SØG

Optagelse på baggrund af optagelsesprøve

Se datoerne for prøverne og læs mere om optagelsesprøve her

Se ministeriets beskrivelse af optagelsesregler

Ansøgning direkte fra 9. eller 10. klasse via optagelsesprøve

En ansøger til en gymnasial uddannelse (stx, hhx eller hf), som ikke opfylder retskravene for optagelse har mulighed for at søge optagelse via en optagelsesprøve og samtale.
Retskravene for optagelse er i hovedtræk (de helt specifikke regler afviger lidt mellem uddannelserne og om man søger fra 9. eller 10. og kan ses i Gymnasieloven Kap. 2)

  • Være vurderet uddannelsesparat
  • Haft 2. fremmedsprog(ty/fr/sp) i 5.-9. klasse

Bemærk: Man kan ikke søge om optagelse til hf via optagelsesprøve fra 9. klasse.

Optagelsesprøven afholdes typisk i juni eller august måned (dato udmeldes af STUK) og er en skriftlig prøve på niveau med folkeskolens afgangsprøve på 4 timer i fagene dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi. Alle hjælpemidler er tilladt til prøven bortset fra kommunikation med omverdenen. Dvs. man må gerne medbringe bøger, noter, lommeregner og computer, men adgang til internet er ikke tilladt. Resultatet af prøven er enten bestået eller ikke-bestået. Når resultatet af prøven forefindes indkaldes ansøgeren til en samtale med henblik på at afgøre, om ansøgeren har de nødvendige faglige, personlige og sociale forudsætninger for at gennemføre en gymnasial uddannelse. Kort efter samtalen vil ansøgeren få den samlede afgørelse.

Til prøven skal ansøgeren medbringe billedlegitimation, fx i form af et pas eller et billede attesteret af den grundskole, man går på eller sidst gik på. Hvis en ansøger efter prøven ikke kan optages, gælder afgørelsen tillige samme skoleår for optagelse på den pågældende uddannelse og andre gymnasiale uddannelser på alle øvrige institutioner. Ansøgeren får besked om prøvens udfald pr. brev, der afsendes fra skolen normalt samme dag, prøven har været afholdt.

Ansøgning om optagelse som ikke er direkte fra 9. eller 10. klasse

For ansøgere der ikke kommer direkte fra 9. eller 10. klasse sker optagelse efter en konkret vurdering af eksamenspapirer, og relevante aktiviteter.  Som en del af vurderingen kan optagelsen blive betinget af en faglig optagelsesprøve og/eller en samtale.

 

Lovgivning

Jeg ønsker mere information og vil gerne kontaktes

KLIK HER
Skip to content