SØG

Astronomi C

Astronomi C beskæftiger sig grundlæggende med forståelsen af det univers, vi lever i. Hvordan er det opstået? Hvad består det af? Hvordan vil det udvikle sig?

For at kunne give et bud på et svar på disse spørgsmål, er det nødvendigt at studere menneskets plads i universet. Vi vil se på  grundlæggende egenskaber ved de terrestriske planeter, herunder deres indre struktur, overflade og atmosfære. Herefter vil vi zoome ud og se på solsystemets og Mælkevejens og andre galaksers opbygning.

Big bang-modellen vil blive inddraget, da den på nuværende tidspunkt er den bedste model, vi har for universets skabelse og opbygningen af de lette grundstoffer. Vi vil bruge de nyeste satellitdata til at give det bedste bud på strukturen af den kosmiske mikrobølgebaggrundsstråling, universets alder og universets skæbne. Vi vil se på den pinlige kendsgerning, at vi kun kan gøre rede for ca. 4,9% af universets indhold ved hjælp af såkaldt lysende stof, dvs. den type stof der er opbygget af kvarker og leptoner. Resten af Universet består af mørkt stof og mørk energi, som vi ikke rigtig ved, hvad er.

Vi vil studere, hvordan stjerner dannes, udvikler sig og dør. Vi vil forklare, hvordan grundstofferne er dannet. Hydrogen og helium blev dannet i big Bang, resten af grundstofferne er dannet i stjernerne.

Endelig vil vi se på, hvordan planeter dannes og på betingelser for liv på planeter, der kredser om andre stjerner.
På Astronomi C arbejdes der med aktuelle emner som f.eks. kometer, formørkelser samt opsendelse af satellitter . Det eksperimentelle arbejde består i at indsamle og bearbejde data fra egne og andres observationer.

Efter at have fulgt Astronomi C vil du

  • kunne orientere dig på stjernehimlen og kunne identificere planeter og udvalgte stjernebilleder
  • kunne forklare elementære astronomiske fænomener, herunder dag og nat, Månens faser, formørkelser samt årstidernes skiften
  • kunne gøre rede for markante skift i det astronomiske verdensbillede
  • kunne indsamle, bearbejde og fortolke astronomiske data
  • have indsigt i anvendelsen af modeller til kvalitativ og kvantitativ beskrivelse af astronomiske fænomener og processer
  • kunne bearbejde en elementær astronomisk tekst og gøre rede for de benyttede faglige begreber og den faglige argumentation
  • kunne søge information om et astronomisk emne fra forskellige kilder og vurdere pålideligheden
  • kunne formidle astronomiske emner til en udvalgt målgruppe.
  • kunne rapportere og efterbehandle observationer og andet eksperimentelt arbejde

Astronomi C afsluttes evt. med en mundtlig prøve. Eksaminationstiden er ca. 24 minutter pr. eksaminand. Der gives ca. 24 minutters forberedelsestid.

Jeg ønsker mere information og vil gerne kontaktes

KLIK HER
Skip to content