SØG

Nyborg Gymnasiums it-strategi

Nyborg Gymnasiums it-strategi er udtryk for en status, nogle retningslinjer og en plan for den fortsatte udvikling på it-området. Målet er at styrke integrationen af IT i undervisningen og udnytte de muligheder, der gives bl.a. for mere varieret og differentieret undervisning. Gennem integration af it i undervisningen skal den digitale dannelse og den faglige indlæring styrkes, såvel for klassen som helhed som for den enkelte elev. Det skal således sikres, at der skabes muligheder og rammer for, at it kommer til at indgå på naturlig måde ved tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af den daglige undervisning, samt i samarbejdet og kommunikationen mellem lærer og elev, mellem lærere indbyrdes og i den eksterne og interne information.

Strategien omhandler både de pædagogiske aspekter og de mere tekniske og hardwaremæssige aspekter.

Nyborg Gymnasiums it-strategi 2019-2022 (pdf-format)

Jeg ønsker mere information og vil gerne kontaktes

KLIK HER
Skip to content