Digital dannelse


På Nyborg Gymnasium har vi som en del af vores klasseledelsesprojekt udviklet seks studiemoduler med øvelser om digital dannelse og teknologiforståelse. Øvelserne er lavet så de skal få eleverne til at reflektere over deres brug af digitale devices i og uden for klasserummet og hjælpe dem med at håndtere de problemer, de møder i deres hverdag. Et centralt omdrejningspunkt for alle øvelserne er, at de ikke må gennemføres med løftet pegefinger, men som en hjælpsom måde at få eleverne til at reflektere over deres egen praksis.Modul 1: Multitasking og selvkontrol (afholdes i grundforløbet) 

Den første del handler om multitasking og de problemer, der kan være forbundet hermed. Eleverne skal overveje, hvad det gør ved deres koncentration, og øvelserne lægger op til en efterfølgende dialog mellem lærer og elever i klassen.  

Formål med studiemodulet:

 • at reflektere over fordele og ulemper ved multitasking
 • at reflektere over eget brug af multitaskingModul 2: Deling på sociale medier (afholdes i grundforløbet)

Anden del er øvelser, der handler om deling på sociale medier. Mange unge bruger billeder og små videoklip som en naturlig del af det at få og give bekræftelse og dermed styrke deres sociale relationer, men billeder og videoer befinder sig i et grænseland mellem det private og det offentlige. Hvad der førhen var ganske indlysende for de fleste, er i dag noget mere mudret og svært at håndtere, især for de unge. Hvornår må man dele billeder, og hvad skal man gøre, hvis man modtager billeder og er i tvivl om, hvorvidt man må dele dem med andre?  

Formål med studiemodulet:

 • at reflektere over IT-sikkerhed og deling via sociale medier
 • at diskutere konsekvensen af deling af billeder, både de juridiske aspekter, og de menneskeligeModul 3: Digitale vaner og sociale relationer (kan afholdes i løbet af 1. eller 2. årgang)

I tredje del tager vi hul på problematikken om digitale vaner, og hvilke implikationer det kan have for unges trivsel. Mange unge bruger så meget tid på deres telefon, at det svarer til et fuldtidsarbejde, og det er derfor ikke sært, at de føler sig presset i forhold til tid. Presset handler også om, hvor hurtigt man kan forvente svar.

Formål med studiemodulet:

 • at reflektere over hvilke konsekvenser ens digitale vaner kan have for ens sociale liv og relationerModul 4: Plagiat (kan afholdes som optakt til en af de større skriftlige opgaver)

I fjerde modul er der fokus på plagiat, og hvad det betyder at plagiere. Eleverne kender ikke reglerne omkring plagiat og har ofte ikke kendskab til, hvornår man skal lave en reference til kilden. 

Formål med studiemodulet:

 • at vide hvad plagiat er og kunne reflektere over hvordan man undgår plagiat i ens afleveringer.Modul 5. Algoritmer (kan afholdes i løbet af 2. eller 3. årgang)


I femte modul er der fokus på de algoritmer, eleverne og vi alle møder i vores hverdag. Modulet handler dels om at finde ud af, hvad algoritmer er, undersøge hvad algoritmer betyder for hvilke ting eleverne får op på deres skærm samt at få kontrol over sine data.

Formål med studiemodulet:

 • at vide hvad algoritmer er
 • at reflektere over, hvordan algoritmer kan afspejle visse holdninger og værdiger, herunder fordomme og stereotyper.
 • at finde ud af, hvordan data om dig deles online, ofte uden at du er klar over det
 • at få mere kontrol over dine personlige oplysninger og være mere aktive, når det gælder om at beskytte og dele personlige oplysningerModul 6: Kunstig intelligens (kan afholdes i løbet af 1.-3. årgang)


I sjette modul er der fokus på forskellen mellem kunstig og menneskelig intelligens. Klasseteamet skal her selv planlægge relevante øvelser der passer til fag/studieretning/fagpakker m.m.

Formål med studiemodulet:

 • at vide hvad kunstig intelligens er
 • at reflektere over, hvad vi kan bruge kunstig intelligens til og hvad vi ikke kan bruge det tilFind mere om studiemoduler om digital dannelse i denne bog om klasseledelse skrevet med udgangspunkt i Nyborg Gymnasiums praksis: 


Materialet er udarbejdet af:

Lene Nibuhr

Marie-Louise Bach

Jeg ønsker mere information og vil gerne kontaktes

KLIK HER
Skip to content