SØG

Ferieplan/Holiday plan

Ferieplan 2018/19

Planlægningsdage for lærerne: torsdag d. 9/8 og fredag d. 10/8 2018
Kostskolen åbner søndag d. 12/8 2018
1. skoledag efter sommerferien: mandag d. 13/8 2018
Efterårspause uge 42: mandag d. 15/10 2018 – fredag d. 19/10 2018 (inkl.)
Studieretningsforløbet starter mandag 5/11 2018
Julepause mandag 24/12 2018- fredag 4/1 2019 (inkl.)
Vinterpause uge 7: mandag d. 11/2 2019 – fredag 15/2 2019 (inkl.)
Påske mandag d. 15/4 2019 – mandag 22/4 2019 (inkl.)
St. Bededag fredag d. 17/5 2019
Kr. Himmelfart torsdag d. 30/5 2019
Pinse mandag d. 10/6 2019
Planlægningsdag for lærerne torsdag d. 27/6 2019
Dimission fredag d. 28/6 2019

De 5 ferieuger (for lærerne)  i 2019 er ugerne 27-31 inkl.

Skolestart lærere 2019: torsdag d. 8/8 2019
Skolestart elever 2019: mandag d. 12/8 2019

Vedtaget på SU-møde 05.01.2018

Holiday plan 2018/19

Planning days for teachers: Tuesday 9/8 to Friday 10/8 2018
Boarding school opens Sunday 12/8
First day of school after the summer holiday: Monday 13/8
Autumn holiday week 42: Monday 15/10 to Friday 19/10 (incl.)
Christmas holiday Monday 24/12 to Friday 4/1 2019 (incl.)
Winter holiday week 7: Monday 11/2 to Friday 15/2 (incl.)
Easter holiday Monday 15/4 to Monday 22/4 (incl.)
Danish public holiday (Great prayer day) 17/5
Ascension day Thursday 30/5
Whitsun Monday 10/6
Planning days for teachers:  Tuesday d. 27/6 2019
Graduation Friday 28/6

School starts 8/8 2019 for teachers
School starts 12/8 2019 for students

The 5 holiday weeks (employees) for 2019 are weeks 27 to 31 incl.
Agreed at the SU-meeting 05.01.2018

Ferieplan 2019/20

Planlægningsdage for lærerne: torsdag d. 8/8 og fredag d. 9/8 2019
Kostskolen åbner søndag d. 11/8 2019
1. skoledag efter sommerferien: mandag d. 12/8 2019
Efterårspause uge 42: mandag d. 14/10 2019 – fredag d. 18/10 2019 (inkl.)
Studieretningsforløbet starter mandag 4/11 2019
Julepause mandag 23/12 2019- fredag 3/1 2020 (inkl.)
Vinterpause uge 7: mandag d. 10/2 2020 – fredag 14/2 2020 (inkl.)
Påske mandag d. 6/4 2020 – mandag 13/4 2020 (inkl.)
St. Bededag fredag d. 8/5 2020
Kr. Himmelfart torsdag d. 21/5 2020
Pinse mandag d. 1/6 2020
Planlægningsdag for lærerne torsdag d. 25/6 2020
Dimission fredag d. 26/6 2020

De 5 ferieuger (for lærerne)  i 2019 er ugerne 27-31 inkl.
De 5 ferieuger (for lærerne)  i 2020 er ugerne 27-31 inkl.

Skolestart lærere 2020: torsdag d. 6/8 2020
Skolestart elever 2020: mandag d. 10/8 2020

Vedtaget på SU-møde 08.02.2019

Holiday plan 2019/20

Planning days for teachers: Tuesday 8/8 to Friday 9/8 2019
Boarding school opens Sunday 11/8
First day of school after the summer holiday: Monday 12/8
Autumn holiday week 42: Monday 14/10 to Friday 18/10 (incl.)
Christmas holiday Monday 23/12 to Friday 3/1 2020 (incl.)
Winter holiday week 7: Monday 10/2 to Friday 14/2 (incl.)
Easter holiday Monday 6/4 to Monday 13/4 (incl.)
Danish public holiday (Great prayer day) 8/5
Ascension day Thursday 21/5
Whitsun Monday 1/6
Planning days for teachers:  Tuesday d. 25/6 2020
Graduation Friday 26/6 2020

School starts 6/8 2020 for teachers
School starts 10/8 2020 for students

The 5 holiday weeks (employees) for 2019 are weeks 27 to 31 incl.
The 5 holiday weeks (employees) for 2020 are weeks 27 to 31 incl.

Agreed at the SU-meeting 08.02.2019

Jeg ønsker mere information og vil gerne kontaktes

KLIK HER