SØG

Velkommen til Elevrådet på Nyborg Gymnasium!

Elevrådet på Nyborg Gymnasium er et demokratisk mødested, hvor eleverne har mulighed for at blive hørt, få indflydelse og lære om, hvordan man samarbejder i et fællesskab på tværs af forskelligheder. Eleverne bliver trænet i at tænke logisk og konstruktivt med målet om at forbedre vores gymnasie ud fra et elevperspektiv, der skal bidrage til en mere fornuftig og motiverende skolegang.

Elevrådet er sammensat af demokratisk valgte elever fra hele skolen. Alle klasser har mulighed for at stille med én elev, der har til mål at fremme klassens såvel som resten af gymnasiets interesser. Dette skaber et Elevråd med omkring 40 repræsentanter. Foruden det menige Elevråd så spiller den såkaldte Elevrådskerne også en væsentlig rolle. Elevrådskernen skal ses som Elevrådets forretningsudvalg og det er her hvorfra Elevrådet styres og organiseres. I Elevrådskernen er formanden, næstformanden, kassereren, SoMe-ansvarlig, sekretæren og to bestyrelsesmedlemmer at finde. Disse bliver valgt på Elevrådets årlige Elevsamling, hvor alle elever på gymnasiet har stemme- og opstillingsret.

Elevrådets arbejde ses i høj grad i vores udvalg. Som faste udvalg har vi: Trivselsudvalget, Event- og Kampagneudvalget, Klima- og Miljøudvalget og Samlingsudvalget. Der kan løbende opstå midlertidige udvalg, der skal løse en aktuel problematik, som de etablerede udvalg ikke kan. Hvert udvalg har en ansvarlig fra Elevrådskernen, der skal sørge for de rigtige processer og ligeledes et resultat, der kan komme ud i verden.

Så om enten du er ny elev, der gerne vil prøve kræfter med demokratiet eller nuværende elev, der mangler forandring på gymnasiet, så er Elevrådet til for jer. Uden engagerede og motiverede elever, intet Elevråd.

Vi glæder os til at se, hvad vi kan skabe sammen!

Mange hilsner
Elevrådet

Elevrådet består (august 2023) af følgende medlemmer:

Navn: Christine Krogh

Stilling: Bestyrelsesmedlem

 

Navn: Abdisamed Abdullahi Mohamed Ahmed

Stilling: Næstformand

 

Navn: Karoline Elholm Juliussen

Stilling: Bestyrelsesmedlem

 

Navn: Anna Lea Astrid Dybdahl Hilligehekken

Stilling: Kasserer

 

Navn: Julie Johanne Dvinge

Stilling: SoMe-repræsentant

 

Navn: Marylee Vogt Statom

Stilling: Sekretær

 

Navn: Conrad Holten Hansen

Stilling: Elevrådsformand

Jeg ønsker mere information og vil gerne kontaktes

KLIK HER
Skip to content