Kostskolen -
Et hjem væk hjemmefra!

Du kan bo på kostskolen, hvis du går på en af de mange uddannelser på Nyborg Gymnasium. Vi inviterer indenfor til et hyggelig, trygt, kreativt og mangfoldigt fælleskab.

Velkommen på kostskolen

At bo på en kostskole kan være med til at udvikle kompetencer.

Åbenhed, nysgerrighed, hjælpsomhed, hensynsfuldhed, konfliktløsning og venskaber på tværs af kulturer og holdninger.

Din skolegang er forudsætningen for at bo på kostskolen, og derfor skal du passe dit skolearbejde godt. Som kostelev har du et medansvar for dagligdagen på kostskolen. Du skal vise det nødvendige hensyn til de andre kostelever og udføre de arbejdsopgaver, som er forbundet med at bo på kostskolen.

Vi kræver et højt niveau af selvstændighed og ansvarlighed og forventer, at du vil være med til at gøre en forskel i forhold til dig selv og fællesskabet. For indsatsen får du så meget igen. En investering der vil være dig til gavn i fremtiden.

Med andre ord, det vores klare forventning, at elever på kostskolen udviser en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed og respekt for kammerater, ansatte og kostskolen samt skolen. Du indgår i et forpligtende fællesskab med de rettigheder og pligter det medfører.

Ud over at kosteleverne har hinanden døgnet rundt, er der et team af voksne, som på skift vil være i huset. Der vil altid være en voksen, som du kan snakke med om stort og småt: lektier, gode råd, praktiske ting og personlige problemer.

Vi glæder os til at byde dig velkommen til fællesskabet på Nyborg Gymnasiums Kostskole…. et hjem væk hjemmefra!

Betina Hyldgaard Andersen
Kostskoleleder

Ny på kostskolen

MERE INFO

Livet på kostskolen

MERE INFO

Praktiske oplysninger

MERE INFO
Livet på kostskolen

En dag i kostskolelivet - når ude er hjemme og hjemme er ude.

Kære nye kostelev

Søndag d. 12. august flytter du ind på kostskolen, og vi glæder os alle sammen til at byde dig velkommen.

Når du ankommer, vil du have lidt tid for dig selv til at pakke ud og gøre dig det komfortabelt i dit nye værelse. Lidt senere vil der komme en ældre elev forbi og sige goddag til dig. Den ældre elev vil være din ’mor’ eller ’far’, og vil give dig en rundtur, og svare på de spørgsmål du eventuelt har.

Din ”mor” eller ”far” vil også hjælpe dig med at komme ind i den daglige rutine, og vil desuden fungere som din kontaktperson på kostskolen. Du skal aldrig tøve med at gå til din ”mor” eller ”far”, hvis du har nogle spørgsmål, så længe det ikke er midt om natten! 😉

De første uger vil blive brugt på at lære hinanden bedre at kende, og til dette formål har kostskolen arrangeret forskellige aktiviteter, f.eks.: introfesten den første fredag du er her, en strandtur til Hesselhuset og forskellige aktiviteter, der inkluderer alle 6 gange på Kostskolen.

Vi håber, at du glæder dig til at flytte ind på kostskolen og til at møde alle de dejlige mennesker der bor her, for vi kan ikke vente med at byde dig velkommen!

De bedste hilsner
Elevrepræsentanterne fra Trivselsudvalget

Sådan leves livet på kostskolen

Din hverdag på kostskolen byder både på faste rammer og mange muligheder. Fra måltiderne
i løbet af dagen til fælles og frivillige aktiviteter sammen med andre elever. I har adgang til fællesarealerne, såsom studierummet, TV-stuen, Fat-Boy rummet, idrætshallen, fitness, aktivitetsrummet (m. pool, air hockey og bordfodbold), klaverrummet, musikrummet og andre faciliteter.

Aktiv fritid – En god start
Glæd dig til de mange fællesaktiviteter i fritiden, mens du bor på kostskolen på Nyborg Gymnasium. Allerede i de første par uger, når du starter på gymnasiet, er der forskellige arrangementer, så du som ny kostelev kan lære kostskolen, byen, personalet og ikke mindst de andre elever at kende. Vi slutter ugen med en udflugt og årets første fest på gymnasiet.

Sport
Hvis du har lyst til at dyrke sport og idræt, så kan du i fritiden benytte gymnasiets idræts- og fitnessfaciliteter. Derudover er der et rigt foreningsliv i Nyborg og omegn.

Musik
Kostskolen har et musiklokale, hvor du har adgang til klaver, guitarer, el-bas, trommesæt, forstærkere og sanganlæg.

Traditioner og fester
Lige efter skolestart i august holder vi en fest for dig og de andre nye kostelever.
I løbet af vinteren holder vi halloween og julemiddag.
Omkring 1. maj siger vi farvel til 3.g’erne, 3.IB’erne og 2.HF’erne
med en afskedsfest.

Fælles for alle fester på Nyborg Gymnasium er det hyggelige samvær under middagen, hvor vores køkken har gjort ekstra meget ud af maden. Der er sange, taler og anden form for underholdning. Efter maden er der musik og underholdning. Dimissionsmiddagen ved årets slutning adskiller sig fra de øvrige fester ved kun at være for afgangseleverne og deres forældre.

Lektielæsning
Du skal selvfølgelig have mulighed for at lave dine lektier på kostskolen. I kan sidde sammen i fællesområderne og hver eftermiddag er der lektielæsningsro i tidsrummet 15.30-18.00. Du har også mulighed for at få hjælp med lektierne hos de vagthavende kostlærere. Studiecenteret på skolen er også et oplagt sted at gå hen for at lave lektier.

Fællesskab på tværs
På kostskolen på Nyborg Gymnasium er der et godt fællesskab på tværs af både uddannelser og årgange. I løbet af dagen render du ofte på de andre beboere på kostskolen. I ses ofte til måltiderne. Dyrker sport sammen. Tager ind til Nyborg. Laver lektier sammen og hjælper hinanden.Laver fælles aktiviteter i weekenderne…

Respekt for hinanden
Når over 190 unge mennesker skal bo sammen, skal der ikke bare nogle gode regler til. Der skal også en gensidig respekt til. Både mellem dig og de andre kostskoleelever, og mellem elever og personale. Der er heldigvis tradition for, at vi i fællesskab passer godt på hinanden – og på kostskolen.

Voksne i hverdagen – og i weekenderne
Selvom der er velfungerende regler om livet på kostskolen, så kan der indimellem være brug for, at der er en voksen i nærheden. Det kan også være, at du har brug for at tale med en voksen, hvis du i perioder synes, du er langt hjemmefra. Og selvfølgelig er der tilknyttet voksne til kostskolen, som du og I altid kan henvende jer til, når der er brug for det.

Der er altså altid voksent personale på kostskolen døgnet rundt, så du altid kan komme i kontakt med en voksen.

Kostskolens opstart og introduktion
i skoleåret 2018/19

VIGTIGT!
FØLGENDE ER GÆLDENDE I INTROPERIODEN – indtil fredag den 24. august 2018:

Der er mødepligt til alle måltider, møder og aktiviteter, hvis der ikke står andet nævnt!

Det er ikke tilladt af have gæster på kostskolen

Det er ikke tilladt at drikke alkohol (undtagen v. introfesten)

Vi forventer, at du bliver på kostskolen i introperioden

Søndag den 12. august 2018
Kl. 12-14 Forsættereleverne ankommer
Kl. 15-17 Nye elever ankommer
Kl. 17:30 Gangmøde
Kl. 18:00 Informationsmøde for forældre i skolens kantine
Kl. 18:30 Fællessang og grillaften for eleverne på kostskolen
Kl. 19:30 Obligatorisk samling for alle nye elever i spisesalen… m. underholdning
Kl. 21:00 Obligatorisk samling for alle elever i spisesalen….. m. underholdning
Kl. 23:00 Ro på gangene

Mandag den 13. august 2018
Kl. 18:30 Obligatorisk samling i spisesalen – fællessang og informationsmøde i spisesalen samt gangmøder og fotografering.

Tirsdag den 14. august 2018
Kl. 19:00 Samling i spisesalen for Team 1 og Team 3:
Team 1: “Nyborg – Mig og Min by”
Team 3: Dekorer dit eget krus/Fødselsdagskalender
Derudover er der aftenhygge i spisesalen for alle

Onsdag den 15. august 2018
Kl. 19:00 Samling i spisesalen for Team 2 og Team 3:
Team 3: “Nyborg – Mig og Min by”
Team 2: Dekorer dit eget krus/Fødselsdagskalender
Derudover er der aftenhygge i spisesalen for alle

Torsdag den 16. august 2018
Kl. 19:00 Samling i spisesalen for Team 1 og Team2:
Team 2: “Nyborg – Mig og Min by”
Team 1: Dekorer dit eget krus/Fødselsdagskalender
Derudover er der aftenhygge i spisesalen for alle

Fredag den 17. august 2018
Kl. 16:00 Oppyntning i spisesalen/borddækning – alle hjælper til.
Kl. 18:00 Introfest m. borddækningskonkurrence / Limbo….. og underholdning

Lørdag den 18. august 2018
Kl. 09:00 Obligatorisk morgenmad og beskeder
Kl. 11:00 Hesselhuset (Tovtrækning, boldspil, rundbold, badning – medbring skiftetøj da du sikkert bliver våd).
Kl. 20:00 Biograftur

Søndag den 19. august 2018
Kl. 12:00 Obligatorisk samling i spisesalen – BATTLE!!!
Kl. 16:00 Kaffe og kage i spisesalen

Torsdag den 23. august 2018
Kl. 19:00 Aftenhygge i spisesalen – ‘BB’ – Board games & Brownies (frivilligt)

Fredag den 24. august 2018
Kl. 11:40 Vinderen af årets gangturnering kåres til frokost

Værd at vide inden du kommer

Kostskolens adresse er:
Nyborg Gymnasium
Kostskolen
Skolebakken 19
5800 Nyborg

Kostskolens telefonnummer:
65 31 02 17

Kostkoleleder
Betina Hyldgaard Andersen
Træffes på mobilnr. 30 70 18 07
ba@nyborg-gym.dk

Opholdsbetaling, flytning m.v.
Tlf. nr. 65 31 02 17

Vagthavende kostlærer
Kan træffes dagligt fra kl. 14 og i weekenden på tlf. nr. 30 70 18 39
E-mailadresser på denne side

IB coordinator
Ulrik Nørum
Træffes på skolens tlf. nr. 65 31 02 17
un@nyborg-gym.dk

Du skal medbringe flg.:
Dyne + hovedpude, sengelinned, håndklæder, net kabel og bøjler samt tegnstifter til opslagstavlen på værelset.

Her til skal nævnes, at det ikke er tilladt at havde mini-køleskab, el-kedel, kaffemaskine el. lign. på værelset.

Om folkeregister:
Kun elever der er bosiddende uden for Danmarks grænse, herunder Grønland, Island og Færøerne, skal skifte folkeregisteradresse i forbindelse med kostskoleopholdet.
For de elever der kommer fra udlandet, og som har et dansk cpr. nr. er det vigtigt at medbringe pas, i forhold til at blive registreret ved Nyborg kommune.
For de elever der kommer fra udlandet, og som ikke har et dansk cpr. nr. er det vigtigt at de henvender sig til Statsforvaltningen – Odense, inden start på Nyborg Gymnasium, kostskolen.

Om læge og tandlæge:
Du skal fortsat være tilknyttet din egen læge derhjemme, hvis du er bosiddende i Danmark. Bliver du syg – eller på anden måde har brug for læge – benyttes en af lægerne i Nyborg. Sygesikringsbevis skal medbringes.

For dig der kommer fra udlandet, vil du i forbindelse med at du får folkeregisteradresse på kostskolen, få tilknyttet en læge.

Tandlægebesøg regner vi med, at du klarer i forbindelse med ferier eller forlængede weekends. Akutte behandlinger kan foretages her i byen.

Om tøjvask:
Skolen har vaskemaskiner (der selv doserer allergivenlig vaskemiddel) og tørremuligheder til elevbrug. Betaling for vask sker via sms på din mobiltelefon. Hvis du har mobiltelefon med taletidskort eller ikke har en mobiltelefon er det muligt at købe vaskekort til vaskemaskinerne (første gang betaler du 25 kr. ekstra i depositum).

Om rengøring af værelserne:
Du skal sørge for, at der dagligt er ryddeligt på værelset. Op til ferierne er der hovedrengøring, hvor værelserne vil blive tjekket.

Om kontakten mellem skole og hjem:
Vi lægger vægt på en god kontakt mellem kostskolen og hjem. I er altid velkomne til at kontakte kostskolen.

På hjemmesiden er der en oversigt over skoleårets arrangementer / fester samt de ferier hvor kostskolen er lukket. Derudover kan man følge kostskolen på Facebook –
”Nyborg Gymnasium – Kostskolen / The boarding school”

Om forsikring:
Der kan ske uheld, som får forsikringsmæssige følger.

Eleven bærer selv risikoen for tyveri og ulykkestilfælde, som skolen ikke er ansvarlig overfor.

Ud fra ovennævnte anbefales det, at I har både en familieforsikring og en privat ulykkesforsikring.

Om licens:
Såfremt du tager dit fjernsyn med, er fyldt 18 år og har folkeregisteradresse på kostskolen, skal der betales licens.

Om rygning:
Kostskolen er røgfri. Det gælder både indenfor og udenfor på kostskolen og skolens område.

Kostskolens værdier, mål og indsatsområder
Kostskolens værdigrundlag
 • Fællesskab: Kostskolen erstatter ikke en traditionel familie, men er et forpligtende fællesskab, hvor alle inddrages, og ingen lades i stikken.
 • Medindflydelse – mulighed og pligt: Kostskolen har en formel demokratisk struktur. Kostelever deltager i gangmøder, fællesudvalgsmøder og elevmøder.
 • Åbent og tolerant miljø: Kostskolen er rummelig og har plads til forskelligheder, både mht. nationalitet, religion og kultur.
 • Gensidig respekt: På kostskolen er der respekt for hinandens forskellige holdninger og synspunkter. Der er respekt for den enkelte elev, respekt ung og ung imellem, og respekt mellem elever og personale.
 • Tradition: Kostskolen har fællesskabsstiftende aktiviteter, som det forventes at eleven deltager i.
 • Oplevelser: Kostskolen skaber rammer for oplevelse både for den enkelte elev, for grupper af elever og for hele kostskolen
 • En aktiv hverdag: Kostskolen giver den enkelte mange udfoldelsesmuligheder, og det forventes, at alle deltager i og bidrager til kostskolens liv med alle dets facetter.
 • Ro og fred: Kostskolen har et aktivt og levende miljø, men der lægges vægt på, at der er plads til at være alene samt mulighed for i ro at fordybe sig.
 • Bygningerne: Kostskolens fællesområder og elevværelserne er funktionelle og æstetiske rammer for elevers og personales hverdag på kostskolen.
 • Maden: Kostskolen lægger vægt på at tilberede indbydende, velsmagende, ernæringsrigtig og varieret mad til alle samt på at bistå med gode råd og vejledning om kost.
De pædagogiske mål er en kostskolekultur
 •  hvor eleverne har de gode vaner og den rettidige omhu, som skolegangen kræver
 • hvor eleverne indgår i et forpligtende fællesskab i kostskolehverdagen, der udvikler der udvikler deres sociale kompetencer
 • hvor eleven indgår i demokratiske processer og gør deres indflydelse gældende samt tager medansvar
 • hvor eleverne sammen og hver for sig har et aktivt fritidsliv på og uden for kostskolen
 • hvor eleven oplever en struktur i hverdagen, der giver ro og overskuelighed
 • hvor eleven inddrages i egen udvikling gennem anerkendende relationer og sættes i stand til at at tage ansvar for eget liv og udvikling.
Indsatsområder
 • Tydelighed omkring gode vaner i forhold til skolegangen samt tilsyn hermed. (Det gælder fremmøde til timer, lektielæsning, aflevering af skriftlige opgaver, faglig udvikling mv.)
 • Tydelighed om krav til en struktur i hverdagen, der øger overskueligheden. (Det gælder måltider, lektielæsningsro, gangvagter, gangkøkkener, fællesarealer, oprydning, rengøring mv.)
 • Tydelighed om forventninger til livsstil. (Det gælder f.eks. gode søvnvaner, motion, kost, ansvarlig omgang med alkohol, computertid mv.)
 • Engagerende og motiverende samarbejde med samt samvær med elever både i den formelle demokratiske struktur og i den daglige løbende kontakt. (Det gælder planlægning af oplevelser, dvs. de traditionelle fester, udflugter, weekend-aktiviteter samt samvær med / kontakt til elever når de læser lektier, ser fjernsyn mv.)
 • Samtalen som redskab til at få skabt forventningsafklaring, løsninger af evt. uhensigtsmæssig adfærd, konflikter. (Det gælder den indslusningssamtale som alle nye elever indkaldes til, samtaler om forsømmelser og manglende skriftlige opgaver herunder handleplaner, disciplinære samtaler.)
DIN SIDE – Kostskolens 10 bud

En kort checkliste, som du kan bruge til hurtigt at danne dig et overblik:

 1. Du skal checke Lectio dagligt, i forhold til nye beskeder fra skolen og kostlærerteamet.
 2. Du skal deltage aktivt i pligterne på kostskolen – husvagt og køkkenvagt, samt hjælpe til ved fester og arrangementer og op efter dig selv i fællesområderne. Vi forventer at du sætter dig ind i retningslinjerne for deltagelse i husvagt og køkkenvagt – se opslagstavle i forhallen.
 3. Du skal huske at udfylde en rejsemeddelelse, hvis du overnatter et andet sted (findes i spisesalen)
 4. Du skal senest onsdag kl. 18.30, udfylde weekendlisten, (hænger på opslagstavlen i spisesalen). Ændrer du planer derefter, skal du give besked til kostlærerteamet.
 5. Gæster er velkomne i hverdagene (mandag-fredag) efter kl. 13.30 og frem til kl. 22.30. Kl. 22.30 SKAL der være helt ro i bo-områderne. Du må have 1 overnattende gæst fredag og lørdag aften – men husk at tilmelde gæsten ved kostlæreren (senest onsdag, hvis gæsten skal spise med ved måltiderne).
 6. Kostskolens fester og arrangementer er kun for kostskolens elever.
 7. Du må gerne drikke øl og vin fredag og lørdag aften, efter kl. 19.00 – MEN du skal huske at indhente tilladelse ved den vagthavende kostlærer. Det er ikke tilladt at drikke alkohol på dage op til en skoledag (søndag til torsdag), hverken på kostskolen eller uden for kostskolens område.
 8. Der er mødepligt ved de møder, som kostlærerteamet indkalder til (månedligt gangmøde samt stormøder). Der indkaldes til møderne via Lectio.
 9. I tilfælde af brand (hele døgnet rundt), skal du omgående forlade kostskolen og bevæge dig over i skolens kantine/FOODCAMP; , hvor du skal placere dig sammen med de andre fra din elevgang. Du må ikke forlade kantinen, før en ansat fra kostskolen, har givet tilladelse hertil.
 10. Hvis du bliver syg, er det vigtigt, at du STRAKS om morgenen – før kl. 8.00 informerer personalet på kostskolen. Hvis du bliver syg i løbet af dagen, skal du også STRAKS give besked om det.

Du kan ringe til din kostlærer på tlf. nr. +45 30701839.

Optagelse

Den ordinære ansøgningsfrist til kostskolen er 1. marts. Ansøgninger efter denne dato kan komme i betragtning, hvis der er plads på kostskolen og på den ønskede uddannelse.

Der skal udfyldes et særskilt ansøgningsskema til kostskolen. Skemaet fås ved henvendelse til skolen eller download det her i pdf-format (printes, udfyldes og sendes til skolen):

Find ansøgningskemaerne her.

 

Priser

Prisen for ophold på kostskolen er afhængig af alder og for kostelever under 18 år af forældreindkomst.

For skoleåret 2018-2019 er prisen følgende:

 • Over 18 år: 39.600 kr.
 • Kostelever over 18 år får SU efter udeboende sats.
 • Under 18 år: 14.850  kr. + 4,5 % af indkomstgrundlaget (før skat) over 100.000 kr., dog max. 39.600 kr. som betales ved en indtægt på ca. 650.000 kr.
 • Prisen er for hele skoleåret og betalingen fordeles på 11 måneder.

Prisen reguleres hvert år med virkning fra august.

Er der spørgsmål vedr. optagelse og betaling herunder reglerne for at modtage Statens Uddannelsesstøtte, så tøv endelig ikke med at kontakte skolen.

 
Fester og andre arrangementer

Fester og arrangementer for kostskolens elever 2018-19
Søndag den 12. august Introduktionsperiode begynder…. surprise!
Fredag den 17. august Introfest
Lørdag den 3. november Halloweenfest
Fredag den 7. december Julemiddag
Lørdag den 12. januar Nytårsmiddag
Foråret Skøjetur
Fredag den 15. marts Café
Lørdag den 7. april Awards night og afskedsfest
Torsdag den 27. juni Dimissionsmiddag for kostskolens studenter og deres forældre

Celebrations and events for the boarding school students 2018-19
Sunday August 12 Introduction period begins….. surprise!
Friday August 17 Introductions party
Saterday November 3 Halloween party
Friday December 7 Christmas dinner
Saturday January 12 New Year Dinner
Spring Ice skating
Friday March 15 Café
Saturday April 7 Awards night & Farewell party
Thursday June 27 Graduation dinner for graduates and parents

Der må ikke deltage gæster ved kostskolens arrangementer. Kostskolens fester og ture ud af huset er kun for kostskolens elever. Ved ‘Dimissionsmiddagen’ bliver forældre inviteret med. 

Ferieplan 2018-19 / Kostskolen
Kostskolen åbner søndag d. 12. august 2018
1. skoledag efter sommerferien: mandag d. 13. august

Efterårsferie (uge 42):
– Kostskolen lukker fredag d. 12/10 kl. 16.00
– Kostskolen åbner søndag d. 21/10 kl. 16.00

Juleferie:
– Kostskolen lukker fredag d. 21/12 kl. 16.00
– Kostskolen åbner søndag d. 6/1 kl. 16.00

Vinterferie (uge 7):
– Kostskolen lukker fredag d. 8/2 kl. 16.00
– Kostskolen åbner søndag d. 17/2 kl. 16.00

Påskeferie:
– Kostskolen lukker fredag d. 12/4 kl. 16.00
– Kostskolen åbner mandag d. 22/4 kl. 16.00

Sommerferie
– Kostskolen lukker fredag d. 28/6 kl. 16.00
– Kostskolen åbner søndag d. 11/8 2019

– Fortsættereleverne indkvarteres i tidsrummet kl. 12-14
– De nye elever indkvarteres i tidsrummet kl. 15-17

Hvem har vagt på kostskolen?

I nyborg Gymnasiums Lectio, kan du altid se, hvem der har vagt på kostskolen.

Se det her:
Vagtskema 
(Lectio)

 

Interesserret i at høre mere
om dine muligheder?

Betina Hyldgaard Andersen, Kostskoleleder

E-mail: ba@nyborg-gym.dk

Jeg ønsker mere information og vil gerne kontaktes

KLIK HER