SØG

Dokumentation og tal

Vedtægt

Gennemsigtighed og åbenhed

I henhold til Bekendtgørelse af lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v. skal uddannelsesinstitutioner stille visse oplysninger til rådighed på nettet. De følger her

Antal elever pr. 2.9. 2019

 • I alt: 1154
  • Stx: 455
  • Hf: 85
  • IB: 206
  • Pre-IB: 64
  • Hhx: 151
  • Eud/Eux: 26
  • 10. kl.: 167

Evalueringer

Se under Kvalitetssystem

Aftale om resultatløn

2018-2019

Resultatlønskontrakt 2018-2019

2017-2018

Resultatlønskontrakt 2017-2018

2016-2017

Resultatlønskontrakt 2016-2017

2015-2016

Resultatlønskontrakt 2015-2016

2014-2015

Årsrapporter

Som selvejende institution skal Nyborg Gymnasium hvert år udarbejde en årsrapport. Årsrapporterne offentliggøres her (pdf-format):

Fraværsopgørelse

I henhold til Bekendtgørelse om nedbringelse af fravær i de gymnasiale uddannelser skal der offentliggøres fraværstal for fremmøde og skriftlige afleveringer for det forgangne skoleår. Måltal for fravær findes i kvalitetssystemet.

Det samlede fraværstal på tværs af alle uddannelser og årgange på Nyborg Gymnasium er

Skoleår Fremmøde Afleveringer
2017/18 9,2% 3,9%

Fravær fordelt på uddannelser og årgange 2017-18

 

Jeg ønsker mere information og vil gerne kontaktes

KLIK HER
Skip to content