Nyborg Gymnasiums bestyrelse

Bestyrelsens sammensætning

Dekan Simon Møberg Torp (formand)
Udpeget af Syddansk Universitet

Direktør Henrik Neelmeyer (næstformand)
Udpeget af Fynsk Erhverv

Skolechef Lars Kofoed
Udpeget af Lederforeningen i Danmarks Lærerforening, Nyborg Kommune

Jørgen Jørgensen
Udpeget af Kommunalbestyrelsen i Nyborg

Professor Ane Qvortrup
Udpeget af bestyrelsen

Lektor Pia Brøgger
Har stemmeret. Valgt af og blandt personalet

Lektor Marie-Louise Bach
Valgt af og blandt personalet

Elev, ib – Lea Mølgaard Madsen
Har stemmeret. Valgt af og blandt eleverne

Elev, stx – Amida Ismail
Valgt af og blandt eleverne

Henrik Vestergaard Stokholm
Rektor

Arno P. Hansen
Vicerektor

Lars Bonne Christensen
Økonomichef

 

Jeg ønsker mere information og vil gerne kontaktes

KLIK HER
Skip to content