SØG

SU

Hvornår kan jeg få SU? 

Det kan du, når du er fyldt 18 år og er optaget på en uddannelse. Du kan få SU fra kvartalet efter, at du er fyldt 18 år. Bliver du f.eks 18 år i august, kan du få SU fra den 1. oktober.

Hvordan søger jeg om SU? 

Du søger SU i minSU på www.su.dk. For at få adgang til minSU skal du bruge din MitID. Bestil dit MitID i god tid, så du er sikker på, at du kan få din SU til tiden.

Din bankkonto skal være en Nemkonto.

Du skal også tilmelde dig e-boks.dk, da SU-Styrelsen sender breve til dig via denne.

Hvornår kan jeg søge om SU? 

Du kan tidligst søge SU 1 måned i forvejen.

D.v.s. hvis du er berettiget til SU pr. 1. oktober, så kan du tidligst søge i minSU pr. 1. september.

Forudsætning for at få SU
Du skal være studieaktiv for at få SU. At du er studieaktiv betyder, at du
– kommer til timerne
– afleverer opgaver til tiden
– er forberedt til timerne og deltager i undervisningen.

Hvis du efter forudgående varsel bliver erklæret studieinaktiv, stopper vi din SU. Hvis du mener, at du igen er blevet studieaktiv ved i en periode at have passet din skole, som du skal, kan du henvende dig til din uddannelsesleder. Hvis skolen vurderer, at du igen er studieaktiv, kan du søge SU igen.

Du kan få dispensation fra kravet om studieaktivitet, hvis du ikke er studieaktiv på grund af sygdom eller andre særlige forhold.

 

In English

 

When can I get SU
You can when you are 18 years old and are enrolled in an education. You can get SU in the quarter after you have become 18 years old. If you for example are18 years old in August, you can get SU from the 1st of October.

How do I apply for SU
You apply for SU in minSU on www.su.dk. To access ”minSU” (mySU), you need to use your MitID. Order your MitID in good time, to make sure you can receive your SU at the right time.

Your bank account must be a Nemkonto.

You must also sign up for e-boks.dk as SU Administration sends letters to you through this.

When can I apply for SU
You can apply earliest for SU 1 month in advance. That is to say, if you are eligible for SU per the 1stof October, you can earliest apply for minSU per the 1st of September.
The prerequisite to receive SU

You must be actively studying to receive SU. To be actively studying means, that you

– attend your classes

– submit assignments on time

– are prepared for your classes and attend the lectures.

If, after previous notices, you are declared inactive, your SU will be stopped. If you mean that you are actively studying again for a period and attend your classes, you can contact your educational leader. If the school determines that you are actively studying again, then you can apply for SU again.

 

You can get an exemption from the requirement for study activity, if you are inactive because of illness or other special circumstances.

Read more on www.su.dk/english

 

Links

Se disse nyttige links vedr. SU og skat:

Jeg ønsker mere information og vil gerne kontaktes

KLIK HER
Skip to content