SØG

Ferieplan/Holiday plan

2023/24

Planlægningsdage for lærerne: tirsdag d. 8/8 og onsdag d. 9/8 2023 

Kostskolen åbner tirsdag d. 8/8
1. skoledag efter sommerferien: torsdag d. 10/8
Efterårspause uge 42: mandag d. 16/10 – fredag d. 20/10 (inkl.) 
Studieretningsforløbet starter onsdag 1/11 2023 
Julepause fredag d. 22/12 2023 – onsdag d. 3/1 2024 (inkl.) 
 
Vinterpause uge 7: mandag d. 12/2 – fredag 16/2 (inkl.) 
Påske mandag d. 25/3 – mandag 1/4 (inkl.) 
Kr. Himmelfart torsdag d. 9/5 
Undervisningsfri fredag d. 10/5 
Pinse mandag d. 20/5 
Planlægningsdag for lærerne torsdag d. 27/6 
Dimission fredag d. 28/6 2024 

Vedtaget på SU-møde d. 8.9.22

2023/24

Planning days for teachers: Tuesday 8/8 og Wednesday 9/8 2023 

Boarding school opens Tuesday 8/8 for new students
First day at school after the summer holiday 10/8
Autumn holiday week 42: Monday d. 16/10 – Friday d. 20/10 (incl.) 
Christmas holiday Friday 22/12 2023 – Wednesday 3/1 2024 (incl.) 
 
Winter holiday week 7: Monday d. 12/2 – Friday 16/2 (incl.) 
Easter holiday Monday 25/3 – Monday 1/4 (incl.) 
Ascension day 9/5
Holiday 10/5
Whitsun Monday 20/5 
Planning day for teachers Thursday 27/6 
Dimission Friday 28/6 2024 

Vedtaget på SU-møde d. 8.9.22

 

Ferieplan 2024/25

Planlægningsdage for lærerne: torsdag d. 8/8 og fredag d. 9/8 2024

Kostskolen åbner lørdag d. 10/8

1.skoledag efter sommerferien: mandag d. 12/8

Efterårspause uge 42: mandag d. 14/10 – fredag d. 18/10 (inkl.)

Studieretningsforløbet starter fredag d. 1/11 2024

Julepause mandag d. 23/12 2024- fredag d. 3/1 2025 (inkl.)

 

Vinterpause uge 7: mandag d. 10/2 – fredag 14/2 (inkl.)

Påske mandag d. 14/4 – mandag 21/4 (inkl.)

Kr. Himmelfart torsdag d. 29/5

Undervisningsfri fredag d. 30/5

Pinse mandag d. 9/6

Planlægningsdag for lærerne torsdag d. 26/6

Dimission fredag d. 27/6 2025

 

Holiday plan 24/25

Planning days for teachers Thursday 8/8 and Friday 9/8 2024

Boarding school opens Saturday 10/8

First day of school after the summer holiday: Monday 12/8

Autumn holiday week 42: Monday 14/10 – Friday 18/10 incl.

Christmas holiday Monday 23/12 2024 – Friday 3/1 2025 incl.

 

Winter holiday week 7: Monday 10/2 – Friday 14/2 incl.

Easter holiday: Monday 14/4 – Monday 21/4 incl.

Ascension day: Thursday 29/5

Holiday Friday: 30/5

Whitsun Monday 9/6

Planning days for teachers Thursday 26/6

Graduation Friday 27/6 2024

Vedtaget på SU-møde d. 24/10-2023

 

Jeg ønsker mere information og vil gerne kontaktes

KLIK HER
Skip to content