KONTAKT

Henrik Lunde, uddannelsesleder (10. kl./EUD/EUX Business)

Uddannelsesleder med ansvar for 10. klasse

Vicerektorer og uddannelsesledere

Vicerektorerne er stedfortrædere for rektor og indgår sammen med uddannelseslederne i den daglige ledelse af gymnasiet. Hele ledelsen deltager aktivt i de beslutningsprocesser, strategiske og koordinerende overvejelser, der foregår i forbindelse med ledelsen af gymnasiet. Vicerektorer og uddannelsesledere udgør sammen med rektor den overordnede ledelsesgruppe, og de er derfor medansvarlige for at sikre et godt og udviklende samarbejdsklima og en klar kommunikation uddannelseslederne imellem. Det er videre uddannelsesledernes opgave at bidrage til en klar kommunikation og sammenhæng mellem de forskellige niveauer og områder i organisationen og sikre, at gymnasiets værdier, formål og læringssyn er en del af de daglige beslutnings- og arbejdsgange. 

Vicerektorerne og uddannelseslederne har et overordnet ansvar i forhold til de forskellige uddannelsesretninger, herunder et antal klasser med tilhørende elever og elevsager. 

Ansvarsområder

 • Ledelse af 10. klasse og EUD/EUX 
 • Brobygning og tilbud til grundskolerne 
 • Sundhedsindsatser og røgfri skoletid 
 • Personaleledelse og medarbejderudviklingssamtaler  
 • Studie- og elevadministration 10. klasse 
 • Kvalitetssikring og udvikling af 10. klasse 
 • Prøveansvarlig 10. klasse 
 • IT udvikling 10. klasse 
 • Skemalægning 10. klasse (i samarbejde med AH og Tine) 
 • SSP samarbejde 
 • UUO samarbejde 
 • Samarbejde Sundhedsafdelingen i Nyborg kommune 
 • Kontakt til forældre 10.klasse 
 • Kontakt til UVM 10.klasse 
 • Ledelse og koordinering af brobygningsaktiviteter og grundskoletilbud 
 • Elevsager: fravær, sanktioner, fastholdelse, trivsel 
 • Kontakt til Uddannelsesnævnet

 

Udvalg

Udvalg for pædagogisk udvikling og fællesskab (PUF)

Kontakt

Mail: hlu@nyborg-gym.dk

Telefon direkte: 63 25 52 27
Mobil: 51 77 71 05

 

FAG
Afdeling(er)

Jeg ønsker mere information og vil gerne kontaktes

KLIK HER
Skip to content