KONTAKT

Birgitte Veje Bredahl, uddannelsesleder (HHX og HF)

Uddannelsesleder med ansvar for HHX, HF og tværgående fastholdelses- og trivselsaktiviteter

Vicerektorer og uddannelsesledere

Vicerektorerne er stedfortrædere for rektor og indgår sammen med uddannelseslederne i den daglige ledelse af gymnasiet. Hele ledelsen deltager aktivt i de beslutningsprocesser, strategiske og koordinerende overvejelser, der foregår i forbindelse med ledelsen af gymnasiet. Vicerektorer og uddannelsesledere udgør sammen med rektor den overordnede ledelsesgruppe, og de er derfor medansvarlige for at sikre et godt og udviklende samarbejdsklima og en klar kommunikation uddannelseslederne imellem. Det er videre uddannelsesledernes opgave at bidrage til en klar kommunikation og sammenhæng mellem de forskellige niveauer og områder i organisationen og sikre, at gymnasiets værdier, formål og læringssyn er en del af de daglige beslutnings- og arbejdsgange. 

Vicerektorerne og uddannelseslederne har et overordnet ansvar i forhold til de forskellige uddannelsesretninger, herunder et antal klasser med tilhørende elever og elevsager. 

Ansvarsområder

  • Ledelse af HHX og HF (i samarbejde med AH) 
  • Skriftlighed og tværfaglige opgaver på HF: KS, NF og SSO 
  • Skriftlighed og tværfaglige opgaver på HHX: SO, SRO, SOP 
  • Ledelse af fastholdelsesindsatser: studievejledning, læse- og matematikvejledning samt diverse mentorordninger 
  • Samarbejde med kommune, virksomheder og øvrige erhvervsuddannelser- Virksomhedsbank 
  • Personaleledelse og medarbejderudviklingssamtaler 
  • Ledelse af karrierevejledning: Studieinfo, Karrieretanken og Studievalg Danmark 
  • Kontakten til forældre – diverse møder og arrangementer m.m. 
  • Ledelse af introaktiviteter (i samarbejde med TC) 
  • Elevsager: fravær, sanktioner, fastholdelse, trivsel 

 

Udvalg

hhx-udvalg

Kontakt

Mail: bv@nyborg-gym.dk

Telefon direkte: 63 25 02 35
Mobil: 40 86 58 13

 

Jeg ønsker mere information og vil gerne kontaktes

KLIK HER
Skip to content