Kostskolen -
Et hjem væk
hjemmefra!

Du kan bo på kostskolen, hvis du går på en af de mange uddannelser på Nyborg Gymnasium. Vi inviterer indenfor til et hyggelig, trygt, kreativt og mangfoldigt fællesskab.

1

Velkommen på kostskolen

Følg os på 

Kostskolens historie

At bo på en kostskole kan være med til at udvikle kompetencer og give et sundt fundament at bygge videre på i forhold til åbenhed, nysgerrighed, hjælpsomhed, hensynsfuldhed, konfliktløsning og venskaber på tværs af kulturer og holdninger. Din skolegang er forudsætningen for at bo på kostskolen, og derfor er det vigtigt, at skolearbejdet prioriteres højt. Som kostelev har du et medansvar for dagligdagen på kostskolen. Du skal vise det nødvendige hensyn til de andre kostelever og udføre de arbejdsopgaver, som er forbundet med at bo på kostskolen. Vi kræver et højt niveau af selvstændighed og ansvarlighed og forventer, at du vil være med til at gøre en forskel i forhold til dig selv og fællesskabet. For indsatsen får du så meget igen. En investering, der vil berige dig og være til gavn i fremtiden. Med andre ord – er det vores klare forventning, at elever på kostskolen udviser en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed og respekt for kammerater, ansatte og kostskolen samt skolen. Du indgår i et forpligtende fællesskab med de rettigheder og pligter det medfører. Ud over, at kosteleverne har hinanden døgnet rundt, er der et team af voksne. Der vil altid være en voksen, som du kan snakke med om stort og småt: lektier, gode råd, praktiske ting som er en del af kostskolelivet mm. Vi glæder os til at byde dig velkommen til fællesskabet på Nyborg Gymnasiums Kostskole…. et hjem væk hjemmefra!

Betina Hyldgaard Andersen Kostskoleleder

Ny på kostskolen

MERE INFO

Livet på kostskolen

MERE INFO

Praktiske oplysninger

MERE INFO
Livet på kostskolen

En dag i kostskolelivet - når ude er hjemme og hjemme er ude

Ny på kostskolen

Kære nye kostskoleelev
Lørdag d. 10. august flytter du ind på kostskolen. Den første dag har du sammen med alle de andre nye kostskoleelever samt nogle af os elever og personalet. Resten af os ser frem til at ankomme om
søndagen, hvor vi glæder os til at hilse på dig og byde dig velkommen. Om søndagen d. 11. august, om eftermiddagen, vil en af os ældre elever komme forbi og sige hej til dig. Lige netop den af os der kommer forbi dig, er en del af din familiegruppe, og vil give dig en rundtur, og svare på de spørgsmål du eventuelt har. Vi vil hjælpe dig med at komme ind i den daglige rutine, og vil desuden fungere som din ‘ung til ung’ kontaktperson på kostskolen. Du skal aldrig tøve med at gå til din ’mor’ eller ’far’, hvis du har nogle spørgsmål, så længe det ikke er midt om natten! 😉 Den første uge vil blive brugt på at lære hinanden bedre at kende, og til dette formål har kostskolen arrangeret forskellige aktiviteter, f.eks.: en strandtur til Hesselhuset og forskellige aktiviteter, der inkluderer alle familiegrupper på Kostskolen.

Vi håber, at du glæder dig til at flytte ind på kostskolen og til at møde alle de dejlige mennesker der
bor her, for vi kan ikke vente med at byde dig velkommen!

De bedste hilsner
Elevrepræsentanter fra kostskolen

 

Sådan leves livet på kostskolen

Din hverdag på kostskolen byder både på faste rammer og mange muligheder. Fra måltiderne i løbet af dagen til fælles og frivillige aktiviteter sammen med andre elever. I har adgang til fællesarealerne, såsom studierummet, TV-stuen, Fat-Boy rummet, idrætshallen, fitness, aktivitetsrummet (m. pool, air hockey og bordfodbold), klaverrummet, musikrummet og andre faciliteter.

Aktiv fritid – En god start
Glæd dig til de mange fællesaktiviteter i fritiden, mens du bor på kostskolen på Nyborg Gymnasium. Allerede i de første par uger, når du starter på gymnasiet, er der forskellige arrangementer, så du som ny kostelev kan lære kostskolen, byen, personalet og ikke mindst de andre elever at kende. Vi slutter ugen med en udflugt og årets første fest på gymnasiet.

Sport
Hvis du har lyst til at dyrke sport og idræt, så kan du i fritiden benytte gymnasiets idræts- og fitnessfaciliteter. Derudover er der et rigt foreningsliv i Nyborg og omegn.

Musik
Kostskolen har et musiklokale, hvor du har adgang til klaver, guitarer, el-bas, trommesæt, forstærkere og sanganlæg.

Traditioner og fester
Lige efter skolestart i august holder vi en fest for dig og de andre nye kostelever. I løbet af vinteren holder vi halloween og julemiddag. Omkring 1. maj siger vi farvel til 3.g’erne, 3.IB’erne og 2.HF’erne med en afskedsfest. Fælles for alle fester på Nyborg Gymnasium er det hyggelige samvær under middagen, hvor vores køkken har gjort ekstra meget ud af maden. Der er sange, taler og anden form for underholdning. Efter maden er der musik og underholdning. Dimissionsmiddagen ved årets slutning adskiller sig fra de øvrige fester ved kun at være for afgangseleverne og deres forældre.

Lektielæsning
Du skal selvfølgelig have mulighed for at lave dine lektier på kostskolen. I kan sidde sammen i fællesområderne og hver eftermiddag er der lektielæsningsro i tidsrummet 15.30-18.00. Du har også mulighed for at få hjælp med lektierne hos de vagthavende kostlærere. Studiecenteret på skolen er også et oplagt sted at gå hen for at lave lektier.

Fællesskab på tværs
På kostskolen på Nyborg Gymnasium er der et godt fællesskab på tværs af både uddannelser og årgange. I løbet af dagen render du ofte på de andre beboere på kostskolen. I ses ofte til måltiderne. Dyrker sport sammen. Tager ind til Nyborg. Laver lektier sammen og hjælper hinanden.Laver fælles aktiviteter i weekenderne…

Respekt for hinanden
Når over 190 unge mennesker skal bo sammen, skal der ikke bare nogle gode regler til. Der skal også en gensidig respekt til. Både mellem dig og de andre kostskoleelever, og mellem elever og personale. Der er heldigvis tradition for, at vi i fællesskab passer godt på hinanden – og på kostskolen.

Voksne i hverdagen – og i weekenderne
Selvom der er velfungerende regler om livet på kostskolen, så kan der indimellem være brug for, at der er en voksen i nærheden. Det kan også være, at du har brug for at tale med en voksen, hvis du i perioder synes, du er langt hjemmefra. Og selvfølgelig er der tilknyttet voksne til kostskolen, som du og I altid kan henvende jer til, når der er brug for det. Der er altså altid voksent personale på kostskolen døgnet rundt, så du altid kan komme i kontakt med en voksen.

Værd at vide, inden du kommer

Kostskolens adresse er:
Nyborg Gymnasium Kostskolen
Skolebakken 19
5800 Nyborg

Kostskolens telefonnummer: 65 31 02 17

Kostkoleleder
Betina Hyldgaard Andersen
Telefon: 30 70 18 07
E-mail: ba@nyborg-gym.dk

Opholdsbetaling, flytning m.v.
Tlf. nr. 65 31 02 17

Vagthavende kostlærer
Kan træffes dagligt fra kl. 14 og i weekenden:
Telefon: 30 70 18 39
E-mail: Se på denne side

IB Coordinator/Uddannelsesleder for IB
Ulrik Nørum
Telefon: 65 31 02 17
E-mail: un@nyborg-gym.dk

Du skal medbringe flg.:
Dyne + hovedpude, sengelinned, håndklæder, net kabel og bøjler samt tegnestifter til opslagstavlen på værelset. Her til skal nævnes, at det ikke er tilladt at havde mini-køleskab, el-kedel, kaffemaskine el. lign. på værelset.

Om folkeregister:
Kun elever der er bosiddende uden for Danmarks grænse, herunder Grønland, Island og Færøerne, skal skifte folkeregisteradresse i forbindelse med kostskoleopholdet. For de elever der kommer fra udlandet, og som har et dansk cpr. nr. er det vigtigt at medbringe pas, i forhold til at blive registreret ved Nyborg kommune. For de elever der kommer fra udlandet, og som ikke har et dansk cpr. nr. er det vigtigt at de henvender sig til Statsforvaltningen – Odense, inden start på Nyborg Gymnasium, kostskolen.

Om læge og tandlæge:
Du skal fortsat være tilknyttet din egen læge derhjemme, hvis du er bosiddende i Danmark. Bliver du syg – eller på anden måde har brug for læge – benyttes en af lægerne i Nyborg. Sygesikringsbevis skal medbringes. For dig der kommer fra udlandet, vil du i forbindelse med at du får folkeregisteradresse på kostskolen, få tilknyttet en læge. Tandlægebesøg regner vi med, at du klarer i forbindelse med ferier eller forlængede weekends. Akutte behandlinger kan foretages her i byen.

Om tøjvask:
Skolen har vaskemaskiner (der selv doserer allergivenlig vaskemiddel) og tørremuligheder til elevbrug. Betaling for vask sker via sms på din mobiltelefon. Hvis du har mobiltelefon med taletidskort eller ikke har en mobiltelefon er det muligt at købe vaskekort til vaskemaskinerne (første gang betaler du 25 kr. ekstra i depositum).

Om rengøring af værelserne:
Du skal sørge for, at der dagligt er ryddeligt på værelset. Op til ferierne er der hovedrengøring, hvor værelserne vil blive tjekket.

Om kontakten mellem skole og hjem:
Vi lægger vægt på en god kontakt mellem kostskolen og hjem. I er altid velkomne til at kontakte kostskolen. På hjemmesiden er der en oversigt over skoleårets arrangementer / fester samt de ferier hvor kostskolen er lukket. Derudover kan man følge kostskolen på Facebook – ”Nyborg Gymnasium – Kostskolen / The boarding school”

Om forsikring:
Der kan ske uheld, som får forsikringsmæssige følger. Eleven bærer selv risikoen for tyveri og ulykkestilfælde, som skolen ikke er ansvarlig overfor. Ud fra ovennævnte anbefales det, at I har både en familieforsikring og en privat ulykkesforsikring.

Om licens:
Såfremt du tager dit fjernsyn med, er fyldt 18 år og har folkeregisteradresse på kostskolen, skal der betales licens.

Om rygning:
Kostskolen er røgfri. Det gælder både indenfor og udenfor på kostskolen og skolens område.

Kostskolens værdier, mål og indsatsområder
Kostskolens værdigrundlag
 • Fællesskab: Kostskolen erstatter ikke en traditionel familie, men er et forpligtende fællesskab, hvor alle inddrages, og ingen lades i stikken.
 • Medindflydelse – mulighed og pligt: Kostskolen har en formel demokratisk struktur. Kostelever deltager i gangmøder, fællesudvalgsmøder og elevmøder.
 • Åbent og tolerant miljø: Kostskolen er rummelig og har plads til forskelligheder, både mht. nationalitet, religion og kultur.
 • Gensidig respekt: På kostskolen er der respekt for hinandens forskellige holdninger og synspunkter. Der er respekt for den enkelte elev, respekt ung og ung imellem, og respekt mellem elever og personale.
 • Tradition: Kostskolen har fællesskabsstiftende aktiviteter, som det forventes at eleven deltager i.
 • Oplevelser: Kostskolen skaber rammer for oplevelse både for den enkelte elev, for grupper af elever og for hele kostskolen
 • En aktiv hverdag: Kostskolen giver den enkelte mange udfoldelsesmuligheder, og det forventes, at alle deltager i og bidrager til kostskolens liv med alle dets facetter.
 • Ro og fred: Kostskolen har et aktivt og levende miljø, men der lægges vægt på, at der er plads til at være alene samt mulighed for i ro at fordybe sig.
 • Bygningerne: Kostskolens fællesområder og elevværelserne er funktionelle og æstetiske rammer for elevers og personales hverdag på kostskolen.
 • Maden: Kostskolen lægger vægt på at tilberede indbydende, velsmagende, ernæringsrigtig og varieret mad til alle samt på at bistå med gode råd og vejledning om kost.
De pædagogiske mål er en kostskolekultur
 •  hvor eleverne har de gode vaner og den rettidige omhu, som skolegangen kræver
 • hvor eleverne indgår i et forpligtende fællesskab i kostskolehverdagen, der udvikler der udvikler deres sociale kompetencer
 • hvor eleven indgår i demokratiske processer og gør deres indflydelse gældende samt tager medansvar
 • hvor eleverne sammen og hver for sig har et aktivt fritidsliv på og uden for kostskolen
 • hvor eleven oplever en struktur i hverdagen, der giver ro og overskuelighed
 • hvor eleven inddrages i egen udvikling gennem anerkendende relationer og sættes i stand til at at tage ansvar for eget liv og udvikling.
Indsatsområder
 • Tydelighed omkring gode vaner i forhold til skolegangen samt tilsyn hermed. (Det gælder fremmøde til timer, lektielæsning, aflevering af skriftlige opgaver, faglig udvikling mv.)
 • Tydelighed om krav til en struktur i hverdagen, der øger overskueligheden. (Det gælder måltider, lektielæsningsro, gangvagter, gangkøkkener, fællesarealer, oprydning, rengøring mv.)
 • Tydelighed om forventninger til livsstil. (Det gælder f.eks. gode søvnvaner, motion, kost, ansvarlig omgang med alkohol, computertid mv.)
 • Engagerende og motiverende samarbejde med samt samvær med elever både i den formelle demokratiske struktur og i den daglige løbende kontakt. (Det gælder planlægning af oplevelser, dvs. de traditionelle fester, udflugter, weekend-aktiviteter samt samvær med / kontakt til elever når de læser lektier, ser fjernsyn mv.)
 • Samtalen som redskab til at få skabt forventningsafklaring, løsninger af evt. uhensigtsmæssig adfærd, konflikter. (Det gælder den indslusningssamtale som alle nye elever indkaldes til, samtaler om forsømmelser og manglende skriftlige opgaver herunder handleplaner, disciplinære samtaler.)

Regler og praktiske oplysninger 2021/2022

Indholdsfortegnelse:

1. REGLER
1.1 Regler for kostskolens liv er få…
1.2 Absolutte regler uden nul tolerance
1.3 Overtrædelse af kostskolens ordensregler

2. VIGTIGT AT HUSKE I HVERDAGEN
2.1 Aflåsning 2.2 Brandsikring
2.3 Computer og adgang til internet
2.4 Cykler og motordrevne køretøjer
2.5 Fejlmelding
2.6 Fjernsyn
2.7 Folkeregister
2.8 Forsikring
2.9 Husdyr
2.10 Læge og tandlæge
2.11 Nøgler
2.12 Tøjvask

3. FACILITETER 
3.1 Værelser 
3.2 Vinduer 
3.3 Bad og toilet 
3.4 Gangkøkkener  
3.5 Fællesrum
3.6 Fællesrum i kælderen
3.7 Sport og fitness faciliteter
3.7.1 Alder
3.7.2 Opførsel
3.7.3 Beklædning
3.7.4 Behandling af maskiner, vægte m.v.
3.7.5 Musik/Telefoni
3.7.6 Doping, alkohol, rygning
3.8 Musikerum
3.9 Køleskab/fryser/kaffemaskine/elkedel m.m.
3.10 Kælderrum

4. IND- OG FRAFLYTNING
4.1 Indflytning
4.2 Følgende skal medbringes
4.3 Fraflytning

5. PLIGTER
5.1 Indeklima/Rengøring af eget værelse
5.2 Oprydning af fællesarealer
5.3 Køkkenvagt
5.4 Husvagt
5.5 Praktiske assistenter

6. VIGTIGE KOMMUNIKATIONSVEJE
6.1 Lectio
6.2 Opslagstavler

7. DIGITAL DANNELSE

8. FORÆLDREKONTAKT/SAMARBEJDE

9. AKTIVITETER OG TRADITIONER
9.1 Fritid
9.2 Fest på skolen

10. RO I HUSET
10.1 Ro i huset
10.2 Læsetid og ro i huset
10.3 Nattero

11A. RUSMIDDELPOLITIK
11A.1  Kostskolens holdning til alkohol, narkotika og andre rusmidler
11A.2  Alkohol
11A.3 Sanktion

11A.4 Narkotika samt andre rusmidler

11A.5 Sanktion
11A.6 Forebyggelse
11A.7 Rygning

11B. Våben og våbenlignende genstande

12. WEEKEND, GÆSTER OG FERIER
12.1 Weekend/Weekend tilmelding
12.2 Elevtjek i hverdage og weekend
12.3 Spisning i weekenden
12.4 Gæster og gæste-tilmeldingsseddel
12.5 Ferier

13. FRAVÆR OG SYGDOM
13.1 Fravær fra kostskolen
13.2 Fravær fra skolen ved sygdom
13.3 Fravær fra skolen ved ubegrundet fravær

13.4 Behov for lægekonsultation

13.5 Lægevagten
13.6 Sygdom/Lidelsen
13.7 Sygetransport
13.8 Ved akut behov for hjælp
13.9 Håndkøbsmedicin
13.10 Tandlæge

14. MØDER OG UDVALGSARBEJDE
14.1 Stormøder
14.2 Gangmøder
14.3 Trivselsudvalget

15. KOSTLÆRERTEAMET

16. KOSTSKOLENS KØKKEN OG KOSTPOLITIK
16.1 Køkkenpersonale
16.2 Ernærings- og pædagogiske assistenter
16.3 Kostpolitik
16.4 Økologi
16.5 Bæredygtighed
16.6 Sæson

16.7 Lokalt

16.8 Maden
16.9 Fisk
16.10 Brød
16.11 Menu

16.12 Servering
16.13 Madspild
16.14 Faglighed
16.15 Vegetarkost
16.16 Madallergi/madintolerance
16.17 Madpakker

16.18 Spisetider
16.19 Spisesalen

17. OPHOLDSBETALING

18. MILJØPOLITIK

1. Regler

1.1 REGLERNE FOR KOSTSKOLENS LIV ER FÅ, MEN TIL GENGÆLD ER DE HELT KLARE
 • Alle udviser kammeratlig, hensynsfuld og social adfærd.
 • Alle bidrager konstruktivt til det sociale liv på kostskolen.
 • Alle deltager i de praktiske gøremål på kostskolen.

Overtrædelse af disse sociale spilleregler betyder, at man melder sig ud af fællesskabet og forringer sin mulighed for at få et godt ophold på kostskolen, som understøtter ens uddannelsesforløb på skolen.

1.2 DERUDOVER HAR KOSTSKOLEN NOGLE ABSOLUTTE REGLER, HVOR DER ER NUL TOLERANCE:
 • Skolegangen er en forudsætning for at bo på kostskolen. Fortsætter man med ubegrundet fravær, kan man ikke bo på kostskolen.
 • Man skal deltage i alle obligatoriske aktiviteter og indkaldte møder samt varetage alle sine pligter og gøremål på kostskolen inkl. husvagt, køkken- og gangvagt samt udfylde weekendliste, rejsemeddelse, gæstetilmelding mm. Overtrædelser vil medføre sanktionering og i værste fald bortvisning
 • Besiddelse, indtagelse og / eller salg af narkotiske stoffer, andre rusmidler som f.eks. svampe, opløsningsmidler, doping præparater er strengt forbudt. Overtrædelse eller omgåelse af dette forbud medfører politianmeldelse og bortvisning fra kostskolen.
 • Der må IKKE drikkes alkohol på kostskolen i hverdagene, i eksamensperioderne samt på dage, hvor der er arrangement/fest på gymnasiet. I weekender (fredag og lørdag efter kl. 19.00) er det tilladt at drikke alkohol, hvis vagthavende kostlærer giver tilladelse. Den alkohol, der er tilladt på kostskolen, er øl, vin og sodavandsalkohol. Det er forbudt selv at opbevare vin, øl og spiritus samt tom emballage på kostskolen (det gælder alle steder inkl. dit værelse og kælderrum).
 • I det tilfælde, at man har fået tilladelse af den vagthavende kostlærer til at drikke alkohol i weekenden, skal der være ryddet op og ro kl. 22.00. Alkohol og tom alkoholemballage skal være fjernet næste dag senest kl. 10.00.
 • Vi tillader ikke at kostelever drikker alkohol uden for kostskolen på dage op til en skoledag.
 • Gentagne overtrædelser af kostskolens alkoholregler vil medføre bortvisning fra kostskolen.
 • Rygning er forbudt på kostskolens matrikel. Rygning må ikke foregå på skolens område, synligt fra skolen eller til gene for skolens beboere. Det gælder også vandpibe, e-cigaretter, snus og lign.
 • Mobning, chikane, voldelig og / eller truende adfærd er uacceptabel og kan medføre bortvisning fra kostskolen.
 • Vi forventer en ordentlig omgangstone både på og uden for nettet. Der forventes, at når man færdes på nettet, så gør man det med respekt for hinanden. Mobning / chikane / truende adfærd på nettet og deling af materiale uden samtykke kan medføre bortvisning fra kostskolen.
 • Det er ikke tilladt at bruge, opbevare eller være i besiddelse af våben og våbenlignende genstande på kostskolens område. Af sikkerhedsmæssige årsager er al form for brug, opbevaring og besiddelse af pebersprays el. lign. ligeledes forbudt på kostskolens område.
 • Vi forventer, at du som kostskoleelev overholder samfundets almindelige normer og regler for god opførsel og samvær. At du udviser respekt over for andre og andres ting og ejendomsret, herunder overholdelse af straffeloven. Tyveri kan derfor medføre bortvisning fra kostskolen, selvom forbrydelsen ikke er foregået på kostskolen. Det hænger sammen med, at det kan påvirke trygheden på kostskolen. Hvis man stjæler vidner det om manglende dømmekraft og manglende respekt for andre og andres ejendomsret. Den manglende respekt risikerer at blive bragt med ind på kostskolen. Det er skadeligt for de andre elevers tryghed på kostskolen. Og det er skadeligt for kostskolens ry og omdømme, hvor vi værner om fællesskabet og gensidig respekt.
 • I forhold til brug af netværket på kostskolen forventer vi, at man afholder sig fra enhver form for ulovlig streaming og downloading samt distribution af ophavsretligt materiale som musik, film, programmer, spil mm.
 • Det er strengt forbudt at forhindre brandsikringsinstallationerne i at fungere, da det er forbundet med livsfare. Overtrædelse af forbuddet kan medføre bortvisning.
1. 3 OVERTRÆDELSE AF KOSTSKOLENS ORDENSREGLER

Elever der overtræder kostskolens ordensregler eller i øvrigt bryder indgåede aftaler, vil opleve en konsekvent reaktion fra kostskolens side. Afhængig af sagens karakter, vil der blive tale om følgende sanktioner:

 • Irettesættelse ved den vagthavende kostlærer.
 • Mundtlig advarsel som gives af den vagthavende kostlærer.
 • Skriftlig advarsel som gives af kostskoleleder og rektor efter indstilling fra kostlærerne.
 • Imens en sag undersøges, kan en elev midlertidig hjemsendes
 • Midlertidig eller permanent bortvisning. Ved permanent bortvisning er man derefter udelukket fra at kunne besøge kostskolen fremadrettet.
 • Ved en given sanktionering kan kostskolelederen knytte en række forventninger til en kostskoleelevs fremtidige ophold. Der kan i særlige tilfælde kræves, at man indgår en aftale om at man fx. i perioder, tager hjem i weekender, ikke drikker alkohol på eller uden for kostskolens matrikel mm.
 • Krav om midlertidig aflevering af private genstande, der ikke er tilladt på kostskolen, til ledelsen.
 • Midlertidig tilbageholdelse af elevens private genstande, hvis tilstedeværelse på kostskolen ikke er tilladt, indtil eleven efter aftale med ledelsen fx. i forbindelse med hjemmebesøg kan bringe genstanden sikkert og permanent væk fra kostskolens område.
 • Ved en hver form for skriftlig- og mere vidtgående sanktion vil forældrene blive informeret.

2. Vigtigt at huske i hverdagen

2.1 AFLÅSNING

Kostskolens hoveddør er åben i tidsrummet kl. 7-16. De resterende yderdøre er låst og det er kun ansatte samt kostskoleelever der kan komme ind, ved brug af egen nøgle. Hvis du lukker dig selv ind, er du ansvarlig for, at døren forbliver aflåst. Husk altid at låse din værelsesdør, når du forlader dit værelse. Du må ikke låne din nøgle ud til andre.

2.2 BRANDSIKRING

Det er strengt forbudt at forhindre brandsikringsinstallationerne i at fungere, da det er forbundet med livsfare. Overtrædelse af forbuddet kan medføre bortvisning. På værelserne må der ikke bruges levende lys (fyrfadslys, stearinlys) og røgelsespinde. Af hensyn til brandsikkerhed må der ikke bruges elkedel, kaffemaskine og lign. på værelset. Derudover må man ikke have køleskab/fryser på værelset. Af hensyn til brandsikkerhed og rengøring m.v. må der ikke stilles personlige genstande, sko, kasser m.v. i gangene. Der må ikke hænge noget på værelsesdørene ud over navneskiltet. Du vil blive instrueret i, hvordan du skal forholde dig i tilfælde af brand, og der bliver afholdt brandøvelse. I tilfælde af brand skal du straks gå til skolens kantine / FOODCAMP, hvor eleverne vil blive talt og registreret. Det er vigtigt, at du sidder sammen med de andre fra din elevgang.

2.3 COMPUTER OG ADGANG TIL INTERNET

Kostskolen har et computerrum for alle kostelever. Computerne i dette rum er koblet til skolens undervisningsnet. Kostelever, der skal bruge en computer til forberedelse til undervisningen, har derfor fortrinsret til disse computere. Brugen af computere i computerrummet er omfattet af samme regler som brugen af skolens computere. Reglerne fremgår af opslag i computerrummet. I kostskolens fællesarealer og på værelserne er der trådløst netværk. På værelserne er det derudover muligt at gå på nettet via kabel. Kosteleverne kan koble sig på internetforbindelsen med egen maskine og kabel, når computeren har netkort. Det forudsættes, at den enkelte elev udviser ansvarlighed og afholder sig fra enhver form for ulovlig streaming, downloading og distribution af ophavsretligt materiale som musik, film, programmer og spil. Du må ikke bruge din computer til at sprede virus, spammails eller foretage hacking. Din computer skal være slukket, når du ikke er på værelset. Hvis det konstateres, at en elev anvender sin computer ulovligt, anmeldes det til politiet, og computeren bliver koblet fra internettet. Eleven hæfter selv for eventuelle økonomiske konsekvenser af misbrug af computer. Hvis det konstateres, at der er sket brud på skolens og kostskolens regler for brug af computere, får eleven en skriftlig advarsel, og elevens computer bliver koblet fra internettet i en periode. Al trafik på nettet logges.

2.4 CYKLER OG MOTORDREVNE KØRETØJER

En cykel er en nyttig ting at medbringe til kostskolen. Cykler har deres plads i kostskolens cykel kælder og ikke andre steder. Din cykel skal være markeret med dit navn og værelsesnummer. Navneskilte til cykler udleveres af kostlærerne. Hvis dit navneskilt bliver væk, er det vigtigt, at du kontakter kostlærerne, så du kan få et nyt. Kosteleverne må ikke stille deres cykler i indkørslen, på fortovet eller under halvtaget ved gæsteparkeringen. Det er vigtigt at ovenstående bliver respekteret og fulgt. Passagerne skal være fri i tilfælde af brand og ambulancekørsel. Hvis der står cykler på de steder, hvor det ikke er tilladt, vil de blive fjernet af den vagthavende kostlærer og låst. Cyklerne vil blive frigivet hver torsdag kl. 12.00. Knallerter, motorcykler og biler skal stilles på skolens store p-plads for enden af Skolebakken.

2.5 FEJLMELDING

Hvis du bliver opmærksom på ting, der ikke fungerer optimalt, fx et afløb, der er stoppet, et vindue der ikke kan lukke, en lampe, der ikke virker, er det vigtigt, at du går ind på skolens interne kommunikationssystem lectio og fejlmelder skaden. Ved større og/eller akutte skader, kontakt den vagthavende kostlærer eller andet personale. Der er link til fejlmeldingssiden på din forside af Lectio. Hvis du har problemer med at finde netsiden, kontakt den vagthavende kostlærer.

2.6 FJERNSYN

I tre af kostskolens fællesrum er der fjernsyn. På alle elevværelser er der antennestik. Hvis du tager dit eget fjernsyn med på værelset, er fyldt 18 år og har folkeregisteradresse på kostskolen, skal du betale medielicens.

2.7 FOLKEREGISTER

Hvis du kommer fra en dansk kommune, skal du beholde din folkeregisteradresse hos dine forældre – også, når du er fyldt 18 år. Det skal du, fordi et kostskoleophold, i henhold til Vejledning om Folkeregistrering, er defineret som et midlertidigt fravær fra forældrene, fordi børnene tilbringer weekender og ferier hos forældrene. Elever, der er bosiddende uden for Danmarks grænse, herunder Grønland, Island og Færøerne, skal sørge for at kontakte de rette myndigheder for at anskaffe de dokumenter, der skal til for at blive oprettet i det danske folkeregister.

2.8 FORSIKRING

Der kan ske uheld, hvor du kan få brug for din forsikring. Som elev bærer du selv risikoen for tyveri og ulykkestilfælde, som skolen ikke er ansvarlig for. Derfor anbefales det, at du / dine forældre har en familieforsikring og en privat ulykkesforsikring.

2.9 HUSDYR

Det er ikke tilladt at have husdyr på kostskolen.

2.10 LÆGE OG TANDLÆGE

Du skal fortsat være tilknyttet din egen læge derhjemme, hvis du er bosiddende i Danmark. Bliver du akut syg – eller på anden måde har brug for læge – benyttes en af lægerne i Nyborg. Sygesikringsbevis skal medbringes. Tandlægebesøg regner vi med, at du klarer i forbindelse med ferier eller forlængede weekends. Akutte behandlinger kan foretages her i byen. Børn og unge op til 18 år, der flytter til kommunen og får folkeregisteradresse i kommunen, skal selv kontakte Nyborg kommunale tandpleje, hvis de ønsker at blive tilset af en tandlæge. Hvis du kommer fra udlandet, Grønland eller Færøerne og er under 18 år, er du også omfattet af denne mulighed. Se Nyborg Kommunes hjemmeside og/eller kontakt kostlærerne. Se også under afsnittet fravær og sygdom.

2.11 NØGLER

Når du flytter ind på kostskolen, får du udleveret 1 briknøgle. Briknøglen er til yderdørene, til dit værelse, til gangkøkkenet og til gangens tørrerum i kælderen. Du må ikke låne dine nøgler ud. Bliver din briknøgle el. systemnøgle væk, skal du betale 250 kr. i erstatning. Du har mulighed for at aflevere dine nøgler, når kostskolen lukker på grund af ferie. Du afleverer nøglerne til den vagthavende kostlærer.

2.12 TØJVASK

I kostskolens kælder er vaskemaskiner (der selv doserer vaskemiddel) og tørretumblere samt tørrerum stillet til rådighed for eleverne. Betaling for vask sker via sms på din mobiltelefon. Hvis du har mobiltelefon med taletidskort eller ikke har en mobiltelefon, er det muligt at købe vaskekort, som du indsætter penge på via nettet. Når du køber et vaskekort, betaler du 50 kr. i depositum, som du får tilbage, når du afleverer dit vaskekort.

Sæben, der bruges, er allergitestet.

Du må ikke tørre tøj på dit værelse, gangarealer og på radiatorer.

3.Faciliteter

3.1 VÆRELSER

Langt de fleste værelser er enkeltværelser. Fem af værelserne er dobbeltværelser. Værelserne er møbleret, så hver elev har en seng med rullemadras, skrivebord, skrivebordsstol, skrivebordslampe, reol, skab, skraldespand og vasketøjskurv. Alt inventar er mærket med værelsesnummer. Møblerne må ikke fjernes fra værelset i løbet af skoleåret. Sengen må ikke placeres langs radiatoren. Når du fraflytter kostskolen, er det vigtigt, at skrivebordet står op ad væggen, hvor netstikket er placeret, og at sengen står langs den modsatte væg. Hvis du vil hænge noget op på væggene, skal du gøre brug af opslagstavlerne. Du kan få tegnestifter hos kostlærerne. Der må på ingen måder hænges noget op på værelsesdørerne. Navneskiltet må der ikke ændres på. Værelset er dit eget. I særlige situationer kan personalet være nødt til at lukke sig ind. Anledningen kan være særlige situationer som:

 • Kostskolen lukkes til ferie: personalet går ind på alle værelser for at tjekke, at lyset er slukket, der er slukket for varmen, vinduet er lukket mv.
 • Pedellen / håndværkere skal reparere noget.
 • Skal se til en elev, der har meldt sig syg.
 • Har en begrundet bekymring om, at en elev har brug for at blive kontaktet.
 • Har en begrundet formodning om et regelbrud.

Du har til enhver tid ansvar for, hvad der foregår på dit værelse i henhold til kostskolens ordensregler. I tilfælde af skade på inventar mm. vil der blive krævet erstatning for udbedring af skade.

3.2 VINDUER

Vinduerne er ikke konstrueret til, at man kan læne sig op ad dem, og vindueskarmen må ikke anvendes som bænk. Det er derfor ikke tilladt at sidde i vindueskarmen. Det er vigtigt at udvise god adfærd i forhold til din egen og de andre kostelevers sikkerhed.

3.3 BAD OG TOILET

I tilknytning til værelserne er der på hver gang bad og toilet. Tre til fire kostelever deler et bad og toilet. Der må ikke bruges hårfarveprodukter o.lign. på kostskolens badeværelser.

3.4 GANGKØKKENER

Kostskolens 3 køkkener, der er placeret på 3 af elevgangene har karakter af et tekøkken. De er ikke indrettet til tilberedning af egentlige måltider. Alle hovedmåltider og mellemmåltider skal indtages i spisesalen. Gangkøkkenerne aflåses kl. 22.00.

3.5 FÆLLESRUM

På kostskolen er der 3 tekøkkener samt studierum. Derudover er der en spisesal, 2 stuer med fjernsyn samt et fællesrum med bordfodbold, pool bord samt air hockey. Derudover er der computerrum og et sy / krea rum. Derudover har kostskolen et musikrum der ligger i bygningen over for kostskolen. På skolen er der sports- og fitness faciliteter, som kostskoleeleverne kan gøre brug af i sin fritid. Der skal dog gives samtykke fra forældrenes side, samt man skal gennemgå et kursus i brug af faciliteterne, før man kan få tilladelse til at tage det i brug. Hvis du har et særligt opbevaringsbehov, kan du søge kostlærerne om adgang til et af de skabsrum, som findes i kælderen (se afsnit vedr. kælderrum). Du er som kostelev medansvarlig for, at der passes på kostskolens fællesrum, samt inventaret i dem m.v. Møblerne har deres rette plads. Der må derfor ikke flyttes rundt på dem. Du er også medansvarlig for, at der altid er ryddeligt og pænt. Der må ikke spises mad i fællesrummene. Al spisning skal foregå i spisesalen.

3.6 FÆLLESRUM I KÆLDEREN

I kælderen er der et fællesrum med billardbord, bordfodbold og airhockey. Af sikkerhedsmæssige grunde, må der kun opholde sig 15 personer i fællesrummet ad gangen.

Du er velkommen til at bruge lokalet, forudsat at du følger de givne regler og retningslinjer for lokalet:

 • Lokalet må kun bruges af kostskoleelever og deres gæster. Gæster må kun være tilstede med deres kammerat fra kostskolen. MAX 15 personer i fællesrummet.
 • Lokalet er åbent ugentligt fra kl. 13.30 til 21.00. I weekenden fra kl. 10.00 til 21.00.
 • Musik er tilladt, men ikke i lektielæsningstiden fra 15.30 til 18.00. I eksamenstiden må musik ikke spilles i lokalet. Når der spilles musik, skal vinduerne være lukket, også selvom det er varmt.
 • Møbler og udstyr må ikke fjernes fra lokalet
 • Alkohol er ikke tilladt i lokalet.
 • Husk at rydde op efter dig selv.
3.7 SPORTS- OG FITNESS FACILITETER

Man er velkommen til at benytte skolens sports og fitness faciliteter, under forudsætning af, at man har gennemgået et internt kursus, samt har samtykke fra ens forældre -om man er under eller over 18 år. Ret henvendelse til   kostskolelederen, hvis du ønsker at gøre brug af tilbuddet. Al træning sker på eget ansvar, og du er forpligtet til at overholde de til enhver tid gældende betingelser og anvisninger givet af Nyborg Gymnasiums personale. Som bruger af skolens idræts- og fitnessfaciliteter er du selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der er forenelig med brugen af idrætsfaciliteterne samt fitnessudstyr. Nyborg Gymnasium tager ikke ansvar for personskader som følge af ulykker, forkert træning eller andre brugeres mangelfulde handlinger.

3.7.1 Du skal være fyldt 15 år for at kunne træne selv i fitness og gøre brug af idrætsfaciliteterne. Som kostskoleelev skal du udfylde en samtykkeerklæring, som også skal underskrives af dine forældre. Før kan du ikke godkendes som bruger af faciliteterne på egen hånd. Hallen og Fitness faciliteterne kan bruges, når der ikke er undervisning og eksterne ikke gør brug af området. Du SKAL forlade området, SENEST kl. 22.00. I weekenden, kan faciliteterne bruges fra kl. 8.00 og frem til kl. 22.00. Brugen af fitnessfaciliteterne efter skoletid er kun for kostskoleelever. Du må IKKE tage andre med, uden tilladelse af den vagthavende kostlærer. Din nøgle er personlig, og må ikke lånes ud!

3.7.2 Opførsel Vi ønsker, at alle skal have en god oplevelse, når I træner. Derfor forventer vi en positiv omgangstone med respekt for hinanden. Personalets anvisning skal til enhver tid følges og står ikke til diskussion. Støjende og larmende adfærd tolereres ikke. Det er ikke tilladt at indtage fødevarer i området (hallen og fitnessområdet). Det er tilladt at havde en drikkedunk med. Vores udstyr i såvel fitness området og i hallen skal behandles med respekt.

3.7.3 Beklædning

 • Træning skal ske i sportstøj beregnet til formålet. Der SKAL skiftes til indendørs sko, inden adgang til hallen og fitnessområdet. Træning i udendørssko, bare tæer eller strømpesokker og cowboybukser er ikke tilladt.

3.7.4 Behandling af maskiner, vægte m.m.

 • Det er ikke tilladt at træne i bar overkrop eller kun iført sports-bh. Behandling af maskiner, vægte mv.
 • Vores udstyr i såvel fitness området og i hallen skal behandles med respekt.
 • Benyt kun udstyret til de øvelser, de er beregnet til.
 • Ved brug af vægte, skiver og stænger etc., SKAL de særlige underlag bruges.
 • Håndvægte, skiver, stænger etc. MÅ FØRST SLIPPES, når de er i kontakt med gulvet.
 • Du må ikke blokere en maskine mellem sættene – lad andre komme til i pauserne.
 • Husk at rengøre maskinerne efter brug – der er sprit og papir.
 • Udstyret SKAL ligges på plads efter brug.
 • Udstyret må IKKE tages med ud fra henholdsvis fitness området og hallen.

3.7.5 Musik / Telefoni

 • Ønsker du at høre musik, skal du bruge høretelefoner.
 • Mobilsamtaler bør begrænses af hensyn til andre brugere.
 • Det er ikke tilladt at tage billeder eller video af andre brugere uden deres forudgående samtykke

3.7. 6 Doping, alkohol, rygning

 • Doping er ikke tilladt.
 • Rygning og indtagelse af alkohol er ikke tilladt.

OBS! Al træning sker på eget ansvar! Overtrædelse af dette ordensreglement og /eller Gymnasiets studie- og ordensregler samt manglende efterlevelse af personalets anvisninger, kan medføre advarsel, udelukkelse for brug af området eller i værste fald bortvisning fra Nyborg gymnasium.

3.8 MUSIKRUM

I huset over for spisesalen har kostskolen et musikrum i kælderen, hvor det er muligt at spille på kostskolens eller ens egne instrumenter. Man er velkommen til at bruge musikrummet under forudsætning af, at man følger de givne regler og retningslinier for lokalet:

 • Musikrummet er åbent i hverdagene samt søndag i tidsrummet kl. 16.00-21.30. Om fredagen må man dog gerne være der til kl. 22.00. Om lørdagen er der åbent i tidsrummet kl. 9.00-22.00. For at kunne benytte musikrummet skal man låne en nøgle, der udleveres af den vagthavende kostlærer.
 • Det er kun kostskolens elever, der må brugelokalet.
 • Instrumenter og udstyr må ikke tages med ud af lokalet.
 • Når der spilles, skal døren altid være lukket.
 • Når du forlader musikrummet, skal der være ryddet op, og instrumenter/udstyr mm skal være sat på plads.
 • Hvis du lader dit eget instrument stå i musikrummet, er det på eget ansvar.
3.9 KØLESKAB/FRYSER, KAFFEMASKINE/ELKEDEL MM.

Du har adgang til køleskab i tekøkkenet. Brug af køleskab er på eget ansvar. Det er ikke tilladt at have køleskab/fryser samt kaffemaskine og elkedel o.lign. på værelset. Der er elkedel og kaffemaskine i tekøkkenet samt elkedel og kaffemaskine i spisesalen, der kan benyttes frem til kl. 22.00. Hvis du har behov for at have fx medicin opbevaret på køl, kan du få det opbevaret i et køleskab på kostlærernes kontor.

3.10 KÆLDERRUM

Kostskolen har kælderrum, hvor eleverne kan opmagasinere deres ting. Der er tale om både individuelle kælderrum og fælles kælderrum, som er opdelt efter elevgange, og hvor der kan hænges vasketøj op, samt opmagasineres møbler mm. i forbindelse med sommerferien.

Brug af disse kælderrum er på eget ansvar, da kostskolen ikke har nogen forsikring, der dækker eventuel skade eller tyveri.

Kostelever, som kommer langvejs fra, har førsteret til et kælderrum. For at kunne få et kælderrum skal man kontakte kostskolemedarbejderne.

4. Ind- og fraflytning

4.1 INDFLYTNING

Ved indflytningen på kostskolen skal du underskrive en inventarliste. Det er derfor vigtigt, at du kontrollerer, at de ting, der står på inventarlisten, også findes på værelset. Hver sommerferie bliver der gjort hovedrent i alle kostskolens værelser, og der sker samtidig hermed en løbende vedligeholdelse. Alle elever skal derfor hvert år tømme deres værelse. Hvis du i sammenhæng med dette har et særligt opbevaringsbehov, kan du søge kostlærerne om adgang til et af de skabsrum, som findes i kælderen. Fortsættereleverne har mulighed for at ønske et nyt værelse til det nye skoleår. Du vil blive orienteret om dette, når tiden nærmer sig.

4.2 FØLGENDE SKAL MEDBRINGES

Dyne + hovedpude, sengelinned, håndklæder, netkabel og bøjler samt tegnestifter til opslagstavlen på værelset. Hertil skal nævnes, at det ikke er tilladt at have mini-køleskab, elkedel, kaffemaskine eller lign. på værelset.

4.3 FRAFLYTNING

Hvad enten du kommer tilbage efter sommerferien eller endeligt fraflytter kostskolen, skal du tømme dit værelse, gennemgå inventarlisten sammen med en kostlære og aflevere dine nøgler. Ved eventuel fraflytning før tid, skal du udfylde en flyttemeddelelse. Blanketten fås ved henvendelse til kostskolelederen eller på skolens kontor, v/sekretær Sharon Austin. Der er to måneders opsigelse til den 1. i måneden.

5. Pligter

5.1 INDEKLIMA / RENGØRING AF EGET VÆRELSE

For at opretholde et godt indeklima, skal du være obs på udluftning på dit værelse. En af de helt store trusler mod et godt indeklima er fugt. Værst kan det blive i vinterhalvåret, hvor mange lukker vinduerne og skruer op for varmen. Du har at ansvar for at sørge for at bevare et godt indeklima på dit eget værelse samt i baderummene, når du tager bad. Det er vigtigt i forhold til dit helbred samt for at tage vare på bygningen/inventar. For at bekæmpe et fugtigt værelse og et dårligt indeklima i det hele taget er det altoverskyggende våben udluftning, udluftning, udluftning! Dug på indersiden af vinduet og i rudens nederste kant mod træværket er et tegn på høj luftfugtighed. Vi forventer, at du som minimum starter og slutter dagen med et rask gennemtræk i fem minutter ad gangen. Derudover er det ekstra vigtigt at få luftet ud, når luftfugtigheden øges. I tilfælde af, at der er dug på indersiden af vinduet og i rudens nederste kant, skal du tørre det væk med en tør klud. Husk også at lufte ud i baderummet, efter at du har været i bad. Du skal holde orden på dit eget værelse. Op til ferierne er der hovedrengøring, hvor værelset skal være rengjort, skraldespanden tømt, vinduet skal være lukket, varmen skal være skruet ned og lyset slukket, inden du tager af sted. Hvis du ikke holder en vis standard, vil du løbende blive tjekket af kostlærerne. I tilfælde af skade på inventar mm. vil der blive krævet erstatning for udbedring af skade.

5.2 OPRYDNING AF FÆLLESAREALER

Husk at rydde op efter dig selv efter brug af fællesarealer. Vis hensyn! Hvis ikke du rydder op efter dig, kan det medføre sanktioner.

5.3 KØKKENVAGT OG GANGVAGT

Man vil i løbet af skoleåret have 4-5 køkkenvagter af en uges varighed. Når man har køkkenvagt, skal man være på kostskolen den pågældende uge inklusiv weekenden. Man er 2 til at udføre arbejdet. De, der har køkkenvagt, skal også hjælpe til med at rydde op på gangarealet og på kostskolens udenomsarealer.

Kostlærerne sørger for fordeling af køkkenvagterne samt opslag herom på opslagstavlen ved hovedindgangen. Når man har en køkkenvagt vil man blive adviseret via lectio. Opgaverne er beskrevet på en liste, der hænger i gangkøkkenet, så man ikke er i tvivl om, hvilke opgaver der skal udføres, hvilke dage. Gangkøkkenet tjekkes af vagthavende kostlærer om eftermiddagen samt kl. 21.00. Man må ikke forlade køkkenet, før vagthavende kostlærer har været forbi og tilset at opgaven er udført.

Det er på ingen måder tilladt at ’sælge’ sin køkkenvagt til en anden elev, da det er i modstrid med vores værdier om at vi hjælpes ad og indgår i fællesskabet på lige fod. Det er tilladt at bytte sin køkkenvagt eller tilbyde sin hjælp. Ved ændringer skal man møde personligt op ved vagthavende kostlærer.

Manglende udførelse af køkkenvagtforpligtelsen vil medføre sanktioner over for den enkelte elev. Derudover vil gangkøkkenet kunne blive låst af på ubestemt tid.

5.4 HUSVAGT

Man har på skift husvagt – 2 elever – 1 uge ad gangen. Kostlærerne sørger for fordeling af husvagterne samt opslag herom på opslagstavlen ved hovedindgangen.

Husvagterne har en vigtig funktion i hverdagen og i weekenderne. Når man har husvagt, skal man være på kostskolen den pågældende uge inklusive weekenden. Husvagterne har pligter i forhold til frokost samt aftensmad i hverdagen og til måltiderne i weekenden samt tilsyn med den daglige oprydning i dagligstuerne og øvrige fælles opholdsområder. Pligterne udføres i samarbejde med de praktiske assistenter.

Det er på ingen måder tilladt at ’sælge’ sin husvagt til en anden elev, da det er i modstrid med vores værdier om at vi hjælpes af og indgår i fællesskabet på lige fod. Det er tilladt at bytte sin husvagt eller tilbyde sin hjælp. Ved ændringer skal man møde personligt op ved vagthavende kostlærer.

Manglende udførelse af husvagtforpligtelsen vil medføre sanktioner over for den enkelte elev.

5.5 PRAKTISKE ASSISTENTER

Hvert skoleår bliver der ansat et antal fortsætterelever som praktiske assistenter. De hjælper kostlærerne på deres vagt. Det drejer sig om løsning af praktiske opgaver i forbindelse med måltiderne på kostskolen og opgaver ved særlige arrangementer mm. Der ydes et månedligt honorar som B-indtægt.

6. Vigtige kommunikationsveje

6.1 LECTIO

Du SKAL tjekke lectio løbende hver dag. Det er en vigtig kommunikationsvej mellem skole, kostskole og elever. Ændringer og vigtige informationer i forhold til dit skema, opgaver, fravær, kostlærernes vagtskema og vigtige beskeder fra kostlærerne og ledelsen får du igennem lectio.

6.2 OPSLAGSTAVLER

Opslagstavlerne i henholdsvis forhallen og i spisesalen er til vigtige oplysninger fra kostskole og elevudvalg til eleverne. Det er vigtigt, at du løbende orienterer dig om de oplysninger, der hænger her.

7. Digital dannelse

På kostskolen bruger vi de sociale medier, internettet og mobiltelefoner og dette gøres med respekt for andre og med omtanke. Derfor accepterer vi ikke misbrug af disse medier. De sociale medier er med til at udfordre grænserne for, hvornår det private er offentligt, og det offentlige er privat. Med de nye teknologiske muligheder følger nye måder at omgås hinanden på. Lige så store muligheder der er på de sociale medier, lige så stor er risikoen for at miste kontrollen med omgangstonen, billeder, videoer og hvad du har lyst til at dele med andre. At blive mobbet på de sociale medier og / eller få delt et krænkende billede eller en video mod ens vilje kan havde store psykiske og sociale konsekvenser og kan påvirke ens trivsel og læring. Alt, hvad man foretager sig på nettet, har konsekvenser – både for en selv og andre – fordi sporene bliver liggende. Internettet glemmer aldrig! På kostskolen forpligter vi hinanden til at tage ansvar og har følgende retningslinier på området:

 • Alle har ret til et privatliv.
 • Der forventes, at når man færdes på nettet, så gør man det med respekt for hinandens forskelligheder, forskellige holdninger og synspunkter. Der skal være respekt for den enkelte elev, respekt ung og ung imellem og respekt mellem elever og personale.
 • Det er på ingen måder tilladt at chikanere/mobbe, hverken på eller uden for nettet. Det er mangel på respekt!
 • Det er ikke tilladt at dele et billede eller en video uden samtykke. Det er altid den eller de personer der optræder på et billede, en video, som har retten til at sige fr
 • At modtage et billede/en video er ikke det samme som at få samtykke til at dele det med andre.

Uacceptabel opførsel på nettet vil der blive sanktioneret over for og kan i værste fald medfører bortvisning fra kostskolen. Politianmeldelse finder sted, hvis der begås ulovligheder. At dele uden samtykke kan være strafbart og kan i værste fald medfører fængselsstraf.

8. Forældrekontakt/samarbejde

Vi lægger stor vægt på en god kontakt mellem kostskole og hjem. Afhængigt af behovet har vi et tæt samarbejde med familien og sørger for, at viden og praktiske ting formidles videre. I er altid velkomne til at tage kontakt til kostskolelederen, kostlærerne og/eller rektor. Kostskolen er afhængig af, at forældrene sætter sig ind i de muligheder og begrænsninger Kostskolens personale har, og at forældrene fra starten af opholdet vælger at støtte de tiltag og holdninger personalet efterlever. Ved  forældrenes vedvarende udtrykte mistillid til kostskolen eller mangel på støtte til personalets arbejde, kan kostskoleværelset opsiges fra kostskolens side. I forbindelse med ansøgning om optagelse på kostskolen erklærer forældrene sig indforstået med kostskolens værdier, principper og ordensregler. Ved ansøgning gives der samtykke til, at alle væsentlige informationer der vedrører skolegang samt ophold på kostskolen, kan gives til forældre/værge. Dette uanset alder. Vi vil løbende orientere gennem vores hjemmeside samt udsende informationer ved behov. På skolens hjemmeside nyborg-gym.dk vil vi hele tiden prøve at have de sidste nyheder. Derudover kan man følge livet på kostskolen via facebook: Nyborg gymnasium – Kostskolen/The boarding school.

9. Aktiviteter og traditioner

På kostskolen er der i løbet af året en række fester for kostelever og personale: Introfest, Halloween, Julefest samt Awards- og afskedsfest mm. Festerne er en tradition og vigtige for fællesskabet på kostskolen. Vi forventer derfor, at du deltager i disse arrangementer. Kostskolens fester og arrangementer er kun for kostskolens elever. Gæster må ikke deltage. Hvert år er der Dimissionsmiddag for afgangselever og deres forældre. Datoer for afholdelse af fester fremgår af kostskolens kalender (LINK), som kan findes på kostskolens hjemmeside samt på opslagstavlen i kostskolens forhal. Desuden er der caféaftener, biografture, sports og musikarrangementer.

9.1 FRITID

I fritiden har kosteleverne adgang til skolens sports- og fitness faciliteter (kræver tilladelse for den enkelte). Kostskolen har sit eget musikrum med lydanlæg m.v. Ved brug af musikrummet skal du først instrueres i brugen af lydanlæg, forstærker mm. Kostelever med billedkunst som valgfag kan benytte skolens billedkunstlokale. Derudover har kostskolen en del brætspil mm, som udlånes mod pant (mobiltelefon, kørekort el. lign.), bordfodbold, air hockey og mulighed for at spille pool. Kosteleverne gør i høj grad både hver for sig og i grupper brug af disse faciliteter. Du henvender dig til den vagthavende kostlærer og låner en nøgle til faciliteterne (musik og billedkunst) på skolen. Nøglen skal senest kl. 22.00 afleveres tilbage til den vagthavende kostlærer. Skolens frivillige aktiviteter efter skoletid i fx drama, idræt, kor og musik er også et godt fritidstilbud til kosteleverne. Du kan også gøre brug af de mange tilbud inden for sport og kultur, som Nyborg Kommune har til unge mennesker. Kostlærerne kan hjælpe dig med at finde ud af dette.

9.2 FEST PÅ SKOLEN

Kostskolen er ikke opvarmningssted, når der er fest på skolen. Med andre ord: Der må ikke drikkes alkohol på kostskolen, når der er fest på skolen. Hvis du skal til fest på skolen, skal du forlade kostskolen senest kl. 21.00. Kostskolen vil være aflåst fra kl. 21.00, når der er fest på skolen. Fra kl. 21.00 kan du kun benytte dig af kostskolens hoveddør ved brug af din nøgle.

10. Ro i huset

10.1 Ro i huset

Hvad angår radio, musik, tv, computerspil eller lignende må du ikke spille, så det generer dine naboer eller under- og overboere. De skal være slukket efter kl. 22.00. Hvis du kommer hjem efter kl. 22.00, skal du undgå enhver form for støj. Der må ikke spilles på akustiske og elektriske musikinstrumenter på værelserne. Brug kostskolens musikrum. Generelt: lad være med at larme, når du færdes på gange, værelser, fællesarealer m.v. Tænk dig om – vis hensyn.

10.2 LÆSETID OG RO I HUSET

Der skal være ro overalt på kostskolen i læsetiden mandag til torsdag fra kl. 15.30 – 18.00. I eksamenstiden, og når der skrives større skriftlig opgave, gælder det døgnet rundt. Bordfodbold- og klaverrum aflåses i læsetiden. I eksamenstiden og ved større skriftlige opgaver er de to rum åbne i tidsrummet kl. 18.00 – 22.00. Du må ikke spille musik på dit værelse i læsetiden. Du får størst udbytte af læsetiden, hvis du opholder dig alene på dit værelse med dine lektier eller arbejder i en gruppe i et af lektielæsningsrummene eller i spisesalen.

10.3 NATTERO

På alle ugens dage er der nattero fra kl. 22.30.

11A. Rusmiddelpolitik

11A.1 KOSTSKOLENS HOLDNING TIL ALKOHOL, NARKOTIKA OG ANDRE RUSMIDLER ER:

Formålet med kostskolens rusmiddelpolitik er, at kostskolen aktivt arbejder for, at ingen kostelever via misbrug hindres i at gennemføre deres uddannelse. Indtagelse af alkohol, narkotika samt andre rusmidler indebærer en stor sundhedsrisiko med forøget risiko for svigtende koncentrationsevne og dermed svigtende evne til at lære samt afhængighed såvel fysisk som psykisk. Kostskolens rusmiddelpolitik omfatter følgende områder:

 • Alkohol
 • Narkotika og andre rusmidler

Kostskolen er det sted, hvor du bor, imens du tager din uddannelse på gymnasiet. Kostskolen er et særligt sted, da der bor omkring 190 unge mennesker sammen. Det giver os et særligt ansvar, og derfor har vi nogle få men bestemte regler i forhold til alkohol, narkotika og andre rusmidler. Vi vil gerne opretholde trygge og ansvarlige rammer for jer, der bor på kostskolen, og derfor forventer vi, at I har et fornuftigt og ansvarligt forhold til alkohol. Vi vil på ingen måde tolerere, at narkotika og andre euforiserende rusmidler er en del af kulturen og livet på kostskolen og heller ikke af livet uden for kostskolen.

11A.2 ALKOHOL

Et ophold på kostskolen forudsætter, at du har et fornuftigt og ansvarligt forhold til alkohol både på kostskolen og uden for kostskolens område. Vi tillader samtidig ikke, at du drikker alkohol uden for kostskolen på dage op til en skoledag. Det gælder også i eksamensperioder og er ens for alle, om du selv har en skoledag, en eksamen eller ej. Du er en del af fællesskabet på kostskolen og udviser respekt for dig selv og de andre ved at følge den overordnede plan for skoledage og eksamensperioder. Vi har den helt overordnede regel, at der ikke må indtages alkohol på kostskolens område i hverdagene, i  eksamensperioden samt på dage, hvor der arrangement/fest på gymnasiet. Det er forbudt selv at opbevare vin, øl og spiritus og tom emballage på kostskolen. Fredag og lørdag er det tilladt at drikke alkohol, hvis den vagthavende kostlærer giver tilladelse hertil. Kosteleverne skal komme med en liste over, hvem der deltager, og på hvilket værelse det foregår. Hvis der kommer nye til, skal det straks meldes til den vagthavende kostlærer. Den vagthavende kostlærer vurderer, hvor mange der må deltage samt mængden af alkohol. Tilladt alkohol er: vin, øl og sodavandsalkohol. Der skal være ryddet op og ro kl. 22.00. Al alkohol og tom alkoholemballage skal være fjernet senest kl. 10.00 næste dag. Rektor giver særlig tilladelse til, at der kan drikkes alkohol ved kostskolens fester. Kostskolens fester og arrangementer er kun for kostskolens elever. Der må ikke deltage gæster. Den alkohol, der i givet fald gives tilladelse til at drikke på kostskolen, er øl, vin og sodavandsalkohol.

11A.3 SANKTION

Hvis en elev bryder kostskolens regler om alkohol, vil det medføre sanktionering. Ved gentagne og ved grov overtrædelse af kostskolens alkoholregler vil det medfører permanent bortvisning fra kostskolen.

11A.4 NARKOTIKA SAMT ANDRE RUSMIDLER

Det er strengt forbudt at bruge, være i besiddelse af, sælge eller videregive euforiserende stoffer eller andre rusmidler, fx svampe, opløsningsmidler eller dopingmidler på kostskolens område. I hele perioden, hvor en elev er indskrevet som kostskoleelev, er opbevaring, forbrug eller brug af ulovlige stoffer strengt forbudt, uanset om sådanne stoffer håndteres eller indtages på kostskolen, i hjemmet eller evt. andre steder. En overtrædelse af disse regler vil medføre permanent bortvisning fra kostskolen og kan politianmeldes.

Narkotest
I hele den periode, man er kostelev, er opbevaring, indtagelse af eller omgang med euforiserende stoffer af enhver art forbudt, uanset om det er indtaget på kostskolen, hjemme eller andre steder.

Ved mistanke om en kostelevs anvendelse af narkotika og/eller andre rusmidler kan kostlærerne anmode eleven om frivilligt at medvirke til en test. I et sådant tilfælde vil forældrene blive kontaktet.

Hvis en kostelev modsætter sig testning for narkotika og andre rusmidler, vil det blive set som en alvorlig fravigelse af kostskolens regler og man udskriver sig derved selv fra kostskolen.

Anvendelse af narkohund
Kostskolen har indgået aftale med et privat vagtselskab der har tilladelse til at anvende hunde som led i vagt- og sikkerhedstjenesten på kostskolen. Ved begrundet mistanke om tilstedeværelsen af forbudte stoffer på kostskoleområdet, og ved lejlighedsvise stikprøvekontroller kommer vagter med specialtrænede hunde derfor uvarslet på besøg på kostskolen. Såfremt en hunds reaktion giver kostskolens ledelse anledning til nærmere undersøgelse af en elevs person eller værelse, og eleven ikke frivilligt ønsker at medvirke hertil, vil ledelsen i stedet anmode om politiets assistance.

11A.5  SANKTION

Kostskolens personale har pligt til at gribe aktivt ind over for elever, der er i konflikt med eller er på vej til at komme i konflikt med skolens rusmiddelpolitik. I tilfælde af brud på kostskolens regler vedr. narkotika og andre rusmidler bortvises og fraflytter kosteleven øjeblikkelig fra kostskolen. Sagen meldes endvidere til politiet.

11A.6  FOREBYGGELSE

Kostskolens forebyggende indsats tager udgangspunkt i synliggørelse af gode vaner, risici og konsekvenser af dårlige vaner, alkoholproblemer og narkotikamisbrug, herunder oplysning om muligheden for vejledning. Viden om og holdninger til alkohol, narkotika og andre rusmidler vil således være et vigtigt opmærksomhedspunkt i forhold til de obligatoriske oplæg der afholdes på kostskolen. Kostskolen er omfattet af Nyborg Kommunes SSParbejde, der er et kriminalitetsforebyggende samarbejde mellem skoler, forebyggelseskonsulenter, socialforvaltning og politi. Kostskolen ønsker gennem dette samarbejde at medvirke til et overordnet forebyggelsessystem, der også forebygger kriminel adfærd specielt i omgangen med ulovlige rusmidler og omsætningen af disse blandt unge.

11A.7 RYGNING
 • Rygning er forbudt på skolens og  kostskolens matrikel

Rygning må ikke foregå på skolens område, synligt  fra skolen eller til gene for skolens beboere. Det gælder også vandpibe, e-cigaretter, snus og lign.

11.B Våben og våbenlignende genstande

Det er ikke tilladt at bruge, opbevare eller være i besiddelse af våben og våbenlignende genstande på kostskolens område. Af sikkerhedsmæssige årsager er al form for brug, opbevaring og besiddelse af pebersprays el. lign. ligeledes forbudt på kostskolens område.

12. Weekend, gæster og ferier

For at værne om kostelevernes trivsel og sikkerhed er det vigtigt for os, at vi har en viden om, at alle er i god behold. Derfor skal du informere kostlærerne:

 • når du ikke overnatter på kostskolen.
 • hvis du har overnattende gæster.

Reglen gælder både i den almindelige skoletid samt i eksamensperioden.

12.1 WEEKEND/WEEKENDTILMELDING

Hver uge skal du udfylde weekendlisten, som hænger på opslagstavlen i spisesalen, senest onsdag eftermiddag ved fællesmødet.

Dette skal du gøre, hvad enten du tilbringer weekenden på kostskolen eller rejser hjem til dine forældre eller en kammerat i weekenden. Hvis du ikke rejser hjem til dine forældre, er det vigtigt, at du udfylder en rejsemeddelelse, hvor du skriver navn, adresse og telefonnummer på den person, du besøger.

Hvis du i weekenden ændrer mening og beslutter at rejse fra kostskolen, er det vigtigt, at du udfylder en rejsemeddelelse og giver den vagthavende kostlærer besked. Du skal altid være tilbage på kostskolen søndag aften. Hvis dette ikke er muligt, er det vigtigt, at du kontakter / ringer til den vagthavende kostlærer.

Skal du af en eller anden grund rejse hjem i skoletiden eller føje ændringer til weekendlisten, skal du udfylde en rejsemeddelelse. Rejsemeddelelsen finder du i skuffedariet ved kostlærernes bord i spisesalen. Den udfyldte rejsemeddelelse lægger du i holderen ved skuffedariet. Hvis du ønsker at overnatte uden for kostskolen hos andre end dine forældre, skal dine forældre vide det og give dig tilladelse til det. Når du udfylder weekendlisten og en rejsemeddelelse, antager vi og har tillid til, at du har indhentet tilladelse hos dine forældre/værger, hvis du ønsker at overnatte andre steder end hos dem.

At udfylde weekendlisten og rejsemeddelelser samt informere om ændringer til de oplysninger man har givet er en vigtig del af sikkerheden i forhold til den enkelte samt for hele fællesskabet og skal tages meget alvorligt. Den enkelte elev har ansvar for, at videregive de rette oplysninger til kostskolens personale.

Hver gang man kommer retur fra weekendophold eller har overnattet andet sted i hverdagene, SKAL man henvende sig PERSONLIGT ved vagthavende kostlærer.

Vi har ganske få og indlysende regler på kostskolen. Og det gælder også på dette område. Du indgår i et forpligtende fællesskab og skal være med til i et samarbejde med os at opretholde nogle gode og sikre rammer for dig selv og de andre kostelever. Derfor er det meget vigtigt, at du informerer os, når du vælger at overnatte et andet sted end kostskolen.

Manglende information vil medføre sanktionering og kan i værste fald medføre bortvisning fra kostskolen.

12.2 ELEVTJEK I HVERDAGE OG WEEKENDER

Hver uge vil kostelevernes tilstedeværelse på kostskolen blive tjekket af personalet. Det sker midt i ugen om onsdagen, samt op til weekenden om fredagen.

Om søndagen har vi en klar forventning om, at hver kostelev som enten er indskrevet til at være på kostskolen i weekenden eller kommer retur i løbet af søndagen, henvender sig ved vagthavende kostlærer. Hvis man først kommer retur om fx mandagen, har man selvfølgelig udfyldt en rejsemeddelelse og kommer forbi og siger ’hej’ når man kommer retur om mandagen.

Hvis en kostelev ikke er til stede i løbet af søndag, onsdag og / eller fredag og kosteleven ikke har informeret kostskolens personale om dette personligt eller via rejsemeddelelse, tager vi kontakt til forældrene/familien/værgen.

Vi har ganske få og indlysende regler på kostskolen. Og det gælder også på dette område. Du indgår i et forpligtende fællesskab og skal være med til i et samarbejde med os at opretholde nogle gode og sikre rammer for dig selv og de andre kostelever. Derfor er det meget vigtigt, at du informerer os, når du vælger at overnatte et andet sted end kostskolen.

Manglende information vil medføre sanktionering.

12.3 SPISNING I WEEKENDEN

Du tilmelder dig måltiderne i weekenden på weekendlisten senest onsdag aften. Hvis du er tilmeldt, skal du selvfølgelig komme tilmåltidet. Bliver du alligevel forhindret i at komme til måltidet, skal du melde afbud til denvagthavende kostlærer.

12.4 GÆSTER OG GÆSTE-TILMELDINGSSEDDEL

Din gæst må kun opholde sig på kostskolen, når du selv er til stede. I hverdagene er gæster først velkomne fra kl. 13.30. I weekenden er de velkomne fra kl. 8.00. Både i hverdage og i weekender skal din gæst forlade kostskolen senest kl. 22.00. Gæster må ikke låne nøgler. Dine forældre er altid velkomne. De skal meldes til som gæster, hvis de overnatter på kostskolen og/eller spiser med ved måltiderne. Du må invitere gæster og dine forældre til måltider og overnatning i weekenden. Får du en overnattende gæst, skal du udfylde en gæstetilmeldingsseddel, som du får hos den vagthavende kostlærer. Hvis gæsten skal spise med, skal gæste-tilmeldingen afleveres til den vagthavende kostlærer senest onsdag kl. 18.00. Samtidig med tilmeldingen betaler du for gæstens måltider. Du kan kun betale kontant. Priserne fremgår af gæstetilmeldingssedlen. Der må maximalt være 12 overnattende gæster på kostskolen. Der må ikke være overnattende gæster i hverdagene. Overnattende gæster skal selv medbringe sengetøj. Kostskolen har et begrænset antal gæstemadrasser til udlån. På kostskolen går de første 14 dage i skoleåret med at lære hinanden at kende. Du må derfor ikke have gæster i denne periode. Til kostskolens fester må der ikke deltage gæster.

12.5 FERIER

Kostskolen er lukket i efterårsferien, juleferien, vinterferien, påskeferien og sommerferien. Kostskolen lukker ned kl. 16.00 sidste skoledag før ferien og åbner op igen kl. 16.00 dagen før første skoledag. Hvis du ikke rejser hjem i ferien, men opholder dig et andet sted, skal kostskolen vide besked. Du skal derfor udfylde en rejsemeddelelsesblanket, hvor du skriver adressen på det sted, du opholder dig.

13. Fravær og sygdom

13.1 FRAVÆR FRA KOSTSKOLEN

Er du af en eller anden uopsættelig grund nødt til at rejse hjem eller lignende i den almindelige undervisningstid, skal du udfylde en rejsemeddelelse (se under afsnittet rejsemeddelelse), som skal afleveres til kostlæreren. Hvis du ikke kan komme tilbage til kostskolen til forventet tid, skal du altid give kostlæreren besked herom. Når du kommer tilbage, skal du under alle omstændigheder opsøge kostlæreren og fortælle, at du er tilbage på kostskolen. Hvis du ønsker at overnatte uden for kostskolen, skal dine forældre tillade det.

13.2 FRAVÆR FRA SKOLEN VED SYGDOM

Hvis du er syg fra morgenstunden, skal du melde  dig syg inden kl. 8.00 hos den husassistent eller  kostlærer, som har tilsynet med jer. Hvis du bliver syg i løbet af dagen, skal du sige det til husassistenten eller den vagthavende kostlærer – også hvis du går hjem fra skole i utide på grund af sygdom. Det er vigtigt, at du henvender dig personligt til husassistenten/kostlæreren. Hvis du er syg mere end en dag, skal du huske at  møde op og sygemelde dig om morgenen på hver sygedag. Derudover skal du meddele årsagen til dit fravær i lectio. Husassistenten fører sammen med den vagthavende kostlærer tilsyn med dig. Vi forventer, at du er på dit værelse, når du er syg, at du er med til at passe godt på dig selv samt mindsker smittefaren.

13.3 FRAVÆR FRA SKOLEN VED UBEGRUNDET FRAVÆR

Elever med stort ubegrundet fravær fra undervisningen sættes på en ”forsømmerliste” og skal hver dag senest kl. 7.30 melde sig påklædt hos den vagthavende kostlærer i spisesalen. De pågældende elever må ikke opholde sig på kostskolen i skoletiden bortset fra spisefrikvarteret, men skal udelukkende være på skolen og må først komme tilbage til kostskolen kl. 14.00. Skolegangen er en forudsætning for at bo på kostskolen. Elever, der fortsætter med ubegrundet fravær, melder derfor i realiteten sig selv ud af både skolen og kostskolen.

13.4 BEHOV FOR LÆGEKONSULTATION

Hvis det er nødvendigt med lægekonsultation er følgende muligt:

 • Hvis du har folkeregisteradresse på kostskolen, skal du tage kontakt til din egen læge i Nyborg.
 • Hvis du har læge i din hjemmekommune, har du mulighed for selv eller sammen med husassistenten/ kostlæreren at tage stilling til, om der er behov for en konsultation ved en læge i Nyborg, eller om det kan vente til næste gang, du skal hjem.
13.5 LÆGEVAGTEN

Lægevagten kontaktes uden for den praktiserende læges åbningstid. Alle patienter, der kontakter lægevagten, skal gøre dette telefonisk. Lægevagten har åbent på alle hverdage fra kl. 16.00 til kl. 8.00 næste morgen samt lørdag, søndag og helligdage hele døgnet. Hav altid sygesikringskortet klar ved opringning! Lægevagten i Region Syddanmark kontaktes på telefonnummer: 70110707.

13.6 SYGDOM/LIDELSE

Forudsætningen for et kostskoleophold er, at vi bliver informeret af dig og dine forældre, hvis du har en fysisk sygdom og/eller en psykisk lidelse. Det er af hensyn til dig og dit ve og vel. Det er vigtigt, at vi bliver informeret, hvis du er i behandling og/eller tager medicin. Hvis det er en sygdom eller lidelse, der påvirker din skolegang og medfører fravær, skal vi have en lægeerklæring. Hvis du har en form for madallergi eller madintolerance, er det vigtigt, at du har en  lægeerklæring med. Se mere under afsnittet vedr. mad-allergi/madintolerance.

13.7 SYGETRANSPORT*

Du skal i princippet selv sørge for transporten til lægehuset. Men i det tilfælde, at du pga. akut alvorlig sygdom/skade ikke selv kan komme til lægen/sygehuset, vil kostafdelingen sørge for den nødvendige transport. Dette skal aftales med husassistenten/den vagthavende kostlærer. *Sygetransport ved akut alvorlig sygdom eller tilskadekomst til skadestue, hospital, læge el. retur.

13.8 VED AKUT BEHOV FOR HJÆLP

Ved uheld og akut sygdom eller tilskadekomst i den almindelige skoletid, skal du henvende dig på skolens kontor. Uden for skoletid skal du kontakte den vagthavende kostlærer, der vil hjælpe dig.

13.9 HÅNDKØBSMEDICIN

Kostafdelingen har det mest fornødne inden for førstehjælp – så som smertestillende tabletter, plaster, isposer, termometer mm. Alt derudover skal du selv indkøbe (inkl. receptpligtig medicin).

13. 10 TANDLÆGE

Nyborg kommunale tandpleje tilbyder gratis forebyggende og behandlende tandpleje til børn og unge op til 18 år. Børn og unge, der flytter til kommunen og får folkeregisteradresse i kommunen, skal selv henvende sig, hvis de ønsker at gøre brug af tilbuddet. Hvis du kommer fra udlandet, Grønland eller Færøerne og er under 18 år, er du også omfattet af dette tilbud. Se Nyborg kommunes hjemmeside og/eller kontakt kostlærerne.

14. Møder og udvalgsarbejde

Kostskolen gør meget ud af det elevdemokratiske udvalgsarbejde. Vi mener, det er vigtigt, at eleverne har mulighed for at påvirke de beslutninger, der bliver taget og præger dagligdagen på kostskolen. Der nedsættes hvert år nogle arbejdsgrupper bestående af elever og kostlærere, typisk vedrørende den daglige trivsel, introduktion for nye elever, IT, fester, fritidsaktiviteter og særlige arrangementer. Der afholdes kontinuerligt møder i de forskellige udvalg, møder for alle kostelever samt gangmøder.

14.1 STORMØDER

Kostskolelederen indkalder til stormøde mindst en gang i kvartalet for at give generel information til alle elever. Stormøderne afholdes i kostskolens spisesal. Der er mødepligt!

14.2 GANGMØDER

Eleverne på hver af kostskolens 6 gange (gul, blå, rød, lilla, grøn og orange) afholder årligt et antal gangmøder, sammen med den kostlærer, der er tilknyttet gangen. Kostlæreren indkalder til gangmødet. Ved møderne drøftes og træffes beslutninger om forhold af betydning for samværet på gangen samt hvilke ting, der bør bringes op i Trivselsudvalget. Gangens elevrepræsentanter tager referat, som tages med til mødet i Trivselsudvalget. Der er mødepligt! 14.3 Trivselsudvalget Trivselsudvalget består af to elevrepræsentanter fra hver gang samt kostskolens leder. Formålet med trivselsudvalget er at drøfte alle forhold af fælles interesse vedr. hverdagen og trivslen på kostskolen samt tage stilling til, om der er nogle ting af mere principiel betydning. Kostskolens leder indkalder til møde efter behov og leder møderne. Dagsordenen tager udgangspunkt i de emner, elevrepræsentanterne har med fra deres gangmøder. En elev tager referat og afleverer det til kostskolens leder, som lægger det ind i lectio, så alle kostelever og personale kan følge med i  udvalgsarbejdet. Der er mødepligt!

15. Kostlærerteamet

To ting er fundamentale for samværet og arbejdet på kostskolen: Den ene er hensynet til skolegangen – den er jo forudsætningen for opholdet. Den anden ting er den gensidige tolerance og respekt, der skal til for, at omkring 200 unge mennesker kan bo under samme tag og befinde sig godt med hinanden. Den enkelte elev skal føle sig tryg og samtidig sikres gode muligheder for personlig udvikling. Det er disse værdier, vi ønsker at fremme. Frihed under ansvar kan måske som andre fraser virke en smule forslidt, men ordene har faktisk et reelt indhold på kostskolen ved Nyborg Gymnasium. Det er de værdier og ordensreglerne, kostlærernes arbejde tager afsæt i. Personalet i kostlærerteamet har på skift vagt på kostskolen mandag til fredag fra kl. 14.00 til næste dags morgen kl. 8.00. I de weekender og ferier,  hvor kostskolen har åbent, er der vagt hele døgnet. Vagtplanen findes på kostskolens hjemmeside/i lectio. Den vagthavende kostlærer fører tilsyn med eleverne, hvad angår husorden, spisning, ro i huset og fravær. Endvidere rådgiver og vejleder kostlærerne eleverne med hensyn til skolearbejdet, personlige ting og andre praktiske og sociale spørgsmål. Sammen med eleverne planlægger de aktiviteter på kostskolen i hverdage og weekender samt i henhold til kostskolens traditioner. Hos den vagthavende kostlærer låner du nøglerne til de forskellige faciliteter på kostskolen. Det samme gælder for kostskolens mange brætspil og sportsrekvisitter. Du kan derfor henvende dig til kostlærerne om stort og småt: lektier, praktiske ting og personlige problemer.

16. Kostskolens køkken og kostpolitik

Gode råvarer, økologi, en varieret menu, årstidsbestemt, danske traditioner og inspiration fra den store verden er kun et par af de faste ingredienser i køkkenets tilbud til kosteleverne.

16.1 KØKKENPERSONALE

Kostskolens køkken består af ernæringsassistenter, caterelever, kokke og en køkkenchef. Der er tale om et kostfagligt uddannet personale, som kreerer veltillavet og velsmagende sund mad til kostskolens elever.

16.2 ERNÆRINGS- OG PÆDAGOGISKE ASSISTENT

Marianne er kostskolens ernærings- og pædagogiske assistent og har den særlige funktion at føre tilsyn med eleverne fra kl. 7.55-14.00, når kostlærerne ikke er til stede. Hun hjælper syge elever o.a. Derudover hjælper hun til med servicering i forbindelse med spisning i spisesalen. Hun er der for at hjælpe dig.

16.3 KOSTPOLITIK

Nyborg Gymnasium har en kantine (Foodcamp) og et kostskolekøkken, der dagligt laver mad til skolens elever og lærere samt til kosteleverne. Vi har i den forbindelse et stort ansvar for at tilbyde sund mad. Køkkenets personale har udarbejdet en kostpolitik.

16.4 ØKOLOGI

Udgangspunkt er så meget økologi som muligt. Det er vores målsætning, at 75 % af vores indkøbte råvarer er økologiske. Én gang om ugen vil kødet være økologisk. Vi prioriterer, at mest muligt laves af økologiske friske råvarer, indkøbt efter sæson. Vi bruger udelukkende økologisk smør, mælk, fløde og æg. Størstedelen af vores oste er økologiske.

16.5 BÆREDYGTIGHED

Vi ønsker at bidrage til et mere bæredygtigt samfund. Derfor har vi indført en kød fri dag.

16.6 SÆSON

Den danske sæson er ledetråd i forbindelse med menuplanlægning og indkøb.

16.7 LOKALT

Vi har fokus på danske og lokale råvarer. Afgørende er dog råvarernes kvalitet, som altid er første prioritet.

16.8 MADEN

Maden skal laves fra bunden, når det er muligt. Den skal smage godt, se dejlig ud og være veltilberedt. Vi skal lave god hverdagsmad med mange friske grønsager. Vi er ikke fedtforskrækkede, men bruger gode fedtstoffer i moderate mængder. Smagen kommer altid i første række.

16.9 FISK

Vi serverer fisk mindst en gang om ugen.

16.10 BRØD

Vi er vilde med brød og bager med surdej og masser af økologisk mel. Der bliver bagt rugbrød og hvedebrød hver dag. Vi bager brødet i en stenovn, så smag, krumme og skorpe bliver optimal.

16.11 MENU

Vi lytter til brugernes ønsker. Vi laver gerne livretter, temauger og traditionelle retter, når det er muligt. Det er vigtigt, at vi er lydhøre over for vores brugeres ønsker og ideer.

16.12 SERVERING

Vi bestræber os på hyggelige og indbydende rammer omkring måltidet. Serveringen skal foregå i en positiv og uhøjtidelig stemning. Serviceniveauet skal altid være højt og med et smil på læben.

16.13 MADSPILD

Vi har fokus på at undgå madspild. Vi skal hele tiden optimere vores arbejdsmetoder, så spild minimeres. Brugerne skal inddrages i processen, så de bliver bevidste om deres eget madspild. Vi ønsker at bruge eventuelle gevinster til at øge indkøbet af økologiske råvarer.

16.14 FAGLIGHED

Fagligheden er i højsædet, og vi skal hele tiden styrke de ansattes kompetencer gennem kurser og uddannelsestilbud. Vi forholder os positivt til konstruktiv feedback og bruger den til løbende at udvikle vores menuer og håndværksmæssige evner.

16.15 VEGETARKOST

Vegetarkost er et reelt tilbud. Hvis du er vegetar og ønsker at benytte dig af tilbuddet, skal du tilmelde dig ordningen ved at kontakte kostskolelederen. Der bliver kun lavet vegetarkost til dem, der er tilmeldt ordningen. Hvis du på et tidspunkt ønsker at framelde dig ordningen og ønsker at kunne spise med ved den almindelig madordning, skal du hurtigst muligt framelde dig vegetarkost. Du kan ikke være tilmeldt både den almindelige madordning og vegetarkost. Det er enten-eller. Du tilmelder/ ramelder dig til d. 1. i måneden. Tilmelding / framelding sker til Marianne.

16.16 MADALLERGI/MADINTOLERANCE

Hvis du har en overfølsomhed over for madallergi eller intolerance – er det vigtigt, at du informerer os om dette. Vi beder så om en lægeerklæring, og derefter vil køkkenet, så vidt det er muligt, prøve at imødekomme dit særlige behov.

16.17 MADPAKKER

Hvis du er forhindret i at deltage i kostskolens måltider pga. eksamen eller et andet skolerelateret arrangement, er det muligt at få en madpakke med. Madpakken skal bestilles senest dagen før inden kl. 12.00. Hvis du skal have madpakken med dig om mandagen, skal den bestilles senest fredag kl. 12.00. Du bestiller madpakken ved at kontakte Marianne, kostskolens ernærings- og pædagogiske assistent, som hjælper til i spisesalen. I eksamensperioden hænger der en madpakkeliste på opslagstavlen, som du kan skrive dig på. Hvis du først har bestilt en madpakke, kan du ikke også deltage i det måltid, som madpakken egentligt skal erstatte.

16.18 SPISETIDER

Alle hovedmåltider og mellemmåltider indtages i spisesalen. Med andre ord, du må ikke tage maden med ud af spisesalen. Morgenmad fra mandag til fredag fra kl. 7.00 – 8.00. I middagspausen kl. 11.30 – 12.00 serveres der varm mad. Om aftenen kl. 18.00 – 18.45 er der buffet med brød og pålæg. En aften om ugen serveres der lun eller varm aftensmad. Der bliver sat brød, kaffe og te m.v. frem i spisesalen fra kl. 14.00 – 17.00. Efter aftensmaden er der kaffe og brød frem til kl. 22.00. I weekenden er der brunch i spisesalen fra kl. 9.00- 11.00. Om eftermiddagen serveres der salat eller pålæg, og om aftenen serveres der varm aftensmad kl. 18.00-18.45. Hver mandag hænges den ugentlige menuplan op på opslagstavlen i spisesalen.

16.19 SPISESALEN

Når du færdes i spisesalen, skal du være anstændigt klædt og have strømper og/eller fodtøj på. Vi har en forventning om, at du taler dansk eller engelsk sammen med de andre, når du er i spisesalen. Det er ikke tilladt at sidde på bordene. Når du er færdig med at spise, skal du tage dit service (glas, tallerken mm.) og affald med dig, samt stille stolen på plads. Hvis du sidder og laver lektier i spisesalen, er det vigtigt, at du tager din computer, bøger mm. med dig, når du er færdig. Du må ikke lade det ligge på bordet/vindueskarmen natten over. De ansatte skal kunne komme til i forhold til rengøring mm.

17. Opholdsbetaling

 1. Opholdsbetalingen fremgår af skolens hjemmeside: www.nyborg-gym.dk/priser-61.aspx(link).
 2. I forbindelse med ansøgning om optagelse på kostafdelingen skal der for elever under 18 år gives oplysninger om de økonomiske forhold, der er nødvendige for beregning af opholdsbetalingen. Bekendtgørelse om optagelse af kostelever og om elevbetaling for kostophold ved institutioner for uddannelsen til studentereksamen af II. december 2006 § 4 stk. 2 giver skolen tilladelse til at indhente oplysninger om indkomstforholdene for forældrene og kosteleven. Skatteborgere i Grønland, Færøerne og udlandet skal vedlægge dokumentation fra skattemyndighederne.
 3. Såfremt der ikke foreligger veldokumenterede oplysninger om indtægtsforholdene er skolen berettiget til at opkræve maksimal opholdsbetaling.
 4. Det er elevens forældre, der er forpligtet til at indbetale hele opholdsafgiften. Dette er gældende, selvom eleven er fyldt 18 år.
 5. Betaling for ophold sker månedsvis forud og til den 1. i måneden. Betaling kan ske gennem bank eller giro. Der betales for månederne august til maj. Ved for sen betaling opkræves et rykkergebyr på 100 kr.
 6. Der er et opsigelsesvarsel på 2 måneder gældende fra den I. i en måned. Der skal således betales opholdsbetaling for den måned, hvor opsigelsen kommer, samt de 2 efterfølgende måneder.
 7. Såfremt opholdsbetalingen ikke indbetales, er kostskolen berettiget til at bortvise eleven.
 8. Hvis en elev bortvises fra kostskolen, vil reglen under pkt. 6 træde i kraft. Ved en bortvisning fra kostskolen har eleven og/eller forældrene misligholdt aftalen/samarbejdet og skal derfor følge de samme regler som alle andre der  fraflytter før tid.

18. Miljøpolitik

Dit bidrag til, at vi også på kostskolen passer på miljøet, er følgende:

 • sluk lyset efter dig, sluk for din computer, når du ikke bruger den
 • spar på vandet, fyld vaskemaskinen helt eller vask eventuelt sammen med en kammerat
 • spar på brug af tørretumbler og hæng i stedet for dit tøj til tørre i tørrekælderen
 • brug genbrugskasserne til affaldspapir
 • brugte batterier kan afleveres til den vagthavende kostlærer.

KOSTSKOLENS REGLER

Du er en del af et forpligtende fællesskab, og derfor er det vigtigt, at du forstår alvoren om følgende….

 1. Skolen er en forudsætning for at bo på kostskolen. Fortsætter man med ubegrundet fravær, vil det medføre permanent bortvisning.
 2. Der forventes en ordentlig tone både i det reelle møde og i den virtuelle verden. Mobning, chikane, blufærdighedskrænkende, voldelig og / eller truende adfærd er uacceptabel og medfører permanent bortvisning fra kostskolen.
 3. I tilfælde af brand (hele døgnet rundt), skal du omgående forlade kostskolen og bevæge dig over i skolens kantine / FOOD CAMP, hvor du skal placere dig sammen med de andre fra din elevgang. Du må ikke forlade kantinen, før en ansat fra kostskolen, har givet tilladelse hertil.
 4. Det er ikke tilladt at påvirke kostskolens beredskabssystem / brandalarmer i fællesområderne og på værelserne mm. Vil medfører øjeblikkelig permanent bortvisning.
 5. Det er ikke tilladt at bruge el-kedler, kaffemaskiner, mini-køleskabe mm. på værelserne, grundet overordnet sikkerhedsregler. Det er ikke tilladt at havde el-cykler, el-løbehjul el. lignende med genopladelige batterier på kostskolen, grundet overordnet sikkerhedsregler.
 6. Tyveri medfører politianmeldelse og permanent bortvisning fra kostskolen.
 7. Det er ikke tilladt at bruge, opbevare eller være i besiddelse af våben og våbenlignende genstande på kostskolens / skolens område. Af sikkerhedsmæssige årsager er al form for brug, opbevaring og besiddelse af pebersprays el. lign. ligeledes forbudt. Overtrædelse medfører politianmeldelse samt permanent bortvisning fra kostskolen.
 8. Rygning må ikke foregå på kostskolens område, synligt fra kostskolen eller til gene for skolens /kostskolens naboer. Det gælder også vandpibe, e-cigaretter, snus og lign.
 9. Euforiserende stoffer, opløsningsmidler, doping præparater er strengt forbudt. Det er ikke tilladt at bruge, opbevare og være i besiddelse af euforiserende stoffer. Kostskolen bruger narkohunde og man vil som elev, kunne blive indkaldt til narkotest. Overtrædelse eller omgåelse af dette forbud medfører politianmeldelse og øjeblikkelig permanent bortvisning.
 10. Det er ikke tilladt at drikke alkohol på dage op til en skoledag (søndag til torsdag), hverken på kostskolen eller uden for kostskolens område. På de dage der er fester på skolen, må man ikke drikke alkohol på kostskolen.
 11. Du må gerne drikke øl eller vin fredag og lørdag aften, efter kl. 19.00 – MEN du SKAL indhente tilladelse ved den vagthavende kostlærer. I det tilfælde at man får lov til at drikke alkohol, skal der være ro kl. 22.30. Alkohol og tom alkohol emballage SKAL være fjernet næste dag, senest kl. 10.00.
 12. Du skal orientere kostlærerteamet hvis du modtager behandling (fysisk / psykisk) og eller får ordineret medicin. Tilbageholdelse af vigtige helbredsoplysninger kan medføre bortvisning.
 13. Hvis du bliver syg, SKAL du STRAKS om morgenen – før kl. 8.00 informerer personalet på kostskolen. Hvis du bliver syg i løbet af dagen, SKAL du også STRAKS give besked om det. Anden grund til fravær skal også videregives til personalet.
 14. Du skal dagligt tjekke ind ved vagthavende kostlærer (gælder alle ugens dage)
 15. På dage op til en skoledag, skal du være på kostskolen i tidsrummet kl. 23.00-06.00.
 16. Du SKAL checke Lectio dagligt, i forhold til nye beskeder fra skolen og kostlærerteamet!
 17. Du SKAL deltage aktivt i pligterne på kostskolen – Husvagt og Køkkenvagt, samt hjælpe til ved fester og arrangementer og rydde op efter dig selv.
 18. Du SKAL huske at udfylde en rejsemeddelelse, hvis du overnatter et andet sted end kostskolen.
 19. Du skal senest onsdag, udfylde weekendlisten, (hænger på opslagstavlen i spisesalen). Ændrer du planer derefter, skal du give besked til kostlærerteamet!
 20. Det er dit ansvar at gøre rent på dit værelse, hver uge. Der vil løbende være rengøringstjek!
 21. Der SKAL være ro på værelserne og værelsesgangene kl. 22.30.
 22. Gæster er velkomne i hverdagene (mandag-fredag) efter kl. 13.30 og frem til kl. 22.00. Du må have 1 overnattende gæst fredag og lørdag – men husk at tilmelde gæsten ved kostlærerne (senest onsdag, hvis gæsten skal spise med ved måltiderne). Overnattende gæster skal være 15 år eller derover.
 23. Der er mødepligt ved de møder, som kostlærerteamet indkalder til (gangmøde samt stormøder). Der indkaldes til møderne via Lectio.
 24. Kostskolens fester og arrangementer er kun for kostskolens elever.

 

OVERTRÆDELSE AF KOSTSKOLENS REGLER:

Hvis du overtræder kostskolens ordensregler eller i øvrigt bryder indgåede aftaler, vil du opleve en reaktion fra kostskolens side. Afhængig af sagens karakter, vil der blive tale om følgende sanktioner:

 • Snak ved den vagthavende kostlærer.
 • Mundtlig advarsel som gives af den vagthavende kostlærer.
 • Skriftlig advarsel som gives af kostskoleleder og rektor efter indstilling fra kostlærerne.
 • Imens en sag undersøges, kan en elev midlertidig hjemsendes.
 • Midlertidig eller permanent bortvisning. Ved permanent bortvisning er man derefter udelukket fra at kunne besøge kostskolen fremadrettet.
 • Ved en given sanktionering kan kostskolelederen knytte en række forventninger til en kostskoleelevs fremtidige ophold. Der kan i særlige tilfælde kræves, at man indgår en aftale om at man fx. i perioder, tager hjem i weekender, ikke drikker alkohol på eller uden for kostskolens matrikel mm.
 • Krav om midlertidig aflevering af private genstande, der ikke er tilladt på kostskolen, til ledelsen.
 • Midlertidig tilbageholdelse af elevens private genstande, hvis tilstedeværelse på kostskolen ikke er tilladt, indtil eleven efter aftale med ledelsen fx. i forbindelse med hjemmebesøg kan bringe genstanden sikkert og permanent væk fra kostskolens område.
 • Ved en hver form for skriftlig- og mere vidtgående sanktion vil forældrene blive informeret.

Du kan ringe til vagthavende kostlærer på tlf. nr. +45 30701839.

OVENSTÅENDE ER ET VIGTIGT UDSNIT AF KOSTSKOLENS REGLER OG RETNINGSLINJER, SOM FOREFINDES PÅ NYBORG GYMNASIUMS HJEMMESIDE – DET FORVENTES AT ALLE ALLE REGLER OG RETNINGSLINJER FØLGES!

Optagelse

Den ordinære ansøgningsfrist til skoleåret 24/25 til kostskolen er 1. marts 2024. Ansøgninger efter denne dato kan komme i betragtning, hvis der er plads på kostskolen og på den ønskede uddannelse. Der skal udfyldes et særskilt ansøgningsskema til kostskolen. Skemaet fås ved henvendelse til skolen eller download det her i pdf-format (printes, udfyldes og sendes til skolen): Find ansøgningsskemaerne her.

Priser

Prisen for ophold på kostskolen er afhængig af alder og for kostelever under 18 år af forældreindkomst.

Prisen er følgende:

 • Over 18 år: 48.000 kr. (10 rater af 4.800 kr.)
 • Kostelever over 18 år får SU efter udeboende sats.
 • Under 18 år: 25.000  kr. (10 rater af 2.500 kr.) + 4,5 % af indkomstgrundlaget (før skat) over 100.000 kr., dog max. 48.000 kr. som betales ved en indtægt på ca. 610.000 kr.
 • Prisen er for hele skoleåret og betalingen fordeles på 10 måneder.

Prisen reguleres hvert år med virkning fra august. Ved optagelse på kostskolen opkræves et indmeldelsesgebyr på 2.000 kr. Man er ikke optaget, før beløbet er indbetalt. Indmeldelsesgebyret tilbagebetales ikke ved framelding/fraflytning. Er der spørgsmål vedr. optagelse og betaling herunder reglerne for at modtage Statens Uddannelsesstøtte, så tøv endelig ikke med at kontakte skolen.

English:

Boarding fees are the following:

 • Please notice that the invoices will always be in DKK to the amount given below.
 • Over 18 years of age: DKK 48,000 (10 instalments of DDK 4,800).
 • Boarding school students over 18 can apply for Danish state grants if they meet the requirements.
 • Under 18 years of age: DKK 25,000 (10 instalments of DKK 2,500) + 4.5% of the parent’  income (before tax) over DKK 100,000, until a maximum of DKK 48,000 which is charged at an annual income of approx. DKK 610,000.
 • The fee is for the whole school year, to be paid in 10 instalments.

Fees are regulated every year with effect from the month of August. The school charges a registration fee of DKK 2,000 on admission to the boarding school. A student cannot be admitted to the boarding school until the amount has been paid. The registration fee is non-refundable if a student declines an offer of a place or when the student vacates the boarding school.

Fester og arrangementer for kostskolens elever 2023-24

Tirsdag d. 8. august Introduktionsperiode starter for alle nye elever
Onsdag d. 9. august Introduktionsperiode for alle
Lørdag d. 28. oktober Halloweenfest
Fredag d. 1. december Julemiddag
Lørdag den 13. januar Nytårsmiddag
Søndag d. 25. februar Fastelavn
Lørdag den 20. april Awards Night
Onsdag d. 5 juni Kostskolens fødselsdag
Torsdag den 27. juni Dimissionsmiddag for kostskolens studenter og deres forældre

Der må ikke deltage gæster ved kostskolens arrangementer. Kostskolens fester og ture ud af huset er kun
for kostskolens elever. Ved ‘Dimissionsmiddagen’ bliver forældre inviteret med.

Celebrations and events for the boarding school students 2023-24

Tuesday 8 August Introduction period begins for all new students
Wednesday 9 August Introduction period begins for all continuing students
Saturday 28 October Halloween party
Friday 1 December Christmas dinner
Saturday 13 January New Years Dinner
Sunday 25 February Carnival (based on the Danish tradition)
Saturday 20 April Awards night
Wednesday 5 June 5 The boarding schools birthday
Thursday 27 June Graduation dinner for graduates and parents

Guests are not allowed to attend boarding school events. The boarding school parties and trips out of the
house are only for boarding school students. At the Graduation Dinner, parents are invited.

Ferieplan/Holiday plan

Ferieplan – 2023/24

Kostskolen åbner op for alle NYE ELEVER efter sommerferien: tirsdag d. 8/8 2023.                         

Kostskolen åbner op for alle FORTSÆTTERELEVER efter sommerferien: onsdag d. 9/8 2023

(Mere info omkring ankomst tidspunkter vil blive sendt ud senere).

1. skoledag efter sommerferien: torsdag d. 10/8

Efterårspause (uge 42): fredag d. 13/10 kl. 16.00 – søndag d. 22/10 kl. 16.00 (inkl.)

Julepause: torsdag d. 21/12 2022 kl. 16.00 – onsdag d. 3.1. 2023 kl. 16.00 (inkl.) 

Vinterpause (uge 7): fredag d. 9/2 kl. 16.00 – søndag 18/2 kl. 16.00 (inkl.)

Påske: fredag d. 22/3 kl. 16.00 – mandag 1/4 kl. 16.00 (inkl.)

St. Bededag fredag d. 26/4 (kostskolen er åben)

Kr. Himmelfart torsdag d. 9/5 (kostskolen er åben)

Feriedag: fredag d. 10/5 (kostskolen er åben)

Pinse: mandag d. 20/5 (kostskolen er åben)

Sommerferie: fredag d. 28/6 2024 kl. 16.00 – kostskolen lukker kl. 16.00.

 

Ferieplan 2024/25

Planlægningsdage for lærerne: torsdag d. 8/8 og fredag d. 9/8 2024

Kostskolen åbner lørdag d. 10/8 2024

1.skoledag efter sommerferien: mandag d. 12/8 2024

Efterårspause uge 42: mandag d. 14/10 – fredag d. 18/10 (inkl.)

Studieretningsforløbet starter fredag d. 1/11 2024

Julepause mandag d. 23/12 2024- fredag d. 3/1 2025 (inkl.)

Vinterpause uge 7: mandag d. 10/2 – fredag 14/2 (inkl.)

Påske mandag d. 14/4 – mandag 21/4 (inkl.)

Kr. Himmelfart torsdag d. 29/5

Undervisningsfri fredag d. 30/5

Pinse mandag d. 9/6

Planlægningsdag for lærerne torsdag d. 26/6

Dimission fredag d. 27/6 2025

Hvem har vagt på kostskolen?

I Nyborg Gymnasiums Lectio kan du altid se, hvem der har vagt på kostskolen. Se det her: Vagtskema (Lectio)

Mød kostlærerteamet

Vil du vide mere om kostskolen?

Betina Hyldgaard Andersen, kostskoleleder

E-mail: ba@nyborg-gym.dk

Jeg ønsker mere information og vil gerne kontaktes

KLIK HER
Skip to content