SØG

Lectio

Page In English

Lectio indeholder individuelle skemaer for lærere og elever og fungerer som skolens intranet.
Gå til Lectio.

Elever og ansatte kan logge på deres personlige Lectio på denne side.

Retningslinjer for elevers brug af Lectio

Formål

  • at sikre en ordentlig tone i kommunikationen
  • at begrænse mængden af overflødig information

1
Nyborg Gymnasiums studie- og ordensregler gælder også på Lectio. Det hedder her bl.a.
Eleverne skal i forholdet til andre udvise almindelig ordentlig adfærd, hvilket indebærer at behandle andre med respekt, ligeværdighed og tolerance såvel sprogligt som adfærdsmæssigt

2
Som udgangspunkt er kommunikationen på Lectio skole- og undervisningsrelevant.

3
Man bør kun undtagelsesvis henvende sig til samtlige elever, eller større grupper. Det er dog acceptabelt at skrive til samtlige elever, hvis det drejer sig om

  • arrangementer, der er relevante for skolens elever
  • efterlysninger af bortkomne, værdifulde ting

Når man svarer på en sådan henvendelse, må man kun svare den oprindelige afsender.

4
Når man svarer på en besked, der er sendt til flere, bør man nøje overveje, om andre end den oprindelige afsender skal se svaret.

5
Det skal af en beskeds emnefelt klart fremgå, hvad beskedens indhold er.

Disse retningslinjer er udarbejdet af Nyborg Gymnasiums elevråd i samarbejde med ledelsen.

Jeg ønsker mere information og vil gerne kontaktes

KLIK HER
Skip to content