SØG

Religion B

Formål
Gennem faget opnår du viden om og forståelse af forskellige religioner. Du får indsigt i sammenhæng og spændingsfelter inden for de enkelte religioner, mellem religionerne indbyrdes, og i forholdet mellem religion og samfund. Du opnår forståelse for egne og andres holdninger og tilegner dig forudsætninger for at tage stilling til og agere i forhold til de udfordringer, som religioner udgør i en moderne national og global sammenhæng.

Faglige mål og indhold
I religion på B-niveau skal du især beskæftige dig med kristendom og islam set i globalt perspektiv og centrale elementer i buddhisme og hinduisme. Du skal desuden lære om religionernes centrale fænomener, religionsfaglig terminologi og metode samt religionsvidenskabelig teori. Endelig skal du læse en længere tekst af religiøs eller religionsfaglig karakter. Som supplement kan du sammen med holdet vælge emner af mere etisk eller religionsfilosofisk art.

Når du har religion på B-niveau trænes du i en række kompetencer, der er almendannende og studieforberedende.

Du lærer bl.a. at karakterisere, analysere og perspektivere tekster og andet dokumentarisk materiale samt at fortolke og vurdere religiøse synspunkter og problemstillinger. Dette sker både ud fra en religiøs selvforståelse og ud fra videnskabelige, herunder religionskritiske, synsvinkler. Du trænes i at formulere dig om væsentlige problemstillinger vedr. forholdet mellem religion og moderne samfund i en global kontekst samt om etiske problemstillinger.

Arbejdsformer
Undervisningen tilrettelægges som en vekslen mellem klasseundervisning og forskellige former for gruppearbejde. Imod slutningen af forløbet udarbejder du (i en gruppe), en projektrapport (ca. 5 sider pr. person) med efterfølgende mundtlig fremlæggelse. Det tilstræbes desuden, at der inddrages udadrettede aktiviteter i løbet af undervisningen.

Jeg ønsker mere information og vil gerne kontaktes

KLIK HER
Skip to content