HHX
Viden du kan
bruge ude i verden

Som student fra HHX på Nyborg Gymnasium får du på tre år og med vores HHX fag en interessant indsigt – både i dig selv, i vores samfund og i emner som økonomi, internationale forhold, politik og driften af virksomheder. På HHX lærer du at kombinere teori, viden og praktik, så du får en masse viden, som du kan bruge ude i verden.

Dine interesser på HHX: Handel, marketing, innovation, økonomi eller…?

Fra HHX i Nyborg har du en bred bagage med dig, som du kan bygge videre på. For eksempel når du skal vælge videregående uddannelser, hvor HHX giver dig alle muligheder og stiller dig på lige fod med alle andre med en studentereksamen.

HHX på Nyborg Gymnasium giver dig mulighed for at møde en masse andre unge, der ligesom dig interesserer sig for HHX fag. Andre som drømmer om at arbejde med handel, marketing, innovation, økonomi, internationale relationer eller nogle af de andre muligheder, som du har på HHX.

Her kan du nemlig med din HHX studieretning og dine HHX valgfag præge din hverdag på gymnasiet i Nyborg, så du får flest mulige  af de HHX fag og HHX emner, der interesserer dig mest.

Hvad er HHX?

HHX har med sin brede vifte af HHX fag og HHX studieretninger en særlig profil, der giver den et erhvervsrettet, internationalt og almendannende perspektiv.

MERE INFO

HHX studieretninger

På HHX får du undervisning i en studieretning sammensat af to fag, der toner i retning af hovedområderne økonomi og marked eller økonomi og sprog.

MERE INFO

Kontakt

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontake os

MERE INFO

Se mere om HHX på Nyborg Gymnasium

HHX – viden du kan bruge ude i verden

Som student fra HHX på Nyborg Gymnasium får du på tre år og med vores HHX fag en interessant indsigt – både i dig selv, i vores samfund og i emner som økonomi, internationale forhold, politik og driften af virksomheder. Du får masser af viden på HHX, som du kan bruge ude i verden. For HHX er en kombination af teori, viden og praktik.

Fra HHX i Nyborg har du en bred bagage med dig, som du kan bygge videre på. For eksempel når du skal vælge videregående uddannelser, hvor HHX giver dig alle muligheder og stiller dig på lige fod med alle andre med en studentereksamen.

Dine interesser på HHX: Handel, marketing, innovation, økonomi eller…?

HHX på Nyborg Gymnasium giver dig mulighed for at møde en masse andre unge, der ligesom dig interesserer sig for HHX fag. Andre som drømmer om at arbejde med handel, marketing, innovation, økonomi, internationale relationer eller nogle af de andre muligheder, som du har på HHX.

Her kan du nemlig med din HHX studieretning og dine HHX valgfag præge din hverdag på gymnasiet i Nyborg, så du får flest mulige af de HHX fag og HHX emner, der interesserer dig mest.

Studieretninger

Global økonomi
Økonomi og IT
Økonomi og Markedsføring
Innonvation og Markedsføring
STUDIERETNING 4 Afsætning A Innovation B
International Økonomi og Marked

På HHX får du undervisning i en studieretning sammensat af to fag, der toner i retning af hovedområderne økonomi og marked eller økonomi og sprog. Fagrækken på HHX er studieforberedende, almendannende og erhvervsrettet, så du på HHX både møder velkendte fag, men også spændende nye profilfag, som ruster dig ekstra godt til en karriere i erhvervslivet. Du vælger studieretning i slutningen af oktober, når du er igennem grundforløbet. Du har allerede valgt et 2. fremmedsprog i din ansøgning til HHX, og senere i HHX-uddannelsen har du mulighed for at vælge et eller flere valgfag.

På alle HHX-studieretninger får du Engelsk A som obligatorisk fag. Derudover skal du vælge et andet fremmedsprog. Her kan du vælge mellem Tysk fortsætter, Spansk begynder eller Fransk begynder.

Studeretningsvælger 2018

Studeretningsvælger 2019

HHX giver dig mulighed for valgfag og løft af niveauer

Der er en række fag, som alle skal have:

  • A-niveau: dansk, engelsk
  • B-niveau: virksomhedsøkonomi, afsætning, international økonomi, matematik, historie
  • C-niveau: Samfundsfag, erhvervsjura, informatik

Du skal vælge et 2. fremmedsprog (B fortsætter eller A begynder)

Herudover skal du igennem en række forløb, der går på tværs af fagene: studieområdet (SO), som du afslutter med en studieområdeprojekteksamen (SOP) i 3.g; og erhvervscase.

På HHX skal du vælge 1-2 valgfag eller løft af niveauer Uanset hvilken studieretning du vælger, vil du som regel have mulighed for yderligere at få 1-2 valgfag eller løfte niveauer, fx fra C-niveau til B-niveau eller fra B-niveau til A-niveau.

HHX giver dig de nødvendige forudsætninger for at læse videre på mellemlange og lange videregående uddannelser – og for at starte en karriere, hvor du kan arbejde med og i spændende virksomheder. Efter tre år på HHX på gymnasiet i Nyborg er du altså klar til at komme ud i verden – enten på en videregående uddannelse eller som trainee i en virksomhed, fx bank, revision eller spedition. Typiske uddannelser efter en merkantil studentereksamen på HHX er HA-uddannelserne, cand.merc.-uddannelserne, jura, journalistik eller KVU (Kortere Videregående Uddannelser) som Markedsføringsøkonom og Finansbachelor.

Du har mulighed for at søge ind på alle videregående uddannelser på lige fod med andre gymnasiale uddannelser.

Sådan optages du på HHX

Optagelse

Hvis du ønsker optagelse på HHX efter 9. klasse, skal du:

  • være vurderet uddannelsesparat til HHX. Det kræver, at du personligt og socialt er klar og har mindst 5.0 i gennemsnit af alle afsluttende standpunktskarakterer i maj/juni måned i 9. klasse.
  • have bestået folkeskolens afgangsprøve efter 9.klasse, dvs. at du skal have mindst 02 i gennemsnit (Ved et gennemsnit på 02-3 vil du blive indkaldt til en samtale)
  • have modtaget undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9.klasse, f.eks. tysk eller fransk.

Hvis du ønsker optagelse på HHX efter 10. klasse, skal du:

  • være vurderet uddannelsesparat til HHX. Det kræver, at du personligt og socialt er klar og har mindst 5.0 i gennemsnit af alle afsluttende standpunktskarakterer i maj/juni måned i 10. klasse.
  • have bestået folkeskolens afgangsprøve efter 9.klasse, dvs. at du skal have mindst 02 i gennemsnit (Ved et gennemsnit på 02-3 vil du blive indkaldt til en samtale)
  • Aflægge prøve i fagene dansk, engelsk og matematik i 10. klasse, enten som 9, klasseprøver eller 10. klasseprøver. Hvis du vælger at aflægge 10. klasseprøve, skal du aflægge både de skriftlige og de mundtlige prøver.
  • have modtaget undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9.klasse, f.eks. tysk eller fransk.

Hvordan bliver jeg optaget?

Optagelsen foregår på et ansøgningsskema, som du finder på www.optagelse.dk. Hvis du søger optagelse til HHX, skal du tilkendegive, hvilket 2. fremmedsprog du ønsker.

HHX-ansøgere som ikke kommer direkte fra folkeskolen

Hvis du søger optagelse til HHX og ikke søger direkte fra folkeskolen, så optages du efter skolens konkrete vurdering af din ansøgning til HHX. Du kan blive indkaldt til en samtale og eventuelt en optagelsesprøve.

Mød underviserne på HHX

Vil du vide mere om HHX?

Birgitte Veje Bredahl, Uddannelsesleder (HHX)

Uddannelsesleder med ansvar for HHX

E-mail: bv@nyborg-gym.dk

Jeg ønsker mere information og vil gerne kontaktes

KLIK HER