SØG

Tysk C

Målet med undervisningen er bl.a., at du kan:

  • bruge tysk hensigtsmæssigt med en vis grad af sproglig og grammatisk korrekthed i almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligliv.
  • bruge tysk rimeligt, flydende, varieret og sammenhængende i almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligliv.
  • bruge hensigtsmæssige tale-, skrive-, lytte- og læsestrategier.
  • forstå talt tysk i almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligdag.
  • læse og forstå sammenhængende, sprogligt og genremæssigt varierede tekster og kontekster på tysk.
  • skrive i et rimeligt flydende, varieret og sammenhængende sprog om almene, samfundsmæssige og erhvervsfaglige forhold på tysk.
  • redegøre for tekster og emner med erhvervsfagligt, samfundsmæssigt og alment indhold i et rimeligt flydende, varieret, sammenhængende og grammatisk korrekt sprog.
  • genkende, redegøre for, analysere og kommentere og i erhvervsmæssige sammenhænge bruge viden om forskelle og ligheder mellem tysksprogede og egne kulturer.
  • bruge viden om sprogets opbygning og grammatik til modtagerrelevant formidling i erhvervsfaglige, samfundsmæssige og almene sammenhænge.
  • bruge it til kommunikation, informationssøgning, sprogtræning og tekstproduktion.

Der arbejdes med mundtlig og skriftlig kommunikation inden for både almene, personlige, kulturelle, samfundsmæssige og erhvervsmæssige emner.

Du skal arbejde med et individuelt emne, som senere bliver brugt som udgangspunkt for eksamen.

Faget kan udbydes som enkeltfag på en række handelsskoler.

Eksamen

Faget afsluttes med en mundtlig eksamen, som tager udgangspunkt i det individuelle arbejde.

I would like some more information

CLICK HERE
Skip to content