KONTAKT

Birgitte Veje Bredahl, uddannelsesleder (HHX)

Uddannelsesleder med ansvar for HHX og tværgående fastholdelses- og trivselsaktiviteter

Vicerektor er stedfortræder for rektor og indgår sammen med uddannelseslederne i den daglige ledelse af gymnasiet. Uddannelseslederne vil også kunne fungere som stedfortrædere i situationer, hvor rektor og vicerektor har brug for aflastning eller bliver syge. Hele ledelsen deltager aktivt i de beslutningsprocesser, strategiske og koordinerende overvejelser, der foregår i forbindelse med ledelsen af gymnasiet. Vicerektor og uddannelsesledere udgør sammen med rektor den overordnede ledelsesgruppe, og de er derfor medansvarlige for at sikre et godt og udviklende samarbejdsklima og en klar kommunikation uddannelseslederne imellem. Det er videre uddannelsesledernes opgave at bidrage til en klar kommunikation og sammenhæng mellem de forskellige niveauer og områder i organisationen og sikre, at gymnasiets værdier, formål og læringssyn er en del af de daglige beslutnings- og arbejdsgange.

Vicerektor og uddannelseslederne har et overordnet ansvar i forhold til de forskellige uddannelsesretninger, herunder et antal klasser med tilhørende elever og elevsager.

Ansvarsområder

 • Ledelse af HHX
 • Skriftlighed og tværfaglige opgaver på HHX: SO, SRO, SOP
 • Ledelse og udvikling af elevtrivsels- og fastholdelsesindsatser: studievejledning, læse- og matematikvejledning samt diverse mentorordninger
 • Samarbejde med kommune, virksomheder og øvrige erhvervsuddannelser- Innovation Award, Virksomhedsbank og Økonomiklubben
 • Ledelse af karrierevejledning: Studieinfo, Karrieretanken og Studievalg Danmark
 • Studiecenter og Skrivehold
 • Ledelse af introaktiviteter (i samarbejde med TC)
 • Brobygning på hhx
 • Personaleledelse og medarbejderudviklingssamtaler
 • Kontakten til forældre – diverse møder og arrangementer m.m.
 • Elevsager: fravær, sanktioner, fastholdelse, trivsel
 • Udvalg: hhx-udvalg

 

Udvalg

hhx-udvalg

Kontakt

Mail: bv@nyborg-gym.dk

Telefon direkte: 63 25 02 35
Mobil: 40 86 58 13

 

Afdeling(er)

I would like some more information

CLICK HERE
Skip to content