiale, som trækkes på dagen og på et undervisningsforløb fra undervisningen. Forberedelsestiden er ca. 30 min og eksaminationstiden er også ca. 30 min.

Faget kan være relevant for samtlige uddannelser. Der kræves ikke nogen forhåndsviden indenfor de merkantile uddannelser.

 

I would like some more information

CLICK HERE
Skip to content