EUX Business –
en god vej
til handel, butik
eller på kontor

Med EUX Business stiller du dig selv stærkt, når du har taget de to første år her på Nyborg Gymnasium.

Tre spændende fagretninger: EUX Detail, EUX Handel og EUX Kontor

Med en EUX-uddannelse kan du kombinere en erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen og dermed holde alle dine muligheder åbne.

Du har 2 år med grundforløbet her på Nyborg Gymnasium. Efterfølgende kommer du ud i et hovedforløb i en virksomhed eller på en offentlig arbejdsplads, hvor du kan prøve alt det af, som du har lært.

På Nyborg Gymnasium peger EUX Business i tre spændende fagretninger, der giver dig mulighed for at præge uddannelsen i den retning, du interesserer dig mest for – og gerne vil arbejde med i fremtiden. Er du mest til detail, ledelse indenfor detail – så er er det EUX Detail. Er du til handel, indkøb eller logistik – så er det EUX Handel. Eller vil du gerne arbejde i et kontorfag – med en EUX Kontor i bagagen? På alle fagretninger får du en god basis af fag og viden, som vi supplerer med fag, der peger i den retning, du har valgt.

For begge fagretninger på EUX i Nyborg gælder, at du først får to års uddannelse og siden har to år som elev i butik eller elev på kontor. Og for begge fagretninger på EUX Business gælder, at du både har den boglige og den praktiske del med.

EUX Business er en gymnasial uddannelse, hvor du har mulighed for at læse videre på fx erhvervsakademier og professionshøjskoler, når du har færdiggjort din uddannelse.

EUX Kontor

Med EUX Business, fagretningen Kontor, får du en god start på en karriere indenfor kontor og administration.

MERE INFO

EUX Handel

EUX Business med fagretningen Handel er til dig, der gerne vil gøre karriere i en virksomhed indenfor indkøb, handel og logistik eller starte din egen virksomhed.

MERE INFO

EUX Detail

EUX Business med fagretningen Detail, er til dig, der drømmer om at arbejde i detailbranchen, gå ledervejen eller åbne din egen butik.

MERE INFO

Se mere om EUX på
Nyborg Gymnasium

Hvad er EUX Business?

EUX er en uddannelse, hvor du både får en erhvervsuddannelse og en gymnasial uddannelse. Det betyder, at du på EUX business er ret godt stillet, når du skal ud og skabe dig en karriere inden for detail, handel eller kontor – eller hvis du gerne vil læse videre, da EUX også er studieforberedende. Det betyder, at du efter din uddannelse kan vælge at læse videre på erhvervsakademier og professionshøjskoler.

 

 

EUX Business er samtidig en kombination af undervisning (i de første to år) og en praktisk elevtid (to år), hvor du kan prøve det af, som du har lært på EUX – ude i virksomheder, med en elevplads, i en butik og på et kontor.

 

EUX grundforløb og studieforberedende år

Den merkantile EUX erhvervsuddannelse – den erhvervsfaglige studentereksamen giver dig rigtig mange muligheder.

Efter de første 2 år på Nyborg Gymnasium, fortsætter din uddannelse i et hovedforløb i enten en virksomhed eller indenfor det offentlige.

Nyborg Gymnasium hjælper dig med at finde en elevplads i en virksomhed eller i det offentlige inden du har færdiggjort de første 2 år på skolen. Skulle det ikke lykkedes at komme ud i en elevplads, har du mulighed for at tage dit hovedforløb på et elevpladscenter.

Elevperioden i et hovedforløb er 2 år incl. skoleophold. Herefter er du udlært og får dit endelige EUX Business bevis.

Den EUX-uddannelse giver adgang til korte og mellemlange videregående uddannelser.

 

EUX grundforløb - 1 år
EUX studieforberedende – 1 år

Ud over de nævnte EUX fag har eleverne på Nyborg Gymnasiums studieår et ekstra valgfag på B- eller C-niveau.

 

Med EUX Business med fagretningen EUX Kontor får du en god start på en karriere inden for kontorområdet. For hvis du gerne vil arbejde med kontor, så får du på EUX Kontor en spændende kombination af faglige udfordringer og en kobling til virksomheder og virkelighed.

Uddannelsen klæder dig på til at få en elevplads i en virksomhed inden for en lang række brancher i den private og offentlige administration.

Med EUX Business Kontor fra Nyborg Gymnasium vælger du fokus på en kontorkarriere. Her får du som elev  mulighed for at arbejde med for eksempel administration, revision, spedition og økonomi.

Eksempler på karrieremuligheder med fagretningen Kontor er:

 • advokatsekretær
 • shipping
 • spedition
 • den private sektor, generelt
 • den offentlige administration, generelt
 • økonomi
 • revision

EUX Business med fagretningen Handel er til dig, der gerne vil gøre karriere i en virksomhed indenfor indkøb, handel og logistik eller starte din egen virksomhed.

Uddannelsen EUX Business med Handel tager 4 år – 2 år på Nyborg Gymnasium og 2 år i en elevplads i en virksomhed eller i den offentlige sektor.

Eksempler på karrieremuligheder med fagretningen Handel er:

 • Logistikassistent
 • Indkøbsassistent
 • Speditørassistent

Elever, der har taget en EUX-uddannelse, kan også vælge at læse videre på erhvervsakademier og professionshøjskoler.

EUX Business med fagretningen Detail, er til dig, der drømmer om at arbejde i detailbranchen, gå ledervejen eller åbne din egen butik.

Uddannelsen EUX Business med Detail tager 4 år – 2 år på Nyborg Gymnasium og 2 år i en elevplads i en virksomhed eller i den offentlige sektor.

Eksempler på karrieremuligheder med fagretningen Detail er:

 • Detailassistent
 • Ansat i en webshop
 • Visual merchandiser

Elever, der har taget en EUX-uddannelse, kan også vælge at læse videre på erhvervsakademier og professionshøjskoler.

EUX-bekendtgørelsen og handlingsplan for EUX på Nyborg Gymnasium

Her finder du undervisningsministeriets bekendtgørelser vedr. EUD og EUX.

Her finder du Nyborg Gymnasiums handlingsplan for erhvervsuddannelserne for 2018, som har til formål at beskrive skolens strategi for at så mange elever som muligt gennemfører deres erhvervsuddannelse.

Optagelseskrav

Du skal tilmelde dig via www.optagelse.dk. Her skal du vælge den uddannelsesretning (Kontor, handel eller detail), som du gerne vil have. Du skal samtidig angive, om du ønsker at tage uddannelsen som EUX. I forbindelse med ansøgningen skal du også vedhæfte afgangsprøvekarakterer fra grundskolen. Og har du fx taget enkeltfag, så vil vi også gerne, at du vedhæfter disse i ansøgningen.

Adgangskrav for målgruppen der netop har afsluttet 9. eller 10. kl.

Adgangskrav for målgruppen under 25 år.

Har du spørgsmål eller oplever du problemer vedr. tilmelding, så kontakt vores EUX/EUD koordinator Sanne Møller Skovgaard eller din UU-vejleder. De hjælper dig gerne igennem tilmeldingsprocessen.

Optagelsen foregår på et ansøgningsskema, som du finder på www.optagelse.dk

Den Lokale Uddannelsesplan

Læs her

Mød underviserne på EUX

Vil du vide mere om EUX?

Sanne Møller Skovgaard, EUD/EUX-koordinator

EUD/EUX-koordinator og underviser

Jeg ønsker mere information og vil gerne kontaktes

KLIK HER
Skip to content