SØG

After School

På Nyborg Gymnasium er der mange forskellige aktiviteter om eftermiddagen. Her kan du læse lidt om, hvad der foregår.

Vi vil gerne have, at du hurtigt får et tilhørsforhold til skolen; det hjælper dig også til at gennemføre din uddannelse her. Så derfor: Meld dig til de faglige og sociale aktiviteter, der er på skolen om eftermiddagen! Her vil du møde elever fra alle skolens uddannelser og sammen med dem, kan du udfordre dig selv fagligt og personligt i et hyggeligt og socialt fællesskab.

After School-aktiviteterne foregår på forskellige tidspunkter af året, og de forskellig aktiviteter er af forskellig varighed. Rækken af aktiviteter udvikles og ændres fra år til år. Aktiviteterne kan både være styret af lærere, og de kan opstå på baggrund af ønsker eller initiativer fra elever. Hvert år ved studiestart afholder vi en stor After School-messe, hvor aktiviteterne bliver præsenteret, og du får mulighed for at stille uddybende spørgsmål.

Du vil kunne finde praktiske informationer omkring de enkelte After School-aktiviteter på Lectio.

På Nyborg Gymnasium består After School blandt andet af disse aktiviteter:

Badminton

Badminton for alle. Her skal vi både hygge med småspil og kampe, men der vil også være mulighed for udvikling og træning af både tekniske og taktiske færdigheder.

Badminton is for everyone. Our goal is to have fun with little games and matches, but there will also be an option for more targeted training to work on your technique and develop your tactical skills.

Frivillig billedkunst/Voluntary Art

Åbent billedkunstværksted. Kom, hvis du har lyst til at udforske dine kreative sider og arbejde selvstændigt under vejledning af en lærer. Mulighederne er mange: Maleri, skulptur, tegning, foto, illustrationer etc. Du arbejder individuelt med lige præcis det projekt, du brænder for.

Open Art workshop. Come by if you want to explore your creative side and work independently with guidance from a teacher. There are many possibilities: painting, sculpture, drawing, photography, illustration etc. You work individually with precisely the project you burn for.

E-sport

E-sport på NG er målrettet træning i CS:GO på skolens gaming-maskiner. Du kan tilmelde dig sammen med dit hold, eller vi kan hjælpe dig med at finde en plads på et hold. I vores træningsmoduler fokuserer vi på gameplay, strategi, nye mods og hvad dit hold kunne have brug for. Vi fokuserer både på selve spillet, og på alt det udenfor spillet, som har indflydelse på din præstation; mental-træning, kost, søvn og motion. Alle holdene får mulighed for at dyste mod hinanden i en in-house turnering med lækre præmier. Der er ikke noget krav om niveau, men du skal kende til CS:GO og gerne have prøvet spillet nogle gange.

E-Sports at NG is intended as a targeted training in CS:GO on the school’s gaming-machines. You may sign up as part of an existing team, or we can help you secure a spot on a team. Our training sessions will focus on gameplay, strategy, new mods and whatever else your team may need. As well as the game itself, our focus will also be on external factors that may influence your performance: mental health, diet, sleep, and exercise. All teams have the option to compete against each another for exciting prizes at the in-house tournament. While there is no set expectations about your gaming level, we do expect you to be familiar with CS:GO and ideally have played the game before.

Fisk og natur/Fish and Nature

FISK OG NATUR PÅ NYBORG GYMNASIUM
Trænger du ind i mellem til ro og et afbræk fra en stresset hverdag, hvor skole og lektier fylder det meste? Så lad skægget gro og ta’ med ud og fisk!

I løbet af skoleåret tilbyder Nyborg Gymnasium en after-school activity, hvor den ophøjede ro er i højsædet: nemlig linjen FISK OG NATUR.
Bæltet omkring Nyborg er et af Danmarks bedste fiskevande til både makrel, torsk og ikke mindst havørredfiskeri.
Vi drager ud til nærliggende fiskespots, hvor man under kyndig og ikke mindst faglig vedledning får mulighed for at gå i dybden med forskellige fisketeknikker såvel inden for pirkefiskeri til spinne- og fluefiskeri.

Knæk og bræk!

Do you ever find yourself longing for peace and quiet, and a break from a stressful day-to-day life? Time to take a break from your school work and come along with our club as we go fishing! Throughout the academic year, Nyborg Gymnasium’s Fish and Nature programme offers an after school activity centred around inner peace. The strait around Nyborg is one of Denmark’s best bodies of water for catching mackerel, cod and trout. We will head to nearby fishing spots where you will receive guidance on how to use a variety of fishing techniques, including pick fishing and fly fishing.

Fælleslæsning 

I får læst en novelle højt, og så tale vi om, hvordan vi oplever, personer, stemninger mm. Det handler ikke kun om teksten, men i høj grad også om den oplevelse, det kan give at være fælles om en tekst. Du skal ikke læse noget på forhånd (only in Danish)

Gymnasiefodbold/Soccer

Elsker du at spille fodbold?

Så kan du som elev på NG også næste år deltage i gymnasiefodbold!

Ligesom de foregående år deltager vi således med både et drenge- og et pigehold i kvalifikationen til DM for gymnasier (pigeholdet gik videre og blev nr. 5-8 ved sidst afviklede DM) 😊

Vi håber på stort fremmøde fra alle skolens uddannelser!

Vel mødt!

Do you love to play soccer?

As usual we have voluntary soccer next year, which you can sign up for!

The school has both a boys’ team and a girls’ team, and both are participating in the soccer tournament competing against other schools. There will be three training sessions for both the girls and the boys before the tournament takes place, and it will be possible to qualify for the Danish Championships for gymnasier, which the girls’ team managed to do

We hope to see many of you!

IværksætterCafé/The Entrepeneuship Café

Iværksættercaféen er et Afterschool-tilbud til alle, der interesserer sig for iværksætteri – hvad enten du allerede er iværksætter eller drømmer om at blive det. Iværksættercaféen er tænkt som et netværk af unge, der ligesom dig gerne vil have inspiration omkring iværksætteri – og som gerne vil arbejde med deres ideer eller sparre med hinanden og erfarne iværksættere. Det handler ikke kun om at starte sin egen virksom hed, det kan også være, at du er interesseret i blot at udvikle en god idé, du har en opfindelse, du vil have ud at gå, du vil starte en forening eller lave social innovation.

Du kan også få individuel og konkret sparring. Det kan fx være, når du opretter et CVR-nr., skal udarbejde en forretningsplan, betale moms, lave en hjemmeside osv.

Som deltager har du mulighed for at byde ind med temaer, vi kan tage op i netværket. Det kunne fx være branding, salg, økonomi e.l.

Der vil også være mulighed for at få fri adgang til en af de attraktive arbejdspladser på Broen, hvis du på et tidspunkt vil starte din egen virksomhed. Her vil Nyborg Erhverv og Vækst ligeledes stå til rådighed.

The Entrepreneurship Café is an After School club for anyone with an interest in entrepreneurship – regardless of whether you are already an entrepreneur or you are still dreaming of becoming one. The Entrepreneurship Café is meant to facilitate the foundation of a network of young people, who, like you, want inspiration and feedback on their ideas from fellow youths and experiences entrepreneurs. There will also be an option to receive individual, targeted feedback on your projects. This could focus on registering for a CVR-number, coming up with a business model, paying VAT, creating a website, etc. As a member, you will have the option to suggest specific topics for us to discuss in our network, such as branding, sales, or finances. Finally, it will be possible to gain free access to one of the popular placements at Broen, if you hope to eventually start your own business. Nyborg Erhverv og Vækst will also be available at this stage.

Kajak/Kayak

Igen i år har I mulighed for at deltage i After School Kajak i samarbejde med Nyborg Kajakklub. Udover at være sjovt og lærerigt er det også en fantastisk måde at være aktiv i naturen. Hvis I er interesseret i at deltage, så skynd jer at læse videre, for vi har kun et meget begrænset antal pladser.

Vi har to hold, som hver får tre undervisningsgange.

Undervisningen starter og slutter ved kajakklubben, som ligger ved Nyborg Marina. Det er gratis at deltage, og vi stiller al nødvendigt udstyr til rådighed.
Du behøver ikke have prøvet kajak før, men for at kunne deltage skal du kunne svømme 300 m og være dækket af en ulykkesforsikring.

Du tilmelder dig via spørgeskemaet ’Kajak After School’ i Lectio (vælg fanen spørgeskema i toppen).

Vi glæder os til at se jer på og i vandet

Again, this year you have the opportunity to participate in After School Kayak in collaboration with Nyborg Kayak Club. Besides being fun and educational, it is also a great outdoor activity. If you are interested in participating, read on now, because we only have a very limited number of places.

We have two teams, which each receives three teaching sessions.

The teaching starts and ends at the kayak club, which is located by Nyborg Marina. It is free to attend, and we provide all necessary equipment.
You do not need to have any kayaking experience, but to participate you must be able to swim 300 m and be covered by an accident insurance.

You register via the questionnaire ‘Kayak After School’ in Lectio (select the questionnaire tab at the top).

We are looking forward to seeing you on and in the water

Kor/Choir

CAMPUSKOR: Du kan blive en del af Campuskor. Her er plads til alle, uanset om du har sunget en masse før eller det er helt nyt for dig. Vi skal synge en masse fede numre, og vi kommer til at berøre forskellige genrer indenfor den rytmiske musik – pop, rock, soul, musical og hvad vi ellers måtte have lyst til. Vi skal synge koncerter; bl.a ved NGs forårs- og efterårskoncert, ved dimission og lign. Derudover har vi et samarbejde med Nyborg vor Frue Kirkes pigekor, som vi hvert år synger julekoncert sammen med, så her snuser vi lidt til klassisk musik også. Der er også rig mulighed for at synge ifm. musikskolens arrangementer.

Campus Choir: You can be part of the Campus Choir. Everyone is welcome, whether an experienced singer or a complete beginner. We will be singing an assortment of amazing songs, across a great variety of rhythmic music: pop, rock, soul, musical, and anything else we want to explore. We will be performing at concerts, such as NG’s spring- and autumn concerts, graduation ceremonies, etc. We also collaborate with Nyborg’s Vor Frue Kirke’s girl choir, as we host a Christmas concert with them each year. Here, we will have a chance to work with classical music. Finally, there will also be plenty of opportunities to sing at the local music school’s events.

Makerspace

Makerspace er stedet, hvor du kan komme med dine venner og hygge dig med projekter. Der er ingen grænser for, hvad du kan lave i Makerspace, for vi ligger inde med det meste værktøj. Du har blandt andet mulighed for at designe og skabe dine egne unikke produkter, trykke T-shirts, 3D-printe, laserskære, lære programmering, deltage i workshops og meget mere.
Eksempler på projekter kunne være lamper, robotter, smykker, nøgleringe, skilte mv. Det er kun fantasien, der sætter grænser.
Vi glæder os til at se dig!

Makerspace is the place where you can have fun with your friends working with projects. We have most tools; therefore, you are only limited by your imagination. Among other things, you can 3D-print, laser cut, learn programming, design, and create your own unique jewelry, print T-shirts, participate in workshops and much more.
We look forward to seeing you!

Math Club

Kan matematik være en fritidsinteresse? Noget man laver fordi man har lyst? You bet!

Could mathematics be considered a pastime activity? Something you choose to do for fun? You bet!

Mediefag+

Film, TV-serier, Reels, youtubevideoer, short stories. You name it! Mediefag+ kan hjælpe dig igang eller videre med din måske allerede spirende interesse for at lære mere om filmteori og/eller med at producere din egen lille “professionelle” produktion. I mediefag+ møder vi dig, hvor DU er i processen: Har du behov for hjælp til eksisterede projekter? Er du helt ny “i branchen” og vil gerne lære the basics? Har du allerede mediefag, men kunne godt bruge lidt + til at blive helt skarp på teknikken/begreberne? Det kunne også være, du gerne vil starte en filmklub, hvor vi ser klassikerne, de nye film, de alternative film, de gode film! Vi hænger naturligvis ud i biografen. Ses vi?

Films, tv series, Reels, YouTube videos, short stories, and so on. Mediefag+ can help you begin or perhaps even develop an existing interest in film theory and/or production of your very own “professional” product. At Mediefag+, we meet you wherever YOU are in the process: Do you need assistance with on-going projects? Are you brand new in the “business” and would like to learn the basics? Are you already enrolled in a film class, but need that little + to sharpen your technique/terminology? Or maybe you are looking to start a film club where we watch the classics, new releases, the great films! You can find us hanging out at the school’s cinema or in J102. Hope to see you there!

MUN

MUN er en kopi af det rigtige FN, bare på gymnasieniveau. Her får du mulighed for at debattere globale problemer med andre interesserede. Du øver dig på præsentation og retorik, og du får et godt indblik i mange af verdens udfordringer set fra forskellige landes synsvinkel. MUN deltager i internationale konferencer på andre MUN-skoler, og på Nyborg Gymnasium har vi også en årlig konference, MUNNY, hvor besøgende elever dyster og diskuterer med vores MUN-elever. MUN is a copy of the real FN, but at upper secondary level. You will have the possibility to debate global problems with others who are interested. You practise presentations and rhetoric and you receive insight into many of the worlds challenges seen from different countries perspective. MUN participates in international conferences at other MUN-schools, and we also have a yearly conference, MUNNY, where visiting students challenge and discuss our own MUN-students.

Musical

Teater- og Musicalworkshop Nyborg Gymnasium tilbyder i samarbejde med Nyborg Ungdomsskole en række workshops indenfor sang, dans og skuespil. Vi kommer til at hente en stribe dygtige, danske skuespillere til Nyborg, hvoraf mange selv er tidligere elever på Nyborg Gymnasium. Du kan være med uanset dit niveau, du skal bare have lysten. Workshopsne kommer til at ligge tirsdag eftermiddag mellem efterårsferien og jul. Du kan melde dig til dem enkeltvis og læse mere om dem i lectio.

In collaboration with Nyborg Ungdomsskole and Nyborg Gymnasium, a number of workshops are offered within song, dance and acting. We will bring in a number of talented Danish actors to Nyborg and some of them have been previous students at Nyborg Gymnasium. You can participate regardless of your level, you just need to have the desire to. The workshops will take place on Tuesday afternoon between the Autumn break and Christmas. You can sign up for them one by one, read more in Lectio nearer the time.

Musik/Banddoktor

Har du/I lyst til at spille i et band?? Du har måske allerede nogle venner du gerne vil spille med eller også vil du bare gerne prøve kræfter med bandmusikken? Så er BANDDOKTOR noget for dig.
Konceptet er at man melder sig til – enten sammen eller alene – og derefter bliver man placeret i forskellige bands. Alle kan tilmelde sig, men der vil være en lille audition inden BANDDOKTOR går i gang.

Hvad skal man i BANDDOKTOR?

1. Dit band skal øve én gang om ugen på skolen
2. En lærer (HM) vil agere band-doktor for bandet, og sørge for at hjælpe jer derhen hvor I gerne vil. Det kan være alt fra at lære at spille forskellige sange, skrive sange selv, lære nye instrumenter, lære at producere musik, lære at sælge musik, o.s.v, o.s.v.
3. I skal spille mindst én koncert på skolen (mere info følger)
4. I slutningen af skoleåret laver vi en indspilning i skolens musikstudie, hvor dit band også skal være med

BANDDOKTOR

Do you want to play in a band? Maybe you already have some friends you want to play with or maybe you’ve been playing music alone in the room and want to take it to the next level? Then you’ll fit right into the BANDDOKTOR concept.
You sign up – as a group or alone – and then you’ll be placed in a handpicked band. Everybody can sign up, but there will be a small audition before BANDDOKTOR shoots off.

What to expect

1. Your band must rehearse once a week (at the school)
2. A teacher (HM) will be your band doctor and help your band develop in the direction YOU choose. Maybe you want to learn new songs, write songs yourselves, learn new instruments, learn how to produce music, sell music, etc. etc.
3. You sign up to play at least ONE concert at the school (more info later)
4. At the end of the school year we will record all the bands at the schools music studio – and your band will of course be a part of that.

Roning/Rowing

Kom med og se hvad roning er. Vi laver et hyggeligt, men fysisk krævende, tilbud om træning i romaskiner. Du vil blive introduceret til roklubbens mange forskellige tilbud og se hvordan roning både kan være en hyggelig motionsform eller den fedeste olympiske konkurrenceidræt.

Come along and see what rowing is all about! This is a fun, physically demanding offer to participate in training centred around rowing machines. You will receive an introduction to everything the rowing club has to offer, while learning how rowing may be either a fun way to exercise or an awesome competitive olympic sport.

Rugby

Kom og vær fysisk aktiv efter skole! Rugby søger efter drenge og piger til en disciplineret sport. Vi er en lille klub, men alle er velkomne, uanset om du har spillet før eller ej.
Du kommer til at lære reglerne ret hurtigt.
Vi spiller både ”touch” og ”kontakt” ( dvs. man lærer at tackle hinanden) i trygge rammer.

Come and be physical after school! Rugby is looking for boys and girls in this disciplined sport. We are a small club but we welcome all whether you have played before or not.
You will quickly learn the rules.
We will play a mixture of touch and contact (meaning tackling) in a safe, friendly environment.

Skakklub/Chess

I Nyborg Gymnasiums skakklub er der plads til alle! Både skaknørder og nybegyndere er velkomne, når vi finder bræt og brikker frem. Der er altid én at spille med og man kan også bare hænge ud og ”kibitze” (som tilskuer), hvis man hellere vil se på andre der spiller. Vi kan lave små turneringer, afholde workshops, se skakfilm osv., hvis der er stemning for det. Glæder mig til at hilse på jer!

At Nyborg Gymnasiums chess club there is room for everyone! Both chess nerds and beginners are welcome. We meet every Tuesday afternoon in the 5th module and bring out the chess boards and pieces. There is always someone to play with or you can also hang out and  ”kibitze” (as a spectator), if you just want to watch others play. We can have small tournaments, hold workshops, watch chess films etc. if you feel like it. I am looking forward to seeing you!

Skoleblad/Student newspaper

If you like writing, dream of becoming a journalist, or want to experience one of the school’s countless opportunities, this is for you! Nyborg Gymnasium’s school newspaper is back after a break. We’re coming back stronger than ever, and we in the editorial team are ready to create something super awesome. But you can really never go wrong with good ideas and writers. The plan is to publish the first paper of the school year before the year is out. The more members, the more articles and the cooler it gets. It’s completely voluntary how much and how often you participate, and it’s 100% fine to forgo work at the newspaper at times because of homework or exams. We meet about once a month or as needed. When we meet, you will get your absence written off and there will be refreshments for participants. We will create a super good environment where we can exchange ideas with each other. For those who dream of writing in the future, this is a huge opportunity and very good for the CV. In addition there will be given a distinction after completion. If you’re curious and want to hear more about the whole project, we’ll have a booth at the Afterschool Fair. But if you already know you are interested, we have created a Facebook group where all communication will take place. There has already been a lot of interest, but as I said, there is always room for more people!

Strikning/Knitting Club

Hjemmestrik er populært som aldrig før. Til After School Strikning vil der være mulighed for at få hjælp og vejledning til opskrifter, valg af garn, teknikker osv., og også bare hyggeligt samvær med andre strikkere. Alle er velkommen, både nybegyndere og mere øvede strikkere. Knitting has never been more popular!

At the After School Knitting Club, we offer guidance and advice for working with knitting instructions, yarn choices, techniques, etc. while also promoting the social aspect of the club. Anyone can join, whether they are complete beginners or experienced knitters.

Styrketræning

Svømning/Swimming

Socialt og hyggeligt samvær i svømmehallen i Nyborg. Mulighed for instruktion i de forskellige svømmearter. Adgang ved henvendelse til Jesper Ørum eller ved skranken i forhallen i Nyborg svømmehal. Fri adgang. Fremvis studiekort.

Fun and social activities at the indoor pool facilities in Nyborg. There will be an option to learn a variety of swimming techniques. Join by reaching out to Jesper Ørum or the reception by the entrance to Nyborg Svømmehal. Free access by presenting your student ID to the reception.

Volley

Hvis du kan lide at spille volleyball, er dette aktiviteten for dig. I år deltager vi i gymnasieskolernes volleyball turnering, som bliver afholdt i november og december. Vi deltager med både et drenge og et pigehold.
Inden turneringen vil der være 3 træningsgange. Det er ikke et krav at du har erfaring med volleyball.
Mere information følger så snart turneringsdatoerne er sat.

If you like playing volleyball this is the activity for you. This year we are participating in the danish high school championship, the tournament will take place in November and December. Both a boys’ and a girls’ team are competing. Before the tournament we will have 3 training sessions. You don’t have to have a lot of experience with volleyball to participate. More information will be given as soon as the tournament information is released. Hope to see you.

Jeg ønsker mere information og vil gerne kontaktes

KLIK HER
Skip to content