Nyborg Gymnasiums bestyrelse

Bestyrelsens sammensætning

Dekan Simon Møberg Torp (formand)
Udpeget af Syddansk Universitet

Direktør Bjørn Petersen (næstformand)
Udpeget af Fynsk Erhverv

Skoleleder Karen Rasmussen
Udpeget af Lederforeningen i Danmarks Lærerforening, Nyborg Kommune

Byrådsmedlem Peter Wagner Mollerup
Udpeget af Nyborg Kommune

Professor Ane Qvortrup
Udpeget af bestyrelsen

Lektor Pia Brøgger
Valgt af og blandt personalet

Lektor Anders Aaboe
Valgt af og blandt personalet

Asmus Oliver Lewis
Med stemmeret. Valgt af og blandt eleverne

Sigrid Johanne Luunbjerg Schousboe
Valgt af og blandt eleverne

Henrik Vestergaard Stokholm
Rektor

Mikael Samsøe Sørensen
Vicerektor

Venia Tolsgaard
Økonomichef

 

Jeg ønsker mere information og vil gerne kontaktes

KLIK HER
Skip to content