SØG
Engelsk A

Engelsk er et videns- og kundskabsfag, et færdighedsfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog, engelsksprogede tekster og litteratur, engelsksprogede kulturer, erhvervsrettede emner og globale forhold. Faget tager udgangspunkt i et udvidet tekstbegreb og omfatter anvendelse af engelsk i tale og skrift og en teoretisk viden om fagets stofområder.

Engelskfaget på hhx har som de øvrige fremmedsprog tre overordnede dimensioner: viden og kundskaber, færdigheder samt kultur. Disse tre dimensioner er ligeværdige og betinger hinanden gensidigt.

Engelsk er et videns- og kundskabsfag. Du skal tilegne dig en viden om forhold i England, USA og andre engelsktalende regioner (dvs. tidligere kolonier: Commonwealth-landene). Denne viden omfatter kulturelle, historiske, samfundsmæssige, litterære, sproglige og erhvervsrettede aspekter. Denne viden skal du bruge for at kunne forstå sammenhænge og tendenser i det engelske sprogområde. Kriterierne for, hvad du skal vide noget om, afgøres dels af, hvad der er grundlæggende viden om et emne, dels af, hvad der er oppe i tiden af aktuelle emner, som kræver en nærmere baggrundsviden for at du kan følge med i den aktuelle debat.

Engelsk er et færdighedsfag. Som i alle sprogfag er færdigheder noget fundamentalt, dvs. at man lærer at bruge sproget mundtligt og skriftligt, receptivt og produktivt. Du opnår konkrete færdigheder i at tilegne dig og formidle viden på engelsk, analysere tekster og kommunikere på engelsk i tale og skrift om både faglige og almene emner.

Engelsk er også et kulturfag. Du skal arbejde med engelsk som det kulturbærende sprog i forhold til engelsksprogede regioner og dermed opleve sammenhængen mellem et lands kultur og dets sprog. Samtidig skal du opleve engelsk som en del af din egen kulturelle bagage, som du kan anvende i dit møde med andre kulturer. Med til engelsk som kulturfag hører, at faget er en døråbner til andre kulturer – ikke kun i nationalt, men også i transnationalt perspektiv.

Kilde: Engelsk A, hhx – Vejledning 2018

Jeg ønsker mere information og vil gerne kontaktes

KLIK HER
Skip to content