SØG

Whistleblowerordning på Nyborg Gymnasium

Vi har på Nyborg Gymnasium på direktiv fra EU etableret whistleblowerordning skolens lærere. Styrelsen for Undervisning og kvalitet har desuden opfordret skoler til at at etablere en whistleblowerordning om seksuel chikane til elever, og vi har derfor også oprettet en whistleblowerordning til eleverne. Nyborg Gymnasiums whistleblowerordninger er desuden et supplement til skolens Retningslinjer for håndtering af krænkende adfærd.

Whistleblowerordning for medarbejdere på Nyborg Gymnasium

Nyborg Gymnasium ønsker med ordningen, at alvorlige lovovertrædelser, seksuelle krænkelser og øvrige meget alvorlige forhold kommer frem i lyset, og at der stilles en kanal i form af en whistleblowerordning til rådighed, så medarbejdere kan indberette om sådanne uden frygt for negative konsekvenser. Her finder du Nyborg Gymnasiums Whistleblowerordning for medarbejdere: Whistleblowerordning for medarbejdere på Nyborg Gymnasium 

Afrapportering af whistleblowerordning i perioden 1/1-2023 til 31/12-2023

Nyborg Gymnasium kan i henhold til whistleblowerlovens § 27, oplyse, at Nyborg Gymnasium har modtaget 0 indberetninger i perioden 1/1-2023 – 31/12-2023.

Vi skal oplyse, at

0 indberetning er realitetsbehandlet

0 indberetninger er afvist eller afsluttet

0 indberetninger har givet anledning til politianmeldelse

Whistleblowerordning for elever på Nyborg Gymnasium (English version below)

Nyborg Gymnasium ønsker med ordningen at sikre, at sager om seksuel chikane kommer frem i lyset og at der stilles en kanal i form af en whistleblowerordning til rådighed, så elever kan indberette i et diskret forum, og skolen kan sikre, at sagerne bliver håndteret rigtigt: Her finder du Nyborg Gymnasiums Whistleblowerordning for elever: Whistleblowerordning for elever på Nyborg Gymnasium

Whistleblower Scheme for students at Nyborg Gymnasium

The Whistleblower Scheme exists in order to make sure that cases of sexual harassment are brought to light and so that students have a discreet forum which they can use to report concerns. It also allows the school to ensure that whistleblowing cases can be handled and addressed properly. The scheme is in line with the government’s ambition to prevent sexual harassment and with the Danish National Agency for Education and Quality’s (which is an agency under the Ministry of Children and Education) call for all educational institutions to establish a student whistleblower scheme through which students can report cases of sexual harassment: Whistleblower Scheme for students at Nyborg Gymnasium

Jeg ønsker mere information og vil gerne kontaktes

KLIK HER
Skip to content