HF
- gør dig klar
på 2 år

Med spændende fag og fagpakker som basis er HF-uddannelsen et springbræt til mange nye muligheder. HF er samtidig en almen gymnasial uddannelse, der kombinerer både teori og praksis.

På HF lærer du en masse om verden – og om dig selv

På den måde peger HF-uddannelsen på Nyborg Gymnasium ud mod verden – og mod uddannelser og fag, hvor der ofte er et praktisk element. Pædagog, politibetjent, skolelærer, socialrådgiver, fysioterapeut og sygeplejerske er kun en håndfuld eksempler på uddannelser, som HF’ere synes er interessante, fordi de netop er både teoretiske og praktiske.

Korte videregående uddannelser tager 1-2 år, mens de mellemlange videregående uddannelser tager 3-4 år. Du kan dog også lave en tilbygning til din HF, så du kan søge ind på lange videregående uddannelser på universitetet.

På den 2-årige HF-uddannelse kommer du vidt omkring. For HF er en bred uddannelse, hvor du har en vifte af HF-fag, der giver dig indsigt i mange ting. Vi arbejder for eksempel både med sprog, naturvidenskab, litteratur og samfundet omkring os, så du får mange tilgange til verden med dig, når du drager videre til uddannelse og job efter din HF-eksamen.

Når du er kommet i gang med din HF på Nyborg Gymnasium, skal du vælge mellem 6 forskellige fagpakker. Fagpakkerne er sammensat af to fag som du skal have på 2. hf.

Nyborg Gymnasium tilbyder dig følgende spændende fagpakker, som giver dig mulighed for at fordybe de i to fag som specielt interesserer dig:

 • Aktiv-fagpakken
 • Samfund- og Psykologi-fagpakken
 • Mediekom-fagpakken
 • Sundhed-fagpakken
 • Kultur og kreativitet-fagpakken
 • Samfund og business-fagpakken

Fagpakker

Se de 6 fagpakker her

MERE INFO

Kontakt

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontake os

MERE INFO

Kostskolen

Bliv del af et aktivt fællesskab på kostskolen

MERE INFO

Se mere om HF Nyborg Gymnasium

Hvad er HF?

HF er en 2-årig uddannelse, der er målrettet de professionsrettede videregående uddannelser. Omdrejningspunktet for uddannelsen er en anvendelsesorienteret undervisning, hvor der bl.a. indgår et projekt- og praktikforløb, der er målrettet din fremtidsdrøm. På HF får du mulighed for at vælge mellem forskellige fagpakker, der er rettet mod korte og mellemlange videregående uddannelser. Derudover får du også indblik i en række almendannende fag samt mulighed for at fordybe dig i lige netop den fagpakke, som interesserer dig.

Et særligt særkende ved HF er, at der ikke gives standpunktskarakterer og årskarakterer. Det er alene præstationen ved eksamen der tæller.

I uddannelsen til HF-eksamen skal du have følgende obligatoriske fag, niveauer og faggrupper, uanset hvilken HF-fagpakke du vælger:

 • Dansk på A-niveau
 • Engelsk på B-niveau
 • Matematik på C-niveau
 • En kultur- og samfundsfaggruppe bestående af historie på B-niveau samt religion og samfundsfag på C-niveau
 • En naturvidenskabelig faggruppe bestående af biologi, geografi og kemi, alle på C-niveau
 • Enten faget idræt eller ét af følgende kunstneriske fag på C-niveau: Billedkunst, mediefag eller musik.

Hvis du påtænker at vælge en fagpakke med idræt eller mediefag, skal du vælge dette fag fra starten.

Når du starter på Nyborg Gymnasium

På Nyborg Gymnasium skal du føle dig velkommen lige fra din første dag på gymnasiet – og på STX, når du tager din studentereksamen. Derfor har vi et introprogram for alle nye elever på gymnasiet, hvor du både lærer din klasse og skolen at kende.

Der er et hyggeligt og aktivt socialt miljø på Nyborg Gymnasium, som du hurtigt bliver en del af. Skolens helt nye, fysiske rammer bliver brugt til rigtigt mange ting og mange former for samvær.

Det kan både være vores mange After School-tilbud, hvor du kan melde dig til en hel masse frivillige aktiviteter, der ikke kun er for STX-elever. Der er også vores studiecenter, hvor du både kan læse sammen med dine kammerater, men hvor der også er mulighed for at få hjælp til lektierne – for eksempel fra en lærer eller fra ældre elever.

HF giver dig mulighed for valgfag og løft af niveauer
Ud over valget af fagpakke skal du frit vælge ét yderligere valgfag eller løfte niveauet af et C-niveau fag til B-niveau.

MERE INFO

Fagpakker

 

Muligheder med HF

Med en HF-eksamen i bagagen kan du fx blive professionsbachelor inden for områderne: sundhed, pædagogik, undervisning, medier og kommunikation. Du kan med en HF fx blive pædagog, lærer i folkeskolen, journalist, bioanalytiker, politibetjent eller socialrådgiver.

KULTUR OG KREATIVITET Billedkunst B Religion B
SAMFUND OG BUSINESS Samfundsfag B Erhvervsøkonomi C

https://nyborg-gym.dk/wp-content/uploads/2024/01/hf-struktur-ny-rev15012024-2.pdf

HF-struktur

 

Oprettelse af valgfag forudsætter at et tilstrækkeligt antal elever vælger faget, og en række af fagene på B-niveau kræver at de er valgt på C-niveau i 1. hf

Klik på et fag for at læse en beskrivelse af faget på det pågældende niveau.

Du kan altid kontakte vores studievejledere og høre mere om, hvad du kan bruge HF til – og hvad andre har brugt deres HF til:

Sådan optages du på HF

Du har retskrav på optagelse på hf, hvis du opfylder følgende krav:

Hvis du søger direkte fra 9. kl

 • Erklæret uddannelsesparat (Kræver 4.0 i snit i standpunkt, samt positiv vurdering af personlige og sociale kompetencer)
 • Bestået 9. klasse med folkeskolens afgangsprøve med 4.0 i snit i de bundne prøvefag
 • Have haft 2. fremmedsprog(tysk, fransk eller spansk) 5.-9. klasse og aflagt prøve efter udtræk
 • Ansøgt senest 1. marts via optagelse.dk i det år hvor 9.klasse afsluttes.

Nogle af ovenstående krav kan ikke være opfyldt på ansøgningstidspunktet, men vil blive afgjort after afslutningen af eksamen. Optagelse vil derfor være på betingelse af opnåelse af kravene til Afgangseksamen. Bemærk også at hvis man opnår 6.0 i snit ved afgangsprøven tilsidesættes kravet om uddannelsesparathed.
Hvis du ikke opfylder ovenstående krav kan du ikke søge optagelse via optagelsesprøve fra 9. kl.

Hvis du søger direkte fra 10. kl

 • Erklæret uddannelsesparat (Kræver 4.0 i snit i standpunkt, samt positiv vurdering af personlige og sociale kompetencer)
 • Bestået folkeskolens afgangsprøve i både 9. og 10. klasse
 • Aflagt prøve i dansk, engelsk og matematik både mundtlig og skriftlig.
 • 2.0 i dansksnit ved 10. klasseseksamen
 • 2.0 i matematiksnit ved 10. klasseseksamen
 • Have haft 2. fremmedsprog(tysk, fransk eller spansk) 5.-9. klasse og aflagt prøve efter udtræk
 • Ansøgt senest 1. marts via optagelse.dk  i det år hvor 10. klasse afsluttes

Nogle af ovenstående krav kan ikke være opfyldt på ansøgningstidspunktet, men vil blive afgjort after afslutningen af eksamen. Optagelse vil derfor være på betingelse af opnåelse af kravene til Afgangseksamen. Bemærk også at hvis man opnår 6.0 i snit ved afgangsprøven tilsidesættes kravet om uddannelsesparathed.
Hvis du ikke opfylder en eller flere krav ovenfor, kan du søge optagelse på hf via en optagelsesprøve og samtale når du søger med en 10. klasse.

HF-ansøgere som ikke kommer direkte fra folkeskolen

Hvis man søger optagelse på HF og ikke søger direkte fra folkeskolen, så optages man efter skolens konkrete vurdering af ansøgningen. Man kan blive indkaldt til en samtale og eventuelt en optagelsesprøve.

Hvordan bliver jeg optaget?

Optagelsen foregår på et ansøgningsskema, som du finder på www.optagelse.dk

Hvis du søger optagelse på HF, skal du på din ansøgning angive, hvilket praktisk/musisk fag du ønsker.

Information om Nyborg Gymnasiums fagpakker og valg af fag før start finder du i feltet ‘Fagpakker’ ovenover

Fordeling af elever på de fynske gymnasier

Hvis et gymnasium på Fyn modtager flere ansøgere, end det har kapacitet til, sendes ansøgningerne til fordelingsudvalget for de fynske gymnasier. Fordelingsudvalget, der består af gymnasiernes rektorer, fordeler herefter eleverne ud på de andre fynske gymnasier.

Mød underviserne på HF

Vil du vide mere om HF?

Anna Holm Grønlund, uddannelsesleder (HF)

E-mail: ag@nyborg-gym.dk

Nikolaj Glargaard, HF-koordinator

HF-koordinator og underviser

E-mail: ni@nyborg-gym.dk

Jeg ønsker mere information og vil gerne kontaktes

KLIK HER
Skip to content