fbpx

EUX Business –
en god karrierevej
til handel, butik
eller på kontor

Med EUX Business stiller du dig selv stærkt, når du har taget de to første år her på Nyborg Gymnasium.

To spændende fagretninger: EUX Detail & Handel og EUX Kontor

Med en EUX-uddannelse kan du kombinere en erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen og dermed holde alle dine muligheder åbne.

Du kan både vælge at bygge to år mere på din erhvervsuddannelse som elev i en virksomhed, hvor du kan prøve alt det af, som du har lært – eller du kan vælge at læse videre.

På Nyborg Gymnasium peger EUX Business i to spændende fagretninger, der giver dig mulighed for at præge uddannelsen i den retning, du interesserer dig mest for – og gerne vil arbejde med i fremtiden. Er du mest til detail, handel, indkøb og logistik – så er det  EUX Detail & Handel. Eller vil du gerne arbejde i et kontorfag – med en EUX Kontor i bagagen? På begge fagretninger får du en god basis af fag og viden, som vi supplerer med fag, der peger i den retning, du har valgt. For begge fagretninger på EUX i Nyborg gælder, at du først får to års uddannelse og siden har to år som elev i butik eller elev på kontor. Og for begge fagretninger på EUX Business gælder, at du både har den boglige og den praktiske del med.

EUX Business er samtidig en gymnasial uddannelse, hvor du kan vælge at læse videre på fx erhvervsakademier og professionshøjskoler.

EUX Detail & Handel

EUX Business med fagretningen EUX Detail & Handel er til dig, der gerne vil gøre karriere i en virksomhed eller starte din egen virksomhed.

MERE INFO

EUX Kontor

Med EUX Business med fagretningen EUX Kontor får du en god start på en karriere inden for kontorområdet.

MERE INFO

Hvad kan du blive?

Karrieremuligheder med EUX Business

MERE INFO

Se mere om EUX på
Nyborg Gymnasium

Hvad er EUX Business?

EUX er en uddannelse, hvor du både får en erhvervsuddannelse og en gymnasial uddannelse. Det betyder, at du på EUX business er ret godt stillet, når du skal ud og skabe dig en karriere inden for detail, handel eller kontor – eller hvis du gerne vil læse videre, da EUX også er studieforberedende. Det betyder, at du efter de første to år kan vælge at læse videre på erhvervsakademier og professionshøjskoler.

 

 

EUX Business er samtidig en kombination af undervisning (i de første to år) og en praktisk elevtid (to år), hvor du kan prøve det af, som du har lært på EUX – ude i virksomheder, med en elevplads, i en butik og på et kontor.

 

EUX grundforløb

Den merkantile EUX erhvervsuddannelse – den erhvervsfaglige studentereksamen giver dig mulighed for at vælge 2 uddannelsesretninger.

Efter de første 2 år på Nyborg Gymnasium, kan du vælge at fortsætte din erhvervsuddannelse i praktik i en virksomhed, en butik eller en organisation(1), eller du kan vælge at læse videre(2).

Hvis du vælger praktik, vil Nyborg Gymnasium hjælpe dig med at finde en praktikplads.

Praktikperioden er 2 år incl. 4 skoleophold. Så er du udlært. Herefter kan du arbejde eller læse videre.

Din EUX-uddannelse giver adgang til korte og mellemlange videregående uddannelser.

EUX grundforløb og studieforberedende år

Den merkantile EUX erhvervsuddannelse – den erhvervsfaglige studentereksamen giver dig mulighed for at vælge 2 uddannelsesretninger.

Efter de første 2 år på Nyborg Gymnasium, kan du vælge at fortsætte din erhvervsuddannelse i praktik i en virksomhed, en butik eller en organisation, eller du kan vælge at læse videre. Hvis du vælger praktik, vil Nyborg Gymnasium hjælpe dig med at finde en praktikplads.

Praktikperioden er 2 år incl. 4 skoleophold. Så er du udlært. Herefter kan du arbejde eller læse videre.

Din EUX-uddannelse giver adgang til korte og mellemlange videregående uddannelser.

 

EUX grundforløb - 1 år
EUX studieforberedende – 1 år

Ud over de nævnte EUX fag har eleverne på Nyborg Gymnasiums studieår et ekstra valgfag på B- eller C-niveau.

 

EUX Business med fagretningen EUX Detail & Handel  er til dig, der gerne vil gøre karriere i en virksomhed eller starte din egen virksomhed. Du vil samtidig gerne have en uddannelse med faglige krav, der er rettet mod erhvervslivet.

Uddannelsen EUX Business med Detail & Handel tager to år, hvor du bliver klædt på til at få en læreplads inden for både den private og den offentlige sektor.

Eksempler på karrieremuligheder med fagretningen Detail & Handel er:

 • detailassistent
 • handelsassistent, indkøbsassistent el. logistikassistent

Elever, der har taget en EUX-uddannelse kan også vælge at læse videre på erhvervsakademier og professionshøjskoler.

Med EUX Business med fagretningen EUX Kontor får du en god start på en karriere inden for kontorområdet. For hvis du gerne vil arbejde med kontor, så får du på EUX Kontor en spændende kombination af faglige udfordringer og en kobling til virksomheder og virkelighed.

Uddannelsen klæder dig på til at få en læreplads i en virksomhed inden for en lang række brancher i den private og offentlige administration.

Med EUX Business Kontor fra Nyborg Gymnasium vælger du fokus på en kontorkarriere. Her får du som elev (to år) eller som studerende på erhvervsakademier, professionshøjskoler eller universiteter mulighed for at arbejde med for eksempel administration, revision, spedition og økonomi.

Eksempler på karrieremuligheder med fagretningen Kontor er:

 • advokatsekretær
 • lægesekretær
 • shipping
 • spedition
 • turisme
 • den private sektor, generelt
 • den offentlige administration, generelt
 • økonomi
 • revision

EUX-bekendtgørelsen og handlingsplan for EUX på Nyborg Gymnasium

Her finder du undervisningsministeriets bekendtgørelser vedr. EUD og EUX.

Her finder du Nyborg Gymnasiums handlingsplan for erhvervsuddannelserne for 2018, som har til formål at beskrive skolens strategi for at så mange elever som muligt gennemfører deres erhvervsuddannelse.

Optagelseskrav

Du skal tilmelde dig via www.optagelse.dk. Her skal du vælge den uddannelsesretning (Kontor, handel eller detail), som du gerne vil have. Du skal samtidig angive, om du ønsker at tage uddannelsen som EUX. I forbindelse med ansøgningen skal du også vedhæfte afgangsprøvekarakterer fra grundskolen. Og har du fx taget enkeltfag, så vil vi også gerne, at du vedhæfter disse i ansøgningen.

Adgangskrav for målgruppen der netop har afsluttet 9. eller 10. kl.

Adgangskrav for målgruppen under 25 år.

Har du spørgsmål eller oplever du problemer vedr. tilmelding, så kontakt vores uddannelsesleder for EUX (Henrik Lunde) eller din UU-vejleder. De hjælper dig gerne igennem tilmeldingsprocessen.

Optagelsen foregår på et ansøgningsskema, som du finder på www.optagelse.dk

Den Lokale Undervisningsplan

Læs her

Mød underviserne på EUX

Vil du vide mere om EUX?

Henrik Lunde, uddannelsesleder (10. kl./EUD/EUX Business)

Uddannelsesleder med ansvar for 10. klasse

E-mail: hlu@nyborg-gym.dk

Jeg ønsker mere information og vil gerne kontaktes

KLIK HER
Skip to content