SØG

Ferieplan/Holiday plan

2019/20

Planlægningsdage for lærerne: torsdag d. 8/8 og fredag d. 9/8 2019
Kostskolen åbner søndag d. 11/8 2019
1. skoledag efter sommerferien: mandag d. 12/8 2019
Efterårspause uge 42: mandag d. 14/10 2019 – fredag d. 18/10 2019 (inkl.)
Studieretningsforløbet starter mandag 4/11 2019
Julepause mandag 23/12 2019- fredag 3/1 2020 (inkl.)
Vinterpause uge 7: mandag d. 10/2 2020 – fredag 14/2 2020 (inkl.)
Påske mandag d. 6/4 2020 – mandag 13/4 2020 (inkl.)
St. Bededag fredag d. 8/5 2020
Kr. Himmelfart torsdag d. 21/5 2020
Pinse mandag d. 1/6 2020
Planlægningsdag for lærerne torsdag d. 25/6 2020
Dimission fredag d. 26/6 2020

De 5 ferieuger (for lærerne)  i 2019 er ugerne 27-31 inkl.
De 5 ferieuger (for lærerne)  i 2020 er ugerne 27-31 inkl.

Skolestart lærere 2020: torsdag d. 6/8 2020
Skolestart elever 2020: mandag d. 10/8 2020

Vedtaget på SU-møde 08.02.2019

2019/20

Planning days for teachers: Tuesday 8/8 to Friday 9/8 2019
Boarding school opens Sunday 11/8
First day of school after the summer holiday: Monday 12/8
Autumn holiday week 42: Monday 14/10 to Friday 18/10 (incl.)
STudieretning
Christmas holiday Monday 23/12 to Friday 3/1 2020 (incl.)
Winter holiday week 7: Monday 10/2 to Friday 14/2 (incl.)
Easter holiday Monday 6/4 to Monday 13/4 (incl.)
Danish public holiday (Great prayer day) 8/5
Ascension day Thursday 21/5
Whitsun Monday 1/6
Planning days for teachers:  Tuesday d. 25/6 2020
Graduation Friday 26/6 2020

School starts 6/8 2020 for teachers
School starts 10/8 2020 for students

The 5 holiday weeks (employees) for 2019 are weeks 27 to 31 incl.
The 5 holiday weeks (employees) for 2020 are weeks 27 to 31 incl.

Agreed at the SU-meeting 08.02.2019

2020/21

Planlægningsdage for lærerne: torsdag d. 6/8 og fredag d. 7/8 2020
Kostskolen åbner lørdag d. 8/8 for alle nye elever
Kostskolen åbner søndag d. 9/8 for alle fortsætterelever
1. skoledag efter sommerferien: mandag d. 10/8
Efterårspause uge 42: mandag d. 12/10 – fredag d. 16/10 (inkl.)
Studieretningsforløbet starter mandag 2/11 2020
Julepause onsdag d. 23/12 2020- fredag d. 1/1 2021 (inkl.)
Vinterpause uge 7: mandag d. 15/2 – fredag 19/2 (inkl.)
Påske mandag d. 29/3 – mandag 5/4 (inkl.)
St. Bededag fredag d. 30/4
Kr. Himmelfart torsdag d. 13/5
Pinse mandag d. 24/5
Planlægningsdag for lærerne torsdag d. 24/6
Dimission fredag d. 25/6 2021

Skolestart lærere 2021: torsdag d. 5/8
Skolestart elever 2021: mandag d. 9/8

Vedtaget på SU-møde d. 6.2.20

2020/21

Planning days for teachers: Tuesday 6/8 to Friday 7/8 2020
Boarding school opens Saturday 8/8 new students
Boarding school opens Sunday 9/8 for continuing students
First day of school after the summer holiday: Monday 10/8
Autumn holiday week 42: Monday 12/10 to Friday 16/10 (incl.)
Christmas holiday Monday 23/12 to Friday 1/1 2021 (incl.)
Winter holiday week 7: Monday 15/2 to Friday 19/2 (incl.)
Easter holiday Monday 29/3 to Monday 5/4 (incl.)
Danish public holiday (Great prayer day) 30/4
Ascension day Thursday 13/5
Whitsun Monday 24/5
Planning days for teachers:  Tuesday d. 24/6 2020
Graduation Friday 25/6 2021

School starts 5/8 2021 for teachers
School starts 9/8 2021 for students

Agreed at the SU-meeting 6.2.20

Jeg ønsker mere information og vil gerne kontaktes

KLIK HER