SØG

Ferieplan/Holiday plan

2021/22

Planlægningsdage for lærerne: torsdag d. 5/8 og fredag d. 6/8 2021
Kostskolen åbner lørdag d. 7/8
1. skoledag efter sommerferien: mandag d. 9/8
Efterårspause uge 42: mandag d. 18/10 – fredag d. 22/10 (inkl.)
Studieretningsforløbet starter mandag 1/11 2021
Julepause mandag d. 20/12 2021- fredag d. 31/12 2021 (inkl.)
Vinterpause uge 7: mandag d. 14/2 – fredag 18/2 (inkl.)
Påske mandag d. 11/4 – mandag 18/4 (inkl.)
St. Bededag fredag d. 13/5
Kr. Himmelfart torsdag d. 26/5
Pinse mandag d. 6/6
Planlægningsdag for lærerne torsdag d. 23/6
Dimission fredag d. 24/6 2022

Skolestart lærere 2022: torsdag d. 4/8
Skolestart elever 2022: mandag d. 8/8

Godkendt på SU-møde d.8. december 2020

2021/22

Planning days for teachers: Tuesday 5/8 to Friday 6/8 2021
Boarding school opens Saturday 7/8 new students
Boarding school opens Sunday 8/8 for continuing students
First day of school after the summer holiday: Monday 9/8
Autumn holiday week 42: Monday 18/10 to Friday 22/10 (incl.)
Christmas holiday Monday 20/12 to Friday 31/12 2021 (incl.)
Winter holiday week 7: Monday 14/2 to Friday 18/2 (incl.)
Easter holiday Monday 11/4 to Monday 18/4 (incl.)
Danish public holiday (Great prayer day) 13/5
Ascension day Thursday 26/5
Whitsun Monday 6/6
Planning days for teachers:  Tuesday d. 23/6 2022
Graduation Friday 24/6 2022

School starts 4/8 2022 for teachers
School starts 8/8 2022 for students

Agreed at the SU-meeting 8/12.20

 

Ferieplan/Holiday plan

2022/23

Planlægningsdage for lærerne: torsdag d. 4/8 og fredag d. 5/8 2022 

Kostskolen åbner lørdag d. 6/8
1. skoledag efter sommerferien: mandag d. 8/8
Efterårspause uge 42: mandag d. 17/10 – fredag d. 21/10 (inkl.) 
Studieretningsforløbet starter mandag 7/11 2022 
Julepause fredag d. 23/12 2022 – mandag d. 2/1 2023 (inkl.) 
 
Vinterpause uge 7: mandag d. 13/2 – fredag 17/2 (inkl.) 
Påske mandag d. 3/4 – mandag 10/4 (inkl.) 
St. Bededag fredag d. 5/5 
Kr. Himmelfart torsdag d. 18/5 
Feriedag fredag d. 19/5 
Pinse mandag d. 29/5 
Planlægningsdag for lærerne torsdag d. 22/6 
Dimission fredag d. 23/6 2023 
Skolestart lærere 2023: torsdag d. 3/8 
Skolestart elever 2023: mandag d. 7/8 

Vedtaget på SU-møde d. 4.3.22 

 

2022/23

Planning days for teachers: Thursday 4/8 and Friday 5/8 2022 

Boarding school opens 6/8 for new studentsBoarding school opens Sunday 7/8 for continuing studentsFirst day of school after the summer holiday 8/8  Autumn holiday week 42: Monday 17/10 – Friday 21/10 (incl.)  Christmas holiday 23/12 2022 – Monday 2/1 2023 (incl.) 

  Winter holiday week 7: Monday 13/2 – Friday 17/2 (incl.) Easter holiday Monday 3/4 – Monday 10/4 (incl.) Danish public holiday (Great Prayer Day) Friday 5/5 Ascension day  18/5  Whitsun Monday  29/5 Planning day for teachers Thursday 22/6 Graduation 23/6 2023 School start for teachers 2023: Thursday 3/8

 

 

Jeg ønsker mere information og vil gerne kontaktes

KLIK HER
Skip to content