SØG

ORGANISATION OG UDVALGSSTRUKTUR PÅ NYBORG GYMNASIUM
I 2020 gennemgik organisationen og udvalgsstrukturen på Nyborg Gymnasium en større forandring. Den klare intention var at skabe mere transparens samt give alle medarbejdere indflydelse på og ansvar for skolens udvikling.
Udgangspunktet for både den tidligere og den nuværende organisation har været gymnasiets personalepolitik og et ønske om at skabe en involverende og god arbejdsplads med medejerskab til beslutningerne: ”En vigtig forudsætning for skabelsen af den gode arbejdsplads er, at alle medarbejdergrupper bliver involveret i afgørende beslutninger og får medejerskab til den retning, som skolen bevæger sig i. Beslutningerne skal derhen, hvor der er faglig ekspertise og viden, og det forudsætter en involverende og transparent organisation med åbne og uddelegerede beslutningsprocesser og klar kommunikation på alle niveauer. Koordinering og samarbejde mellem ledelse og medarbejdere og medarbejderne imellem skal således tage afsæt i klar forventningsafstemning, tillid og fokus på samskabelse”.

I pdf’en Organisation og udvalgsstruktur på Nyborg Gymnasium er der en gennemgang af principperne bag de enkelte elementer i organisationen og i udvalgsstrukturen. Bagerst er det hele samlet i et organisationsdiagram med indplacering af SU, PUF, KU, FU, PR og arbejdende udvalg i forhold til hinanden.

Ved at klikke i menuen til venstre kan du samtidig se de enkelte afdelinger og medarbejdere.

Vi har arbejdet indgående med at skabe en organisation, der er god for mennesker, og hvor vi hele tiden har fokus på medarbejdernes trivsel, udvikling og arbejdsglæde. Se mere i denne oversigt over vores arbejde: Kultur- og organisation

 

Jeg ønsker mere information og vil gerne kontaktes

KLIK HER
Skip to content