Diagnoser i undervisningen

Image

Diagnoseark - praksisrettet info til teamet om håndtering af diagnoser i undervisningen

På Nyborg Gymnasium har vi i det målrettede arbejde med klasseledelse haft øget og kollektivt samarbejde om klassernes faglige og sociale trivsel i klasseteamet - og en ret bred funderet opfattelse af, at teamsamarbejdet nytter (jf. evalueringer). Der er skabt klare samarbejdsstrukturer, stringent fokus til teammøderne og et knivskarpt og forbilledligt plug-and-play materiale med klar struktur og progression til studiemodulerne i klasserne. Der er fokus på både den faglige og sociale udvikling i klasserne, på trivslen og på lærerens rolle som tydelig klasseleder! Det er virkelig godt. 

Samtidig er QTI efterhånden udbredt til hver fjerde lærer, og der er fokus på udvidet samarbejde og klasseledelse i særligt udfordrede klasser. Så vi er rigtig godt på vej og på sigt, vil det her forhåbentligt give internaliserede vaner - det vil blive en del af hverdagen og lærergerningens rygrad på Nyborg Gymnasium. Klasseledelse er en fælles og kollektiv opgave, og ingen skal stå alene med den opgave. 

Nyborg Gymnasium er kendetegnet ved en meget stor mangfoldighed af elever. Det har en stor styrke og er en del af skolens sjæl, men det er også en udfordring, fordi vi har mange gymnasiefremmede elever, mange sårbare, mange med diagnoser, mange stressede og mange, som man i gamle dage ville sige skulle ”tage sig sammen”, fordi de ikke får tingene gjort. Alle lærere gør alt hvad de kan for at hjælpe eleverne med ovenstående udfordringer. Men den enkelte lærer må ikke stå med det her alene, og derfor bør alle lærere i alle klasseteams klædes fagligt på til at forstå og håndtere den meget mangfoldige og krøllede elevgruppe. De skal også have klar støtte og hjælp fra ledelsen. For lærergerningen på Nyborg Gymnasium er meget mere end de strengt faglige opgaver, som traditionelt har været kernen i lærerarbejdet. Der er behov for et kollektivt ansvar for, at eleverne gennemfører uddannelsen og trives undervejs. Der skal også være en klar bevidsthed om, at man ikke kun er faglærer, men også, at det er vigtigt at ville, se og støtte eleverne uden for en ren faglig kontekst. Det er ikke kun ledelsens eller studievejledningens ansvar.  

Fælles viden om de sårbare unge

På den baggrund afholdte vi d. 5. september 2022 en temadag for alle lærere med særligt fokus på de sårbare unge. På dagen holdt tidligere gymnasiepsykolog Tina Malchow Møller oplæg om de unges udfordringer fra en psykologisk og sociologisk vinkel. Vi fik besøg af en tidligere elev, der gav sin personlige beretning om sammenbruddet, men også om hvordan skolen og særligt lærerne have haft afgørende betydning for vejen ud af mørket. Og så gav dagen med hjælp fra Dorte Ågård redskaber til, hvordan lærerne i klasserummet og gennem klasseledelsesopgaven og didaktikken imødekommer elever med særlige behov. 

Studievejledningen på Nyborg Gymnasium, Dorte Ågård og en psykolog har i den forbindelse udviklet praksisrettede ”one-pagere” - de såkaldte diagnose-ark - som skal klæde alle klasseteams og lærere på til at forstå, håndtere og støtte unge med diagnoser eller angst. Det handler i virkeligheden ikke om, at lærerne skal tage mange individuelle hensyn og holde styr på en masse forskellige diagnoser. Redskaberne til at håndtere de særligt sårbare elever findes i arbejdet med klasseledelse og didaktik, der har fokus på det retningsgivende og de gode relationer – i virkeligheden redskaber, der kommer alle de unge til gode. Arkene justeres løbende og er en fast del af klasseteamets arsenal i det fælles samarbejde om klasseledelsen.

På Nyborg Gymnasium er de tilgængelige for klasseteamet i en fælles notesbog for alle lærere om Teamsamarbejde. De kan downloades i en samlet pdf her Jeg ønsker mere information og vil gerne kontaktes

KLIK HER
Skip to content