Mentorordning

Image

Baggrund 

I skoleåret 2022-2023 lavede vi pilotforsøg med mentorordning for alle elever på HF, EUD/EUX og for udvalgte elever på IB. Omkring 40 lærere meldte sig til efteruddannelse som mentorer. I forløbet fik alle mentorer max 8 elever tilknyttet, som de mødtes med hver 14. dag på skemalagte tidspunkter.  

Siden mentorordningen blev igangsat, har Center For Ungdomsforskning (CeFU) i oktober 2022 udgivet bogen: ”Mistrivsel i lyset af tempo, præstation og psykologisering - om ny udsathed i ungdomslivet”, som i sine konklusioner og anbefalinger understøtter mentorordningen på NG. En af anbefalingerne er således, at der skal sikres nem adgang til støtte og tilgængelige voksne på uddannelserne. Der står videre: ”Det handler for det første om at opleve at være i uddannelsessammenhænge, hvor der generelt er ressourcer til rådighed blandt de voksne ift. at være tilgængelig for de unge, som oplever udfordringer i det daglige. Erfaringerne fra unge i længerevarende mistrivsel peger endvidere på, at det har stor gavn at få tilknyttet en professionel støtte, som bidrager med hjælp til skoleudfordringer (..). Kontinuiteten i hjælpen synes således at spille en væsentlig rolle for disse unge, både i forhold til systemet, men også i forhold til problemer hjemme, som nogle gange ramler sammen med krav og forventninger andre steder fra.” (CeFU 2022, s. 190-191). 

Den første evaluering blandt mentorerne viste, at mange af de deltagende lærermentorer fandt det meget meningsfuldt at være mentor, og at det faktisk gør en forskel for flere elever – men også at det er hårdt. Der viste sig dog også flere udfordringer, fordi nogle elever ikke ønskede ordningen og undladte at møde op, og fordi flere mentorer vurderede, at flere af deres tilknyttede elever reelt ikke havde brug for en mentor. Elevevalueringen gav samme billede. Flere elever fandt ordningen rigtig givtig. En elev skrev bl.a. ”Jeg har kunnet snakke om ting, der fyldte, så jeg har haft bedre mulighed for at tænke på skole”. Andre elever mente ikke, at der var så meget at snakke om, men at det var hyggeligt.  

På den baggrund justerede vi ordningen, så den ikke er one-size-fits-all og ikke kun er møntet på alle HF og EUD/EUX-elever. Fremadrettet er ordningen sat fri, så mentorkorpset kan sættes ind ad hoc. til elever på alle uddannelser, der har behov for en hånd i ryggen. Fælles er det dog, at alle nye elever på NG får to mentorsamtaler i de første måneder på NG, for at sikre at alle vores nye elever kan se en voksen i øjnene og få en snak om, hvordan det går. Vi kalder dem startsamtaler. Det er vigtigt at understrege, at alle lærere nu ikke skal fungere som studievejledere og sjælesørgere 24-7, slet ikke! Men det er vigtigt, at alle elever oplever, at de har tillidsfuld relation og et menneske, der ser dem, som mere end en elev. På baggrund af startsamtalerne kan det være, at eleverne tilbydes et egentlig mentorforløb. 

Der efteruddannes yderligere i skoleåret 2023-2024 yderligere 20 mentorer, så halvdelen af alle lærere har uddannelsen. 

Vi tror på det bedste i eleverne

Alle elever som deltager i ordningen, får en mentor stillet til rådighed i forhold til individuel sparring. Mentorsamtalerne skal følge og præge elevens uddannelsesmæssige fremdrift og trivsel.  

Elevsynet er optimistisk. Vi tror på, at eleverne kan og vil noget med at være på NG, og vi stoler på, at de møder op med engagement og nysgerrighed. Men det er samtidig vores erfaring, at mange elever møder svære og udfordrende perioder undervejs i deres tid på NG, og at de kan få brug for en støttende hånd i ryggen. Nogle har brug for støtte i forhold til at etablere eller holde fast i gode vaner og rutiner, samt at opretholde selvdisciplin og impulskontrol, nogle har mest brug for støtte og omsorg på det personlige plan, nogle har brug for begge dele. Uanset hvad, så tror vi på, at alle elever kan udvikle sig personligt og fagligt, hvis de mødes med omsorg, tillid, respekt og klare forventninger.

Formålet med mentorsamtalerne

Formålet med mentorordningen er således at bidrage til, at alle deltagende elever får det bedste ud af deres tid på NG, og at de får støtte til at gennemføre bedst muligt i forhold til deres udgangspunkt. Det er mentors opgave at hjælpe eleverne med det, der er svært og samtidig hjælpe dem med at sætte sig synlige og realistiske mål samt løbende diskutere, hvordan eleverne bedste opnår dem.  

Mentoruddannelsen 

Mentoruddannelsen varetages af coach og proceskonsulent Lotte Juul Lauesen, som har årelang erfaring indenfor området. Uddannelsen foregår hen over flere dage og tager udgangspunkt i hendes bog ”Den gode elevsamtale - En coachende tilgang til mødet med unge”.   

Uddannelsen indeholder 

 • Viden om og erfaring med lavpraktiske metoder og værktøjer til at indgå i en professionel dialog med mentoreleverne 
 • Viden om og erfaring med at gennemføre samtaler, så de flytter eleven  
 • Viden om og træning i de forskellige spørgsmålstyper, og metoder som mentoren kan bruge i samtalerne 
 • Kompetence til at professionalisere samtalerne med eleverne 

  I uddannelsen bliver der lagt vægt på øvelser og træning i kombination med oplæg. Hør Pia Brøgger, der er lærer på Nyborg Gymnasium, fortælle om mentorordningen:   Jeg ønsker mere information og vil gerne kontaktes

  KLIK HER
  Skip to content