SØG

Fransk A (begyndersprog)

 

I fransktimerne beskæftiger vi os med fransk sprog, kultur, historie og samfundsforhold i Frankrig og andre fransksprogede områder. Fransk tales nemlig af ca. 250 millioner mennesker fordelt på alle kontinenter, og tallet forventes at stige som følge af befolkningstilvæksten på det afrikanske kontinent.

Du lærer at føre en samtale om kendte og almene emner, analysere tekster og opnå konkrete færdigheder i at formidle viden på fransk både mundtligt og skriftligt. Din interkulturelle kompetence vil blive skærpet i mødet med vidt forskellige kunstarter fra rap, reklamer, litterære tekster til film fra vidt forskellige lande som fx Guadeloupe, Senegal, Madagaskar, Canada og Frankrig.

I løbet af de tre år taler vi løbende om, hvordan fransk kan bruges i et karriereperspektiv, men også om, hvordan du kan forbedre din sproglige opmærksomhed og fx blive bedre til engelsk ved at bruge ord, du har lært i fransk.  La francophonie, Frankofonien, sammenslutningen af de lande, der har fransk som officielt sprog, er et eksempel på, hvor vidt man kan komme omkring med fransk i bagagen. Selv begynderfransk vil kunne tjene som fundament for en senere sprogmæssig overbygning inden for en profession med et fagspecifikt ordforråd. Fx i EU’s centralorganisation eller som sygeplejerske, læge, farmaceut eller projektleder for Médecins Sans Frontières. Zoomer man yderligere ud, kan man hævde, at kendskab til et latinsk sprog som fransk vil kunne bane vejen på visse områder inden for studier som jura, medicin og andre naturvidenskabelige fag.

 

En dygtig elev, der har afsluttet fransk begyndersprog A, placeres på B1 inden for Den Fælles Europæiske Referenceramme for sprog, der beskrives således:

  • Kan forstå hovedpunkterne i en klar normal fremstilling om velkendte emner, man regelmæssigt støder på i forbindelse med arbejde, skole, fritidsaktiviteter osv.
  • Kan klare de fleste af de situationer, som normalt opstår under rejser i områder, hvor sproget tales
  • Kan producere en ukompliceret, sammenhængende tekst om dagligdags emner og emner af personlig interesse.
  • Kan beskrive oplevelser og begivenheder, drømme, håb og ambitioner samt kort begrunde og forklare holdninger og planer

Jeg ønsker mere information og vil gerne kontaktes

KLIK HER
Skip to content