KONTAKT

Jacob Munter

Koordinator for IT og digital dannelse

  IT-Koordinatoren vil bl.a. skulle

  • Medvirke til udarbejdelse af skolens it-strategi og sikre implementeringen af skolens it-strategi
  • Projektstyre udviklingsopgaver i relation til it og digital dannelse
  • Udvikle, vedligeholde og gennemføre it-introduktionen for nye elever i samarbejde med ledelsen
  • Afholde relevante it-kurser for både nye og erfarne lærere samt elever til gennemførelse af it-strategien
  • Være motor for udvikling af både læreres og elevers digitale dannelse
  • Have ansvar for Makerspace sammen med sciencekoordinatoren
  • Udvikle og innovere brugen af it i undervisning i henhold til it-strategien
  • Være idégenerator for fleksible rammer for undervisningen

Jeg ønsker mere information og vil gerne kontaktes

KLIK HER
Skip to content