SØG

Personalepolitik

Nyborg Gymnasium er en unik uddannelsesinstitution med syv højtprofilerede uddannelser og en kostskole med elever fra Danmark og hele verden. Skolens kultur og DNA er således funderet i mangfoldighed og værdier som tolerance, fællesskab og gensidige respekt uanset baggrund eller kultur. Der er plads til, at alle kan være og lære på forskellige måder, og de unge kan således vælge mellem stærke uddannelser, som har deres egen tydelige profil og klare muligheder. Samtidig er Nyborg Gymnasiums adelsmærke et stærkt socialt fællesskab og en solidaritet, som bygger bro mellem alle uddannelser, elever og medarbejdergrupper.

Medarbejderne er skolens vigtigste ressource, og Nyborg Gymnasium skal derfor være en både udviklende, alsidig og attraktiv arbejdsplads med høj trivsel, tryghed og arbejdsglæde. Fælles for alle ansatte på tværs af uddannelser og afdelinger er, at medarbejderne brænder for elevernes faglige udvikling, for hinanden og for at skabe den bedst mulige skole og arbejdsplads.

En vigtig forudsætning for skabelsen af den gode arbejdsplads er, at alle medarbejdergrupper bliver involveret i afgørende beslutninger og får medejerskab til den retning, som skolen bevæger sig i. Beslutningerne skal derhen, hvor der er faglig ekspertise og viden, og det forudsætter en involverende og transparent organisation med åbne og uddelegerede beslutningsprocesser og klar kommunikation på alle niveauer. Koordinering og samarbejde mellem ledelse og medarbejdere og medarbejderne imellem skal således tage afsæt i klar forventningsafstemning, tillid og fokus på samskabelse. En anden vigtig forudsætning for den gode arbejdsplads er at sikre udvikling af den enkelte medarbejders kompetencer, men også at sikre at medarbejderne i høj grad deltager og bidrager til hinandens faglige og personlige udvikling i teams, udvalg og faggrupper.

Skolen har gennem årene udviklet sig fra et klassisk alment gymnasium til en hybridskole, som både rummer erhvervsuddannelser og forskellige ungdomsuddannelser. Nyborg Gymnasium er således en skole, der bygger gode traditioner og fortsat udvikler sig mod en ny fælles identitet og stærk skolekultur. Målet er overordnet at styrke den sociale og professionelle kapital på tværs af ledelsesskel og medarbejdergrupper.

Læs Nyborg Gymnasiums Personalepolitik

Tillæg til Nyborg Gymnasiums Personalepolitik: Retningslinjer for håndtering af krænkende adfærd – herunder mobning og seksuel chikane

Tillæg til Nyborg Gymnasiums Personalepolitik: Sygefraværspolitik

 

Jeg ønsker mere information og vil gerne kontaktes

KLIK HER
Skip to content