SØG
Læs mere om Nyborg Gymnasiums arbejde med klasseledelse, digital skolepolitik og og trivsel

På Nyborg Gymnasium har vi i en årrække arbejdet med at skabe en skole med mere ro, nærvær og fordybelse. Vi forsøger at påvirke elevernes læring, dannelse og trivsel fra flere vinkler, og vi går til opgaven gennem et fællesskab om klasseledelse og læring – på tværs af uddannelser, faggrupper og klasser.

Vi vil gerne dele vores erfaringer med andre uddannelsesinstitutioner, der har lyst til at kaste sig ud i lignende arbejde. Vi har gjort os mange gode erfaringer og meget er vokset frem undervejs. Alle skolemennesker kan læse med og lade sig inspirere. Vi tænker, at vi på kryds og tværs af ungdomsuddannelser over hele landet er drevet af den samme ambition: Vi brænder for de unge, vi tror på dem, og vi vil gå de ekstra skridt, det kræver, for at de tager en uddannelse og har det godt imens.

Vores strategiske udgangspunkt er skolens menneskesyn, som er med i alt, hvad vi gør. Menneskesynet er formuleret af lærere og elever efter inspiration fra Danish Design Center og COO Sune Knudsen. Det indrammer, hvorfor vi holder skole på Nyborg Gymnasium. Læs mere her:

Nyborg Gymnasiums Menneskesyn

En række af de udviklingsprojekter, vi har sat i søen, er opstået af vores helskoleprojekt om klasseledelse. Vi har haft et tæt samarbejde med forskeren Dorte Ågård, der har været en stærk inspirator, støtte og samarbejdspartner i udviklingen af projektet. Læs mere her:

Klasseledelse

Vi har sammen med forskeren Dorte Ågård lavet en hjælpepakke til andre uddannelsesinstitutioner, der ønsker at arbejde med mobilfrihed og skærmbegrænsninger. Sitet indeholder blandt andet et forslag til en digital skolepolitik, en beskrivelse af hvordan man etablerer internetblokering, og en FAQ med mere end 30 svar på de mange spørgsmål, der måtte melde sig undervejs i processen med at implementere mobilfrihed og skærmbegrænsninger. Læs mere her:

Digitale forstyrrelser

Vi skal danne de unge til at forstå og være med digitalisering og teknologi. Derfor arbejder vi på Nyborg Gymnasium med digitalt dannelse og teknologiforståelse i en række studiemoduler i klasserne. Læs mere her:

Digital dannelse

Center For Ungdomsforskning (CeFU) udgav i oktober 2022  bogen: ”Mistrivsel i lyset af tempo, præstation og psykologisering – om ny udsathed i ungdomslivet”, som i sine konklusioner og anbefalinger understøtter mentorordningen på NG. En af anbefalingerne er således, at der skal sikres nem adgang til støtte og tilgængelige voksne på uddannelserne. Der står videre: ”Det handler for det første om at opleve at være i uddannelsessammenhænge, hvor der generelt er ressourcer til rådighed blandt de voksne ift. at være tilgængelig for de unge, som oplever udfordringer i det daglige. Erfaringerne fra unge i længerevarende mistrivsel peger endvidere på, at det har stor gavn at få tilknyttet en professionel støtte, som bidrager med hjælp til skoleudfordringer (..). Kontinuiteten i hjælpen synes således at spille en væsentlig rolle for disse unge, både i forhold til systemet, men også i forhold til problemer hjemme, som nogle gange ramler sammen med krav og forventninger andre steder fra.” (CeFU 2022, s. 190-191). Derfor har på Nyborg Gymnasium har vi uddannet halvdelen af lærerne til mentorer, der kan hjælpe elever, der i perioder har behov. Læs mere her:

Mentorordning

Studievejledningen på Nyborg Gymnasium, Dorte Ågård og en psykolog har i den forbindelse udviklet praksisrettede ”one-pagere” – de såkaldte diagnose-ark – som skal klæde alle klasseteams og lærere på til at forstå, håndtere og støtte unge med diagnoser eller angst. Det handler i virkeligheden ikke om, at lærerne skal tage mange individuelle hensyn og holde styr på en masse forskellige diagnoser. Redskaberne til at håndtere de særligt sårbare elever findes i arbejdet med klasseledelse og didaktik, der har fokus på det retningsgivende og de gode relationer – i virkeligheden redskaber, der kommer alle de unge til gode. Læs mere her:

Diagnoser i undervisningen

Trivselsudfordringerne skal løses i fællesskab. Fællesskaber om de unge og de unges fællesskaber. Derfor arbejder vi med fællesskaber på flere måder. Vi har studiemoduler om fællesskab, vi har faciliterede ungefællesskaber for unge, der oplever udfordringer, og vi har et have af frivillige After School-aktiviteter,  hvor de unge kan møde hinanden på kryds og tværs af uddannelser. Læs mere her:

Ungefællesskaber

I forlængelse af vores klasseledelsesprojekt og som et led i arbejdet med elevernes trivsel, læring og dannelse, har vi indført fordybelseslæsning. Læs mere her:

NG-læser

 

Jeg ønsker mere information og vil gerne kontaktes

KLIK HER
Skip to content