SØG

International Økonomi A

I faget international økonomi på A-niveau vil du opnå viden og forståelse for den samfundsøkonomiske udvikling set i et nationalt, europæisk og globalt perspektiv.

Med en bred viden om økonomisk teori og metode lærer du at analysere samfundsøkonomiske sammenhænge problemstillinger både i Danmark og udlandet.

Du får bl.a. undervisning i følgende emner:

  • virksomheders og husholdningers beslutninger på markedet
  • markedsefficiens, miljø, og politiske indgreb arbejdsmarkedet
  • økonomiske delsektorer og samspillet mellem dem makroøkonomiske nøgletal
  • indkomstdannelse og konjunkturudvikling
  • vækst og udviklingsøkonomi
  • økonomisk politik og økonomiske skoler: vækst, ubalancer, afvejninger og effekter
  • velfærdsmodeller
  • globalisering
  • interationelt økonomisk samarbejde

Undervisningen veksler mellem selvstændigt arbejde, gruppeundervisning og klasseundervisning og indeholder både mundtligt og skriftligt arbejde.

I international økonomi på A-niveau er der en del skriftligt arbejde.

It indgår i undervisningen som redskab til informationssøgning samt opstilling af tabeller og diagrammer.

Eksamen

Eksamen består af en skriftlig prøve og en mundtlig prøve.

Den skriftlige prøve varer 5½ time og baserer sig på et centralt stillet opgavesæt. I de første 45 minutter af prøven læser og diskuterer du alene eller i din gruppe den udleverede case, hvorefter I udformer hver jeres besvarelse i de sidste 4 timer og 45 minutter.

Den mundtlige prøve sker på grundlag af et ukendt tekstmateriale. Eksamen varer ca. 30 minutter og tager udgangspunkt i dit eksamensprojekt. Præsentatitonen varer højst 10 minutter, hvorefter eksaminationen former sig som en samtale. Der er ingen forberedelsestid.

Jeg ønsker mere information og vil gerne kontaktes

KLIK HER
Skip to content