10. klasse
– det bedste år
før din ungdoms-
uddannelse

10. klasse - præsentation

Hvilken retning går du i med din 10. klasse?

KOMMENDE ELEVER – skoleåret 24/25

Alle ansøgninger bliver løbende hentet ned og har man søgt ind så er man også garanteret en plads. Fra uge 10 udsendes bekræftelser og invitation til en introsamtale på skolen.

Har du sendt din ansøgning, men ikke hørt noget i løbet af et par uger så kontakt uddannelsesleder Henrik Lunde på hlu@nyborg-gym.dk

Vi ses til introsamtalen.

Med Erhverv&job, Samfund&individ samt Idræt&sundhed har vi på Nyborg Gymnasium valgt at give dig forskellige retninger at gå i – og vi står klar til at hjælpe dig med at vælge netop din retning. Måske er du til et år med masser af idræt – og boglig afklaring? Måske har du en idé om, at du vil videre på en mere teknisk uddannelse? Eller måske ved du, at du vil tage en STX, HF, HTX eller IB?

Fælles for alle retningerne er, at du på Nyborg Gymnasium bliver del af et spændende ungdomsuddannelsesmiljø, hvor der er andre unge på forskellige uddannelser.

Du vil samtidig opleve et højt aktivitetsniveau, engagerede lærere og en interessant undervisning.

Kort sagt: Et år i 10. klasse på Nyborg Gymnasium er som et år på efterskole, men hvor du sover hjemme.

Har du spørgsmål vedr. 10. klasse, kan du henvende dig til UU-vejlederen på din skole, men du er også velkommen til at kontakte uddannelsesleder Henrik Lunde på telefon 51 77 71 05, sende en mail (hlu@nyborg-gym.dk) eller kigge forbi Nyborg Gymnasium for mere information.

Sådan er 10. klasserne bygget op

Læs mere om, hvordan 10. klasse er skruet sammen, i vores FAQ

MERE INFO

Hvorfor vælge 10. klasse?

Fællesskab, nye kammerater, højt aktivitetsniveau

MERE INFO

Kostskolen

Du kan også bo på kostskolen, imens du går i 10. klasse

MERE INFO

Se mere om 10. klasse
Nyborg Gymnasium

Hvorfor 10. klasse på Nyborg Gymnasium?

10. klasse på Nyborg Gymnasium kan du farve i tre forskellige retninger – alt afhængig af, hvilke områder der interesserer dig mest, og hvad du har af planer efter 10. klasse i Nyborg.

Fælles for alle tre 10. klasser (Erhverv&job, Samfund&individ samt Idræt&sundhed) er, at der er masser af de fag og emner, der interesserer dig. Det er samtidig tre fleksible uddannelser, hvor du i høj grad kan sætte dit præg på, hvordan uddannelsen er skruet sammen for dig.

Selvfølgelig er der nogle grundfag, der hører med til en 10. klasse. Det er dansk, engelsk og matematik. Der er samtidig nogle valgfag, hvor du igen kan vælge i en retning, der interesserer dig.

10. klasserne har samtidig en mængde valgfag, hvor du i løbet af din 10. klasse på Nyborg Gymnasium skal vælge 20 ”frivillige” aktiviteter efter skoletid. Det kan være at deltage i studiecafé, hvor du kan få hjælp med lektier, eller at dyrke idræt, være kreativ, arbejde med 3D e.l. Der er mange muligheder og aktiviteter at vælge imellem.

Apropos aktiviteter: I løbet af 10. klasse vil du også få andre oplevelser og aktiviteter med. Det er for eksempel teamdage, brobygning, terminsprøver, introtur og studieture til enten Prag eller på ski i Østrig og fællesarrangementer med de andre 10. klasser og/eller resten af Nyborg Gymnasium.

Du vil i løbet af foråret blive indkaldt til en samtale hvor du sammen med uddannelsesleder Henrik Lunde og dine forældre taler mere om hvilken linie der er den rigtige for dig, så hvis du er i tvivl gør det ikke noget.

Alle valg låses først endeligt 1/9

Det kan du forvente:

 • Fællesskab og nye kammerater
 • Et attraktivt ungdomsmiljø
 • En engageret kontaktlærer, der hjælper dig med at holde
 • Fokus
 • Personlig udvikling og kendskab til ungdomsuddannelserne
 • Faglighed og fordybelse
 • Faglig hjælp i studiecafeerne med dansk, engelsk og matematik
 • En på opleveren
 • Sociale aktiviteter
 • Temadage
 • En helhedsorienteret skoledag
 • Et højt aktivitetsniveau
 • Et fleksibelt undervisningsmiljø
 • Respekt, ansvar og medindflydelse
 • Engagerede lærere
 • Mangfoldighed og tolerance

Erhverv & job

På Erhverv & job skal du vælge 4 erhvervsfagområder. Ved hvert erhvervsfagområde vil du have nogle uger hvor du arbejde praksisorienteret med det overordnede område, er ude på virksomhedsbesøg, uddannelsesbesøg og lignende. Du kommer i hver periode enten i en uges brobygning, en uges praktik eller en projektuge – alt afhængig af hvad du har valgt.

Man kan i henhold til ens uddannelsesplan vælge imellem flere forskellige valgfag – læs mere under “Valgfag”

Der læses flere grundfagstimer i de første 3 uger og der kan forekomme variation i det ugentlige timetal i henhold til årsplanen (udgives ved skolestart)

På Erhverv & job veksler vi mellem erhvervsfag med praktisk/teoretisk undervisning og projektarbejde og klassisk undervisning på Nyborg gymnasium med grundfag, valgfag og tilbudsfag (afterschool aktiviteter) erhvervsfagstimerne foregår primært på en erhvervsskole, hvor du undervises af erhvervsfaglærere, men kan også være virksomhedsbesøg eller teoriundervisning på Nyborg gymnasium. Der kan også være praktikforløb i løbet af skoleåret, som en del af undervisningen.

Du kan sammensætte dit Erhverv & job-forløb på forskellige måder og med forskelligt indhold. Det gør du i løbet af foråret gennem din introsamtale og målsætningsarbejde med kontaktlærer. Når vi går i gang vil dine valg være bindende.

Samfund & individ

Samfund & individ-linjen er målrettet elever, der påtænker en gymnasial ungdomsuddannelse og har brug for et fagligt løft, en faglig udfordring eller en yderligere afklaring.

Undervisningen har fokus på forskellige undervisningsformer: individuelt-, par- og gruppearbejde, og du vælger selv imellem en lang række af forskellige temaer (4 temaer hen over året)

Der stilles hen mod et gymnasieniveau ift. indhold og arbejdsmetoder.

Samfund & individ- forløbet kan sammensættes på forskellige måder og med forskelligt indhold. Dette gøres i begyndelsen af skoleåret, hvor den enkelte bliver bedt om at vælge fag/emne for årets forskellige perioder. Disse valg er bindende.

Idræt & sundhed

Idræt10 er et 10.klasse tilbud med fokus på idræt, anatomi, fysiologi, biologi og sundhed for elever der kan lide at være aktive og som ønsker at kombinere faglighed og uddannelsesafklaring med et aktivt og udadvendt 10.skoleår. Linjefaget udgør i gennemsnit 6 timer/ugen.

Linjefaget er en kombination af praktisk og teoretisk idræt med fokus på følgende områder:

Læringsmål:

Eleven kan anvende idrættens kvaliteter og historiske udvikling i en alsidig idrætspraksis

Eleven kan vurdere idrætskulturelle normer, værdier og relationer i et internationalt perspektiv

Eleven tilegner sig færdigheder om kroppens biologi, gennem teori og forsøg.

Eleven kan udvikle handlestrategier, der forebygger sygdom og fremmer sundhed

Eleven kan vurdere samspil mellem krop, træning og trivsel i forskellige former for idræt.

Årsplan i overskrifter:

 • Ultimate
 • Test og konditionstræning
 • Svinetræning
 • Musik og bevægelse
 • Springgymnastik
 • Yoga, afspænding og mindfulness
 • Friluftsliv
 • Badminton
 • Volley
 • Svømning og udspring
 • Klatring
 • Rospinning
 • Orientering
 • Medbestemmelse
 • Klatring
 • Krop træning og trivsel
 • Spiludvikling

Sådan optages du i 10. klasse

Søger du optagelse før 15. marts sker dette via www.optagelse.dk sammen med din vejleder og dine forældre.

Finder du ud af at du gerne vil i 10. klasse efter 15. marts kontakter du blot Nyborg Gymnasium.

Nyborg kommunes 10.klasse tilbud driftes af Nyborg gymnasium, men er også åbent for optag af unge fra andre kommuner!

Alle elever i 10.klasse har hver deres skema, som er sammensat af: GRUNDFAG, LINJEFAG, VALGFAG og TILBUDSFAG.

GRUNDFAG: Der er 4 grundfag: dansk, engelsk og matematik og fællestime. Fællestime dækker over begrebet ”klassens tid” med fokus på uddannelse og udvikling, samt trivsel og fællesskab med ens kontaktlærer. Grundfagene er placeret mandag, torsdag og fredag. Der ligger i gennemsnit 12 timer om ugen

LINJEFAG*: Alle elever har linjefagstimer på samme tid. Linjefagene er placeret tirsdag og onsdag. Der ligger i gennemsnit 6 timer om ugen

VALGFAG*: Alle elever vælger 1 valgfag, der ligger med 3 timer/ugen. Man kan vælge et ekstra valgfag (C-fag) ved behov (tysk/fysik-kemi)

TILBUDSFAG: Alle elever skal minimum vælge 30 timer indenfor vores tilbudsblok, men kan vælge mange flere. Tilbuddene er blandt andet lektiecafe, ekstra støtte i dansk og matematik, sport, strik, filmklub, frivillige aktiviteter, ungdomsskolefag, fag i musikskolen etc. Disse fag ligge i forlængelse af grundfag, valgfag og linjefag.

*Linjefag og valgfag kan i en eller flere perioder erstattes af praktik eller arbejde.

Der undervises på 10.klasses niveau (fp10 / E-niveau)), som bygger ovenpå det eleverne allerede har lært i 7.-9. klasse. I 10. klasse udfordrer vi elevernes faglighed, og de udvikler sig hen imod at blive så dygtige som muligt.

Elever med faglige udfordringer har mulighed for at modtage undervisning på fp9 niveau (F-niveau).

Ved mistanke om, eller ved konstateret ord-/talblindhed, igangsætter vi foranstaltninger for at afhjælpe dette.

Vi tilbyder desuden ekstra undervisning for 2-sprogede elever med behov for dette.

Herunder kan du læse om fag og indhold.

 

Dansk i 10. klasse

Arbejdet med de forskellige danskfaglige dimensioner i dansk i 10. klasse lægger sig i direkte forlængelse af 9. klasses niveau. Desuden fokuseres der i særlig grad på elevernes afklaring i forhold til valg af uddannelse og erhverv samt at sikre, at alle elever bliver uddannelses- og erhvervsparate.

Overordnet set arbejdes der på, at elevernes kommunikative kompetencer styrkes, så eleverne bevidst kan begå sig i formelle og offentlige sammenhænge, samt på demokratisk vis kan deltage i den offentlige debat.

Målet er, at eleverne udvikler indsigt og evne til refleksion og selvstændigt overblik over egne faglige, personlige og sociale forudsætninger

De forskellige danskfaglige kompetencer er integreret i arbejdet med sprog, kommunikation og alle typer tekster, og der rettes nu fokus på, at eleverne, udover fagligt, kan bruge deres almendannede kompetencer selvstændigt og reflekteret i deres personlige og sociale liv, bl.a. til valg af uddannelse og erhverv.

Eleverne udvikler endvidere en mere selvstændig og reflekteret tilgang til arbejdet med litteratur og andre æstetiske tekster. Den almene dannelse konsolideres ved at øge elevernes evne til med indsigt at analysere og bearbejde tekster, samt at have overblik over, vurdere og reflektere over tekster.

Læsning Skriftlig fremstilling Fortolkning Kommunikation
Eleven kan styre og regulere sin læseproces og diskutere teksters betydning i kontekst Eleven kan udtrykke sig forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form der passer til genre og situation Eleven kan forholde sig til kultur, identitet og sprog gennem systematisk undersøgelse og diskussion af litteratur og andre æstetiske tekster Eleven kan deltage reflekteret i kommunikation i komplekse formelle og sociale situationer

https://nyborg-gym.dk/wp-content/uploads/2023/08/aarsplan-dansk-23-24.pdf

Engelsk i 10. klasse

Eleverne skal arbejde med emner af personlig, kulturel og samfundsmæssig relevans.

Sproget bruges fortsat som kommunikationsmiddel, men med øget fokus på formål, præcision og nuancering. Det skriftlige arbejde skal nu have større fokus som et selvstændigt kommunikativt redskab.

Undervisningen skal foregå på engelsk og skal forberede eleverne på den senere anvendelse af engelsk i uddannelsessystemet. Eleverne skal efterhånden kunne arbejde mere selvstændigt og med større grad af medbestemmelse.

Det faglige niveau målrettes valget af ungdomsuddannelse og der sigtes mod at de unge bliver så dygtige som muligt.

Læs mere om indholdet i de 3 bokse her.

Mundtlig kommunikation Skriftlig kommunikation Kultur og samfund
Eleven kan deltage i længere, spontane samtaler og argumentere for egne synspunkter på engelsk Eleven kan forstå og skrive længere sammenhængende tekster med forskellige formål på engelsk Eleven kan agere selvstændigt i internationale kulturmøder på baggrund af forståelse af kulturelle og samfundsmæssige forhold

Matematik i 10. klasse

Undervisningen bygger i dette trinforløb videre på de færdigheder, den viden og de kompetencer, eleverne har opnået gennem beskæftigelsen med matematik både inden for og uden for skolen.

Set i forhold til de tidligere trinforløb sigtes der i 4. trinforløb i særlig grad på de udfordringer, som opstår, når eleverne anvender matematikken kritisk i tilknytning til deres aktuelle og fremtidige daglig-, fritids-, uddannelses-, arbejds- og samfundsliv. Udvalgte færdigheds- og vidensmål fra 3. trinforløb for 7.-9. klasse kan i fornødent omfang indgå i undervisningen i 4. trinforløb.

Målet med matematikundervisningen er at alle elever er parate til at aflægge fp10 prøven i matematik hvor den mundtlige del foregår som en gruppeprøve med udgangspunkt i elevernes redegørelser, som er udarbejdet i løbet af skoleåret.

Der kan på EUD10 arbejdes mod fp9 i matematik og ændringer i arbejdsformer og prøveoplæg.

Matematiske kompetencer Tal og algebra Geometri og måling Statistik og sandsynlighed
Eleven kan handle med dømmekraft i komplekse situationer med matematik Eleven kan anvende reelle tal og algebraiske udtryk i matematiske undersøgelse Eleven kan undersøge anvendelser af geometriske sammenhænge og måling i omverdenen Eleven kan vurdere anvendelser af statistik og sandsynlighed

Omsat til en årsplan ser Matematik ud på denne måde:

 • Kursus i Numbers og Geogebra.
 • Tal og algebra (brøker, procent, potens mm)
 • Statistik
 • Funktioner (linære funktion, 2.gradsfunktion, omvendt proportionalitet og eksponentielle funktioner)
 • Geometri 1+2
 • Økonomi
 • Sandsynlighed og kombinatorik

https://nyborg-gym.dk/wp-content/uploads/2023/08/aarsplan-matematik-23-24.pdf

Fysik/kemi i 10. klasse

I faget fysik/kemi skal eleverne lære om fysiske og kemiske forhold i natur og teknologi samt sammenhænge i og anvendelse af denne viden. I samarbejdet med de naturfaglige valgfag i 10. klasse skal eleverne bygge videre på natur/teknologi og fysik/ kemi i 7.-9. klasse og udvikle naturfaglige kompetencer, så de kan genkende, formulere og tage stilling til problemstillinger med fysisk og kemisk indhold.

Undersøgelse Modellering Perspektivering Kommunikation
Eleven kan designe, gennemføre og evaluere undersøgelser i fysik/kemi Eleven kan anvende og vurdere modeller i fysik/kemi Eleven kan perspektivere fysik/kemi til omverdenen og relatere indholdet i faget til udvikling af naturvidenskabelig erkendelse Eleven kan kommunikere om naturfaglige forhold med fysik/kemi

Tysk i 10. klasse

I dette forløb lægges der fortsat vægt på, at eleverne gennem mundtlig og skriftlig kommunikation videreudvikler deres færdigheder i at kommunikere samt deres sproglige bevidsthed.

I mundtlig kommunikation skal eleverne forstå hovedindhold og detaljer med det mål at kunne redegøre for egne holdninger i et sammenhængende sprog.

I skriftlig kommunikation skal eleverne skelne mellem forskellige læste teksttyper og selv kommunikere klart og forståeligt afstemt efter modtager og valg af medie.

I kultur og samfund skal eleverne fortsat udvikle deres kulturforståelse og anvende tysk i mødet med tysktalende.

Mundtlig kommunikation Skriftlig kommunikation Kultur og samfund
Eleven kan kommunikere på tysk mundtligt i et forståeligt og sammenhængende sprog Eleven kan kommunikere på tysk skriftligt i et forståeligt og sammenhængende sprog Eleven kan forstå og anvende forståelse for kultur

https://nyborg-gym.dk/wp-content/uploads/2023/08/aarsplan-fysik-2023-24.pdf

Obligatorisk Selvvalgt Opgave (OSO) i 10. klasse på Nyborg Gymnasium

10. klasse på Nyborg Gymnasium er delt i 6 linjer. Den obligatoriske selvvalgte opgave er en selvstændig opgave, alle elever skal lave i løbet af deres 10.skoleår.

Formålet med opgaven er at give eleven mulighed for at arbejde selvstændigt med et givent emne, der tager sit udgangspunkt i elevens uddannelsesplan og valg af ungdomsuddannelse, herunder aktiviteter i form af brobygning, praktikforløb og andet.

Målet er at eleven udarbejder et konkret produkt, inden for de rammer, som skolen giver mulighed for. Fremlæggelse sker i forlængelse af arbejdet med opgaven.

De overordnede elementer

OSO – opgaven skal så vidt muligt placeres i forlængelse af brobygningsforløb eller kombinationer af brobygnings- og praktikforløb, således at opgaven kan indgå som en del af elevens efterbehandling af disse.

Eleven skal i udarbejdelsen af opgaven anvende varierede arbejdsmetoder og udtryksformer.

Fælles for alle forløb er, at eleven modtager vejledning under hele opgaveforløbet med henblik på en kvalificering af arbejdet. Vejledningen skal give den enkelte elev mulighed for at tage udgangspunkt i egne faglige og personlige forudsætninger og i uddannelsesplanen.

Vejledningen omfatter følgende:

1. Valg og afgrænsning af emne og indhold i forhold til uddannelsesplanen.

2. Brug af arbejdsmetoder og undersøgelsesformer.

3. Brug af kilder og materialer.

4. Fremstilling af produkt.

5. Valg af udtryksform.

Elevens opgave bedømmes med en skriftlig udtalelse og, hvis eleven ønsker det, med en  karakter, og eleven skal forud for arbejdet med opgaven orienteres om, hvad der vil blive lagt vægt på i bedømmelsen.

Bekendtgørelse om obligatorisk selvvalgt opgave i folkeskolens 10. klasse

Kalender

Forår 2023

Kalender 23/24 (foreløbig)

Efterår 2023

Forår 2024

Vejledere på Nyborg Gymnasium, afd. 10. klasse

I 10. klasse er vi 2 uu-vejledere, og vi er oftest at træffe på Nyborg Gymnasium på udvalgte dage i almindelig åbningstid. Har du brug for en snak, er du altid velkommen til at kigge forbi vejlederkontoret. Hvis vi ikke er der, er du meget velkommen til at ringe, sms´e eller maile, så vi kan lave en aftale.

UU-vejledere

Marie Enevig

Tlf: 20 23 28 67

Mail: mene@nyborg.dk

 

Christina Johansen

Tlf: 20 21 52 71

Mail: cjhn@nyborg.dk

 

ung.unoung.dk 

På denne side kan du finde diverse vejledningsaktiviteter så som:

 • din uddannelsesplan
 • din studievalgsportolio
 • mulighed for at oprette praktikker digitalt eller printe praktiksedler
 • finde oplysninger om brobygning

Du skal bruge dit UniLogin, og det er vigtigt, at dine profiloplysninger altid er ajourførte.

 

Uddannelsesguiden – ug.dk

Her kan du finde oplysninger om:

 • De uddannelser, der interesserer dig
 • Inspiration til afklaring
 • Hjælp til forældre

Her finder du også link til eVejledning, hvor du kan finde en vejleder, der på mail og chat vil kunne svare på dine generelle spørgsmål vedr. uddannelse.

 

Optagelse.dk

Denne side skal du bruge, når du søger ind på en ungdomsuddannelse efter 10. kl. – fx en gymnasial eller erhvervsfaglig uddannelse. Du skal søge senest 15. marts, og du skal bruge MitID.

 

Uddannelsesvejledere generelt

Har du brug for at tale med din vejleder, men ved ikke hvem det er, så kan du finde vedkommende på: minvejleder.dk

Transport for elever i 10. klasse

Alle skolebuskort til 10. klassecenter skal søges på www.nyborg.dk hurtigst muligt efter indmeldelse (også til elever bosat udenfor Nyborg Kommune).

Det er én af forældrene, der skal lave ansøgningen.

Bosat udenfor Nyborg:

Er eleven bosat udenfor Nyborg Kommune, vil der altid være egenbetaling på skolebuskortet. Den af forældrene, der har lavet ansøgningen vil modtage brev i digital post om, hvad buskortet koster og hvordan betaling foretages.

Bosat i Nyborg:

Er eleven bosat i Nyborg Kommune, og har mere end 9 km i skole er eleven kørselsberettiget. Har eleven under 9 km vil buskortet være egenbetaling og den af forældrene, der har lavet ansøgningen vil modtage brev i digital post om, hvad buskortet koster og hvordan betaling foretages.

Et skolebuskort gælder fra kl. 6.00 til 18.00 på skoledage og KUN på strækningen skole – hjem (se evt. FynBus prisberegner). Kører der tog på denne strækning, kan skolebuskortet også bruges i toget.

Der kan ikke laves skolebuskort til adresser udenfor Fyn.

Efter ansøgning (og evt. betaling) vil buskortet blot blive bestilt til levering på folkeregisteradressen – HUSK elevens navn på postkassen.

 

https://www.nyborg.dk/da/borger-og-selvbetjening/skole-og-uddannelse/skoler-og-undervisning/skolebus-og-elevtransport/

IT i 10. klasse

Skolelivet på i 10.klasse på Nyborg Gymnasium foregår, som resten af samfundet, i en digitaliseret virkelighed. Det er undtagelsen, at se en elev uden en mobiltelefon og skolen forventer at eleverne medbringer en bærbar computer til brug i undervisningen. Det giver fantastiske muligheder, men også situationer der kræver kritisk stillingtagen. Skolen har en række studie-/ordensregler, herunder adfærd i den digitale verden som vi forventer, at man har sat sig ind i (Studie- og ordensregler – Nyborg Gymnasium (nyborg-gym.dk) )
Som elev har man fuld adgang til office 365 via sit uni-login og skolen benytter sig, i undervisningssammenhæng, af OneNote, ligesom man vil benytte TEAMS til evt virtuel undervisning. Du kan bruge både Windows- og Mac-computere på Nyborg Gymnasium, mens chromebooks, linux og ipads ikke vil understøtte flere af de programmer der bruges på ungdomsuddannelserne. Elever på Nyborg Gymnasium har adgang til online versionen af Gyldendals ordbøger og til Ordbogen.com. Brug links på Lectioforsiden. Log på med din UNI-login.
Vi forventer at de fleste af vore elever har egen computer der kan medbringes. Har man ikke en computer, kan man ansøge om at få en computer stillet til rådighed. Her vil vi kigge på forældrenes økonomiske forhold.
Hvis man er ordblind (med rød score) stiller skolen en IT-rygsæk til rådighed, ligesom man tilbydes en ordblinde-vejleder og får 3 ordblindecamps hen over skoleåret. Dette tilkendegives under ”personlig støtte”.

Der skal naturligvis laves en aftale om lån af computer Lånekontrakt
Hvis uheldet er ude:-( Skadesanmeldelse

Pragtursfolder:https://nyborg-gym.dk/wp-content/uploads/2023/08/pragtur-2024.pdf

Skitursfolder https://nyborg-gym.dk/wp-content/uploads/2023/08/skitur-2024.pdf

 

BETALING

 • 1. Log på www.gymbetaling.dk med dit MitID.
 • 2. Udfyld samtykkeerklæringen og tryk gem for at afslutte.
 • 3. Når du bagefter skal betale skolerejse (studietur), skal du klikke på “Mine Events”.
 • Det er dig som elev, der skal logge på med dit MitID, når samtykkeerklæringen skal udfyldes, og når der skal betales. Først når samtykkeerklæringen er udfyldt, kan du gennem www.gymbetaling.dk betale skolerejsen (studieture). Klik på ‘Mine events’ for at gå til betalingssiden. Husk at du skal logge på med dit eget MitID og ikke dine forældres.

Mød underviserne på 10.

Vil du vide mere om 10. klasse?

Henrik Lunde, uddannelsesleder (10. klasse)

Uddannelsesleder med ansvar for 10. klasse

E-mail: hlu@nyborg-gym.dk

Jeg ønsker mere information og vil gerne kontaktes

KLIK HER
Skip to content