SØG

MUNNY

 

På dansk


Model United Nations of Nyborg Gymnasium 
(MUNNY) er en årlig konference arrangeret af frivillige elever på Nyborg Gymnasium.
En sådan MUN-konference består af studerende fra hele verden, der vælger at debattere og diskutere relevante emner i overensstemmelse med FN-ånden. De studerende udforsker relevante politiske spørgsmål ved at påtage sig roller som udenlandske delegerede, for så at diskutere og løse globale problemer.
De frivillige elever, som arrangerer denne konference, danner elevprogrammet Model United Nations of Nyborg Gymnasium Student Association (MUNNYSA). Ved MUNNYSAs deltagelse i forskellige MUN konferencer rundt omkring i Europa, har gruppen fået den nødvendige viden og erfaring til at fortsætte med planlægningen og afholdelsen af MUNNY.

Hvis du ønsker at vide mere om den forestående konference og MUNNYSA, er du meget velkommen til at besøge: munnyborg.wordpress.com.

Med venlig hilsen
MUNNYSA

English version

Model United Nations of Nyborg Gymnasium (MUNNY) is an annual conference organized by voluntary students at Nyborg Gymnasium.
This conference will consists of students from all over the world, who will debate and discuss relevant issues in the spirit of the United Nations. By undertaking the roles of delegates from foreign countries, the students will explore relevant political issues by discussing and resolving these.
The voluntary student program, which organizes this conference, is called Model United Nations of Nyborg Gymnasium Student Association (MUNNYSA). Through MUNNYSA’s attendance at various MUN conferences around Europe, this group has acquired the necessary knowledge and experience to continue with planning and facilitating the MUNNY conference.

If you wish to know more about this conference and MUNNYSA, feel free to visit: munnyborg.wordpress.com.

Sincerely,
MUNNYSA

Jeg ønsker mere information og vil gerne kontaktes

KLIK HER
Skip to content