KONTAKT

Henrik Lunde, uddannelsesleder (10. kl./EUD/EUX Business)

Uddannelsesleder med ansvar for 10. klasse

Vicerektor er stedfortræder for rektor og indgår sammen med uddannelseslederne i den daglige ledelse af gymnasiet. Uddannelseslederne vil også kunne fungere som stedfortrædere i situationer, hvor rektor og vicerektor har brug for aflastning eller bliver syge. Hele ledelsen deltager aktivt i de beslutningsprocesser, strategiske og koordinerende overvejelser, der foregår i forbindelse med ledelsen af gymnasiet. Vicerektor og uddannelsesledere udgør sammen med rektor den overordnede ledelsesgruppe, og de er derfor medansvarlige for at sikre et godt og udviklende samarbejdsklima og en klar kommunikation uddannelseslederne imellem. Det er videre uddannelsesledernes opgave at bidrage til en klar kommunikation og sammenhæng mellem de forskellige niveauer og områder i organisationen og sikre, at gymnasiets værdier, formål og læringssyn er en del af de daglige beslutnings- og arbejdsgange.

Vicerektor og uddannelseslederne har et overordnet ansvar i forhold til de forskellige uddannelsesretninger, herunder et antal klasser med tilhørende elever og elevsager.

Ansvarsområder

 • Ledelse af 10.klasse
 • Ledelse af EUD/EUX-afdeling
 • Sundhedsindsatser og røgfri skoletid
 • Studie- og elevadministration 10.klasse
 • Kvalitetssikring og udvikling af 10.klasse
 • Prøveansvarlig 10.klasse
 • IT udvikling 10.klasse
 • Skemalægning 10.klasse (i samarbejde med AH og Tine)
 • SSP samarbejde
 • UUO samarbejde
 • UU-Kerteminde samarbejde
 • UU-Nyborg samarbejde
 • Samarbejde Sundhedsafdelingen i Nyborg kommune
 • Samarbejde med Socialafdelingen i Nyborg Kommune
 • Kontakt til forældre 10.klasse + EUD/EUX
 • Kontakt til UVM 10.klasse
 • Ledelse og koordinering af brobygningsaktiviteter og grundskoletilbud
 • Personaleledelse og medarbejderudviklingssamtaler
 • Elevsager: fravær, sanktioner, fastholdelse, trivsel
 • Udvalg: Udvalg for pædagogisk udvikling og fællesskab (PUF)

 

Udvalg

Udvalg for pædagogisk udvikling og fællesskab (PUF)

Kontakt

Mail: hlu@nyborg-gym.dk

Telefon direkte: 63 25 52 27
Mobil: 51 77 71 05

 

FAG
Afdeling(er)

Jeg ønsker mere information og vil gerne kontaktes

KLIK HER
Skip to content